Letselschade advocaat inschakelen?

Gratis advies bij letsel. Claim de maximale vergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade advocaat Gelderland

Een ongeval zit in een klein hoekje en gebeurt vaak op een onverwachts moment. Heeft u letselschade opgelopen tijdens een verkeersongeval of arbeidsongeval in Gelderland door toedoen van iemand anders? Dan heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Schakel daarom een letselschade advocaat in die u helpt bij het eisen van de letselschadevergoeding.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en bedragen?

Wij bieden u graag een gratis adviesgesprek aan bij een letselschade advocaat. Zo komt u in contact met een letselschade specialist uit de omgeving van Gelderland die voor u in kaart brengt wat de opties zijn. De letselschadespecialisten zijn 24 uur per dag bereikbaar. De letselschade advocaten uit ons netwerk helpen u om de maximaal haalbare schadevergoeding te eisen.

letselschade advocaat Gelderland
Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar!

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

We bieden op deze site een service aan om gemakkelijk de beste letselschade advocaat voor uw situatie te vinden, zodat er een grotere kans is op een succesvolle afronding. U krijgt namelijk een gratis adviesgesprek. Tijdens dit intakegesprek kijkt één van de experts met werkgebied Gelderland naar de volgende punten:

 • Komt het letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Kan er een aansprakelijke partij aangewezen worden?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd?
Indien er voldoende grond is om uw zaak verder te behandelen, brengen wij u in contact met een ervaren letselschade advocaat werkzaam in Gelderland. Zo bent u gegarandeerd van de beste professionele hulp.

Ook het intakegesprek met de letselschade advocaat is volledig kosteloos: hierin worden de verschillende aspecten van uw zaak besproken. Het is bovendien mogelijk een second opinion te vragen. Het maakt bij een second opinion niet uit of het iemand van rechtsbijstandverzekering is of een andere letselschade advocaat.

Wanneer de letselschade advocaat overtuigd is van een succesvolle afronding zal hij een claim indienen. Wint u de zaak? Dan worden ook de advocaatkosten op de tegenpartij verhaald, zodat het u niets kost.

Gratis adviesgesprek
Omschrijving letsel (*)Waarom onze service?

 • Gratis advies
 • Dag en nacht bereikbaar
 • U krijgt waar u recht op heeft

Wat doet een letselschade specialist?

Een letselschade specialist schakelt u in wanneer u letsel heeft opgelopen door toedoen van iemand anders. U bent bijvoorbeeld verzeild geraakt in een verkeersongeval en heeft een whiplash, u hebt een burn-out opgelopen of een arts heeft medisch gezien een fout gemaakt. Een letselschade advocaat werkzaam in Gelderland biedt juridische bijstand en zorgt ervoor dat de letselschade geclaimd wordt. Bovendien staat hij u bij tijdens het volledige letselschadeproces.

Kosten letselschade advocaat

U gaat in gesprek met een expert of een letselschade advocaat. In dit gratis adviesgesprek bespreekt u alle aspecten. Zo komen ook de kosten aan bod. Nemen de experts uw zaak aan? Dan is de kans zo’n 90% dat u de schade vergoed krijgt en dus niets hoeft te betalen. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letsel, dan kost de rechtsbijstand u niets.

Hoe verloopt een letselschade traject?

Wanneer u een verkeer- of arbeidsongeval hebt meegemaakt dan kunt u zowel materiële als immateriële schade hebben opgelopen. Hiervoor kunt u in veel gevallen een schadevergoeding voor krijgen. Wanneer er contact is gelegd met een letselschadeadvocaat uit de omgeving van Gelderland, dan zal deze met u het volgende letselschade proces ingaan:

 • 1. Oriëntatie en inventarisatie. Na een ongeval neemt u contact met een letsel advocaat op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek beoordeelt de letselschade advocaat uw zaak. Hij vraagt u onder andere wat er gebeurd is, of er schade is en of er getuigen waren. Heeft u een zaak? Dan is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt.
 • 2. Vaststelling aansprakelijkheid. Uw letsel advocaat gaat u met de letselschade advocaat van de tegenpartij in onderhandeling over de aansprakelijkheid en de hoogte van het letsel. In sommige gevallen is hiervoor een rechterlijke uitspraak nodig. Wanneer de aansprakelijkheid is vastgesteld, doet uw letsel advocaat een verzoek tot uitbetaling van een voorschot. Dit voorschot betreft veelal lopende kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.
 • 3. Constateren medische eindstand. Wanneer op medisch gebied de eindtoestand bereikt is, kan het proces afgerond worden. De eindtoestand is bereikt wanneer de arts aangeeft dat u helemaal bent genezen óf als hij aangeeft dat verder herstel niet mogelijk is. In dit geval geeft de arts aan wat de blijvende gevolgen van het ontstane letsel zijn. Het constateren van de eindstand duurt soms lang, soms moet u maanden revalideren.
 • 4. Eindafwikkeling. Wordt het medisch eindrapport door beide partijen geaccepteerd? Dan is het tijd voor de afronding. Bij de afronding kijkt de letsel advocaat naar de geleden schade en ook naar eventuele toekomstig letsel, zoals arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Een rechter stelt de hoogte van de letselschade vast. Daarna worden alle afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en helpt uw advocaat met de afhandeling.
aansprakelijkheid

