Letselschade advocaat Nijmegen

Letselschade advocaat Nijmegen

Een ongeval kan iedereen overkomen. Helaas is letsel het veelvoorkomende gevolg. Letselschade zoals een whiplash na een verkeersongeval of letsel door een medische fout of mishandeling is vaak te verhalen op degene die aansprakelijk is. Hierbij is het zeer verstandig om een in letsel gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Bent u slachtoffer bij een verkeersongeval of arbeidsongeval in of nabij Nijmegen? Neem dan een advocaat van ons in de arm via het contactformulier. Deskundig in het verhalen van schadevergoeding na een ongeval, zal de advocaat uit Nijmegen u met raad en daad bijstaan, zodat u zonder zorgen weer verder kunt met uw dagelijkse bezigheden.

Ruime ervaring in de advocatuur

Gaat u met ons in zee, dan bent u verzekerd van een advocaat met vele jaren ervaring in de juridische sector. Afhandeling van letselschade is onze specialiteit. Vele zaken, van verkeersongeval tot arbeidsongeval, hebben we door de tijd heen op mogen lossen. Een ongeval is voor niemand prettig, en dus is het wel zo fijn wanneer u er zelf zo min mogelijk gedoe aan heeft. Dat kunt u gerust aan een deskundige van ons overlaten. Komt u uit de buurt van Nijmegen, dan zit u na een ongeval bij ons goed. Bij mishandeling of een medische fout bieden wij tevens ondersteuning.

Verloop letselschade traject

Een letselschadeproces verloopt via onderstaande stappen.

1. Kennismaking en inventarisatie. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek, waarbij u de zaak aan ons voorlegt, en wij een inventarisatie maken van het letsel. Wanneer we vrijwel zeker weten dat we het proces zullen winnen, gaan we door naar de volgende fase.

2. Verzamelen bewijsmateriaal.
Een tweede stap is het verzamelen van al het bewijsmateriaal. Doktersafschriften, beeldmateriaal en getuigenverklaringen, alles komt hierbij kijken.

3. Aansprakelijkheid vaststellen. Om het proces voort te kunnen zetten en voor u een voorschot op de schadevergoeding te verkrijgen moeten wij de aansprakelijkheid vaststellen. Dit gebeurt in overleg met de advocaat van de tegenpartij.

4. Constateren medische eindstand. Pas wanneer alle (medische) gevolgen van het ongeluk duidelijk zijn, kan het letselschade proces worden afgerond.

5. Afronding. De rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast en onze rechtsmedewerker zal u assisteren bij de afhandeling van het papierwerk.

Uw letsel, ons specialisme

Ieder ongeval is uniek, en iedere vorm van letselschade kent eveneens unieke eigenschappen. Zo levert een arbeidsongeval meestal ander letsel op dan een verkeersongeval. Voorbeelden van letsel waarmee wij in Nijmegen te maken krijgen, zijn een whiplash (vaak na een verkeersongeval), verminderde validiteit, invaliditeit, immateriële schade en botbreuken. En zo bestaan er nog veel meer typen letselschade die kunnen leiden tot een schadevergoeding van de schuldig bevonden partij inzake het ongeval. Een advocaat uit Nijmegen kan u bijstaan in het verhalen van een geldelijke schadevergoeding, die uw letselschade niet wegneemt maar wellicht enigszins kan verzachten.

Letsel Nijmegen

Contactformulier

Omschrijving letsel (*)

Gelieve dit veld leeg te laten.

Waarom onze letsel specialist?

  • Gratis adviesgesprek
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Bewezen succesvol in het claimen van letsel
  • Jarenlange ervaring
Arbeidsongeval letselschade Nijmegen

Arbeidsongeval

We spreken van een arbeidsongeval wanneer er zich op het werk, of tijdens de route van of naar het werk een plotselinge gebeurtenis voordoet, met minimaal één externe oorzaak. Bij bepaalde beroepen zit een arbeidsongeval in een klein hoekje, zoals bijvoorbeeld in de bouw of de zorg. Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, met letselschade tot gevolg, dan is de werkgever veelal verantwoordelijk. Deze dient het ongeluk daarom direct te melden bij de Inspectie van het SZW. Zo start u het juiste schadeproces. Door de aansprakelijkheid van de werkgever, geldt dat u bij letsel na een arbeidsongeval bijna altijd recht heeft op een schadevergoeding. Naast een arbeidsongeval bestaan er diverse beroepsziektes. Voor een beroepsziekte kunt u eveneens een vergoeding bij de werkgever aanvragen, maar dit gebeurt meestal later, zodra de gevolgen van de beroepsziekte duidelijke zijn. Medische controles en bewijzen van werkomgeving dragen bij aan het aanvragen van een geldbedrag voor de beroepsziekte.

