letselschade advocaat Heerhugowaard

Letselschade Heerhugowaard

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door een ongeval, dan hebt u in de meeste zaken recht op een schadevergoeding. Het ondervonden letsel is echter vaak moeilijk te bewijzen. Zo is bijvoorbeeld een whiplash voor een dokter moeilijk aan te tonen, zelfs als u direct na het ongeval naar de medisch specialisten toe gaat. Wij vinden een letselschade advocaat in Heerhugowaard die de maximaal haalbare schadevergoeding claimt. Of het nu gaat materiële schade na een verkeersongeval, of geestelijk letsel na een arbeidsongeval: wij staan voor u klaar! Uw letselschade heeft onze prioriteit. Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier. Liever telefonisch contact? Via 085 500 9967 zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Maak gebruik van een gratis adviesgesprek

Het vinden van de juiste advocaat is voor veel van onze klanten overweldigend, hoe weet u immers waar u op moet letten? Laat ons u daarom helpen: maak gebruik van een gratis adviesgesprek, waarna wij u in verbinding stellen met de juiste letselschade advocaat. Eén van onze specialisten zal eerst controleren of u een zaak heeft. Dit doen zij door te vragen naar de volgende punten:

 • Is er letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Is er een aansprakelijke partij aanwijsbaar?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd (i.v.m. verjaring)?

Heeft u een zaak? Dan brengen wij u in contact met een advocatenbureau uit Heerhugowaard. Hier volgt een tweede intakegesprek, ook dit is volledig gratis! De advocaat stelt u vragen over het ongeval en het letsel en achterhaald op deze manier of er een grote kans is op een positieve afronding. Wanneer dit het geval is zal hij namens u een claim indienen. In de meeste gevallen bent u er dan zeker van dat u de zaak wint. Indien de rechtszaak wordt gewonnen worden ook alle advocaatkosten verhaald op de tegenpartij. Wij zorgen cervoor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Bel vrijblijvend 085 500 9967

Wat doet een letselschade specialist?

Er bestaan diverse soorten letsel dat u door een ongeval kunt oplopen. Ten eerste is er materiële schade. Dit letsel varieert van een gescheurde trui door een verkeersongeval met de fiets, tot de kosten voor een huishoudelijke hulp omdat u het huishouden niet meer kan bijhouden na een arbeidsongeval. Er bestaat tevens een immateriële vorm van letselschade, ook wel aangeduid met de term geestelijk letsel. Hieronder vallen onder andere trauma’s, shock gevolgen, nachtmerries en slapeloze nachten. Dergelijke gevolgen komen met name voor na mishandeling of een medische fout, maar kunnen tevens de nasleep vormen van een meer gebruikelijk fietsongeval of een ongeval op de werkplaats in Heerhugowaard. Zo zijn er een hele hoop schadeposten waar u in het begin wellicht geen rekening mee had gehouden. Letselschadespecialisten hebben hiermee vele jaren ervaring en weten daardoor precies met welke kosten u rekening moet houden. U vindt hier een opsomming van de meest voorkomende schadeposten.

 • Verlies van inkomen
 • Huishoudelijke hulp / ziektekosten
 • Studievertraging
 • Vervoers- en parkeerkosten
 • Hulpmiddelen
 • Kosten zonder nut, zoals een sportabonnement waar u nu geen gebruik meer van kan maken
letselschade specialisten

Gratis hulp en advies

Omschrijving letsel (*)


Waarom onze service?

Gratis adviesgesprek
24 uur per dag bereikbaar
Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Hoe verloopt een letselschade traject?

Is er letselschade ontstaan naar aanleiding van een ongeluk waarbij de schuld bij iemand anders ligt? Het is verstandig om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij u, na een vrijblijvend en gratis intakegesprek, in verbinding kunnen stellen met een letselschadespecialist uit Heerhugowaard. In grote lijnen doorloopt u het volgende proces:

 • 1: Intake en het verzamelen van het bewijsmateriaal. Nadat u in contact bent gekomen met een letselschadeadvocaat uit Heerhugowaard zal de specialist zoveel mogelijk informatie verzamelen. Aan de hand hiervan kijkt hij of u in uw recht staat. Er wordt dan ook een hoop besproken. Denk hierbij aan algemene informatie zoals uw woon- en gezinssituatie. Kunt u zelf al het huishoudelijk werk nog uitvoeren? Hebt u oppas voor de kinderen of voor uw huisdieren in moeten schakelen? Uiteraard komt ook het ongeval aan bod. Wat is er precies gebeurd? Wie was betrokken bij het ongeluk en waren er getuigen aanwezig? Vervolgens ontvangt de specialist graag zoveel mogelijk informatie over het ontstane letsel. Moest u per ambulance vervoerd worden? Hebt u in het ziekenhuis gelegen of hebt u medicijnen en hulpmiddelen zoals een rolstoel nodig gehad? Ook uw werksituatie komt aan bod. Waar werkt u en kunt u uw werk op dit moment nog uitvoeren? Tot slot bespreekt u met de advocaat uit Heerhugowaard de opgelopen en de nog verwachte schade. De advocaat verzamelt vervolgens zoveel mogelijk bewijs, variërend van bonnetjes tot beeldmateriaal en doktersafschriften. Aan de hand van al deze informatie kijkt hij of u inderdaad de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen.
 • 2: Het vaststellen van de aansprakelijkheid. Vervolgens is het aan de letselschadespecialist om de aansprakelijkheid bij de tegenpartij te leggen. Samen gaan ze in onderhandeling over de al geleden en de toekomstige schade. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan kan de specialist een voorschot op de letselschadevergoeding aanvragen. Dit voorschot is bestemd voor eventuele lopende kosten. Denk hierbij aan kosten voor medicijnen of huishoudelijke hulp.
 • 3: Het constateren van de medische eindstand. Het is mogelijk dat sommige gevolgen van het ongeluk zich pas later openbaren. De laatste fase van het proces kan dan ook pas worden gestart als alle gevolgen bekend zijn. Dit staat ook wel bekend als de medische eindstand. Hiervan is sprake als uw arts aangeeft dat u helemaal bent hersteld of dat het opgedane letsel of uw handicap blijvend en niet te verbeteren is.
 • 4: Het bepalen van de vergoeding en de afronding. Tot slot is de afronding aan de beurt. De hoogte van de schade wordt berekend. Hierbij houdt men rekening met de al opgelopen letselschade en de verwachte letselschade in de toekomst. Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van de vergoeding, dus dit is soms een langdurig proces. De letselschadespecialist uit Heerhugowaard en de tegenpartij maken afspraken welke in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin komt de eindsituatie te staan.
letselschade arbeidsongeval Heerhugowaard

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is zomaar veroorzaakt. Zo ontstaat letsel al door een gladde vloer, of slecht gereedschap. Daarnaast is het ook mogelijk, zeker in de chemische en medische sector, dat u blootgesteld wordt aan straling, of schadelijke stoffen. Indien u hier nadelige gevolgen van ondervindt, dan valt dit onder een arbeidsongeval, al noemen wij dit dan een beroepsziekte. In de praktijk blijkt het echter erg lastig de aansprakelijkheid van het bedrijf aangaande het arbeidsongeval te bewijzen. Daarom raden wij aan samen met een letselschade specialist in Heerhugowaard naar de mogelijkheden te kijken, en de juiste positie te kiezen. Zo gaan wij bijvoorbeeld met u na of er eerder een arbeidsongeval is plaatsgevonden en wat hiervoor de oorzaak was. Hebt u last van een beroepsziekte, dan zal de letselschade specialist onderzoeken of meerdere werknemers last hebben van dezelfde symptomen. De vergoeding voor een arbeidsongeval varieert naar gelang de duur en ernst van uw klachten.

letsel verkeersongeval in Heerhugowaard

Verkeersongeval

In Nederland vinden dagelijks vele ongevallen in het verkeer plaats. Onder de term verkeersongeval vallen niet alleen auto-ongelukken, maar tevens die met fiets of voetganger. De nasleep van een verkeersongeval is in de meeste gevallen beperkt, maar kan dankzij bijvoorbeeld een moeilijk bewijsbare whiplash ook zeer lang duren. Wilt u graag de juiste schadevergoeding ontvangen voor een auto- of fietsongeval, binnen zo kort mogelijke tijd? Laat ons u dan helpen met het vinden van een geschikte letselschade advocaat uit Heerhugowaard. De specialist zal u graag voor en tijdens het rechtsproces ondersteunen met advies en praktische hulp. Naast lichamelijk letsel is ook psychische schade een mogelijk gevolg van een verkeersongeval. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan slechte nachten door angst of nooit meer in de auto durven te rijden. Een derde vorm van schade is materiële beschadigingen. Een deuk in de auto bij een verkeersongeval of gescheurde kleding door een fietsongeval vormen hier voorbeelden van.