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Bij ongevallen is de schuldige partij aansprakelijk voor de opgelopen schade. Dat klinkt simpeler dan het is, want in de praktijk is het vaak lastig om aansprakelijkheid vast te stellen. Hoe bepaald wordt wie aansprakelijk is, verschilt per ongeval. Een letsel advocaat weet precies welke regels en voorschriften gelden bij het vaststellen van aansprakelijkheid.

Bij bedrijfsongevallen is de werkgever in de meeste gevallen de aansprakelijke partij. Werkgevers zijn namelijk wettelijk verplicht om voor een veilige werksituatie te zorgen. Bent u betrokken bij een ongeval door een of meerdere dieren? Dan is de eigenaar van het dier meestal aansprakelijk. Bij verkeersongevallen geldt in de meeste gevallen de wettelijke aansprakelijkheid.

Direct in contact komen met een letsel advocaat? Vraag nu gratis een adviesgesprek aan.

letsel advocaat

Hoe stelt een advocaat aansprakelijkheid bij letselschade vast?

Wanneer u een letsel advocaat inschakelt, stelt hij als eerste de aansprakelijkheid vast. Dat doet hij in overleg met de letsel advocaat van de tegenpartij. Het is verstandig om bewijsmateriaal te verzamelen, zeker wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent. Heeft u een verkeersongeval gehad waarbij u als fietser of wandelaar een zwakke verkeersdeelnemer was? Dan kunt u nooit (volledig) aansprakelijk gesteld worden.

Verzamel bewijsstukken!

Waren er getuigen van het ongeval? Getuigenverslagen zijn, net als foto’s van de situatie, zeer geschikte bewijsstukken. Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval? Dan moet u een schadeformulier hebben en eventueel een proces-verbaal van de politie.

Hoe letselschade claimen?

Als u een ongeval hebt gehad dan brengt dit veel narigheid met zich mee. U bent waarschijnlijk erg geschrokken en u hebt waarschijnlijk pijn. Dan komt het besef dat u ook letselschade lijdt. Als het ongeval is veroorzaakt door een ander, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen en is het mogelijk om letselschade te eisen. Het is verstandig om hier een letselschadespecialist uit de regio Gelderland voor in te schakelen.

U doorloopt dan de volgende stappen:

 • Stap 1. Allereerst dient de letselschadespecialist uit met werkgebied Gelderland namens u een letselschadeclaim in. Hij stelt de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk voor uw geleden schade.
 • Stap 2. Na erkenning van de aansprakelijkheid vraagt uw advocaat uw medisch dossier op. U krijgt hierin altijd inzage.
 • Stap 3. Tot slot wordt uw letselschade berekend. Hierbij houden de letselschade experts rekening met alle verschillende schadeposten.

Welke schadevergoedingen na letsel zijn er?

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeluk? Dan heeft dit vaak vervelende gevolgen. Uw letsel kan blijvend zijn, wat zorgt voor een behoorlijke kostenpost. Er komen vaak allerlei bedragen op u af, die vergoed moeten worden. Dit worden ook wel schadeposten genoemd. We onderscheiden de belangrijkste schadeposten:

 • Smartengeld: schadevergoeding voor immaterieel letsel;
 • Huishoudelijke hulp: wanneer u zelf geen huishoudelijke taken meer kunt verrichten;
 • Inkomensverlies: op het moment dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard;
 • Verlies van zelfwerkzaamheid: als u bepaalde dingen uit handen moeten geven zoals tuinieren of verhuizen;
 • Kinderopvang en opvang voor dieren;
 • Medische kosten: als u kosten maakt die niet op gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar;
 • Vervoerskosten: bijvoorbeeld benzine- en parkeerkosten ivm ziekenhuisbezoeken of bezoekjes aan huisarts of advocaat.
smartengeld letselschade Gelderland

Smartengeld of schadevergoeding?

