Letselschade advocaat inschakelen?

Gratis advies bij letsel. Claim de maximale vergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade advocaat Noord-Holland

Letselschade is een in Noord-Holland veelvoorkomend gevolg van een ongeluk. Vaak zorgt een dergelijk ongeval voor letsel. Er zijn allerlei vormen van letselschade, zoals een whiplash, burn-out of psychisch letsel. Soms heeft u langdurig of blijvend letsel. Het is dan belangrijk om de zaak te verhalen op degene die aansprakelijk is en het ongeluk heeft veroorzaakt, omdat u recht heeft op schadevergoeding.

Schakel hier een letselschadebureau of letselschade advocaat uit de regio Noord-Holland voor in. Zij staan u met raad en daad bij en zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Bent u benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? Vraag dan gratis een adviesgesprek aan! We zijn 24 uur per dag bereikbaar en helpen u graag met het vinden van de beste letsel advocaat.

letselschade advocaat Noord-Holland
Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar!

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Een ongeluk is voor niemand prettig en daarom is het wel zo fijn om er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Een letsel advocaat ondersteunt u bij alle opgelopen vormen van letsel: van een whiplash als gevolg van een ongeluk tot een verminderd inkomen door een arbeidsongeval.

De letselschadespecialisten in ons netwerk bieden u een gratis adviesgesprek aan, waarin wordt nagegaan of u een zaak heeft. Dit doen zij onder andere aan de hand van de volgende punten:

 • Komt het letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Kan er een aansprakelijke partij aangewezen worden?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd?
Heeft u inderdaad een zaak, dan stellen de experts u in verbinding met een erkende letsel advocaat met werkgebied Noord-Holland. De letsel advocaat neemt contact met u op voor een tweede gratis adviesgesprek, waarin alle aspecten behandeld worden.

Wanneer de experts uw zaak aannemen is er een kans van 9/10 dat uw letsel vergoed wordt. Als de schade inderdaad op de tegenpartij wordt verhaald, dan is deze tevens verantwoordelijk voor de kostenposten van uw letsel advocaat: zo kost het proces u niets!

Gratis adviesgesprek
Omschrijving letsel (*)Waarom onze service?

 • Een adviesgesprek is volledig gratis
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar
 • U ontvangt waar u recht op heeft!

Wat doet een letselschade specialist?

U heeft letselschade opgelopen door toedoen van een ander. Elk ongeval is uniek en heeft andere eigenschappen. Mogelijk heeft u na het ongeval recht op een schadevergoeding. Een letsel advocaat uit de omgeving Noord-Holland biedt juridische bijstand bij het eisen van de letselschade en staat u bij tijdens het volledige letselschadeproces. Dit proces loopt vanaf het moment dat de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt, totdat de schadeclaim betaald wordt.

Kosten letselschade advocaat

De letselschade advocaat uit de regio Noord-Holland neemt contact op voor een tweede adviesgesprek. Deze is geheel gratis. Hierin worden alle aspecten behandeld, dus ook de kosten. Nemen experts uw zaak aan, dat is de kans zeer groot dat uw letsel vergoed wordt. Is de tegenpartij aansprakelijk voor uw letsel, dan zijn de kosten voor de tegenpartij.

Hoe verloopt een letselschade traject?

Als iemand voor het eerst te maken heeft met letselschade, dan is diegene veelal benieuwd naar de duur en het verloop van een letselschadezaak. Ieder ongeval is anders en dat maakt iedere letselschadezaak uniek. Hier vindt u echter een algemeen beeld van de stappen in een gemiddeld letselschadetraject.

