Smartengeld of schadevergoeding?

Gratis advies bij letsel. Claim uw schadevergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Smartengeld of schadevergoeding?


Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en hebt u hierbij letselschade opgelopen? Wanneer de aansprakelijkheid van het ongeval naar de tegenpartij gaat, dan hebt u over het algemeen recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt zowel toegekend voor materieel en immaterieel letsel en de hoogte is afhankelijk van de ernst van het leed. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat?

Start nu uw gratis intake!

Na een vrijblijvend intakegesprek gaan wij voor u op zoek naar een letselschade advocaat uit uw regio, die u bijstaat in uw zaak. Wat is het verschil is tussen smartengeld en een schadevergoeding? Deze termen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Op deze pagina geven we u een antwoord op de bovenstaande vraag en krijgt u meer informatie over het benodigde bewijs voor het verkrijgen van smartengeld.

Materiële en immateriële letselschade

Een slachtoffer van een bedrijfs- of verkeersongeval kan zowel materieel als immaterieel letsel oplopen. Onder materieel leed verstaat men schade aan voertuigen, kleding, en vermogensschade zoals het verlies van inkomsten en extra kosten voor (tijdelijke) huishoudelijke hulp.

De schadevergoeding voor materieel leed is relatief makkelijk te bepalen en kan vrij snel worden uitgekeerd. Immaterieel leed is lastiger te bewijzen, en wordt omschreven in het Nederlandse recht in artikel 6:106 in het BW. De vergoeding voor immaterieel leed noemen we smartengeld. Het gaat dan om een schadevergoeding voor: Lichamelijk of geestelijke letsel, aantasting van de goede naam of eer, aantasting nagedachtenis van een familielid of het oogmerk om immateriële letselschade toe te brengen.

Uiteindelijke vergoeding

Hoe hoog het bedrag wordt dat een slachtoffer uiteindelijk aan smartengeld krijgt is afhankelijk van diverse factoren.

Dit zijn onder andere de volgende elementen:

  • De duur van een ziekenhuisverblijf of behandeling
  • De intensiteit van behandelingen en doorstane pijn
  • De leeftijd van de benadeelde
  • De duur van het letsel (gaat het om een herstelperiode van een week of een blijvende verlamming)
  • De mate van arbeidsongeschiktheid
  • De mate van gederfde levensvreugde

Lichamelijk letsel

Lichamelijke letselschade kan vele vormen aannemen. Dit varieert van een whiplash tot het breken van een arm, en van een oogbeschadiging tot volledige verlamming.

De bedragen die voor lichamelijk letsel als smartengeld worden gegeven zijn in Nederland verhoudingsgewijs vrij laag. De bedragen variëren naar de ernst van de letselschade, en lopen in Nederland maximaal op tot zo’n 150.000 tot 200.000 euro.

Geestelijke letselschade

Geestelijk letsel is zeer lastig te omschrijven en kan variëren van nachtmerries tot het niet meer durven fietsen na een verkeersongeval. Ook depressies door het mislopen van werk kan onder deze letselschade worden verstaan.

Voor het toekennen van smartengeld bij psychisch letsel moet het slachtoffer meer last ervaren dan een psychisch onbehagen. Het is vereist dat hij of zij medische hulp moet hebben gezocht.

Naasten en nabestaanden

Een schadevergoeding voor immaterieel leed hoeft niet alleen aan de benadeelde zelf te worden toebedeeld. In de advocatuur spreekt men dan van shockschade of affectieschade. Shockschade wordt toegekend aan getuigen van een ernstig verkeers- of bedrijfsongeval en de gevolgen daarvan.
Affectieschade is van toepassing op de naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ernstig misdrijf. In Nederland is affectieschade nog niet als grond voor smartengeld erkend.

advocaat verkeersongeval onder werktijd

Gratis intakegesprek bij letselschade

Wilt u meer weten over het verschil tussen een schadevergoeding of smartengeld? Hebt u vragen over immaterieel of materieel leed? Of hebt u behoefte aan de bijstand van een letselschade advocaat?

Bel voor een gratis intakegesprek!

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij nemen contact met u op voor een gratis intakegesprek, waarna wij voor u op zoek gaan naar een gespecialiseerde advocaat uit uw regio.

Gratis adviesgesprek aanvragen!