Letselschade door medische fout

Gratis advies bij aansprakelijkheid letsel.

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade medische fout


Letselschade als gevolg van een medische fout kan enorme gevolgen hebben. Wist u dat er jaarlijks meer dan 38.000 Nederlanders letselschade oplopen door een medische fout? Als slachtoffer van een medische fout is het zeer lastig om de juiste persoon of instelling hiervoor aansprakelijk te stellen. Daarom is de hulp van een ervaren letselschade expert enorm belangrijk. Wilt u een gratis en vrijblijvend intakegesprek?

Start nu uw gratis intake!

Op deze pagina leest u meer over het verschil tussen een complicatie en een medische fout. Ook leest u meer over het proces rondom de aansprakelijkheid en vindt u informatie over de rol van de verzekering bij een letselschade proces.

Wat is een medische fout?

Voor een letselschade proces moet u kunnen aantonen dat u of uw naaste het slachtoffer is geworden van een medische fout. In de praktijk is dit echter lastig te onderscheiden van een complicatie. Een complicatie is namelijk een realistisch risico waar elke patiënt mee te maken heeft bij een ingreep of na een ziekte. Denk dan bijvoorbeeld op het risico van een infectie of onvoorziene bijwerkingen van medicijnen.

Een medische fout daarentegen is het gevolg van onzorgvuldigheid of te kort schieten van een arts of ander medisch personeel. Voorbeelden hiervan zijn het vergeten van een instrument in het lichaam, of het toedienen van een verkeerd medicijn.

Het aantonen van het verschil tussen medische onzorgvuldigheid en een realistisch risico is erg ingewikkeld. Daarom schakelen advocaten experts in op het gebied van uw behandelingen om zo de medische fout vast te stellen.

Soorten medische fouten

Een medische fout is een ruim begrip. Veel mensen denken hierbij al snel aan een fout in de uitvoering van een ingreep. We kennen allemaal de verhalen waar er bij de patiënt de verkeerde voet wordt geamputeerd of dat er gereedschappen of materialen in het lichaam achterblijven. Toch zijn er ook een hoop andere soort medische fouten die vergoed mogen worden. Het stellen van een verkeerde diagnose, bijvoorbeeld, waardoor u jarenlang pijn lijdt. Doorgaans onderscheiden we de volgende verschillende fouten:

  • Onvoldoende voorlichting over een behandeling of ingreep.
  • Het stellen van een verkeerde diagnose.
  • Een fout in de uitvoering van de ingreep.
  • Een fout tijdens de nazorg.

Gevolgen medische fout voor patiënt

Een patiënt legt uit welke gevolgen ze heeft ondervonden na een vermoedelijke medische fout.

Schadevergoeding en smartengeld

Een medische fout kan leiden tot verschillende gevolgen. Misschien lijdt u jarenlang pijn door een verkeerd gestelde diagnose of loopt u psychische letselschade op als gevolg van een verkeerde ingreep. De bedragen die na een medische fout worden uitgekeerd, zijn daarom niet mis. Voor de materiële schade, zoals kosten voor verkeerde medicijnen of extra vervoerskosten naar het ziekenhuis kunt u een schadevergoeding claimen. Voor psychische letselschade is een vergoeding in de vorm van smartengeld gepast. Door de ernst van medische fouten, kunt u hiervoor vaak een hoge schadevergoeding en smartengeld claimen. Het ziekenhuis is goed verzekerd, dus de verzekering betaalt de schadevergoeding uit. Bij het claimen van een schadevergoeding na een medische fout, is het belangrijk om vast te stellen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt.

Hoe aansprakelijkheid arts vaststellen?