Als u het slachtoffer bent geworden van een ongeval, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit diverse bedragen voor onder andere materieel letsel, maar ook voor immaterieel letsel zoals geleden pijn en het gebruik van openbaar vervoer omdat uw verwondingen het niet toestaan zelf auto te rijden.

Letselschade advocaten krijgen vaak de vraag wat precies het begrip smartengeld betekent in het licht van deze schadevergoeding. Smartengeld is een onderdeel van de gehele schadevergoeding en is de vergoeding die u krijgt voor lichamelijke en geestelijke schade zoals pijn, gederfde levensvreugde en ander leed.

smartengeld berekenen Gelderland

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld is lastig te berekenen. Voor medische letselschade na een verkeersongeval hebben bijvoorbeeld factoren als leeftijd, de duur van het herstel, en de aard van het letsel van invloed op de schadevergoeding. Daarnaast wordt de hoogte van het geldelijke bedrag bepaald door het ongeval te vergelijken met vergelijkbare ongevallen en de hoogte van de vergoeding in deze zaken.

Een rechter die verantwoordelijk is voor de regio Gelderland zal zich hier samen met uw advocaat en die van de tegenpartij over buigen. Omdat nabestaanden soms tevens psychisch leed ondervinden van een verkeer- of arbeidsongeval is sinds kort een wetsvoorstel gedaan om hen eveneens smartengeld aan te bieden.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

U bent natuurlijk benieuwd op welke bedragen u kunt rekenen bij het opeisen van letselschade. Onderstaande voorbeelden staan in de Smartengeldgids.

 • Bij gering letsel zoals vleeswonden, kneuzingen en schaafwonden hebt u recht op bedragen tot maximaal €2.000,-. Dit is enkelvoudig schadeletsel. U kunt één week tot maximaal dertien weken uw gewone dagtaak niet verrichten door pijn, bedrust, een ziekenhuisopname of u hebt de hulp van een dokter ingeroepen.
 • Bij licht letsel variëren de bedragen tussen de €1.500,- en €3.500,-. Denk hierbij aan lelijke littekens, gecompliceerde fracturen aan ledematen of een beschadiging aan uw gebit. Deze voorbeelden vallen in de categorie meervoudig letsel. Er is algeheel herstel op littekenvorming na, u hebt kort in het ziekenhuis gelegen, u moet met krukken lopen of u bent enige maanden arbeidsongeschikt geweest.
 • De bedragen liggen tussen de €3.500,- en €9.000,- bij matig letsel. Hierbij horen bijvoorbeeld gescheurde kniebanden, lelijke littekens, gecompliceerde botbreuken of een whiplash. De behandeling duurt tot één jaar, u bent afhankelijk geweest van uw handicap, kunt u oude beroep niet uitvoeren of u hebt een operatie ondergaan.
 • Bij ernstig letsel moet u denken aan een botverbrijzeling, een verkorting van uw been, doofheid aan één oor of een coma of bewusteloosheid voor een korte periode. De bedragen liggen hiervoor tussen de €9.000,- en €21.000,-.
 • Bij zwaar letsel lopen de bedragen op van €21.000,- tot aan €43.000,-. Voorbeelden zijn veranderingen in uw karakter, geestelijk onstabiel, verlies van smaak of reuk of een coma voor langere tijd.
  In deze categorie vallen onder andere levensgevaar, een zware handicap, lelijke littekens, functieverlies en geen uitzicht op herstel.
 • Bij zeer zwaar letsel liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot aan €76.000,-. Blindheid aan beide ogen, erge brandwonden, een hoge dwarslaesie of het verlies van een been of arm behoren tot deze categorie. Ook meervoudig letsel zoals arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven.

Hulp nodig bij het claimen van letselschade?

Schakel een deskundige letsel advocaat uit de regio Gelderland in!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Welke letselschades zijn er?

Een letsel advocaat maakt onderscheid tussen verschillende soorten letselschade. Hierbij kunt u denken aan schade na een whiplash, een burn-out, een mishandeling of RSI-klachten. Ook lestel na een verkeersongeval, een fout in het ziekenhuis, arbeidsongeval of een fietsongeval vragen een eigen behandeling. Een letsel advocaat uit de omgeving van Gelderland vertelt u graag meer.

Navigeer direct naar:


letselschade arbeidsongeval Gelderland

Letselschade na arbeidsongeval

Een arbeidsongeval kan op diverse manieren letsel tot gevolg hebben. Een val van een ladder of steiger is een van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Daarnaast bestaan er beroepsziekten, zoals de kappersziekte of verfvergiftiging door te werken met schadelijke stoffen. Vaak is de werkgever verantwoordelijk, echter alleen wanneer u niet voldoende geïnformeerd bent of te weinig bescherming aangeboden hebt gekregen.

