Bent u ZZP’er en heeft u letselschade opgelopen?

Vraag een gratis advies gesprek aan!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade als ZZP-er

Momenteel zijn er in Nederland meer dan 750.000 ZZP-ers, en dit aantal stijgt nog steeds elke dag. Dit komt doordat het relatief aantrekkelijk is in de huidige economische situatie. Als ZZP-er kunt u nog steeds bij grote bedrijven aan de slag, alleen zonder vast contract. Het gevolg hiervan is dat u als ZZP-er niet profiteert van de algemeen geldende verzekeringen bij het bedrijf bij een bedrijfsongeval of een verkeersongeval wanneer u voor het werk onderweg bent. Heeft u letselschade opgelopen of heeft u vragen over aansprakelijkheid bij letselschade?

Start nu uw gratis intake!

Op deze pagina vindt u meer informatie over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval, de mogelijkheid voor schadevergoeding en uw eigen verantwoordelijkheid in deze zaken.

Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als ZZP-er letsel oploopt bij een bedrijfsongeval en daardoor arbeidsongeschikt bent, dan heeft u direct geen inkomen meer. U krijgt bij letsel geen salaris doorbetaald, en u heeft eveneens geen recht op een Ziektewetuitkering of een andere UWV uitkering. In een aantal gevallen heeft een ZZP-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Deze geeft bij letselschade echter nooit een volledige vergoeding voor de inkomensschade. Wanneer u dan ook arbeidsongeschikt raakt door een verkeersongeval zult u direct inkomensschade lijden. Gedurende de periode dat u als ZZP-er arbeidsongeschikt bent, zal de aansprakelijke partij uw inkomen moeten aanvulden met een vorm van smartengeld voor het letselschade. Hoe langer deze periode duurt, hoe lastiger deze letselschade vergoeding is op te eisen. Het is daarom voor u van belang dat u contact opneemt met een ervaren letselschade advocaat die u bij de zaak kan assisteren.

Aansprakelijkheid

Voor vaste werknemers geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor letselschade die een werknemer oploopt bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Tot en met 2012 gold voor een ZZP-er dat deze niet onder deze regeling van aansprakelijkheid viel.

Tijdens een uitspraak van de Hoge Raad is echter uitgesproken dat ook zelfstandigen onder de zorgplicht vallen van het bedrijf waarbinnen zij op dat moment aan het werk zijn. Dit komt doordat de ZZP-er dezelfde soort werkzaamheden uitvoert als de vaste werknemers. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het voor zelfstandigen mogelijk om opgelopen letsel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever te brengen, die daarop de inkomensschade moet derven.

Dit is niet het geval wanneer:

  • De werkgever alle noodzakelijke veiligheidsmaatregels heeft genomen en voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven
  • De zelfstandige zich roekeloos gedragen heeft, of met opzet zich niet aan de regels heft gehouden.

 

Arbeids- en verkeersongeval

Zowel in het verkeer als tijdens de werkzaamheden kunt u letselschade oplopen. Hierbij kunt u onder meer denken aan een verkeersongeval zoals een aanrijding met whiplash, of aan een bedrijfsongeval waarbij u letsel oploopt door gereedschap of zware machines. Daarnaast kunt u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval ook psychologisch letsel oplopen.

Psychologische letselschade is nog moeilijker te bewijzen dan lichamelijk letsel, maar juist dit psychologische leed is vaak de oorzaak voor het feit dat mensen arbeidsongeschikt raken. Onder geestelijk arbeidsongeschikt raken vallen problemen als trauma’s, nachtmerries waardoor u niet meer aan het werk kunt of gedeeltelijke inkomensschade lijdt.

letselschade zzp'er advocaat

Vrijblijvend adviesgesprek voor ZZP’ers

Bent u als ZZP’er arbeidsongeschikt geraakt door een bedrijfsongeval en leidt u daardoor inkomensschade? Hebt u vragen over de verzekeringen die u het beste kunt afsluiten om te voorkomen dat u bij letsel geen inkomen meer heeft? Wij helpen u graag door bij een vrijblijvend intakegesprek naar uw zaak te kijken, en op basis daarvan u in contact te brengen met een geschikte advocaat.

Start nu uw gratis intake!

Hij kan u dan gerechtelijk advies geven. Wij hebben een ruime ervaring met zaken rondom aansprakelijkheid bij zelfstandigen en het verkrijgen van de juiste vergoeding voor loonschade.

Gratis adviesgesprek aanvragen!