Aansprakelijkheid bij letselschade

Gratis adviesgesprek met een letselschade advocaat!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Aansprakelijkheid bij letselschade


Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval, dan is het voor de afhandeling van de verzekeringssituatie belangrijk om te constateren wie er aansprakelijk is voor het ongeluk. Hoewel veel mensen denken dat zij deze aansprakelijkheid zelf moeten vaststellen, vormt deze vaststelling van aansprakelijkheid onderdeel van het letselschade proces. Zorg er daarom voor dat u in het geval van een ongeluk niets ondertekent wat u tot de schuldige aanwijst. Verzamel op dat moment alleen het benodigde bewijsmateriaal voor het letsel en schakel via onze service een rechtshulpverlener in. Deze zal samen met de advocaat van de tegenpartij kijken wie er schuldig was, en vervolgens iemand aansprakelijk stellen. De aansprakelijke persoon moet alle veroorzaakte schade en letsel aan het slachtoffer vergoeden. Op deze pagina vindt u meer over de diverse vormen van aansprakelijkheid. Hebt u vragen, of behoefte aan contact met een advocaat?

Start nu uw gratis intake!

Na een gratis intakegesprek gaan wij voor u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in letselschade. De advocaat helpt u bij het aansprakelijk stellen en het indienen van een schadeclaim.

Iemand aansprakelijk stellen

Wilt u iemand verantwoordelijk stellen voor een ongeval, dan kunt u zelf – of in samenwerking met uw advocaat – een brief naar de tegenpartij sturen. Het stellen van de aansprakelijkheid gebeurt namelijk altijd schriftelijk. Hierbij is het van belang dat u ten tijde van het ongeval alle gegevens hebt verzameld van de tegenpartij of van diens verzekeraar. Daarnaast dient u altijd een kopie van de brief achter te houden als eventueel bewijs voor een letselschade proces.

In de brief moeten minimaal de volgende zaken aan bod komen:

  • De situatie ten tijde van het ongeluk
  • De aansprakelijke naar uw mening, inclusief motivering
  • De letselschade die u heeft opgelopen
  • De gegevens van de aansprakelijke verzekeraar (als beschikbaar)
  • Het kenteken van de tegenpartij (bij een verkeersongeval)

Wettelijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid bij letselschade kan onderverdeeld in twee categorieën: contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. Iemand is contractueel verantwoordelijk wanneer een overeenkomst tussen twee partijen niet na wordt gekomen. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst tussen een aannemer en de opdrachtgever.

In de meeste zaken is de aansprakelijkheid bij een contractuele overeenkomst zeer duidelijk. De wettelijke aansprakelijkheid is lastiger te bewijzen, waarbij u vooral op de juiste gronden de wettelijke verantwoording moet opeisen. Zo kunt u zich baseren op een onrechtmatige daad, wettelijke aansprakelijkheid voor kinderen, producten, motorrijtuigen en werknemers.

Een advocaat kan u helpen het letsel in kaart te brengen en zo te bepalen welke vorm de schadeclaim moet innemen. Zo weet u zeker dat u de schade vergoed krijgt, en uw recht behaalt.

Betaling rechtskosten

Bij zowel een rechtszaak op basis van contractuele als wettelijke verantwoording zult u te maken krijgen met diverse kosten. Zo moet u wellicht betalen voor de kosten van medisch advies om het letsel te bewijzen, griffierechten, deurwaarderskosten en andere kosten voor een gerechtelijke procedure. Daarnaast moet u betalen voor de werkzaamheden van een advocaat.

In een aantal zaken zult u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp bij een letselschade proces. Dit is het geval wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens blijft. Vraag één van onze medewerkers naar de voorwaarden hiervoor.

letselschade advocaat na verkeersongeval

Vrijblijvend intakegesprek

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval, en hebt u vragen over het aansprakelijk stellen van de tegenpartij? Wilt u meer weten over de voorwaarden van een contractuele of wettelijke aansprakelijkheid?

Start nu uw gratis adviesgesprek!

Het eerste intakegesprek is gratis en volledig vrijblijvend. Hierna sturen wij u door naar erkend advocaat uit uw regio. Uw advocaat staat u bij tijdens uw letselschadezaak en zal u helpen met het eisen van de juiste schadevergoeding.

Gratis adviesgesprek aanvragen!

[/fullwidt