 • 1. Kennismaking en inventarisatie. Hebt u schade opgelopen door een ongeluk en denk u dat u deze schade op de aansprakelijke partij kunt verhalen? Neem voor een intakegesprek snel contact op met een letsel advocaat uit de omgeving van Noord-Holland. De letselschade advocaat stelt u enkele vragen en bepaalt dan of u een zaak heeft. Daarna is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt.
 • 2. Aansprakelijkheid vaststellen. Uw letsel advocaat werkzaam in Noord-Holland gaat voor het vaststellen van aansprakelijkheid in overleg met de tegenpartij. Ze onderhandelen over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade. De geleden schade komt aan bod, evenals eventuele problemen in de toekomst. Soms is een rechterlijke uitspraak nodig. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, verzoekt uw letselschade advocaat de tegenpartij een voorschot te betalen.
 • 3. Constateren medische eindstand. Wanneer de behandelend arts aangeeft dat u bent hersteld of dat uw handicap of schade niet beter zal worden, heeft u medisch gezien de eindtoestand bereikt. Dan is het tijd voor een definitieve regeling zodat het proces afgerond kan worden. In dat geval stelt een arts vast of het letsel blijvende gevolgen heeft. Dit is soms een tijdrovend traject.
 • 4. Afronding. Wanneer het medisch eindrapport door beide partijen geaccepteerd is, is het tijd voor de afronding. Dan kijkt men naar de totale schade. Bij blijvend of langdurig letsel kijkt men naar de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele functionele invaliditeit. Een rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast en uw letsel advocaat helpt u met de afhandeling.
aansprakelijkheid

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Wanneer u bij een verkeersongeval letsel oploopt door toedoen van een ander, heeft u recht op een schadevergoeding. De aansprakelijke partij moet deze schadevergoeding betalen. In de praktijk is het bij een verkeersongeval echter vaak lastig om de aansprakelijkheid vast te stellen. Een letsel advocaat met werkgebied Noord-Holland weet precies welke regels voor aansprakelijkheid gelden bij bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidssongeval of een ongeluk door dieren.

Bij een verkeersongeval geldt in de meeste gevallen de wettelijke aansprakelijkheid. Werkgevers hebben de verplichting om een veilige werksituatie te creëren en zijn daarom in de meeste gevallen van een bedrijfsongeval aansprakelijk. Wanneer een dier letsel bij een ander veroorzaakt, is de eigenaar van het dier bijna altijd aansprakelijk.

Direct in contact komen met een letsel advocaat? Vraag nu gratis een adviesgesprek aan.

letsel advocaat

Hoe stelt een advocaat aansprakelijkheid bij letselschade vast?

Heeft u letselschade opgelopen? Dan is het vaststellen van de aansprakelijkheid het eerste wat een letsel advocaat uit de regio Noord-Holland doet. Wanneer de partij die het ongeluk veroorzaakt heeft de aansprakelijkheid niet erkent, is het belangrijk dat u bewijsstukken verzamelt.

Welke bewijsstukken heeft u nodig?

Bij ongevallen kunt u denken aan getuigenverslagen en foto’s van de situatie. Bij verkeersongevallen moet u een schadeformulier hebben en eventueel een proces-verbaal van de politie. Uw letsel advocaat gaat vervolgens onderhandelen met de tegenpartij over de aansprakelijkheid. Wanneer een zogenaamde zwakke verkeersdeelnemer bij het ongeval is betrokken, kan deze nooit (volledig) aansprakelijk gesteld worden.

Hoe letselschade claimen?

U hebt een ongeluk gehad in Noord-Holland en hierdoor lijdt u letselschade. Dit kan in de vorm van psychisch letsel zijn, maar het kan ook fysiek zijn. U wilt dit bij de tegenpartij opeisen. Maar hoe doet u dit? Het is allereerst verstandig om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek. Samen wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om de zaak verder te onderzoeken en er wordt eventueel om een second opinion gevraagd.

Als de zaak te onderzoeken is, wordt u in contact gebracht met een letselschadejurist die de zaak voor u uit handen neemt. Met de hulp van een letsel advocaat is er bovendien een grotere kans dat u krijgt waar u recht op hebt. Er gelden een aantal richtlijnen die de letselschade bepalen. Uiteraard kijkt men hierbij ook naar het individuele geval.

Welke schadevergoedingen na letsel zijn er?

Als u in een ongeval terecht bent gekomen met letsel tot gevolg, heeft dit vaak financiële gevolgen. Uw letsel kan tijdelijk of blijvend zijn. Er komen sowieso allerlei kosten op uw pad die vergoed moeten worden, uitgedrukt in schadeposten.
Bij letselschade zijn er verschillende schadeposten te onderscheiden:

 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan uw woning
 • Huishoudelijke hulp
 • Medische kosten
 • Reis- en parkeerkosten
 • Studievertraging
 • Kinderopvang en opvang van dieren
smartengeld letselschade Noord-Holland

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen de letselschadespecialisten van klanten uit Noord-Holland echter de vraag wat de betekenis is van deze term, en het verschil met het begrip schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in smartengeld en schadevergoeding. Het smartengeld is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding.

Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materieel als immaterieel letsel, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een arbeidsongeval, fietsongeval of mishandeling.

smartengeld berekenen Noord-Holland

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. De mate van geleden pijn, de (blijvende) zichtbaarheid van het letsel, en aard en ernst van het herstel vormen tevens invloedrijke factoren. Is eenmaal door de artsen medisch gezien de eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijkbare zaken.

De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de Tweede Kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

U bent natuurlijk benieuwd op welke bedragen u kunt rekenen bij het opeisen van letselschade. Onderstaande voorbeelden staan in de Smartengeldgids.

 • Bij klein letsel moet u rekening houden met bedragen tot maximaal €2.000,-. U kunt dna uw gewone dagtaak niet meer uitvoeren gedurende één tot dertien weken, als gevolg van bedrust, pijn, ziekenhuisopname of een gekwetst lichaamsdeel. Denk aan kneuzingen, schaafwonden of een lichte hersenschudding.
 • Bij licht, meervoudig letsel hebt u recht op bedragen van €1.500,- tot €3.000.-. Denk aan inwendig letsel, beschadiging aan uw gebit of littekens. Ook bedrust of ziekenhuisopname, horen hierbij.
 • In de matige, enkelvoudige categorie lopen de bedragen op tussen de €3.500,- tot €9.000,-. Denk aan amputatie van vingers, een whiplash, gescheurde kniebanden of psychische en emotionele schade. De medische behandeling duurt hierbij tot één jaar.
 • Bij bedragen van €9.000,- tot €21.000,- hebt u te maken met ernstig, meervoudig letsel. Denk hierbij aan botbreuken, kneuzingen, vleeswonden, botverbrijzeling, een schedelbasisfractuur of doofheid.
 • Bij bedragen tussen €21.000,- en €43.000,- is er sprake van zwaar letsel zoals een coma, verlies van smaak of reuk of veranderingen in uw karakter. In de categorie meervoudig letsel horen levensgevaar, zware handicap of functieverlies van delen van uw lichaam.
 • Bij zeer zwaar letsel zoals een dwarslaesie, verlies van spraak of blind aan beide ogen liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot €76.000,-. Bij meervoudig letsel moet u denken aan arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven.
 • Tot slot is er de categorie met bedragen vanaf €76.000,-. Dit wordt uitgekeerd bij uitzonderlijk zwaar letsel zoals een volledige dwarslaesie, misvorming door ernstige brandwonden of niet meer kunnen communiceren. Bij meervoudig letsel hoort onder andere een verblijf in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting.

Heeft u na een ongeval recht op een schadevergoeding?

Vraag een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan bij een letsel advocaat uit de regio Noord-Holland.

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Welke letselschades zijn er?

Heeft u in Noord-Holland bij een bedrijfsongeval, misdrijf of verkeersongeval schade opgelopen? Een letsel advocaat maakt onderscheid tussen verschillende soorten letselschade. Voorbeelden zijn letsel na een fietsongeval, een hondenbeet, een mishandeling of RSI of burn-outs. Lees verder op deze pagina om meer te lezen over de verschillende soorten letselschades.

Navigeer direct naar:


letselschade arbeidsongeval Noord-Holland

Letselschade na arbeidsongeval

Wanneer er zich op het werk of tijdens de route van of naar het werk een ongeval gebeurt, spreekt men van een arbeidsongeval. Vooral in de bouw of in de zorg zit een arbeidsongeval in een klein hoekje. Bij een arbeidsongeval is de werkgever veelal verantwoordelijk.

U heeft bijna altijd recht op een schadevergoeding!

Omdat werkgevers verplicht zijn een veilige werksituatie te creëren, zijn ze in de meeste gevallen de aansprakelijke partij bij een arbeidsongeval. Ook bestaan er diverse beroepsziektes. Daarvoor kunt u eveneens een vergoeding bij de werkgever aanvragen. Wanneer u en meerdere collega’s dezelfde klachten hebben, draagt dat bij aan het aanvragen van letselschade bedragen.

letselschade ambtenaar

Letselschade als ambtenaar

Bent u ambtenaar en hebt u letselschade opgelopen door een dienstongeval of verkeersongeval in Noord-Holland? Dan kan dit grote gevolgen hebben.