Het vaststellen van de onzorgvuldigheid van uw arts en daarmee de aansprakelijkheid is enorm lastig. U moet namelijk uitgebreid bewijsmateriaal in uw medisch dossier aanleveren, waarmee u aantoont dat de letselschade een gevolg is van onzorgvuldigheid en menselijk handelen, en niet van een (onvoorziene) complicatie. Het ziekenhuis en uw arts hebben een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de arts zijn uiterste best moet doen om de behandeling succesvol af te ronden. Wanneer de arts aan deze inspanningsverplichting heeft gedaan, kunt u de aansprakelijkheid voor de letselschade niet bij de arts neerleggen. Het is altijd verstandig om een medisch deskundige in te schakelen voor het vaststellen van de medische misser.

Ervaart u pijn en verdriet door een medische fout?

Claim uw schadevergoeding! Bel naar 085 500 9967 voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Gratis hulp en advies!

Bewijs verzamelen

In een letselschade zaak voor een medische misser, is voldoende bewijs enorm belangrijk. U bent als patiënt verantwoordelijk voor het bewijs tegen uw behandeld arts of het ziekenhuis. Een aantal belangrijke bewijsmaterialen zijn uiteraard uw eigen medisch dossier en een second opinion bij een onafhankelijke arts. Om uw medisch dossier aan te sterken is het belangrijk dat u met elke klacht of beperking langs uw huisarts gaat. Dit moet ook in het medisch dossier vastgelegd worden om uiteindelijk de medische eindtoestand te bepalen. Naast het medisch dossier raadt elke letselschade advocaat aan om al het bewijs in de vorm van facturen, bonnen, brieven en e-mails te bewaren. De verzekeraar van het ziekenhuis zal zijn best doen om een schadevergoeding te voorkomen. Twee belangrijke verzekeringsmaatschappijen van ziekenhuizen zijn medirisk en centramed.

Het claimproces stap voor stap uitgelegd

In deze video wordt er nog meer uitgelegd over het proces van het claimen van smartengeld.

Afhandeling en verzekering

Uit onderzoeken van Stichting de Ombudsman tonen aan dat artsen vandaag de dag nog steeds niet erg open zijn over hun medische missers of complicaties. Het is voor het ziekenhuis verplicht om dergelijke medische missers vast te leggen, maar uit het onderzoek blijkt dat dit nog niet altijd gebeurd. Wel is er tegenwoordig al een hoop verbetert ten opzichte van voorgaande jaren. Zo is er de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA) opgesteld. Deze gedragscode moet leiden tot een betere afwikkeling van letselschade zaken. Wilt u na het overlijden van een dierbare een rechtszaak tegen het ziekenhuis aanspannen? Dan moet u over een lange adem en de nodige financiële middelen beschikken. Een gemiddelde letselschadezaak met de verzekering van het ziekenhuis duurt al snel drie jaar.

Wat kan een letselschadeadvocaat voor u doen?

Het is duidelijk dat het claimen van een letselschadevergoeding na een medische fout niet eenvoudig is. Daarom is de hulp van een ervaren letselschade advocaat onmisbaar. Hij concentreert zich op uw rechtszaak zodat u zich kan focussen op uw herstel.

Een letselschade advocaat schakelt bovendien een medisch deskundige in om zo vast te stellen dat er inderdaad sprake is van een medische fout. Een letselschade advocaat is op de hoogte van alle regelgeving en zorgt daarom voor een voorspoedige afwikkeling van uw zaak, zodat u zo snel mogelijk met uw leven verder kunt.

advocaat medische fout
Gratis adviesgesprek

Vrijblijvend intakegesprek

Hebt u na een ziekenhuisbezoek onvoorzien extra letsel opgelopen en is dit het gevolg van de onzorgvuldigheid van de betrokken arts? Wilt u weten of het overlijden van een familielid te wijten is aan een medische fout of een complicatie? Denkt u dat u recht heeft op een schadevergoeding of smartengeld?

Bel voor een gratis intakegesprek!

U krijgt dan rechtstreeks contact met één van onze medewerkers. Via ons ontvangt u een gratis en vrijblijvend intakegesprek, waarna wij u in contact brengen met een advocaat gespecialiseerd in letselschade door een medische fout. Uw advocaat helpt u vervolgens met het contact met de verzekering en start de procedure voor u op.