Arbeidsongeval gehad? Claim schade!

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een veilige werksituatie te creëren. Toch is het vaak lastig bij een arbeidsongeval de verantwoordelijkheid van het bedrijf te bewijzen. Een letsel advocaat met werkgebied Gelderland ondersteunt u hierbij.

letselschade ambtenaar

Letselschade als ambtenaar

Wanneer u als ambtenaar letselschade oploopt tijdens het uitoefenen van uw werk, bijvoorbeeld door middel van een ongeval of u raakt ziek dan kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Het komt zelfs voor dat u niet meer in staat bent om te werken. In dit geval volgt er een medisch ongeschiktheidsontslag en vermindert uw inkomen.

Schakel dan een letselschade advocaat in om alles vergoed te krijgen waar u recht op hebt.

Letselschade militair en veteraan

Heeft u te maken gehad met lichamelijk of geestelijk letsel tijdens uw beroeps- of dienstplicht? Dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Voor zowel militairen als veteranen gelden aparte regels van defensie omtrent letselschade. Om juridische bijstand te krijgen is het belangrijk dat een veteraan of militair met letsel een ervaren militair letselschade advocaat inschakelt.

Letsel als politieagent

Politieagenten hebben een grote kans om tijdens het uitvoeren van het werk letselschade op te lopen. Dit kan zowel psychisch als fysiek letsel zijn, wat kan leiden tot langdurig of blijvend uitval. Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werk? Meld uw schade dan zo snel mogelijk bij een letselschadebureau of schakel een letselschade advocaat uit de regio Gelderland in die gespecialiseerd is in politierecht.

Letsel na verkeersongeval

Het wordt steeds drukker op de weg in Gelderland, waardoor een verkeersongeval in een klein hoekje zit. In de meeste gevallen is de schuldige gemakkelijk aan te wijzen, maar soms is de schade lastiger aan te tonen. Dan is het verstandig om contact op te nemen met een letsel advocaat werkzaam in Gelderland.

De letsel advocaat voorziet u van de nodige informatie over de afhandeling van de zaak. Ook ondersteunt de specialist u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het verkeersongeval. Het is verstandig om snel bewijsmaterialen te verzamelen, zoals getuigenverslagen, foto’s van de situatie en een ingevuld schadeformulier.

letsel na whiplash in Gelderland

Whiplash

Met een whiplash worden alle nek- en rugproblemen bedoeld die ontstaan door een plotselinge beweging van het hoofd. Vaak is een whiplash het gevolg van een verkeersongeval. Omdat een whiplash medisch gezien lastig aan te tonen is, is het verstandig om een letsel advocaat uit de omgeving van Gelderland in te schakelen.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

Voor een whiplash ligt de schadevergoeding tussen de €5,- en €40.000,-, afhankelijk van de gevolgen. Kunt u bijvoorbeeld tijdelijk niet meer werken of moet u hulp in de huishouding nemen? Al deze zaken worden mogelijk vergoed door de verzekering van de aansprakelijke partij.

letselschade dwarslaesie

Dwarslaesie en hersenletsel

Hersenletsel kan grote gevolgen hebben. Dit letsel is er in allerlei soorten, zoals een hersenschudding of een coma. Het heeft vaak lichamelijke en financiële gevolgen en soms ook psychische. Wanneer iemand anders voor uw hersenletsel verantwoordelijk is, is het mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Hoe zit het met dwarslaesies?

Een dwarslaesie is zeer ernstig letsel waarbij de zenuwbanen in het ruggenmerg onderbroken worden, wat kan leiden tot gedeeltelijke of volledige verlamming. Wanneer de verwonding door iemand anders veroorzaakt is, heeft u recht op een schadevergoeding. Een letsel advocaat werkend in Gelderland weet precies welke regels en wetten gelden en helpt u bij het eisen van de vergoeding.

burn-out Gelderland

Burn-out

Burn-outs komen tegenwoordig steeds meer voor. Deze geestelijke aandoening is een vorm van oververmoeidheid die ontstaan door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat die stressfactoren meestal te maken hebben met werk, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dat betekent dat een werkgever in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor de gevolgen.

Heeft u hulp nodig bij het bewijzen van een burn-out?