Om letselschade van een ambtenaar vergoed te krijgen, is er een bepaalde letselschade advocaat nodig die gespecialiseerd is in letselschade voor ambtenaren. Er dient een bestuursrechtelijke procedure gestart te worden.

Bovendien geldt het aansprakelijkheidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek niet.

Letselschade militair en veteraan

Als een veteraan letselschade heeft opgelopen, gelden er aparte defensieregels. Het is voor een veteraan dan ook belangrijk om een deskundig militair letselschade advocaat in te schakelen voor juridische bijstand. Bent u militair en heeft u letsel opgelopen door een ongeval tijdens het werk? Dan heeft u mogelijk recht op de maximale vergoeding.

Letsel als politieagent

Ook een politieagent uit Noord-Holland loopt tijdens zijn of haar werk aanmerkelijk kans om letsel op te lopen. Fysiek en psychisch letsel komen regelmatig voor en leiden soms tot langdurige uitval. Als u letselschade hebt opgelopen als politieagent is het zaak dat u dit direct meldt. Er gelden aparte politieregels voor het eisen van letselschade, waardoor dit echt een vak apart is.

Letsel na verkeersongeval

Bijna iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer. Een verkeersongeval komt helaas ook vaak voor, onder andere in Noord-Holland. Een fietsongeval valt ook onder de term verkeersongeval. Bij een verkeersongeval varieert het letsel van materieel letsel tot ernstig lichamelijk letsel. Neem bij persoonlijk letsel altijd direct contact op met de politie voor het verzamelen van bewijsmateriaal en schakel een letselschade advocaat uit de omgeving Noord-Holland in voor de afhandeling van het letselschade proces.

Het is raadzaam om de contactgegevens van eventuele getuigen te noteren en een situatieschets te maken. Wanneer er geen lichamelijk letsel is, is het invullen van het schadeformulier over het algemeen voldoende.

letsel na whiplash in Noord-Holland

Whiplash

Een whiplash ontstaat bij de harde, onnatuurlijke beweging naar voor en achter van het hoofd. Daarna ontstaan klachten in de nek en rug. Een whiplash is meestal het gevolg van een kop-staart botsing in het verkeer. Hoewel een whiplash lastig te bewijzen is, is het wel mogelijk een schadevergoeding te eisen. Deze kan variëren van €5.000,- tot €14.000,-, afhankelijk van de langetermijngevolgen van het ongeval.

Zo leidt een whiplash door een verkeersongeval soms tot langdurige revalidatie, of het onvermogen om te sporten. Dan ontvangt u bij een whiplash naast een standaard schadebedrag tevens smartengeld. Met behulp van een medische controle door uw huisarts in Noord-Holland zal de letselschade advocaat voor u het bewijsmateriaal voor de whiplash verzamelen.

letselschade dwarslaesie

Dwarslaesie en hersenletsel

Bij een dwarslaesie is er sprake van een onderbreking van de zenuwbanen in het ruggenmerg. Dit zorgt voor een volledige verlamming van de benen. Wanneer u deze verwonding heeft opgelopen, heeft u recht op een hoge vergoeding in de vorm van smartengeld en andere schadeposten. Dit letsel veroorzaakt namelijk niet alleen enorm lichamelijk, maar ook geestelijk letsel.

Hoe zit het met hersenletsel?

Hersenletsel is er in allerlei vormen, van licht letsel zoals een hersenschudding, tot zwaar letsel zoals een coma. Hersenletsel heeft vaak enorme gevolgen, ook geestelijk en financieel. Heeft u hersenletsel opgelopen door toedoen van iemand anders? Dan kunt u een vergoeding claimen voor de letselschade.

burn-out Noord-Holland

Burn-out

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Deze aandoening is een vorm van oververmoeidheid die ontstaan door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat de meeste stressfactoren tijdens het werk optreden, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen.

Waar moet u rekening mee houden?