Verkeersongeval letselschade Nijmegen

Verkeersongeval

Bijna iedereen neemt dagelijks deel aan het veelal drukke verkeer. Een verkeersongeval komt dan ook helaas nogal veel voor, onder andere in Nijmegen. We spreken van een verkeersongeval zodra hier één of meerdere bestuurders bij zijn betrokken. Dit kunnen zowel motorvoertuigen als fietsers of voetgangers zijn. Een fietsongeval valt dan ook onder de term verkeersongeval. Bij een verkeersongeval kan het letsel variëren van wat materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel. Neem bij persoonlijk letsel altijd direct contact op met de politie voor het verzamelen van bewijsmateriaal en schakel een advocaat uit Nijmegen in voor de juiste afhandeling van het letselschade proces. Wij adviseren om bij het verkeersongeval de namen en contactgegevens van eventuele getuigen te noteren, en een situatieschets te maken, zelfs voordat de politie er is. Hiermee voorkomt u dat u bepaald gegevens mist tijdens het letselschadeproces. Is er enkel materiële schade? Dan is het invullen van een schadeformulier over het algemeen voldoende.

Whiplash ongeval letsel

Whiplash

Een whiplash is een begrip dat veel mensen gebruiken, maar waarbij maar weinigen een kloppend beeld hebben. Een whiplash ontstaat bij de harde, onnatuurlijke beweging naar voor en achter van nek en rug. Dit leidt ertoe dat een whiplash meestal het gevolg is van een kop-staart botsing in het verkeer, maar kan tevens veroorzaakt worden door andere plotselinge bewegingen. Hoewel een whiplash lastig te bewijzen is, is het wel mogelijk hier een schadevergoeding op te verhalen. Deze kan variëren van €5.000,- tot €14.000,- , afhankelijk van de lange termijn gevolgen van het ongeval. Zo leidt een whiplash door een verkeersongeval soms tot langdurige revalidatie, of het onvermogen om te sporten. In dat geval zult u naast een standaard schadebedrag tevens smartengeld ontvangen. Het aantonen van nek- en rugklachten is helaas relatief ingewikkeld. Met behulp van een medische controle door uw huisarts in Nijmegen zullen wij voor u het bewijsmateriaal verzamelen.

werkgever aansprakelijk na Burn-out

Burn-out

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die ontstaat door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat de meeste stressfactoren binnen de professionele werkzaamheden optreden, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen. Het is hierbij wel noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van een te hoge werkdruk, en niet van additionele factoren uit het dagelijks leven. Hebt u hulp nodig bij het bewijzen van een burn-out? Een advocaat uit ons netwerk in Nijmegen wil met plezier samen met u kijken naar de mogelijke oorzaken en de houding van de werkgever in dit geval. De vergoeding voor een burn-out is afhankelijk van de duur van het proces en de gemiste kansen die hier het gevolg van zijn. Vaak komt het bedrag op enkele duizenden euro’s.

medische fout Nijmegen

Medische fout

Wist u dat er regelmatig een medische fout wordt gemaakt? De term medische fout staat voor alle handelingen binnen de zorg waarbij de patiënt onjuist behandeld wordt. Dit kan gaan om het stellen van een verkeerde diagnose, maar ook het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam of het te laat ingrijpen in een situatie. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor een medische fout is zeer lastig, omdat de meeste instanties weinig openheid van zaken geven. Om de patiënt hierin te ondersteunen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Hierin vindt u meer informatie over de te nemen stappen.

smartengeld na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Een schrijnend feit is dat in Nederland dagelijks vele mensen (overwegend vrouwen) het slachtoffer zijn van mishandeling. Mishandeling vindt zowel binnen- als buitenshuis plaats, en omvat alle gevallen van geweldsmisdrijf waaronder berovingen en seksueel misbruik. Slachtoffers van mishandeling en nabestaanden van personen die stierven door een mishandeling hebben het recht op smartengeld. De hoogte van dit smartengeld is afhankelijk van het opgelopen letsel en het bewijsmateriaal dat hiervoor is aan te voeren. Onze advocaat uit Nijmegen raadt aan om het civielrechtelijk proces te versterken met een strafproces. Dit betekent dat de dader ook nog kans maakt op een celstraf of boete.