whiplash smartengeld Heerhugowaard

Whiplash

Een whiplash ontstaat vaak na een ongeval, door een plotselinge beweging van het hoofd, waardoor nek- en rugproblemen ontstaan. Het is zelfs mogelijk dat u dankzij een whiplash chronische rugpijn oploopt. Helaas is het voor medisch personeel heel moeilijk een whiplash aantoonbaar te bewijzen. Desondanks is het met behulp van een advocaat wel mogelijk. Voor uw beeldvorming: de ontvangen schadevergoeding varieert tussen de €5.000,- en €40.000,-, afhankelijk van het opgelopen letsel. Een whiplash ontstaat in een aantal gevallen niet direct na het verkeersongeval, of u verwart wellicht de klachten met die van een hersenschudding. Komt u er later achter? Dan is een medische controle aan te raden. Bovendien moet u aantonen dat de klachten niet op een andere manier hebben kunnen ontstaan. Is de whiplash het gevolg van een sportactiviteit of iets dergelijks? Dan kunt u meestal niet het bedrijf aansprakelijk stellen.

burn-out Heerhugowaard

Burn-out

Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks zo’n 14% van alle Nederlandse werknemers enige werkdagen moet missen in verband met een burn-out. Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die het gevolg is van een langdurige blootstelling aan stressfactoren, die men niet eigenhandig verwerkt. Omdat deze stressfactoren vrijwel altijd optreden bij het professionele werk, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de gezondheidsklachten, mits u kunt bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van de te hoge werkdruk. Neem via 085 500 9967 direct contact op zodat wij u in contact kunnen brengen met een letselschade advocaat. Deze professional zal u helpen met het vinden van de juiste bewijslast. Daarnaast zal hij u ondersteunen bij het terugkijken naar het moment waarop de eerste klachten ontstonden. Op deze manier is het mogelijk te achterhalen of een hoge werkdruk of slechte werkomstandigheden de oorzaak zijn van uw burn-out.

letselschade advocaat voor medische fout

Medische fout

Medische fouten kunnen een grote invloed op iemands leven hebben. Zowel lichamelijk als geestelijk letsel zijn hier het mogelijke gevolg van. Onder de term medische misser vallen diverse zaken, zoals het niet attent reageren op een verslechterde gezondheidstoestand, het voorschrijven van foute medicijnen of een onprofessionele behandeling. Voor een dergelijke medische fout is het mogelijk een schadeclaim in te dienen. Veel instanties geven echter nogal slecht openheid van zaken. Om u bij het proces te ondersteunen bestaat er de GOMA (de gedragscode openheid medische incidenten). Een advocaat kan u desgewenst eveneens helpen bij het indienen van de schadeclaim voor medische aansprakelijkheid.

letsel door een mishandeling

Letselschade na mishandeling

In Nederland komen er dagelijks meerdere slachtoffers van mishandeling bij. Onder de term mishandeling verstaan wij alle zaken waarin geweld (mentaal of fysiek) de oorzaak is voor letsel. Dit gaat zowel om berovingen, als zinloos geweld en seksuele misdrijven. Slachtoffers van mishandeling hebben in de meeste gevallen recht op smartengeld. Het enige nadeel hierbij is dat zij de mishandeling moeten kunnen bewijzen. Maakt u gebruik van onze service? Dan stellen wij u in verbinding met een ervaren advocaat die u zal ondersteunen bij het hele proces. Zo zal hij kijken naar de mogelijkheden van zowel een civielrechtelijke zaak als een strafproces. Mocht de dader geen geld hebben voor de vergoeding, dan bestaat er het schadefonds voor geweldsmisdrijven.

Gratis en vrijblijvend advies?

Laat ons u helpen met het vinden van een geschikte advocaat in Heerhugowaard!

