letselschade advocaat Nijmegen

Letselschade Nijmegen

Indien u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval of arbeidsongeval, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het verhalen van dergelijk letsel op de veroorzaker van het ongeval, en het verkrijgen van een vergoeding kan echter een lastig en slepend rechtsproces tot gevolg hebben. Daarom raden wij u aan een letselschade advocaat uit Nijmegen in de hand te nemen. De advocaat zal u ondersteunen bij het afhandelen van de procedure. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij brengen u graag in contact met een letselschade specialist uit Nijmegen die voor u in kaart brengt wat de mogelijkheden zijn. Vraag een gratis adviesgesprek aan via het contactformulier of neem telefonisch contact op via 085 500 9967 (wij zijn 24 uur per dag bereikbaar). Uw letselschade heeft onze prioriteit. Wij helpen u om de maximaal haalbare schadevergoeding te claimen.

Maak gebruik van een gratis adviesgesprek

Sloofadvocaten.nl is een service die u helpt met het vinden van de beste letselschade advocaat, zodat er een grotere kans is op een succesvolle afronding. Tijdens een eerste, gratis intakegesprek kijkt één van de specialisten naar de volgende punten:

 • Is er letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Is er een aansprakelijke partij aanwijsbaar?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd (i.v.m. verjaring)?

Indien er voldoende grond is om uw zaak verder te behandelen brengen wij u in contact met een ervaren letselschade advocaat uit Nijmegen. U bent in dat geval gegarandeerd van de beste professionele hulp. Ook het intakegesprek met de advocaat is volledig kosteloos: hierin worden de verschillende aspecten van uw zaak besproken. Wanneer de letselschade overtuigd is van een succesvolle afronding zal hij een claim indienen. Wint u de zaak? Dan worden ook de advocaatkosten op de tegenpartij verhaald, zodat het u niets kost!

Bel voor een gratis adviesgesprek 085 500 9967

Wat doet een letselschade specialist?

Veel mensen denken bij een letsel alleen aan lichamelijke letselschade die zij hebben opgelopen tijdens een ongeval. Een groot deel van de behandelde letselschade zaken draaien echter om geestelijk letsel. Denk hierbij aan slaapverlies door nachtmerries, opgelopen trauma’s of schok. Dergelijk geestelijk letsel komt met name voor bij slachtoffers van een medische fout of mishandeling. Daarnaast is het begrip materiële schade zeer uitgebreid. Het gaat niet alleen om een deuk in uw wiel na een fietsongeval, of een whiplash bij een arbeidsongeval, maar omvat tevens: Een verlies aan verdienvermogen, kosten voor openbaar vervoer, het inschakelen van een huishoudster, het verlies van zelfwerkzaamheid en ziekenhuiskosten. Hier volgen een aantal schadeposten waar u mee te maken zou kunnen krijgen na een ongeval.

 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor behandelingen en medicijnen
 • Parkeer- & reiskosten / waardevermindering auto
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Kinder- en huisdierenopvang
 • Recht op sociale zekerheid
letselschade specialisten Nijmegen

Gratis hulp en advies

Omschrijving letsel (*)


Waarom onze service?

Gratis adviesgesprek
24 uur per dag bereikbaarpa
Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Hoe verloopt een letselschade traject?

Wanneer u een verkeer- of arbeidsongeval hebt meegemaakt dan kunt u zowel materiële als immateriële schade hebben opgelopen. Hiervoor kunt u in veel gevallen een schadevergoeding voor krijgen. Wanneer er contact is gelegd met een letselschadeadvocaat uit Nijmegen, dan zal deze met u het volgende letselschade proces ingaan:

