Letselschade opgelopen?

Gratis advies bij letsel. Claim uw schadevergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Soorten letselschade

Hebt u letselschade opgelopen? Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval, misdrijf of een verkeersongeval? Binnen de letselschadeadvocatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten letselschade. Heeft u last van letselschade?

Start nu uw gratis intake!

Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte letselschade advocaat! Op deze pagina leest u meer over de vormen van letselschade.

Vormen van letselschade:

Er zijn verschillende vormen van letselschade, namelijk personenschade en schade van nabestaanden. In boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staan deze vormen beschreven. Vormen van letselschade zijn personenschade, schadeletsel en overlijdenschade. Ook de schadevergoeding bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk materiële en immateriële schade.

Personenschade

Personenschade is de schade voor lichamelijk en psychisch letsel na een ongeval of misdrijf. Personenschade ontstaat door het toedoen van anderen. We maken hierbij onderscheid tussen letselschade van het slachtoffer en overlijdensschade, shockschade en affectieschade na het overlijden van een dierbare of onbekende na een ongeval.

Materiele schade

Materiële schade na letsel is alle schade die u in geld uit kunt drukken. Denk hierbij aan medische kosten, schade aan uw auto na een ongeval, verlies van inkomsten doordat u niet kon werken en hogere verzekeringspremies. Ook de kosten voor het inschakelen van een advocaat vallen onder een materiële schadevergoeding. Dit noemen we ook wel buitengerechtelijke kosten.

Immateriële schade

Immateriële schade bestaat uit emotionele schade en wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is lastig om bedragen voor immateriële schade te noemen, omdat het bestaat uit zaken die niet in geld uit te drukken zijn. Denk hierbij aan littekenvorming na een ongeval, verlies van levensvreugde, leed tijdens het revalidatieproces of blijvende lichamelijke en psychische klachten.

Shockschade

Shockschade wordt ook wel psychisch letsel genoemd wanneer een ernstig gewond raakt of onverwachts overlijdt. Hierbij hoeft het niet per se te gaan om een dierbare. Ook wanneer het slachtoffer een onbekende voor u is, kan het psychisch letsel veroorzaken. Voor het claimen van smartengeld door shockschade is het van belang dat u het ongeval gezien moet hebben of direct geconfronteerd bent met de gevolgen.

Affectieschade

Affectieschade komt voor wanneer uw partner, ouder of kind overlijdt of ernstig gewond raakt tijdens een ongeval. Het emotionele verdriet wordt affectieschade genoemd. Voor een vergoeding voor affectieschade moet u dus een band hebben met het slachtoffer. Het geldt alleen voor kinderen, de partner of de ouders van het slachtoffer. Kent u het slachtoffer niet? Dan spreken we van shockschade.

Overlijdensschade

Wanneer een ouder of partner overlijdt door de schuld van iemand anders, hebben de nabestaanden recht op een vergoeding voor overlijdensschade. Deze financiële compensatie is speciaal voor nabestaanden die verzorgd werden door de ouder of het kind en nu niet meer in staat zijn om zichzelf te onderhouden.

overlijdensschade

Letselschade door:

Er zijn verschillende oorzaken van letselschade. Letsel door een arbeidsongeval of een verkeersongeval komt het vaakst voor. Letsel wordt ook veroorzaakt door een mishandeling, medische fout van een arts of ander medisch personeel of door een beroepsziekte. Voor het claimen van een schadevergoeding moet in alle gevallen de aansprakelijkheid vastgesteld worden.

letselschade verkeersongeval

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval vindt plaats terwijl u aan het werk bent. Ook een ongeval dat gebeurt terwijl u aan het reizen bent voor uw werk of tijdens de pauze is een arbeidsongeval. Tijdens het werk is uw werkgever verantwoordelijk voor uw veiligheid. Dit noemen we ook wel zorgplicht.

De aansprakelijkheid ligt dan ook in de meeste gevallen bij uw werkgever. In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding voor materiële of immateriële schade.

letsel arbeidsongeval

Verkeersongeval

Heeft u een verkeersongeval gehad en daardoor letsel? Voor het claimen van een schadevergoeding is het belangrijk dat de aansprakelijkheid van het ongeluk vastgesteld wordt. Gevolgen van een verkeersongval zijn bijvoorbeeld botbreuken, een whiplash of andere klachten.

Ook materiële schade is een gevolg van een ongeval. Denk aan schade aan uw auto, fiets, kleding of andere spullen. Als fietser bent u een kwetsbare gebruiker, daarom ligt de aansprakelijkheid van een verkeersongeval altijd voor 50% bij de bestuurder van het motorvoertuig.

Medische fout

Een medische fout heeft soms grote gevolgen. Voor het claimen van een schadevergoeding na een medische misser is de hulp van een jurist of advocaat zeer gewenst. Het is namelijk lastig om een medische fout te bewijzen. Vaak denkt men dat het namelijk gaat om een complicatie, bijvoorbeeld na een operatie.

Bij een medische fout moet het gaan om onzorgvuldigheid van de arts of ander medisch personeel. Voorbeelden van medische fouten zijn het stellen van een foute diagnose, onvoldoende nazorg of een verkeerde ingreep.