Het is noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out het gevolg is van een te hoge werkdruk, en niet van andere factoren uit het dagelijks leven. Een ervaren letsel advocaat uit der regio Noord-Holland kijkt met u naar de mogelijke oorzaken en de houding van de werkgever.

letselschade medische fout Noord-Holland

Medische fout

Wist u dat er regelmatig een medische misser wordt gemaakt? Een medische fout staat voor alle handelingen binnen de zorg waarbij de patiënt onjuist behandeld wordt. Dit kan gaan om het stellen van een verkeerde diagnose, maar ook het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam of het te laat ingrijpen in een situatie.

Het verkrijgen van een schadevergoeding voor een dergelijke fout is zeer lastig, omdat de meeste instanties weinig openheid van zaken geven. Om de patiënt hierin te ondersteunen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Hierin vindt u meer informatie over de te nemen stappen.

Letselschade opgelopen door een ongeval?

Gratis en vrijblijvend intakegesprek!

Gratis adviesgesprek
letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Een schrijnend feit is dat in Nederland dagelijks vele mensen (overwegend vrouwen) het slachtoffer zijn van mishandeling. Mishandelingen vinden zowel binnen- als buitenshuis plaats, en omvat alle gevallen van geweldsmisdrijf waaronder berovingen en seksueel misbruik. Slachtoffers van mishandeling en nabestaanden van personen die stierven door een geweldsmisdrijf hebben het recht op smartengeld. De hoogte van dit smartengeld is afhankelijk van het opgelopen letsel en het bewijsmateriaal dat hiervoor is aan te voeren. Elke letsel advocaat met werkgebied Noord-Holland zal u aanraden om het civielrechtelijk proces te versterken met een strafproces. Dit betekent dat de dader ook nog kans maakt op een celstraf of boete.

letselschade door hondenbeet in Noord-Holland

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen wij te maken met mensen uit de omgeving Noord-Holland die een aanklacht willen indienen voor een ongeval met dieren, omdat ze bijvoorbeeld gebeten zijn door een hond. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men een trauma hebben opgelopen omdat ze gebeten zijn. De vergoeding van de hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het voorval. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger.

letsel door RSI-klachten

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep klachten verzamelen wij onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI-klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben.

Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar nekklachten door te zwaar tillen vallen eveneens binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet heeft voorzien in een geschikte werkomgeving.

letsel door fietsongeluk in Noord-Holland

Fietsongeval

Doordat er in Nederland veel mensen fietsen, dus ook in Noord-Holland, vindt er vaak een fietsongeval plaats. Wanneer u als fietser het slachtoffer bent van een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan is de tegenpartij vrijwel altijd aansprakelijk. U dient dan wel te hebben voldaan aan de geldende verkeersregels.

Was het fietsongeval buiten uw schuld?

Ga dan zo spoedig mogelijk naar een huisartsenpost of de EHBO-afdeling bij het ziekenhuis om medisch bewijs te krijgen voor het lichamelijk letsel. Daarnaast moet u binnen enkele dagen de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wij adviseren om bij het fietsongeval de politie te bellen voor het juiste bewijsmateriaal.

Welke soorten schades kan ik claimen?

Over het algemeen een letsel advocaat onderscheid tussen personenschade en schade van nabestaanden. Wanneer de geleden schade in geld is uit te drukken, spreken we van materieel letsel. Bij emotionele schade spreken we van smartengeld. Wilt u meer weten over verschillende soorten schade? Lees dan snel verder op deze pagina.

letselschade Noord-Holland

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële schade. Bij materiële schade gaat het over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken.

Zo valt onder immaterieel letsel het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer. Echter gaat immaterieel letsel verder dan dit, het gaat ook verminderd werkvermogen, psychische problemen en nachtmerries.

shockschade Noord-Holland

Shockschade

Een ernstig ongeval kan naast direct zichtbare, fysieke of overlijdensschade ook zogenaamde shockschade veroorzaken. Shockschade kan ontstaan wanneer u getuige bent van een ongeval of van de gevolgen ervan. Wanneer u op schokkende wijze geconfronteerd wordt met de gevolgen van een ongeval kan dat PTSS veroorzaken. Shockschade staat ook wel bekend als schrikschade en is een vorm van psychische schade als gevolg van het zien van een tragisch ongeluk.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Merkt een psychiater de shockschade aan als een psychisch ziektebeeld? Dan heeft u recht op een vergoeding voor gemiste inkomsten, gemaakte kosten en smartengeld.

