Gemeente aansprakelijk stellen na schade

Gratis advies bij letsel. Claim uw schadevergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Gemeente aansprakelijk stellen bij letsel


De gemeente aansprakelijk stellen bij letsel? Als u letsel heeft opgelopen door een ongeval op straat, is het mogelijk om de aansprakelijkheid op de gemeente te verhalen. Letselschade is niet leuk en kost veel geld. Bovendien is het mogelijk om een schadevergoeding te claimen. Heeft u hulp nodig?

Start nu uw gratis intake!

Na afloop van het gratis intakegesprek gaan wij voor u op zoek naar een geschikte letselschade advocaat die u ondersteund bij het aansprakelijk stellen van de gemeente. Lees op deze pagina meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente, welke oorzaken er zijn bij schade en hoe het claimen van een vergoeding werkt. U vindt hier ook een voorbeeldbrief.

Gemeente aansprakelijk voor mijn ongeval?

Is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen als u een ongeval heeft gehad en letselschade heeft opgelopen? Ja zeker is dit mogelijk! Het is namelijk zo dat de gemeente er altijd voor moet zorgen dat openbare ruimtes en wegen veilig en begaanbaar moeten zijn. Loopt u dus letselschade op door een onveilig wegdek, dan is de gemeente hier in principe aansprakelijk voor.

Ongelukjes zitten vaak in een klein hoekje, denk aan een losliggende stoeptegel, een slecht wegdek of een putdeksel dat scheef ligt. Struikelen of vallen kan letsel als gevolg hebben, wat u in zo’n geval op de gemeente verhaalt. Mogelijk kunt u een vergoeding claimen. Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan.

Wat zijn de voorwaarden voor het aansprakelijk stellen van de gemeente?

Het is belangrijk dat u de aansprakelijkheid van de gemeente kunt aantonen voor de schade die u heeft opgelopen. U bewijst deze aansprakelijkheid door aan te geven dat er op de betreffende locatie een gevaarlijke situatie is ontstaan, zoals een slecht wegdek. Ook moet u bewijzen dat de gemeente onjuist gehandeld heeft of dat er sprake is van nalatigheid. Bovendien is het belangrijk dat u bewijst dat de opgelopen letselschade door de gevaarlijke situatie of nalatigheid van de gemeente is ontstaan.

Hoe doe ik dit?

U doet dit door wettig en overtuigend bewijsmateriaal aan te tonen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van de schade, getuigenverklaringen die ondertekend zijn, een proces-verbaal van de politie of offertes.

Nalatigheid gemeente: hoe aanklagen?

Wanneer er sprake is van nalatigheid van de gemeente, heeft u de optie om de gemeente aansprakelijk te stellen. Dit doet u door een klachtenbrief op te stellen en naar de gemeente te sturen. De gemeente beoordeelt dit dan. Heeft de gemeente inderdaad aansprakelijkheid? Dan krijgt u een vergoeding, omdat het de schuld van de gemeente is.

Wat als mijn claim wordt afgewezen?

Wordt de claim afgewezen of bent u het niet eens met de uitkomst? Dan is het mogelijk om in bezwaar te gaan en een schadevergoeding te claimen. Hier schakelt u het beste een advocaat voor in, die u door het gehele proces helpt.

Veelvoorkomende ongevallen en situaties

De gemeente heeft, als wegbeheerder zijnde, de plicht om gevaarlijke situaties op straat te voorkomen, door op tijd onderhoud aan de weg en stoep uit te voeren en te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Er zijn een aantal veelvoorkomende gevallen waar mensen letsel bij oplopen en waarbij de aansprakelijkheid bij de overheid ligt. Dit zijn onder andere een ongeval door slecht wegdek, losliggende stoeptegels of uitglijden over een gladde weg.

Letsel door slecht wegdek

Letsel opgelopen door een slecht wegdek? De gemeente is als wegbeheerder risicoaansprakelijk voor wegen die in slechte staat verkeren.

Om aansprakelijkheid te stellen voor een verkeersongeval zijn er een aantal zaken van belang. Zo moet de weg openbaar, verhard, onvoldoende onderhouden én gebrekkig zijn. Als dit niet het geval is, wordt het lastig de gemeente aansprakelijk te stellen.

Gestruikeld over losliggende stoeptegel

U kent het wel: u struikelt over een losliggende stoeptegel. Wat nu? U kunt de gemeente aansprakelijk stellen, omdat de gemeente wegbeheerder is. Dit hangt echter wel van de omstandigheden af. Bovendien heeft u sterk bewijsmateriaal nodig, zoals foto’s, waarmee u aantoont dat het obstakel in de stoep meer dan 3 centimeter uitsteekt. Een valpartij is snel gemaakt, soms door eigen onhandigheid, maar soms ligt de schuld bij de gemeente en heeft u recht op een vergoeding.

letsel na val

Uitglijden door gladheid

Het komt in Nederland geregeld voor: een verkeersongeval of uitglijden door gladheid. Bent u slachtoffer van gladheid met letselschade als gevolg? Dan kunt u de aansprakelijkheid van de opgelopen schade op de gemeente verhalen. Dit hangt wel van een aantal factoren af, namelijk of de gemeente op de hoogte was van de ontstane gladheid en of de gemeente in de gelegenheid is geweest om het gladde oppervlak te bestrijden.

letselschade gemeente

Letselschade na val

Een dergelijk voorval zoals ongeluk na val, struikelen of uitglijden kunnen voor vervelend letsel en letselschade zorgen. Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding wanneer u een fietsongeval heeft gehad en letselschade na een val heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een slecht wegdek. De gemeente is in dit geval de wegbeheerder die mogelijk de aansprakelijkheid heeft voor het ongeval. Een wegbeheerder is, juridisch gezien, aansprakelijk en verplicht om te zorgen voor onderhoud aan openbare wegen en fietspaden.