Beroepsziekte

Een beroepsziekte is een aandoening, letsel of chronische ziekte die is ontstaan door het werk dat u uitvoert of heeft uitgevoerd. Voorbeelden van beroepsziekten zijn RSI, ook wel bekend als een muisarm, pneumocconiose of stoflong, asbestkanker en kapperseczeem.

Voor het vaststellen van een beroepsziekte moet u eerst naar een arts om de aandoening vast te stellen. Ook is het noodzakelijk dat het verband met de arbeid wordt vastgesteld. De advocaat verzamelt al het bewijs en stelt de hoogte van het smartengeld vast.

Gebeten door een dier

Liep u rustig door het park en werd u, of uw kind, opeens gebeten door een hond? Dan heeft u vaak recht op een vergoeding voor de letselschade. Uw kleding is misschien kapot en u heeft kosten gemaakt door het bezoeken van een arts. De eigenaar van het dier is verantwoordelijk voor de letselschade dat het dier aanbrengt.

In het voorbeeld dat wij u gaven is de eigenaar aansprakelijk. Wordt het dier echter geprovoceerd of wordt gevaarlijk gedrag uitgelokt, dan is de eigenaar niet aansprakelijk voor het gedrag van het dier.

Mishandeling

Heeft u letsel opgelopen na een mishandeling? In de meeste gevallen is het mogelijk om de dader aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vragen. Na een mishandeling hebben slachtoffers vaak niet alleen last van lichamelijke klachten, maar ook psychische letsel. Slachtoffers durven bijvoorbeeld niet meer naar buiten, werken een lange tijd niet door de traumatische ervaring of er is sprake van verlies van levensvreugde.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een lichte en een zware mishandeling. Na de mishandeling is het belangrijk om aangifte te doen voor het strafbaar feit.

Lichamelijk letsel:

Na een verkeersongeval, arbeidsongeval of een misdrijf komt lichamelijk letsel vaak voor. Bijvoorbeeld klachten aan uw nek of uw schouders, botbreuken of schade aan uw gebit. Lichamelijk letsel is erg vervelend en leidt soms tot hoge kosten. Niet alleen door de rekeningen van het ziekenhuis, maar ook doordat u, tijdelijk, niet meer kunt werken of door psychisch letsel.

whiplash letsel ongeval

Whiplash

Eén van de meest voorkomende klachten na een verkeersongval is een whiplash. Dit zien we voornamelijk na een kop-staartbotsing. Een whiplash bestaat uit nek- en rugproblemen.

Het ontstaat doordat het hoofd krachtig van voor naar achteren beweegt door een onverwachte klap, zoals een botsing. Een whiplash wordt vastgesteld aan de hand van een klachtenpatroon door een arts. Meestal is er geen zichtbaar letsel te zien.

letselschade schouder

Letselschade schouder

Schouderletsel komt vaak voor na een verkeersongeval of een arbeidsongeval. Denk hierbij aan een gebroken sleutelbeen, ontwrichte schouder of pijnlijke spieren. Letselschade aan een schouder beïnvloedt uw dagelijks functioneren, want we gebruiken dit gewricht veel.

Bij het vaststellen van de letselschade onderzoekt de advocaat wie er aansprakelijk is voor het ongeval of het letsel. Dit is namelijk belangrijk voor het claimen van smartengeld.

Letselschade door botbreuk

Een botbreuk wordt ook wel eens een fractuur genoemd. Deze vorm van letsel komt voor na een mishandeling, misdrijf of na een ongeval. Is de botbreuk de schuld van iemand anders? Dan heeft u recht op een schadevergoeding.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de breuk, of het een open- of gesloten botbreuk is en of u een operatie nodig heeft.

Tandletsel

Heeft u letsel aan uw gebit door de schuld van iemand anders? Bijvoorbeeld tandletsel door een verkeersongeval of door een misdrijf? Ga dan naar de tandarts om uw gebit te laten herstellen.

De kosten voor het herstellen worden niet altijd vergoed door uw ziektekostenverzekering. De tandartskosten vallen onder materiële schade en kunt u terugeisen bij de aansprakelijke.

schadevergoeding letselschade

Smartengeld claimen bij letselschade

Na het oplopen van letselschade is het mogelijk om smartengeld te claimen.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de materiële en immateriële schade. Denk hierbij aan de kosten voor een ziekenhuisverblijf, de duur van de behandelingen, uw leeftijd, arbeidsongeschiktheid en vele andere factoren.

Voor het claimen van een schadevergoeding is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocaat doet altijd zijn uiterste best om een zo hoog mogelijke vergoeding te eisen.

soorten letselschade na ongeval

Hulp bij letselschade? Gratis adviesgesprek!

Heeft u letselschade?

Bel voor een gratis intakegesprek!

Tijdens het gesprek krijgt u deskundig advies over het claimen van smartengeld of schadevergoeding en welke stappen u hiervoor moet nemen. Dit intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend. U zit dus nergens aan vast. Met juridische hulp wordt u uitstekend geholpen tijdens het claimen van een vergoeding.

Gratis adviesgesprek aanvragen!