 • 1: Oriëntatie en inventarisatie. Na een ongeval neemt u allereerst contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Dit gesprek is bestemd ter oriëntatie, waarin de specialist uw zaak zal beoordelen. Hierna wordt u, indien gewenst, in verbinding gesteld met een ervaren advocaat uit Nijmegen. Hierbij volgt een tweede gratis intakegesprek, waarbij alle aspecten van uw zaak uitgebreid behandeld worden. Wat is er gebeurd? Wie was hierbij betrokken? Is er een politierapport opgemaakt en waren er getuigen? Al deze informatie is nodig om de aansprakelijkheid vast te stellen. Ook informatie over het opgedane letsel is belangrijk. Hoe erg is het letsel? Welke arts heeft u behandeld? Wat is het vervolg hiervan en hebt u medicijnen of hulpmiddelen gehad? Tot slot bespreekt uw letselschadespecialist uit Nijmegen de geleden en de te verwachte schade. Hierna zal hij juridisch, zoals informatie van getuigen, en medisch bewijs gaan verzamelen. Op basis van het gesprek en het bewijs kijkt uw advocaat of u een redelijke kans maakt om een schadevergoeding op te eisen. Is dit het geval, dan gaat hij het vervolg van het traject in.
 • 2: Vaststelling aansprakelijkheid. Uw advocaat zal nu met de advocaat van de tegenpartij om de tafel gaan zitten. Ze onderhandelen over de aansprakelijkheid en stellen de hoogte van de schade vast. In sommige gevallen is hiervoor een rechterlijke uitspraak nodig. Is de aansprakelijkheid vastgesteld? Dan zal uw advocaat bij de tegenpartij een verzoek indienen tot uitbetaling van een voorschot. Dit voorschot betreft veelal lopende kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.
 • 3: Constateren van de medische eindstand. Is op medisch gebied de eindtoestand bereikt? Alleen dan kan er een definitieve regeling worden getroffen en het proces worden afgesloten. De eindtoestand is bereikt op het moment dat de arts aangeeft dat u helemaal bent genezen óf als hij aangeeft dat verder herstel niet mogelijk is. In dit geval geeft de arts aan wat de blijvende gevolgen van het ontstane letsel zijn. Dit traject neemt soms veel tijd in beslag. Bij licht letsel is het daarom soms mogelijk om sneller een definitieve regeling te treffen.
 • 4: Eindafwikkeling. Wordt het medisch eindrapport door beide partijen geaccepteerd? Dan is het tijd voor de afronding. Hierbij kijkt de advocaat naar de al opgelopen schade maar ook eventuele toekomstige letselschade. Vervolgens vindt er een berekening van de totale letselschade plaats. Tot slot komen in een vaststellingsovereenkomst alle gemaakte afspraken.
letsel door arbeidsongeval Nijmegen

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval kan op verschillende manieren letsel, zowel materieel als immaterieel letsel, tot gevolg hebben. Het meest voorkomende arbeidsongeval vormt een val van een ladder, of steiger. Daarnaast kunnen arbeiders (indirect) ziek worden van gebruikte producten, of door langdurige blootstelling aan een zekere straling. Het is vaak lastig de verantwoordelijkheid van het bedrijf aangaande het arbeidsongeval te bewijzen, hier kan een letselschade specialist uit Nijmegen u bij ondersteunen. Naast het standaard arbeidsongeval bestaat er nog een speciale variant die wij aanduiden met de term: beroepsziekte. Een beroepsziekte is feitelijk geen arbeidsongeval omdat er meestal niet sprake is van een eenmalige gebeurtenis. Bij beroepsziekten moet u denken aan kappersziekte of verfvergiftiging door te lang werken met schadelijke stoffen. Een werkgever uit Nijmegen is enkel aansprakelijk voor de beroepsziekte als hij u hierover niet voldoende heeft geïnformeerd of te weinig bescherming aangeboden.

letselschade verkeersongeval Nijmegen

Verkeersongeval

Een verkeersongeval zit in een klein hoekje. Een mede verkeersgebruiker uit Nijmegen hoeft maar even ergens anders naar te kijken, en u kunt al (blik)schade oplopen. In de meeste gevallen is een dergelijk ongeval makkelijk met bewijs te staven, waardoor u eenvoudig en snel een schadevergoeding ontvangt. Is een gevolg van het ongeval, zoals een whiplash, moeilijker aan te tonen? Dan zult u er profijt van hebben om met ons contact op te nemen. Wij zoeken voor u een geschikte letselschadespecialist. Deze specialist kan u voorzien van de nodige informatie over de afhandeling van de zaak, en u ondersteunen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het verkeersongeval. Wist u trouwens dat een fietsongeval tevens valt onder de categorie verkeersongeval? Bij een fietsongeval is het evenals bij een verkeersongeval van belang om direct de gegevens van getuigen te verzamelen, en de politie in te schakelen als er sprake is van lichamelijk letsel. De gegevens helpen bij het afhandelen van het schadeproces.