Vrijblijvend contact met een letselschade advocaat?

Bel ons voor vrijblijvend en gratis advies indien u letsel heeft opgelopen of vul ons contactformulier in.

letseladvocaat bellen
Letsel na hondenbeet

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen wij bij ons letselschade advocatenkantoor te maken met mensen die een aanklacht willen indienen voor een hondenbeet. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men door de beet een trauma hebben opgelopen. De vergoeding van de hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het voorval. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger.

Schadevergoeding na RSI

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep klachten verzamelen wij onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben. Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar nekklachten door te zwaar tillen vallen eveneens binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet heeft voorzien in een geschikte werkomgeving. Een advocaat uit Nijmegen ondersteunt u hier desgewenst graag bij.

aansprakelijkheid fietsongeval

Fietsongeval

Doordat er in Nederland veel mensen fietsen, vinden er dagelijks meerdere ongevallen met fietsen plaats. Wanneer u als fietser het slachtoffer bent van een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan is de tegenpartij vrijwel altijd aansprakelijk. U dient dan wel te hebben voldaan aan de geldende verkeersregels. Was het fietsongeval buiten uw schuld? Ga dan zo spoedig mogelijk naar een huisartsenpost of de EHBO afdeling bij het ziekenhuis om medisch bewijs te krijgen voor het lichamelijk letsel. Daarnaast moet u binnen enkele dagen de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wij adviseren om bij het fietsongeval de politie te bellen voor het juiste bewijsmateriaal.

second opinion letselschade specialist

Second opinion

Wordt u geholpen door een erkend advocatenkantoor bij het afhandelen van een letselschade proces, maar bent u niet tevreden over de geboden hulp? Het is mogelijk om bij ons een second opinion aan te vragen. Omdat bij ons het eerste intakegesprek altijd gratis is, hoeft dit u geen geld te kosten, maar weet u wel direct of u moet overstappen naar een andere advocaat. Ook deze overstap geeft over het algemeen geen extra kosten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een second opinion? Aarzel dan niet om vandaag nog ons contactformulier in te vullen. Wij ondersteunen u met alle plezier.

materiële schade Nijmegen

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële beschadigingen. Bij materiële schade praten we onder andere over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken. Zo valt onder immaterieel letsel onder ander het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer. Maar gaat dit ook over een verminderd werkvermogen, psychische problemen en nachtmerries. Voor een advocaat uit Nijmegen maakt het niet uit welke letselschade u hebt opgelopen tijdens een ongeval. Hij bekijkt hoe hoog de schadevergoeding ongeveer moet worden.

gedragscode letseladvocaat

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschade advocaat zich dient te houden. Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij het doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde. Dit was ten eerste een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling. Advocaten kunnen in de uitgave bovendien tips voor good practice vinden, en verwijzingen naar jurisprudentie.

letselschade Nijmegen

No cure no pay

Hebt u geen idee hoe u een letselschade proces moet starten, of bent u bang dat u zelf niet een rechtvaardige vergoeding kunt krijgen voor een ongeval? Neem dan eens contact op met een advocaat uit ons advocatenbedrijf in Nijmegen. Een schadevergoeding is bij ons eerder regel dan uitzondering. Bovendien geldt bij ons het ‘no cure, no pay’-principe. Dit is een principe van waaruit advocaten sinds januari 2014 mogen werken. No cure no pay houdt in dat u pas betaalt voor de gemaakte rechtskosten, wanneer u de schadevergoeding daadwerkelijk hebt ontvangen. Het voordeel hiervan is dat u zeker weet dat u geen extra financiële achterstand krijgt door het starten van een rechtsproces. Wordt de letselschade zaak gewonnen? Dan kunt u een deel van de rechtskosten nog verhalen op de tegenpartij.