Affectieschade

Een ongeval kan langdurig lichamelijke- en psychische klachten veroorzaken bij het slachtoffer. Maar ook de naasten van het slachtoffer kunnen veel verdriet ervaren.

De nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel kunnen een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren. Deze vergoeding heet affectieschade. Deze vergoeding bestaat sinds 2019 en is een vergoeding voor verdriet.

De affectieschade neemt het verdriet en de pijn niet weg, maar biedt wel genoegdoening en erkenning. Bij het vaststellen van de hoogte van de affectieschade wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Overlijdensschade

Wanneer iemand door toedoen van een ander overlijdt, kunnen de nabestaanden overlijdensschade opeisen. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden kunnen opeisen omdat de overleden persoon niet meer in staat is hen te onderhouden of verzorgen. De nabestaanden hebben dan recht op een financiële compensatie van aansprakelijke partij.

Hoe wordt de schade berekend?

Enkel naaste gezinsleden kunnen de schade opeisen, wanneer zij kunnen aantonen dat de overledene financieel voor hen zorgde. Het vaststellen en uitrekenen van overlijdensschade is specialistisch werk, waar vaak een speciaal rekenbureau voor wordt ingeschakeld. Een letsel advocaat met werkgebied Noord-Holland helpt u bij het proces.

De schadevergoeding ontvangen waar u recht op heeft?

Vind een letsel advocaat uit de regio Noord-Holland en vraag een gratis adviesgesprek aan.

Bel gratis naar 085 500 9967

6 tips bij het vinden van de beste letselschade advocaat in regio Noord-Holland

Als u door een ander gewond bent geraakt bij een ongeluk of ongeval kan dit voor veel extra kostenposten zorgen. Deze bedragen wilt u uiteraard volledig vergoed hebben door de partij die de letselschade veroorzaakt heeft. Er zijn 6 tips die u in uw achterhoofd kunt houden bij het vinden van een goede letselschade advocaat of een letselschadebureau uit de omgeving van Noord-Holland.

1. Letselschade advocaat of letselschadespecialist nodig?

Na een ongeval, waar u letselschade bij heeft opgelopen, kunt u ervoor kiezen om de strijd in uw eentje aan te gaan met de verzekeraar. Dit is vaak niet erg verstandig. Als u zich laat vertegenwoordigen door een gespecialiseerde letselschade advocaat of een letselschadebureau is de kans vaak groter dat u het volledige bedrag vergoed krijgt. Een letselschadeadvocaat kent namelijk alle valkuilen bij het opeisen van schade en weet waar u recht op heeft.

2. Kennis en ervaring van de letselschade advocaat

Een belangrijk criterium om de beste letselschade advocaat te vinden is ervaring en deskundigheid.

Controleer of uw letselschade advocaat ervaring heeft met zaken als mishandelingen, medische fouten of een arbeidsongeval. Kijk hoeveel zaken uw letselschade advocaat al heeft gedaan en of er met andere deskundigen samen wordt gewerkt voor een second opinion.

3. Goede reputatie?

Om erachter te komen of u de beste letselschade advocaat heeft gevonden op het gebied van letselschade, kunt u via Google kijken of de letselschade advocaat een goede reputatie heeft.

Vaak laten mensen hun ervaringen met een letselschade advocaat achter op websites of bepaalde fora. Vraag ook in uw netwerk na of mensen ervaring hebben met de advocaat.

4. Groot of klein advocatenkantoor?

Kiest u voor een letselschade advocaat van een groot of klein advocatenkantoor? Aan beide zitten diverse voordelen. Een groot kantoor heeft collega’s met bepaalde specialismen, heeft vaak een goede bereikbaarheid en er is sprake van continuïteit als er een advocaat afwezig is. Daarentegen is een klein kantoor vaak flexibel, geeft u persoonlijke aandacht en mogelijk is een klein kantoor meer betrokken bij u.

5. Goede persoonlijke klik?

Een belangrijke vraag is of het voor u persoonlijk de beste letselschade advocaat is. Het is van belang dat u vertrouwen heeft in de advocaat. Bovendien moet u goed met de advocaat overleggen en is het fijn als de pleitbezorger volgens u snel en correct reageert op verzoekjes of e-mails.