whiplash schadevergoeding Nijmegen

Whiplash

Met een whiplash worden alle nek- en rugproblemen bedoeld, die ontstaan door een plotselinge beweging van het hoofd. Een whiplash kan op diverse manieren veroorzaakt worden, maar is meestal het gevolg van een verkeersongeval. Medisch gezien is een whiplash lastig aan te tonen. Toch is het aan te raden hier een letselschadeproces voor te starten, de schadevergoeding varieert namelijk tussen de vijf en veertigduizend euro en is afhankelijk van de gevolgen van het letsel. Kunt u bijvoorbeeld tijdelijk niet meer werken, moet u door het verkeersongeval opeens hulp in de huishouding nemen? Of zit u nu wekelijks onder behandeling bij een fysiotherapeut? Al deze zaken worden mogelijk vergoed door de verzekering van de aansprakelijke partij. U moet hiervoor wel kunnen aantonen dat de whiplash het gevolg is van het verkeersongeval. Een medische controle door een specialist is hierbij onder andere noodzakelijk. Een advocaat geeft u desgewenst meer informatie over de mogelijkheden.

burn-out

Burn-out

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die ontstaat door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat de meeste stressfactoren binnen de professionele werkzaamheden optreden, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen. Het is hierbij wel noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van een te hoge werkdruk, en niet van additionele factoren uit het dagelijks leven. Hebt u hulp nodig bij het bewijzen van een burn-out? Laat ons u helpen met het vinden van een geschikte advocaat in Nijmegen. Een advocaat kijkt bijvoorbeeld met u naar de werksituatie en helpt u terug te denken aan het moment dat de eerste vermoeidheidsklachten startten. Van daar zullen zij het aansprakelijkheidsproces verder starten. Wilt u weten hoe een zaak rondom een burn-out kan verlopen? Kijk dan op deze pagina bij de casestudies.

medische fout schadeclaim

Medische fout

Een medische fout is helaas zomaar gemaakt. Genezen en behandelen blijft mensenwerk, en daar ontstaan fouten bij. Onder de categorie medische misser vallen diverse zaken, zoals een verkeerd gestelde diagnose, het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam en een onprofessionele behandeling. Wanneer u door verwijtbaar medisch handelen van de professional geestelijke of lichamelijke schade oploopt, dan hebt u recht op een letselschade vergoeding. Met een advocaat heeft u een grotere kans dat u een gepaste schadevergoeding ontvangt. Bovendien helpt de specialist u bij het indienen van een schadeclaim en het afhandelen van de zaak, zodat u zich kan richten op uw herstel.

letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

In Nederland hebben dagelijks vele mensen te maken met mishandeling, zowel binnen- als buitenshuis. Slachtoffers van mishandeling houden hier vaak zowel psychisch als fysiek letsel aan over. Het is daarom een optie om hiervoor een claim voor smartengeld in te dienen. Dit doet u door de dader van de mishandeling aansprakelijk te stellen voor de gevolgen. Een advocaat of rechter zal vervolgens de hoogte van het bedrag bepalen. Wilt u dat de dader een volledige straf krijgt? Overweeg dan om naast de civielrechtelijke zaak tevens een strafproces in te zetten. Dit zal langer duren, maar leidt bij voldoende bewijs tot een celstraf of boete.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek?

Laat ons u helpen met het vinden van een geschikte advocaat in Nijmegen!

Bel vrijblijvend 085 500 9967
gebeten door hond

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen wij te maken met mensen die een schadeclaim voor een hondenbeet indienen. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men door de beet een trauma hebben opgelopen. De vergoeding van de hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het voorval. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger. Het leed verdwijnt hiermee niet, maar het verzacht wellicht de pijn.

RSI smartengeld

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep letsel wordt verzameld onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben. Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar ook nekklachten door te zwaar tillen vallen binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet voorzag in een geschikte werkomgeving. Wij vertellen u graag of u of uw werkgever de RSI kosten moet dekken.

letsel door fietsongeval

Fietsongeval

Een fietsongeval komt in Nederland meerdere malen per dag voor. Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval? Zorg dan dat u zichzelf spoedig laat controleren door een huisarts of bij de EHBO, voor bewijs van eventueel letsel. Daarnaast is het belangrijk om de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk stelt. Om te zorgen voor een goede afhandeling van het fietsongeval, adviseren wij altijd om bij een ongeval de politie te bellen. Deze kan de nodige bewijzen verzamelen, en helpt u met het zetten van de nodige stappen. Bel desgewenst naar Nijmegen zodat wij u in verbinding kunnen stellen met een letselschadespecialist.

immateriële of materiële schade?