letselschadeadvocaat Nijmegen

Wij zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft

Als blijkt dat u inderdaad de partij bent die niet aansprakelijk is voor het ongeval, dan kunt u op de tegenpartij een schadevergoeding verhalen. Wij staan u hier graag in bij. Een advocaat van ons kantoor in Nijmegen bespreekt met u de diverse mogelijkheden, en neemt u het werk uit handen. Bij letselschade zoals whiplash na een verkeersongeval of arbeidsongeval is er immers al genoeg wat u moet regelen. Wilt u kijken welke opties er bestaan, maar zich nog niet meteen binden? U kunt bij ons gratis en vrijblijvend een intakegesprek met een advocaat uit Nijmegen aangaan, en vervolgens besluiten of wij al dan niet bij u passen. U zit bij ons altijd veilig; u hoeft namelijk de advocaat pas te betalen als de zaak wordt gewonnen en u een schadevergoeding krijgt uitgekeerd. Maak dus meteen een afspraak door ons te bellen op 085 500 9967.

smartengeld Nijmegen

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen wij van onze klanten uit Nijmegen echter de vraag wat de betekenis is van deze term, en het verschil met het begrip schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in betekenis. Het smartengeld is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding. Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materiële als immateriële schade, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een arbeidsongeval, fietsongeval of mishandeling.

schadevergoeding Nijmegen

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. De mate van geleden pijn, de (blijvende) zichtbaarheid van het letsel, en aard en ernst van het herstel vormen tevens invloedrijke factoren. Is eenmaal door de medici een medische eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijke bare zaken. De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de tweede kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden.

Contact letselschade advocaat Nijmegen

In Nijmegen en omgeving

Voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Wist u dat gemiddeld één op de zeven werknemers burn-outklachten heeft? In het onderwijs komt een burn-out het meest voor, ongeveer één op de vijf docenten heeft hier tijdens de werkperiode last van. Het is goed mogelijk om dit getal terug te dringen door als leidinggevende adequaat om te gaan bij de eerste klachten van vermoeidheid en stress. Helaas was dit niet het geval in onderstaande zaak, waarbij een man voor de rest van z’n leven nooit meer fulltime zal werken. Het begon allemaal met vermoeidheidsklachten, waarmee hij enkele dagen thuis zat. Omdat hij vermoedde dat het ging om ergere klachten informeerde de man z’n werkgever en gaf aan dat hier een oplossing voor moest worden gezocht. Helaas werd er echter niets met de klacht gedaan. Vervolgens ging de man op eigen initiatief het gesprek aan met de werkcoach en leidinggevende. De werkcoach bepaalde dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg hierbij de opdracht om een oplossing te vinden. Wederom werd er echter niets gedaan. Door alle stress kreeg de man extra klachten, zoals schildklierproblemen en een depressie. Momenteel is hij weer deeltijd aan de slag. Van de verzekeraar kreeg hij als schadevergoeding €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Jongeren die een gezellige avond met vrienden hebben doen soms rare dingen uit baldadigheid. Zo ook in het geval van de jongeman uit deze zaak. Tijdens een jolige bui sprong een vriend op zijn rug, waarop hij op het eerste gezicht door z’n enkel leek te gaan. Toen de jongeman na een tijdje echter nog steeds geen gewicht op de voet kon zetten en deze ontzettend pijn bleef doen, hebben ze het alarmnummer gebeld. De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, en daar zijn de nodige onderzoeken gedaan. Wat bleek: de enkel was uit de kom, de enkelbanden waren gescheurd, en het kuitbeen gebroken. Na een operatie, zes weken volledige rust en vier weken op krukken lopen kwam de jongeman in een langdurig revalidatieproces terecht. Daarnaast heeft hij nu een groot litteken op zijn been, en is er aardig wat geld uitgegeven aan een scootmobiel om de mobiliteit te behouden. Daarnaast is tijdens de onderzoeken de broek verknipt. Om voor deze materiële en immateriële zaken een schadevergoeding te krijgen heeft hij de verantwoordelijke vriend aansprakelijk gesteld voor de kosten. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat hij een vergoeding en smartengeld moet ontvangen van €10.000,-.