Om een vergoeding te eisen, is het noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out het gevolg is van een te hoge werkdruk. Schakel een geschikte letsel advocaat uit de regio Gelderland in die met u naar de werksituatie kijkt. Vervolgens start de letsel advocaat het aansprakelijkheidsproces.

letselschade medische fout Gelderland

Medische fout

Een medische fout komt soms helaas voor. Behandelen blijft mensenwerk, en daar ontstaan soms fouten bij. Onder de categorie medische misser vallen diverse zaken, zoals een verkeerd gestelde diagnose, het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam en een onprofessionele behandeling.

Wanneer u door verwijtbaar medisch handelen van de professional geestelijke of lichamelijke schade oploopt, dan hebt u recht op een letselschadevergoeding. Met een advocaat heeft u een grotere kans dat u een gepaste schadevergoeding ontvangt. Bovendien helpen experts u bij het indienen van een schadeclaim en het afhandelen van de zaak, zodat u zich kan richten op uw herstel.

Letselschade opgelopen in Gelderland?

Gratis en vrijblijvend intakegesprek!

Gratis adviesgesprek
letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

In Nederland hebben dagelijks vele mensen te maken met mishandeling, zowel binnen- als buitenshuis. Slachtoffers van mishandeling houden hier vaak zowel psychisch als fysiek letsel aan over. Het is daarom een optie om hiervoor een claim voor smartengeld in te dienen. Dit doet u door de dader van de mishandeling aansprakelijk te stellen voor de gevolgen.

Een advocaat of rechter zal vervolgens de hoogte van het bedrag bepalen. Wilt u dat de dader een volledige straf krijgt? Overweeg dan om naast de civielrechtelijke zaak tevens een strafproces in te zetten. Dit zal langer duren, maar leidt bij voldoende bewijs tot een celstraf of boete.

letselschade door hondenbeet in Gelderland

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen letseladvocaten te maken met mensen die een schadeclaim indienen omdat ze gebeten zijn door een hond. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men door de beet een trauma hebben opgelopen. De vergoeding voor een hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het feit dat u gebeten bent door een hond. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger. Het leed verdwijnt hiermee niet, maar het verzacht wellicht de pijn.

letsel door RSI-klachten

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep letsel wordt verzameld onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI-klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben. Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar ook nekklachten door te zwaar tillen vallen binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet voorzag in een geschikte werkomgeving. Letselschade experts vertellen u graag of u of uw werkgever de RSI kosten moet dekken.

letsel door fietsongeluk in Gelderland

Fietsongeval

Een fietsongeval komt in Nederland meerdere malen per dag voor. Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval? Zorg dan dat u zichzelf spoedig laat controleren door een huisarts of bij de EHBO, voor bewijs van eventueel letsel. Daarnaast is het belangrijk om de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk stelt.

Om te zorgen voor een goede afhandeling van het fietsongeval, adviseren wij altijd om bij een ongeval de politie te bellen. Deze kan de nodige bewijzen verzamelen, en helpt u met het zetten van de nodige stappen. Bel desgewenst naar Gelderland zodat wij u in verbinding kunnen stellen met een letselschadespecialist.

Welke soorten schades kan ik claimen?

Wanneer u betrokken bent bij een ongeval, is de kans op veel schade groot. Een letsel advocaat maakt onderscheid tussen verschillende soorten letsel, die allemaal meegenomen worden in het bepalen van de hoogte van de te eisen vergoeding. Ook wanneer u zelf niet direct bij een ongeval betrokken bent, kunt u mogelijk affectieschade, overlijdensschade of shockschade oplopen.

letselschade Gelderland

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeersongeval ontstaan er vaak vele soorten letsel. De meest voorkomende vorm van schade is materieel letsel. Denk hierbij onder andere aan gescheurde kleding, hierna onbruikbare eigendommen, en beschadigingen aan vervoersmiddelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er minder duidelijk aantoonbaar schade ontstaat. Dit noemen we immateriële schade.

Voorbeelden zijn een whiplash, nachtmerries en andere psychisch letsel, de noodzaak voor het inhuren van hulp in de huishouding of een verminderd werkvermogen. Hoewel het lastig is dit immaterieel letsel te bewijzen, ondersteunt een advocaat met werkgebied Gelderland u bij het verzamelen van de bewijzen.

shockschade Gelderland

Shockschade

Wanneer u zelf geen slachtoffer, maar getuige bent van een ongeval, is het mogelijk dat u in shock bent en shockschade oploopt. Het gaat hierbij om psychisch letsel dat ontstaat wanneer u wordt geconfronteerd met de schokkende gevolgen van een ongeval. Bij shockschade heeft u last van het posttraumatisch stresssyndroom, oftewel PTSS.

Smartengeld eisen?