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeersongeval ontstaan er vaak vele soorten letsel. De meest voorkomende vorm van schade is materiële schade. Denk hierbij onder andere aan gescheurde kleding, hierna onbruikbare eigendommen, en beschadigingen aan vervoersmiddelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er minder duidelijk aantoonbaar letsel ontstaat. Dit noemen we immateriële letselschade. Voorbeelden hiervan zijn een whiplash, nachtmerries en andere psychische schade, de noodzaak voor het inhuren van hulp in de huishouding of een verminderd werkvermogen. Hoewel het lastig is dit immaterieel letsel te bewijzen kan een advocaat uit Nijmegen u ondersteunen met het verzamelen van de bewijzen.

shockschade in Nijmegen

Shockschade

Als u niet zelf slachtoffer bent van een ongeluk dan is het nog wel mogelijk dat er bij u shockschade ontstaat. Shockschade is letselschade die iemand oploopt door getuige te zijn van (de gevolgen van) een gruwelijke gebeurtenis. Het gaat hierbij om psychisch letsel wat is ontstaan door de waarneming van dit ongeval. Bij shockschade heeft de betrokkenen last van het posttraumatische stress syndroom, oftewel PTSS. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij shockschade. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de Hoge Raad.

1. De betrokkene moet een ernstig ongeval hebben waargenomen, of deze persoon moet een directe confrontatie hebben gehad met de gruwelijke gevolgen hiervan.
2. Deze waarneming of confrontatie moet hebben geleid tot een hevige shock.
3. Een arts moet aangeven dat er PTSS is ontstaan.
4. Volgens de Hoge Raad ontstaat de hevige shock veelal als er een nauwe band is tussen het slachtoffer van het ongeval en de betrokkene. Denk hierbij aan een eigen kind of een partner.

letsel schade claimen in Nijmegen

Letselschade claimen

Als u een ongeval hebt gehad dan brengt dit veel narigheid met zich mee. U bent waarschijnlijk erg geschrokken en u hebt wellicht veel pijn. Dan komt het besef dat u ook letselschade lijdt. Als het ongeval is veroorzaakt door een ander, dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Vervolgens is het mogelijk om letselschade te claimen. Het is verstandig om hiervoor een letselschadespecialist uit Nijmegen in te schakelen. Als u letselschade wilt claimen dan doorloopt uw specialist met u de volgende drie stappen:

1. Allereerst dient de letselschadespecialist uit Nijmegen namens u een letselschadeclaim in. Hij stelt de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk voor uw geleden schade. Vervolgens begint het schadetraject.
2. Na erkenning van de aansprakelijkheid vraagt uw advocaat uw medisch dossier op. U krijgt hierin altijd inzage.
3. Tot slot wordt uw letselschade berekend. Hierbij houden wij rekening met alle verschillende schadeposten.

Betrokken geweest bij een verkeersongeval of arbeidsongeval?

Wij helpen u met het vinden van een ervaren letselschade advocaat, neem vandaag nog contact op!

Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier
gedragscode letselschade advocaten

Gedragscode letselschade

Advocaten dienen zich te houden aan diverse regels om zo de rechtspraak vloeiend te laten verlopen. Elke letselschade advocaat moet zich daarbij houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade, zoals deze in 2012 door de Letselschade Raad is opgesteld. Het doel van deze gedragscode is om de harmonie en duidelijkheid in het afhandelen van zaken rondom personenschade te vergroten. Deze harmonie en duidelijkheid verbindt de raad aan twee aspecten: de persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en de technische aspecten van de schaderegeling. Voor advocaten geldt dat zij in het boekje bovendien tips kunnen vinden voor een good practice.

smartengeld letselschade advocaat

Smartengeld of schadevergoeding?

Als u het slachtoffer bent geworden van een ongeval, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit diverse bedragen voor onder andere materiële schade, maar ook voor immaterieel letsel zoals geleden pijn en het gebruik van openbaar vervoer omdat uw verwondingen het niet toestaan zelf auto te rijden. Wij krijgen vaak de vraag wat precies het begrip smartengeld betekent in het licht van deze schadevergoeding. Smartengeld is een onderdeel van de gehele schadevergoeding en is de vergoeding die u krijgt voor immateriële schade zoals pijn, gederfde levensvreugde en ander leed.

smartengeld berekenen Nijmegen

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld is lastig te berekenen. Voor medische letselschade na een verkeersongeval hebben bijvoorbeeld factoren als leeftijd, de duur van het herstel, en de aard van het letsel van invloed op de vergoeding. Daarnaast wordt de hoogte van het geldelijke bedrag bepaald door het ongeval te vergelijken met vergelijkbare ongevallen en de hoogte van de vergoeding in deze zaken.