Schade opgelopen: schadevergoeding claimen bij gemeente

Heeft u een ongeval gehad door nalatigheid van de gemeente, bijvoorbeeld het vallen over een stoeptegel of het uitglijden door gladheid? Dan is het niet meer dan logisch dat u een vergoeding gaat claimen bij de gemeente. Schakel hier een letselschadespecialist voor in, die precies weet wat er moet gebeuren om de schadevergoeding te innen. Schadevergoeding is datgene wat verricht moet worden om andermans schade te vergoeden. Belangrijk is dat er wel aansprakelijkheid gesteld wordt.

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?

Bij een onrechtmatige overheidsdaad is het mogelijk om een vergoeding van de overheid te claimen. U heeft dus recht op een schadevergoeding wanneer u aan kunt tonen dat u letsel of schade heeft opgelopen door een ongeval dat het gevolg is van schuld of nalatigheid van de gemeente. Bij het claimen van een vergoeding komt het vaak neer op onderhandelen, wat u het beste laat doen door een advocaat gespecialiseerd in letselschade. Alle kosten die gemaakt worden door de opgelopen schade worden vergoed.

Letsel opgelopen en wilt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Bel naar 085 500 9967 voor direct contact, of neem contact op via het formulier!

Bel 085 500 9967

Aansprakelijkheid gemeente aantonen

Voor allerlei ongevallen stel je de gemeente aansprakelijk. Als wegbeheerder moeten zij ervoor zorgen dat verkeerssituaties zo veilig mogelijk zijn en dat trottoir, wegdek en fietspaden geen gebreken hebben.

Wanneer ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente?

Aansprakelijk stellen schade gebeurt bij struikelen over een stoeptegel, een ongeval door slecht wegdek, een fietsongeval of uitglijden door een gladde weg. Het is echter niet zo dat de gemeente altijd aansprakelijk is voor of schuld heeft bij bovengenoemde gevallen. Er zitten voorwaarden aan vast, zo moet de gemeente verweten kunnen worden dat er sprake is van achterstallig onderhoud of onvoldoende maatregelen. Het is dan ook belangrijk om vooraf na te gaan of de gemeente met succes voor het ongeval en de schade aansprakelijk gesteld kan worden.

U stelt de gemeente aansprakelijk bij:

  • Struikelen over een stoeptegel of putdeksel
  • Letsel na val met de fiets
  • Uitglijden bij glad wegdek
  • Ongeval door slecht wegdek
  • Vallen door omgevallen takken of bomen
  • Ongeval door gevaarlijke verkeerssituatie

Klachtenbrief schrijven aan de gemeente

Als u letsel heeft opgelopen door een gebrek van de overheid, is het mogelijk de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder te leggen en een schadevergoeding te innen. Het is belangrijk om contact op te nemen met een advocaat letselschade en een lijst te maken van de schade en de kosten die u gemaakt heeft. Schrijf vervolgens een klachtenbrief aan de hand van een voorbeeldbrief, waarin u uitlegt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor uw schade. Stuur ook de lijst met de kosten mee en eventuele andere bewijsstukken.

Benieuwd naar hoe een dergelijke brief eruitziet?

Bekijk hier de voorbeeldbrief op de website van het Juridisch Loket.

aansprakelijk stellen schade gemeente

Waarom schakel ik een letselschadespecialist in?

U schakelt een letselschadespecialist in bij het aansprakelijk stellen van de gemeente, zodat u professioneel wordt geholpen. Letselschadeadvocaten zijn betrokken en hanteren een persoonlijke aanpak. Bovendien zijn het experts op het gebied van letselschade, waardoor u een optimaal resultaat bereikt. De bijstand kost u niets als de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is.

Gratis adviesgesprek aanvragen!

Letselschadeadvocaat inschakelen? Gratis adviesgesprek!

Heeft u letsel opgelopen door struikelen, uitglijden of vallen en ligt de aansprakelijkheid en schuld bij de gemeente? Dan is het slim om een advocaat letselschade in te schakelen. Een specialist helpt u bij het claimen van een vergoeding en het opstellen van een klachtenbrief met behulp van een voorbeeldbrief. Hoe gaat dit in zijn werk?

Start nu uw gratis adviesgesprek!

Een letselschadeadvocaat uit uw eigen regio neemt vervolgens contact met u op. Het gaat om een telefonisch en gratis adviesgesprek. Deze service is vrijblijvend en is 24 uur per dag bereikbaar!