Om in aanmerking te komen voor smartengeld bij shockschade moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgesteld door de Hoge Raad. Een letsel advocaat uit de regio Gelderland is bekend met de voorwaarden en helpt u met het vaststellen van de schade en de vergoeding.

Affectieschade

Een ongeval kan lichamelijke en psychische klachten bij het slachtoffer veroorzaken. Wanneer een naaste van u slachtoffer van een ongeval was, veroorzaakt dat bij u ook veel verdriet. Het verlies van een naaste of het zien van ernstig en blijvend letsel bij diegene, veroorzaakt ook veel pijn en leed. De vergoeding voor deze schade heet ook wel affectieschade.

De vergoeding voor affectieschade bestaat sinds 2019. De vergoeding is bedoeld als genoegdoening en erkenning. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de nabestaanden of naasten.

Overlijdensschade

Een sterfgeval heeft veel impact op de nabestaanden, helemaal als degene door toedoen van een ander is overleden. De nabestaanden, die van de overleden persoon afhankelijk waren in levensonderhoud, hebben dan recht op overlijdensschade. Het is een financiële compensatie omdat de overledene niet meer in staat is de nabestaanden te verzorgen of te onderhouden.

Hoe berekent een letsel advocaat de schade?

Bij het berekenen van de schade wordt vooral gekeken naar de financiële behoefte van de nabestaanden. Dit is lastig vast te stellen, waardoor het verstandig om een specialistische letsel advocaat in te schakelen. De nabestaanden moeten bewijzen dat de overledene financieel voor hen zorgde.

Schadevergoeding claimen voor uw letselschade?

Een letsel advocaat uit de regio Gelderland helpt! Vraag gratis een adviesgesprek aan.

Bel gratis naar 085 500 9967

6 tips bij het vinden van de beste letselschade advocaat in regio Gelderland

Op zoek naar de beste letselschade advocaat? Door bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout heeft u letsel opgelopen, waarvan u graag wilt dat de kosten vergoed worden. De volgende tips helpen u bij het vinden van de beste letselschade advocaat.

1. Letselschade advocaat of letselschadespecialist nodig?

Bij het vinden van iemand die u bijstaat tijdens de juridische procedure, is het handig om te bedenken of u een advocaat of een specialist nodig hebt. Als u naar de rechter gaat met uw dossier, is het aan te raden een letselschade advocaat uit de omgeving van Gelderland in te schakelen.

Wilt u de zaak oplossen zonder rechter, dan kunt u ook naar letselschade experts of specialisten stappen. Let wel op dat de experts het kwaliteitskeurmerk Register-Expert hebben.

2. Kennis en ervaring van de letselschade advocaat

Een letselschade advocaat dient na zijn juristenstudie een opleiding personenschade af te ronden, alvorens hij letselschade advocaat genoemd mag worden. Dit is een eis voor alle advocaten die bij de vereniging ASP (Advocaten voor Slachtoffers of Personenschade) of LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten) zijn aangesloten. Het is dus belangrijk om bij uw keuze te letten op de kennis en ervaring van de desbetreffende advocaat en te vragen naar specifieke ervaringen. Voor informatie gaat u naar asp.nl of de website van LSA.

3. Goede reputatie?

Naast kennis en ervaring is de reputatie van de letselschade advocaat werkzaam in Gelderland ook van belang. U kijkt naar de reputatie door op Google de naam van de advocaat of het advocatenkantoor in te typen. Er zijn vaak websites of fora waar u recensies of opmerkingen vindt van mensen die ervaring hebben met de advocaten. Ook is het aan te raden om binnen uw eigen netwerk navraag te doen of er mensen zijn die ervaring hebben met de advocaat.

4. Groot of klein advocatenkantoor?

Dan rest nog de vraag of u het beste voor een groot of een klein advocatenkantoor in of rondom Gelderland gaat. Aan beide zitten een aantal voordelen. Een klein kantoor is vaak flexibel, heeft een grote betrokkenheid en geeft persoonlijke aandacht aan u. Daarentegen heeft een groot kantoor veel advocaten met specialisme, is het kantoor meestal goed bereikbaar en is er altijd een andere advocaat aanwezig als er iemand uitvalt. Wat u kiest is afhankelijk van uw situatie en wensen.

5. Goede persoonlijke klik?

Het inschakelen van een letselschade advocaat is zeer persoonlijk. Belangrijk is dus om niet alleen te letten op vakbekwaamheid, ervaring en de reputatie, maar ook of u een persoonlijke klik heeft. Het is vaak een emotioneel zwaar traject waar u doorheen gaat. Daarom is het van belang dat u zich fijn voelt bij de advocaat en u het gevoel heeft in goede handen te zijn.