Een rechter die verantwoordelijk is voor de regio Nijmegen zal zich hier samen met uw advocaat en die van de tegenpartij over buigen. Omdat nabestaanden soms tevens psychisch leed ondervinden van een verkeer- of arbeidsongeval is sinds kort een wetsvoorstel gedaan om hen eveneens smartengeld aan te bieden.

keurmerk letselschade advocaten

Keurmerk letselschade?

De Letselschade Raad is in januari 2017 gefuseerd met de Stichting Keurmerk Letselschade. Hierdoor is een nieuw onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschadebranche ontstaan, namelijk het Register Letselschade. De Commissie Register Letselschade is een onafhankelijke commissie welke toezicht houdt op de kwaliteit van de organisaties welke in het register staan ingeschreven. De organisaties moeten aan duidelijke eisen voldoen. Ze worden bovendien periodiek gecontroleerd op bepaalde kwaliteitseisen. Hierdoor hebt u de garantie dat elke aangesloten organisatie volgens de vastgelegde normen handelt. Ze streven samen namelijk naar meer respect, harmonie en openheid. Als u een letselschadespecialist zoekt in Nijmegen, en u ziet dat deze is aangesloten bij het Register Letselschade, dan bent u verzekerd van kwaliteit. Ook diverse andere specialisatieverenigingen zijn onderdeel van de Letselschade Raad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van letselschadeadvocaten (LSA).

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

Elk ongeval is anders. Letselschade bedragen zijn hierdoor ook nooit hetzelfde. In de Smartengeldgids staat elk uitgekeerde letselschade bedrag. Moet er een bedrag voor een vergoeding bepaald worden? Dan past de rechter de voorbeelden uit deze gids toe op uw ongeval om tot een bedrag te komen.

 • 1. Bij gering letsel zoals vleeswonden, kneuzingen en schaafwonden hebt u recht op bedragen tot maximaal €2.000,-. Dit is enkelvoudig schadeletsel. U kunt één week tot maximaal dertien weken uw gewone dagtaak niet verrichten door pijn, bedrust, een ziekenhuisopname of u hebt de hulp van een dokter ingeroepen.
schadevergoeding eisen
Gratis intake 085 500 9967
 • 2. Bij licht letsel variëren de bedragen tussen de €1.500,- en €3.500,-. Denk hierbij aan lelijke littekens, gecompliceerde fracturen aan ledematen of een beschadiging aan uw gebit. Deze voorbeelden vallen in de categorie meervoudig letsel. Er is algeheel herstel op littekenvorming na, u hebt kort in het ziekenhuis gelegen, u moet met krukken lopen of u bent enige maanden arbeidsongeschikt geweest.
 • 3. De bedragen liggen tussen de €3.500,- en €9.000,- bij matig letsel. Hierbij horen bijvoorbeeld gescheurde kniebanden, lelijke littekens, gecompliceerde botbreuken of een whiplash. Deze voorbeelden behoren tot de categorie enkelvoudig schadeletsel. De behandeling duurt tot één jaar, u bent een tijd afhankelijk geweest van een handicap, u kunt u oude beroep niet uitvoeren of u hebt een operatie ondergaan.
 • 4. Bij ernstig letsel meervoudig letsel moet u denken aan een botverbrijzeling, een verkorting van uw been, doofheid aan één oor of een coma of bewusteloosheid voor een korte periode. De bedragen liggen hiervoor tussen de €9.000,- en €21.000,-.
 • 5. Bij zwaar letsel lopen de bedragen op van €21.000,- tot aan €43.000,-. Voorbeelden zijn veranderingen in uw karakter, geestelijk onstabiel, verlies van smaak of reuk of een coma voor langere tijd. In de categorie meervoudige letsel vallen onder andere levensgevaar, een zware handicap, lelijke littekens, functieverlies en geen uitzicht op herstel.
 • 6. Bij zeer zwaar letsel liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot aan €76.000,-. Blindheid aan beide ogen, erge brandwonden, een hoge dwarslaesie of het verlies van een been of arm behoren tot deze categorie. Ook meervoudig letsel zoals arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven.
 • 7. Bij zeer zwaar letsel liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot aan €76.000,-. Blindheid aan beide ogen, erge brandwonden, een hoge dwarslaesie of het verlies van een been of arm behoren tot deze categorie. Ook meervoudig letsel zoals arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven.