Bel voor gratis advies 085 500 9967
hondenbeet letselschade

Gebeten door een hond

Regelmatig worden er in Nederland mensen door een hond gebeten. Hondenbeten geven soms maar een oppervlakkige wond, maar leiden soms tevens tot diepe verwondingen, littekens en psychisch trauma. Er worden dan ook regelmatig letselschade processen gestart rondom een hondenbeet. Bij het bepalen van de schadevergoeding en de ernst van het letsel wordt er in dergelijke zaken met name aandacht besteed aan externe factoren. Zo is het van belang of de hond aangelijnd was, en of er iemand de hond provoceerde. Wij raden daarom aan om van eventuele getuigen van het voorval direct de contactgegevens te noteren. Zo staat u sterker met uw verhaal, en zal de letselschade zaak minder tijd in beslag nemen.

smartengeld voor RSI klachten

RSI

Een verzamelnaam voor verschillende klachten die soms optreden op de werkvloer is RSI. De afkorting staat voor Repetitive Strain Injury, en staat voor diverse aandoeningen zoals het carpaal tunnel syndroom en de muisarm. RSI klachten ontstaan meestal door herhaalde bewegingen die een ongewenste spierspanning tot gevolg hebben. Omdat ook de RSI klachten vaak op het werk ontstaan, kan een werkgever hiervoor verantwoordelijke worden gesteld. Dit is echter alleen een mogelijkheid wanneer de werkgever niet heeft gezorgd voor een voldoende werksituatie. Hebt u vragen over de schadevergoeding die voor RSI klachten staat? Bel ons op 085 500 9967!

ongeval op de fiets

Fietsongeval

Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval, dan zal in de meeste gevallen de tegenpartij aansprakelijk zijn, wanneer deze in een gemotoriseerd voertuig reed. Om te zorgen voor een juiste afhandeling van het letselschade proces, dient u een aantal dingen te doen. Ten eerste dient u bij het fietsongeval direct de politie te bellen. Deze kan het nodige bewijsmateriaal verzamelen, en eventuele getuigen horen. Daarna moet u naar een huisarts of EHBO post, om medisch bewijs te leveren voor opgedaan letsel. Tot slot is het noodzakelijk om spoedig de tegenpartij van het fietsongeval aansprakelijk te stellen.

immateriële en materiële schade

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële beschadigingen. Bij materiële schade praten we onder andere over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken. Zo valt onder immaterieel letsel onder ander het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer door een whiplash. Maar gaat dit eveneens over een verminderd werkvermogen en psychische problemen. Voor een advocaat uit Heerhugowaard maakt het niet uit welke letselschade het gevolg was van een ongeval. Hij bekijkt hoe hoog de schadevergoeding zou moeten worden en gaat zijn uiterste best doen om dit voor u te bewerkstelligen.

shockschade

Shockschade

Als er een ernstig ongeluk plaatsvindt dan is het mogelijk dat er naast de directe zichtbare schade ook ‘shockschade’ ontstaat bij iemand anders dan het primaire slachtoffer. Shockschade ontstaat namelijk als u getuige bent geweest van een ontzettend gruwelijk ongeval of van de directe gevolgen van dit ongeval. Door dit ongeval ontstaat een shock welke vervolgens kan leiden tot geestelijk letsel. De Hoge Raad heeft besloten dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat u in aanmerking komt voor een vergoeding bij shockschade. Deze voorwaarden mogen niet worden afgezwakt vanwege de ernst of de daad van de aard.

1. De betrokkene moet een ernstig ongeval of een directe confrontatie met de gruwelijke gevolgen hiervan hebben waargenomen.
2. De waarneming moet hebben geleid tot een hevige shock.
3. Een arts moet aangeven dat er sprake is van een erkend ziektebeeld in de psychiatrie, zoals PTSS.
4. Shockschade zal zich vooral voordoen als de betrokkene een nauwe band had met het slachtoffer.

letselschade claimen

Letselschade claimen

Letselschade claimen is niet iets wat u iedere dag doet. Het is dan ook niet vreemd dat u niet weet hoe dit precies in zijn werk gaat. Het is daarom verstandig een letselschadespecialist uit Heerhugowaard in te schakelen. Deze geeft u het juridische advies dat u nodig hebt om een rechtvaardige en eerlijke vergoeding bij de tegenpartij te eisen. Als u onervaren bent is de kans namelijk groot dat u schadeposten vergeet waardoor u niet de gehele vergoeding ontvangt. Een specialist is ervaren en weet precies welke schadeposten u vergoed kunt krijgen. Kort gezegd kunt u in drie stappen letselschade claimen.

1. Het is allereerst belangrijk dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt. Zonder een aansprakelijke partij kunt u namelijk geen letselschadevergoeding verhalen. De specialist stelt de aansprakelijke partij namens u aansprakelijk. Dit gebeurt door het sturen van een aangetekende brief naar de andere partij of diens verzekeraar.
2. Als de aansprakelijkheid is erkend dan vragen wij uw medisch dossier op bij de arts. Wilt u dat bepaalde informatie niet naar de wederpartij wordt verzonden? Geen probleem.
3. De laatste stap is een schadeberekening van alle gemaakte en verwachte kosten.