6. De kosten van de letselschade advocaat

Als u een gratis adviesgesprek wilt, zal hij alle punten behandelen. Er wordt dus ook een inschatting gemaakt van de zaak. Neemt de letselschade advocaat uw zaak aan? Dan is de kans groot dat de zaak gewonnen wordt en u dus niets hoeft te betalen. In dit geval is de tegenpartij aansprakelijk en betalen zij de schadevergoeding.

Voorkom verjaring, schakel een letselschadebureau in!

Vergroot de kans op een schadevergoeding met de hulp van specialisten.

Bel 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Uit recent onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat gemiddeld één op de zeven werknemers in zijn leven last krijgt van een burn-out. De verwachting is dat dit gemiddelde nog verder zal stijgen vanwege de verhoogde werkdruk. Het voorkomen van de klachten is goed mogelijk, maar vereist wel adequaat handelen van de werkgever. Helaas blijkt uit de praktijk dat vele werkgevers geen idee hebben hoe ernstig burn-outklachten kunnen zijn.

Zo ook in het geval van een man die nu al meerdere jaren in de ziektewet zit, en hier nooit helemaal uit komt. Toen zijn klachten begonnen nam hij contact op met de leidinggevende, maar die legde deze naast zich neer. Vervolgens is op eigen initiatief van de man een gesprek gekomen met de werkcoach, waar de leidinggevende tevens bij aanwezig was. De werkcoach stelde vast dat hulp nodig was, en dat de werkgever hierin het voortouw moest nemen. Helaas is alweer geen actie ondernomen.

De man kreeg vervolgens bijkomende schildklierklachten en een depressie door de stress. Momenteel is de man weer parttime aan het werk bij zijn oude werkgever. Vanwege alle mentale schade heeft hij recht op €120.000,- van de verzekeraar.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wie met vrienden een avondje wat gaat drinken, gaat ervan uit dat het een gezellige avond wordt, en verwacht niet op de Eerste Hulpafdeling van het ziekenhuis te eindigen. Helaas was dat wel het geval voor de jongeman uit deze casestudie. Tijdens een gezellige avond met vrienden sprong één van zijn vrienden hem op de rug. Omdat hij op dat moment niet stabiel stond, leek hij door de klap door zijn enkel te gaan. Toen hij eenmaal op de grond lag en niet meer kon opstaan, bleek er echter meer aan de hand. Een vriend belde het alarmnummer en voordat hij het wist lag hij in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis bleek na verder onderzoek dat het ging om een enkel uit de kom, gescheurde enkelbanden en een gebroken kuitbeen. Dit werd verholpen door een operatie, en daarna zes weken gips en vier weken op krukken. Gedurende deze 10 weken kon hij niet aan het werk. Het lichamelijk letsel zoals het litteken door de operatie, maar ook de materiële schade zoals een verknipte broek en de aanschaf van een scootmobiel wilde hij verhalen op zijn vriend. De uiteindelijke schadevergoeding is door de rechter op €10.000,- gezet.

smartengeld

Voorbeeldcase 3: Brandwonden door ziekenhuis

Door een verkeerde diagnose en onzorgvuldig medisch onderzoek is een jonge vrouw van 24 jaar een operatie ondergaan. Deze operatie bleek achteraf onnodig en is dus voor niets uitgevoerd. Helaas bleef er na de operatie een litteken achter waar de vrouw veel last van heeft.

Het litteken ontsiert haar lichaam, is soms pijnlijk en zorgt voor een trekkend gevoel. De rechter vond de leeftijd van de jonge vrouw een belangrijk aspect. Dit heeft hij dan ook meegenomen in zijn beslissing voor een vergoeding. De vrouw heeft voor deze fout en het ontstane littekenletsel een vergoeding van €18.569,- ontvangen.

arbeidsongeval

Voorbeeldcase 4: Letselschade door arbeidsongeval

Een man van rond de 50 is betrokken geraakt bij een arbeidsongeval, waarbij hij ten val is gekomen en een hoofdwond opliep. Na een ziekenhuisbezoek en meerdere hechtingen, heeft de man gezondheidsklachten gehouden. Hij werd door een huisarts, fysiotherapeut en neurologen behandeld. Zij verwezen hem door voor een revalidatiebehandeling, helaas heeft hij dit niet kunnen doen omdat het programma te zwaar was. Een jaar later werd het bedrijf waar de man werkte, failliet verklaart. De man ontving een paar weken later een ziektewet-uitkering van het UWV en uiteindelijk kreeg hij een WIA-uitkering. Uiteindelijk heeft de man een letselschade advocaat ingeschakeld en €102.209,- aan schadevergoeding ontvangen. Bekijk deze uitspraak op de website rechtspraak.nl.