6. De kosten van de letselschade advocaat

Een letselschade advocaat nodigt u uit voor een tweede gratis adviesgesprek, waar alle mogelijke aspecten behandeld worden. Als de advocaat de zaak aanneemt, is de kans zeer aannemelijk dat de schade vergoed wordt. Wint u de letselschade zaak? Dan betaalt de tegenpartij alle gemaakte kosten van uw letselschade advocaat.

Voorkom verjaring, schakel een letselschadebureau in!

Vergroot de kans op een schadevergoeding met de hulp van specialisten.

Bel 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Wist u dat gemiddeld één op de zeven werknemers burn-outklachten heeft? In het onderwijs komt een burn-out het meest voor, ongeveer één op de vijf docenten heeft hier tijdens de werkperiode last van. Het is goed mogelijk om dit getal terug te dringen door als leidinggevende adequaat om te gaan bij de eerste klachten van vermoeidheid en stress. Helaas was dit niet het geval in onderstaande zaak, waarbij een man voor de rest van z’n leven nooit meer fulltime zal werken.

Het begon allemaal met vermoeidheidsklachten, waarmee hij enkele dagen thuis zat. Omdat hij vermoedde dat het ging om ergere klachten informeerde de man z’n werkgever en gaf aan dat hier een oplossing voor moest worden gezocht. Helaas werd er echter niets met de klacht gedaan. Vervolgens ging de man op eigen initiatief het gesprek aan met de werkcoach en leidinggevende.

De werkcoach bepaalde dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg hierbij de opdracht om een oplossing te vinden. Wederom werd er echter niets gedaan. Door alle stress kreeg de man extra klachten, zoals schildklierproblemen en een depressie. Momenteel is hij weer deeltijd aan de slag. Van de verzekeraar kreeg hij als letselschadevergoeding €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Jongeren die een gezellige avond met vrienden hebben, doen soms rare dingen uit baldadigheid. Zo ook in het geval van de jongeman uit deze zaak. Tijdens een jolige bui sprong een vriend op zijn rug, waarop hij op het eerste gezicht door z’n enkel leek te gaan. Toen de jongeman na een tijdje echter nog steeds geen gewicht op de voet kon zetten en deze ontzettend pijn bleef doen, hebben ze het alarmnummer gebeld.

De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, en daar zijn de nodige onderzoeken gedaan. Wat bleek: de enkel was uit de kom, de enkelbanden waren gescheurd, en het kuitbeen gebroken. Na een operatie, zes weken volledige rust en vier weken op krukken lopen kwam de jongeman in een langdurig revalidatieproces terecht.

Daarnaast heeft hij nu een groot litteken op zijn been, en is er aardig wat geld uitgegeven aan een scootmobiel om de mobiliteit te behouden. Ook is tijdens de onderzoeken de broek verknipt. Om voor deze materiële en immateriële zaken een schadevergoeding te krijgen heeft hij de verantwoordelijke vriend aansprakelijk gesteld voor de kostenposten. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat hij een vergoeding en smartengeld moet ontvangen van €10.000,-.

smartengeld

Voorbeeldcase 3: Brandwonden door ziekenhuis

Vele ongelukken gebeuren op de weg, zo ook deze keer. Een jongen was onderweg op zijn bromfiets en kwam daarmee ongelukkig ten val. Door een noodlottig toeval reed er een maaimachine achter hem. De bestuurder van de maaimachine kon niet op tijd remmen waardoor deze na de val over de jongen heen reed.

De messen van de maaimachine werkten nog. Hierdoor is veel schade aan zijn linkerarm en hand ontstaan. De schade was niet te herstellen waardoor de gehele onderarm geamputeerd moest worden. Inmiddels heeft de jongen een armprothese gekregen. Hij heeft een advocaat ingeschakeld en een smartengeldvergoeding ontvangen van €35.000,-.

arbeidsongeval

Voorbeeldcase 4: Letselschade door arbeidsongeval

Een arbeidsongeval zit in een klein hoekje. Een man, werkzaam bij een decorbedrijf, is tijdens het uitladen van een vrachtwagen met decorstukken gevallen door een stapel zware houten platen die omvielen. Meneer liep een hoofdwond op en is direct naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeval hield de man gezondheidsklachten. Hij is onder meer door een huisarts, fysiotherapeut en 2 neurologen behandeld. Een revalidatiebehandeling was geen optie, omdat dit te zwaar was voor de man.