Zoekt u een letselschade specialist?

Wij helpen u met het vinden van een ervaren letselschade specialist, neem vandaag nog contact op!

Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier
richtlijnen letselschade advocaten

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschade advocaat zich dient te houden. Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij als doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde. Dit was ten eerst een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling. Voor advocaten staan in de uitgave bovendien tips voor good practice, en verwijzingen naar jurisprudentie.

hulp van letselschade advocaat

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen wij van onze klanten uit Heerhugowaard echter de vraag wat de betekenis is van deze term, en het verschil met het begrip schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in betekenis. Het smartengeld is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding. Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materiële als immateriële schade, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een verkeers- of arbeidsongeval.

berekenen smartengeld Heerhugowaard

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. En vormen tevens de mate van geleden pijn, de (blijvende) zichtbaarheid van het letsel, en aard en ernst van het herstel invloedrijke factoren. Is eenmaal door de medici een medische eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijkbare zaken.

De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de tweede kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden. De toewijzing en bepaling van dit bedrag is weer afhankelijk van verscheidene factoren.

keurmerk letselschade advocaat

Keurmerk letselschade?

Begin 2017 vond er een fusie plaats tussen de Stichting Keurmerk Letselschade en de Letselschade Raad. Hierdoor is een nieuw kwaliteitsstelsel op het gebied van letselschade ontstaan: het Register Letselschade. Samen strijden zij voor meer harmonie, respect en openheid in het belang van slachtoffers met letselschade. Het doel is dan ook een verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. In het Register Letselschade vindt u verschillende aangesloten organisaties. Deze moeten aan bepaalde eisen doen voordat zij zich kunnen aansluiten. Alleen op deze manier kan het Register Letselschade garanderen dat de organisaties volgens de vastgelegde normen handelen. Daarnaast controleert een onafhankelijke derde partij periodiek of deze organisaties aan de kwaliteitseisen voldoen. Bij het zoeken naar een belangenbehartiger is het daarom altijd verstandig om het Register Letselschade in acht te nemen zodat u verzekerd bent van kwaliteit. Daarnaast zijn ook verschillende specialisatieverenigingen, zoals de Vereniging voor Letselschade Advocaten, onderdeel van de Letselschaderaad.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

Hoe hoog het bedrag van de letselschadevergoeding is hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan de ernst van het letsel, de hoeveelheid pijn, de duur van het herstel, de leeftijd van de persoon en of er blijvende lichamelijke gebreken of littekens achterblijven. Een rechter kijkt bovendien altijd naar uitgekeerde bedragen uit het verleden om tot een bepaald bedrag te komen. Deze eerste uitspraken over de hoogte van vergoedingen staan in de ANWB smartengeldgids. Als u een soortgelijke case als uw ongeval opzoekt in deze gids, dan weet u ongeveer de hoogte van het letselschade bedrag.

 • 1. In de geringe categorie valt bijvoorbeeld een kneuzing, schaafwond, kleine botbreuk of lichte hersenschudding. Hierbij lopen de bedragen op tot €2.000,-. Bij dit enkelvoudige letsel hebt u tot maximaal 13 weken uw gewone dagtaak niet kunnen uitvoeren.
schadevergoeding claimen
Gratis intake 085 500 9967
 • 2. Bij licht letsel zijn de bedragen iets hoger, namelijk tussen de €1.500,- tot €3.500,-. Onder licht letsel verstaan wij lelijke littekens, inwendig letsel, een beschadiging aan uw gebit of een gecompliceerde fractuur. Bij meervoudig letsel moet u denken aan een korte opname in het ziekenhuis, wellicht een zichtbaar litteken maar wel algeheel herstel.
 • 3. Weer iets hogere bedragen, tussen de €3.500,- en de €9.000,-, worden uitgekeerd in de matige categorie. Denk hierbij aan verlies van een deel van uw gebit, lelijke littekens of blijvend letsel aan uw nek. In de categorie enkelvoudig letsel moet u denken aan tijdelijke afhankelijkheid van hulp of maximaal een jaar medisch behandeld moeten worden.
 • 4. Bij ernstig meervoudig letsel lopen de bedragen op van de €9.000,- tot aan de €21.000,-. In deze categorie kunt u denken aan ernstig whiplashletsel, een verkorting van uw been, een schedelbasisfractuur of een botverbrijzeling.
 • 5. Als u zwaar letsel hebt opgelopen dan ligt de letselschadevergoeding tussen de €21.000,- en €43.000,-. U komt hiervoor in aanmerking als u langere tijd bewusteloos of in coma bent geweest, als uw karakter is veranderd of als uw reuk- en smaakvermogen verloren is gegaan. Voorbeelden van meervoudig letsel zijn een zware handicap gedurende uw leven, een langdurig genezingsproces of geen uitzicht op herstel.
 • 6. Bij zeer zwaar letsel liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot aan €76.000,-. Blindheid aan beide ogen, een ernstige stabiliteit stoornis, een hoge dwarslaesie of het verlies van een hand of been zijn voorbeelden van zwaar letsel.
 • 7. Bij uitzonderlijk zwaar letsel beginnen de bedragen bij €76.000,-. Denk hierbij aan een volledige dwarslaesie, zichtbare misvorming of totale arbeidsinvalide.