Keurmerk letselschade

De Letselschade Raad is in januari 2017 gefuseerd met de Stichting Keurmerk Letselschade. Hierdoor is een nieuw onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschadebranche ontstaan, namelijk het Register Letselschade. De Commissie Register Letselschade is een onafhankelijke commissie welke toezicht houdt op de kwaliteit van de organisaties welke in het register staan ingeschreven.

Als u een letselschadespecialist zoekt uit de regio Gelderland, en u ziet dat deze is aangesloten bij het Register Letselschade, dan bent u verzekerd van kwaliteit.

Ook diverse andere specialisatieverenigingen zijn onderdeel van de Letselschade Raad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van letselschadeadvocaten (LSA). Kijk voor meer informatie over de Letselschaderaad op letselschaderaad.nl.

Gedragscode letselschade

Advocaten dienen zich te houden aan diverse regels om zo de rechtspraak vloeiend te laten verlopen. Elke letselschade advocaat moet zich daarbij houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade, zoals deze in 2012 door de Letselschade Raad is opgesteld.

Het doel van deze gedragscode is om de harmonie en duidelijkheid in het afhandelen van zaken rondom personenschade te vergroten.

Deze harmonie en duidelijkheid worden aan twee aspecten verbonden: de persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en de technische aspecten van de schaderegeling.

Letselschade advocaten met werkgebied Gelderland gaven eerder al advies over zaken in:

Letselschade claimen na arbeidsongeval in Nijmegen
Schadevergoeding na letsel in Arnhem
Whiplash na verkeersongeval in Apeldoorn
Schade claimen door medische fout in Ede
Gebeten door een hond in Doetinchem
Smartengeld na overlijden in Harderwijk
Overlijdensschade claimen in Tiel
Burn-out door nalatigheid werk in Wageningen
Hersenletsel na fietsongeval in Zutphen
Letselschade bedragen in Wijchen

Veelgestelde vragen

Wanneer u letselschade oploopt, zult u waarschijnlijk een aantal vragen hebben. Vaak betreffen dit onderwerpen die veel terugkomen. Hieronder worden een aantal veelgestelde vragen beantwoord.

Wat is letselschade?

Er wordt van letselschade gesproken als u door iemand anders letsel hebt opgelopen en hier gevolgen van ondervindt, in de vorm van schade. Op het moment dat iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, kunt u letselschadevergoeding eisen.

Letselschade advocaat of letselschadebureau?

Er zit een verschil in een advocaat en een bureau. Advocaat is een beschermd beroep en geldt alleen als degene bij de Nederlandse Orde van Advocaten staat ingeschreven. Een advocaat mag uw zaak voor de rechter leggen, een bureau heeft deze bevoegdheid niet.

letselschade experts Gelderland

Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Wanneer u net een ongeval heeft gehad en bijvoorbeeld een whiplash hebt opgelopen, bent u vooral bezig met uw eigen toestand en wat er is gebeurd. U verkeert misschien wel in een shock. Toch is het aan te raden zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Een bevoegde advocaat vertelt u namelijk wat uw rechten zijn en wat u beter wel en beter niet kunt doen.

schadevergoeding Gelderland

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Als u letselschade hebt opgelopen, komen er vaak veel kosten bij kijken. Afhankelijk of uw letselschade groot of klein is, krijgt u vaak het volledige bedrag snel op uw bankrekening gestort. Is de schade erg omvangrijk, dan kan het enige tijd duren voor u geld ontvangt. Een aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt uw voorschotten. Dit zijn vaak kosten die op korte termijn gemaakt worden.

Voorkom verjaring, neem contact op!

Wanneer u door toedoen van een ander schade oploopt, heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Een letsel advocaat uit de regio Gelderland helpt u bij het bepalen van de hoogte van de bedragen en het eisen bij de tegenpartij. Twijfelt u of u recht heeft op een letselschadevergoeding?

Wacht niet te lang met bellen!

Letselschadezaken hebben een termijn van verjaring van vijf jaar. Daarna is aansprakelijk stellen niet meer mogelijk. Neem daarom vandaag nog contact op met een letsel advocaat uit de omgeving Gelderland voor een gratis adviesgesprek. Indien u een zaak heeft, zorgt de letsel advocaat ervoor dat u de maximale schadevergoeding ontvangt.

Letselschade opgelopen?

Kom in contact met een letselschade specialist voor een intakegesprek!

Bel gratis naar 085 500 9967

Nu bereikbaar.