Hij heeft een letselschade advocaat ingeschakeld en kreeg een letselschadevergoeding van €102.209,-. Bekijk de volledige uitspraak op de website
rechtspraak.nl.

Keurmerk letselschade

De Letselschade Raad wil samen met alle betrokken partijen het schaderegelingsproces bij letselschade verbeteren. Ze wensen meer openheid, respect en harmonie in het belang van slachtoffers.

De Letselschade Raad is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie welke bestaat uit alle betrokken partijen bij de behandeling van letselschadezaken.

Bij het uitzoeken van een letsel advocaat is het verstandig om rekening te houden met het Keurmerk Letselschade. Deze is sinds 1 januari 2017 door een fusie onderdeel geworden van de Letselschade Raad.

Hierdoor is één kwaliteitsstelsel ontstaan voor de letselschadebranche. Kijk voor meer informatie over de Letselschaderaad op letselschaderaad.nl.

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschadeadvocaat zich dient te houden. Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij het doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde. Dit was ten eerste een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling. Experts kunnen in de uitgave bovendien tips voor good practice vinden, en verwijzingen naar jurisprudentie.

Verschillende organisaties kunnen zich inschrijven bij het Register Letselschade. Dankzij duidelijke eisen voor inschrijving en periodieke kwaliteitscontroles hebt u de garantie dat elke aangesloten organisatie volgens de vastgelegde normen handelt.

Daarnaast bestaan er diverse specialisatieverenigingen, deze zijn ook onderdeel van de Letselschade Raad. Denk hierbij aan de LSA (de vereniging voor letselschade advocaten) en de GAV (geneeskundig adviseurs).

Letselschade advocaten met werkgebied Noord-Holland gaven eerder al advies over zaken in:

Letselschade claimen na arbeidsongeval in Amsterdam
Schadevergoeding na letsel in Haarlem
Whiplash na verkeersongeval in Alkmaar
Schade claimen door een medische fout in Hilversum
Gebeten door een hond in Amstelveen
Smartengeld na overlijden in Purmerend
Overlijdensschade claimen in Zaandam
Burn-out door nalatigheid werk in Hoofddorp
Hersenletsel na fietsongeval in Den Helder
Letselschade bedragen in Hoorn

Veelgestelde vragen

Er zijn vaak veelgestelde vragen rondom letselschade. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen, met de antwoorden.

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade als u door iemand anders letsel hebt opgelopen en hier schade van ondervindt.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, kunt u schadevergoeding eisen door bijvoorbeeld een letselschade advocaat in te schakelen.

Letselschade advocaat of letselschadebureau?

Het verschil is dat een advocaat uw zaak voor de rechter kan leggen, terwijl een bureau deze bevoegdheid niet heeft. Bovendien is advocaat een beschermd beroep en mag men zich alleen advocaat noemen als diegene ingeschreven staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij heeft een letselschade een opleiding gedaan, specifiek gericht op letselschade, terwijl een letselschadebureau geen specifieke vooropleiding heeft.

letselschade experts Noord-Holland

Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Het is het beste om zo snel mogelijk na het ongeluk contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Hij zal je informeren over wat je rechten zijn en geeft advies over wat je beter wel en beter niet kunt doen.

schadevergoeding Noord-Holland

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Tijdens het letselschadeproces worden allerlei kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een arts of huishouding. Staat de aansprakelijkheid vast? Dan heeft u recht op een vergoeding van tussentijdse schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt u deze voorschotten.

Voorkom verjaring, neem contact op!

Is er bij u letselschade ontstaan door een ongeval en twijfelt u of u recht heeft op een schadevergoeding? Wacht niet te lang met het inschakelen van een letsel advocaat uit de regio Noord-Holland! Er geldt namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar voor letselschadezaken. Daarna is het niet meer mogelijk om een vergoeding op te eisen.

Neem daarom vandaag nog contact op!

Vraag gratis een adviesgesprek aan. Een letsel advocaat uit de omgeving van Noord-Holland behartigt uw belangen tijdens het gehele traject, zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!

Letselschade opgelopen?

Kom in contact met een letselschade specialist voor een intakegesprek!

Bel gratis naar 085 500 9967

Nu bereikbaar.