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Een man uit Heerhugowaard zit in de ziektewet vanwege een burnout. Er is meermaals aangegeven aan de leiding dat er klachten waren en dat er iets aan de situatie gedaan moest worden. Uit een gesprek met een werkcoach bleek dat er hulp nodig is vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende was hierbij aanwezig en zij kreeg de opdracht hiermee aan de slag te gaan. Wederom werd er niets mee gedaan. Nadat de man een tijdje ziek was zijn er verdere onderzoeken gedaan en bleek dat er tevens een aandoening aan de schildklier was.

Aannemelijke oorzaak: een lange periode van stress. Door de omstandigheden raakt de man in een depressie. Uiteindelijk lukt het om de man weer gedeeltelijk aan het werk te krijgen bij de oude werkgever. Daarnaast betaalt de verzekeraar een som van €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wat een leuke avond moest worden voor een jongeman eindigde in een drama. In een jolige bui sprong een vriend van de man op z’n rug. Omdat hij op dat moment niet stabiel stond ging hij door zijn enkel. Op de grond liggend bleek dat de jongeman niet door de enkel was gegaan, maar er meer aan de hand was. De man is meteen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis werd duidelijk dat de enkel uit de kom was, enkelbanden gescheurd en een gebroken kuitbeen. Na de operatie werd er 6 weken later het gips eraf gehaald. In de tussentijd kon de man zijn beroep niet uitoefenen. De jongeman heeft nog 4 weken op krukken gelopen en zit in het revalidatieproces. Daarnaast heeft hij een groot litteken op zijn been die van de enkel tot halverwege het onderbeen loopt. Er is naast de immateriële schade eveneens materiële schade, zo is broek kapot geknipt en is er een scootmobiel aangeschaft om zelfstandig boodschappen te kunnen doen. De jongeman stelt zijn vriend aansprakelijk voor de kosten. Hij ontvangt uiteindelijk een schadevergoeding en smartengeld met een totaalbedrag van €10.000,-.

Voorbeeldcase 3: littekenletsel door operatie

Een vrouw had verschillende tatoeages maar wou deze graag laten verwijderen. Het ging om de tatoeages op haar arm en been. Ze heeft voor het verwijderen een bedrijf ingehuurd. Helaas verliep het herstel niet zoals gehoopt. Na de behandeling begonnen de wonden te zweren. Dit resulteerde in grote littekens. Deze littekens zijn niet meer te verwijderen. Bij het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding heeft de rechter een aantal factoren sterk laten meewegen. Zo zaten de littekens onder de kleding, waar ook de tatoeages zich bevonden. Het slachtoffer ondervond bovendien geen dagelijks hinder aan de littekens. Daarom werd een bedrag van €2.873,- uitgekeerd.

bedragen letselschade Heerhugowaard

In Heerhugowaard en omgeving

Voorkom verjaring, neem contact op!

Denkt u dat u recht hebt op een letselschadevergoeding na een ongeval maar hebt u nog geen stappen ondernomen? Wacht dan niet te lang! Na vijf jaar verjaart een dergelijke zaak namelijk waarna het aansprakelijk stellen van de tegenpartij niet meer mogelijk is.Vul vrijblijvend het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op via 085 500 9967. In een gratis telefonisch adviesgesprek kijken wij of uw zaak kans van slagen heeft. Indien dit het geval is schakelen wij een erkende advocaat uit Heerhugowaard die u verder ondersteund bij het proces en de maximaal haalbare schadevergoeding claimt. Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft.

Gratis advies 085 500 9967