Letselschade na arbeidsongeval?

Gratis advies bij letsel. Claim uw schadevergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Verkeersongeluk onder werktijd, wie is aansprakelijk?

In het drukke Nederlandse verkeer komt het nog al eens voor dat er een verkeersongeval ontstaat. Onder een verkeersongeval wordt elk ongeluk verstaan dat plaatsvindt in het verkeer. Hieronder vallen aanrijdingen tussen auto’s, maar ook een botsing tussen fietser en wandelaar wordt gezien als een verkeersongeluk. Menig verkeersongeluk vindt plaats terwijl de verantwoordelijke of het slachtoffer onderweg is voor de werkgever. Bij een dergelijk verkeersongeval onder werktijd, is het van belang om te achterhalen wie er aansprakelijk is voor het betalen van de schadevergoeding, en welke verantwoordelijkheden zowel werkgever als werknemer hebben. Op deze pagina vindt u meer informatie. Mocht u graag gedetailleerd advies ontvangen, dan raden wij u aan het contactformulier in te vullen.

Start nu uw gratis intake!

Wij helpen u graag met het vinden van een geschikte letselschade specialist.

Verantwoordelijkheden werkgever

Elke werkverschaffer heeft tijdens de werktijd een zorgplicht over zijn werknemers. Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat er geen gevaarlijke situaties tijdens het werk kunnen ontstaan. Ondanks het feit dat een manager geen invloed heeft op het verkeer, blijft de zorgplicht bestaan tijdens dienstreizen en ritjes die een arbeidskracht voor het bedrijf maakt, en een eventueel verkeersongeluk dat zich dan voordoet.

Of de werknemer nu in een eigen auto, bedrijfsauto of leaseauto rijdt, de werkgever is aansprakelijk voor alle schade (en dus ook het letsel of de letselschade) die ontstaat dankzij een verkeersongeval tijdens het werk.

Hierbij moet men wel aanmerken dat een werknemer niet onder invloed mag zijn van drank of drugs. Let bovendien op: elk verkeersongeluk dat tijdens werktijd plaatsvindt, wordt door de overheid gezien als een arbeidsongeval. Het is daarom van groot belang dat een werkgever deze meldt bij de arbeidsinspectie.

Geen schuld

Het management hoeft geen geld te betalen wanneer het verkeersongeval is veroorzaakt door een derde partij. Deze kan in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende letselschade. Daarnaast hoeft het management ook geen schadevergoeding te betalen wanneer een werknemer onderweg van of naar het werk letsel oploopt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Toch zijn er enkele omstandigheden die hierop van invloed zijn, zoals gemaakte afspraken over reisvergoedingen in het contract. Tot slot bestaat er enige controverse over de aansprakelijkheid ten aanzien van boetes die men oploopt onder het werk. Wanneer aangetoond kan worden dat de arbeidskracht roekeloos (of onnodig snel) reed, dan blijft de boete voor hem, en heeft het management hier geen schuld aan.

Aansprakelijkheid werknemer

Zoals gesteld kan de werknemer verantwoordelijk worden gesteld voor de schadevergoeding en letselschade wanneer deze een verkeersongeluk veroorzaakt buiten werktijd om. Het woon-werk verkeer valt in vrijwel alle gevallen ook buiten dit werkbereik.

Daarnaast blijkt uit uitspraken van de rechter dat in de meeste gevallen de werknemer aansprakelijk is voor schade die is ontstaan na een verkeersongeluk door roekeloos gedrag, of tijdens het rijden onder invloed. Of en wanneer iets geldt als woon- en werkverkeer, daarover bestaan verschillende meningen. Zo valt het rijden met een dienstwagen buiten werktijd onder woonverkeer, tenzij de arbeidskracht oproepdienst heeft.

De aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding van zowel baas als arbeidskracht moet dan ook per verkeersongeval worden bekeken.

advocaat verkeersongeval onder werktijd

Vrijblijvend intakegesprek

Bent u als manager benieuwd naar uw verantwoordelijkheden tijdens een verkeersongeluk? Bent u als werknemer het slachtoffer geworden van een verkeersongeval onder werktijd? Wilt u weten hoe hoog de schadevergoeding is die u zou behoren te ontvangen voor het letsel dat u heeft opgelopen?

Bel voor een gratis intakegesprek!

Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte advocaat uit uw regio. Uw advocaat zal u helpen met het verzamelen van de bewijslast en het afhandelen van de rechtszaak omtrent de schadevergoeding. Na een geheel vrijblijvend intakegesprek brengen wij u, indien gewenst, in contact met een advocaat gespecialiseerd in letselschade.

Gratis adviesgesprek aanvragen!