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Uit recent onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat gemiddeld één op de zeven werknemers in zijn leven last krijgt van een burn-out. De verwachting is dat dit gemiddelde nog verder zal stijgen vanwege de verhoogde werkdruk. Het voorkomen van een burn-out is goed mogelijk, maar vereist wel adequaat handelen van de werkgever. Helaas blijkt uit de praktijk dat vele werkgevers geen idee hebben hoe ernstig burn-outklachten kunnen zijn, en wat zij hier tegen moeten doen. Zo ook in het geval van een man die nu al meerdere jaren in de ziektewet zit, en hier nooit helemaal uit komt. Toen zijn klachten begonnen nam hij contact op met de leidinggevende, maar die legde deze naast zich neer. Vervolgens is op eigen initiatief van de man een gesprek gekomen met de werkcoach, waar de leidinggevende tevens bij aanwezig was. De werkcoach stelde vast dat hulp nodig was, en dat de werkgever hierin het voortouw moest nemen. Helaas is alweer geen actie ondernomen. De man kreeg vervolgens bijkomende schildklierklachten en een depressie door de stress. Momenteel is de man weer parttime aan het werk bij zijn oude werkgever. Vanwege alle mentale schade heeft hij recht op €120.000,- van de verzekeraar.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wie met vrienden een avondje wat gaat drinken, gaat er vanuit dat het een gezellige avond wordt, en verwacht niet op de Eerste Hulpafdeling van het ziekenhuis te eindigen. Helaas was dat wel het geval voor de jongeman uit deze casestudie. Tijdens een gezellige avond met vrienden sprong één van zijn vrienden hem op de rug. Omdat hij op dat moment niet stabiel stond, leek hij door de klap door zijn enkel te gaan. Toen hij eenmaal op de grond lag en niet meer kon opstaan, bleek er echter meer aan de hand. Een vriend belde het alarmnummer en voordat hij het wist lag hij in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis bleek na verder onderzoek dat het ging om een enkel uit de kom, gescheurde enkelbanden en een gebroken kuitbeen. Dit werd verholpen door een operatie, en daarna zes weken gips en vier weken op krukken. Gedurende deze 10 weken kon hij niet aan het werk. Het lichamelijk letsel zoals het litteken door de operatie, maar ook de materiële schade zoals een verknipte broek en de aanschaf van een scootmobiel wilde hij verhalen op zijn vriend. De uiteindelijke schadevergoeding is door de rechter op €10.000,- gezet.

Voorbeeldcase 3: littekenletsel door onnodige operatie

Door een verkeerde diagnose en onzorgvuldig medisch onderzoek is een jonge vrouw van 24 jaar een operatie ondergaan. Deze operatie bleek achteraf onnodig en is dus voor niets uitgevoerd. Helaas bleef er na de operatie een litteken achter waar de vrouw veel last van heeft. Het litteken ontsierd haar lichaam, is soms pijnlijk en zorgt voor een trekkend gevoel. De rechter vond de leeftijd van de jonge vrouw een belangrijk aspect. Dit heeft hij dan ook meegenomen in zijn beslissing voor een vergoeding. De vrouw heeft voor deze fout en het ontstane littekenletsel een vergoeding van €18.569,- ontvangen.

bedragen letselschade

In Nijmegen en omgeving

Voorkom verjaring, neem contact op!

Wist u dat er bij letselschade sprake kan zijn van verjaring? Als u te lang twijfelt over het aansprakelijk stellen dan is dit wellicht niet meer mogelijk. Na 5 jaar verjaart een dergelijke zaak namelijk. Het is daarom verstandig om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Is er bij u letselschade ontstaan naar aanleiding van een ongeval veroorzaakt door iemand anders? En zoekt u nu een specialist in Nijmegen? Neem dan vandaag nog contact met ons op! Laat vrijblijvend uw gegevens achter via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 085 500 9967. In het gratis adviesgesprek gaan we na of uw zaak kans van slagen heeft. Indien dit het geval is zorgen wij ervoor dat u de (maximale) schadevergoeding ontvangt die u toekomt. Uw letsel heeft onze prioriteit.

Gratis advies 085 500 9967