Letselschade na een misdrijf

Gratis advies bij aansprakelijkheid letsel.

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade door mishandeling


Een mishandeling kan zowel op geestelijk als lichamelijk gebied grote gevolgen hebben. Doordat in een groot aantal misdrijf gevallen de dader (nog) niet bekend is, of het slachtoffer van bijvoorbeeld een verkrachting met schaamte kampt, wordt regelmatig een vraag om schadevergoeding achterwege gelaten. Hoewel het soms lastig kan zijn de opgelopen schade te bewijzen, helpt een letselschade specialist u graag met het claimen van de vergoeding voor de letselschade. Want wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, of het nu gaat om mishandeling, extensief geweld, of een verkrachting, u heeft altijd recht op een geldelijke vergoeding voor het opgelopen letsel.

Start nu uw gratis intake!

Na afloop van het gratis intakegesprek gaan wij voor u op zoek naar een letselschade specialist.

Verschillende vormen van misdrijf

In de rechtspraak worden diverse vormen van een misdrijf herkend. Een letselschadeadvocaat helpt u bij het aansprakelijk stellen van de dader, wanneer u het slachtoffer bent geworden van een:

  • Mishandeling
  • Verkrachting
  • Bedreiging
  • Steek- of vechtpartij
  • Overval
  • Geweld

Al deze misdrijven kunnen zowel in het privédomein (huiselijk geweld of eer gerelateerde mishandeling), publieke domein (letselschade door een geweldsmisdrijf tijdens het uitgaan, in de wijk of het openbaar vervoer) en in het semi-publieke domein (op werk of school) afspelen.

Schadevergoeding

Wanneer u het slachtoffer bent van geworden van een mishandeling of ander misdrijf, dan is het zeer waarschijnlijk dat u schade heeft opgelopen. Zo niet fysiek dan wel geestelijk. Door deze letselschade te geldelijk te compenseren wordt de toegebrachte schade niet weggenomen, maar kan het verwerkingsproces enigszins worden bespoedigd. Zelfs als u de toediener van het geweld niet heeft herkend, en een schadevergoeding rechtstechnisch ingewikkeld wordt, kunt u bij verschillende schadefondsen voor (geweld) misdrijven terecht voor een schadevergoeding.

Schadefonds voor geweldsmisdrijven

Het schadefonds voor geweldsmisdrijven wordt beheerd door een onafhankelijke commissie. Deze geldelijke tegemoetkoming kan zowel een materiële als immateriële schadevergoeding omvatten. De onderliggende voorwaarden zijn:

  1. Dat u het slachtoffer bent geworden van geweld dat intentioneel is toegediend, en dat in Nederland is gepleegd.
  2. Dat het verzoek om een compensatie voor het opgelopen letselschade binnen 3 jaar wordt door het slachtoffer ingediend.
  3. Dat er geen sprake is van 100% medeschuld. Hierbij bedoelt men met medeschuld (medeaansprakelijkheid) dat het slachtoffer de mishandeling (deels) zelf heeft uitgelokt en daardoor schade oploopt.

Onder een geweldsmisdrijf wordt hierbij zowel een lichamelijk misdrijf (mishandeling, verkrachting) als geestelijk geweld (bedreiging) verstaan. De uiteindelijke schadevergoeding wordt zowel naar redelijkheid als billijkheid toegekend, en zal dan ook in veel gevallen niet het hele schade bedrag omvatten.

letselschadeadvocaat kind

Vrijblijvend advies na misdrijf

Heeft u letselschade ondervonden door een misdrijf?

Start nu uw gratis adviesgesprek!

U komt in contact met één van de medewerkers die u na een een vrijblijvend intakegesprek in contact zal brengen met een advocaat uit uw regio. Hij helpt u graag met het maken van een claim, op dat u de opgelopen (lichamelijke of geestelijke) schade zo maximaal mogelijk vergoedt krijgt. Wanneer u meer informatie wilt, of meer wilt weten over de verschillende vormen van schade die vergoedt worden kunt u bij ons terecht.

Gratis adviesgesprek aanvragen!