letselschade advocaat uit Alkmaar

Letselschade Alkmaar

Een ongeval kan iedereen overkomen. Helaas is letsel het veelvoorkomende gevolg. Letselschade zoals een whiplash na een verkeersongeval of letsel door mishandeling is vaak te verhalen op degene die aansprakelijk is. Hierbij is het zeer verstandig om een in letsel gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Bent u slachtoffer bij een verkeersongeval of arbeidsongeval in of nabij Alkmaar? Neem dan een letselschade advocaat in de arm die uw zaak kan behartigen. Deskundig in het verhalen van schadevergoeding na een ongeval, zal de letselschade advocaat uit Alkmaar u met raad en daad bijstaan, zodat u zonder zorgen weer verder kunt met uw dagelijkse bezigheden. Wij helpen u graag met het vinden van de beste advocaat voor uw situatie.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak gebruik van een (gratis) adviesgesprek. Bel vrijblijvend met 085 500 9967 (24 uur per dag bereikbaar), of vul het contactformulier in. Wij zorgen ervoor dat u de vergoeding ontvangt die u toekomt!

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Een ongeval is voor niemand prettig en daarom is het wel zo fijn dat u er zo weinig mogelijk mee bezig hoeft te zijn. Een letselschade specialist kan u ondersteunen bij alle opgelopen vormen van letsel: van een whiplash als gevolg van een ongeval tot een verminderd inkomen door een bedrijfsongeval. Wij bieden u een gratis telefonisch advies / intakegesprek aan, waarin één van de specialisten nagaat of u een zaak heeft. Dit doen zij aan onder andere de volgende punten:

 • Is er letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Is er een aansprakelijke partij aanwijsbaar?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd (i.v.m. verjaring)?

Heeft u inderdaad een zaak, dan stellen de specialisten u in verbinding met een erkende advocaat uit Alkmaar. De advocaat neemt contact met u op voor een tweede gratis adviesgesprek, waarin alle aspecten behandeld worden. Wanneer de advocaten uw zaak aannemen is er een kans van 9/10 dat uw letsel vergoed wordt. Als de schade inderdaad op de tegenpartij wordt verhaald, dan is deze tevens verantwoordelijk voor de kosten van uw advocaat: zo kost het proces u niets!

Bel voor gratis advies 085 500 9967

Wat doet een letselschade specialist?

Ieder ongeval is uniek, en iedere vorm van letselschade kent eveneens unieke eigenschappen. Zo levert een arbeidsongeval meestal ander letsel op dan een verkeersongeval. Voorbeelden van letsel waarmee wij in Alkmaar te maken krijgen, zijn een whiplash (vaak na een verkeersongeval), verminderde validiteit, invaliditeit, immateriële schade en botbreuken. En zo bestaan er nog veel meer typen letselschade die kunnen leiden tot een schadevergoeding van de schuldig bevonden partij inzake het ongeval. Een advocaat uit Alkmaar kan u bijstaan in het verhalen van een geldelijke schadevergoeding, die uw letselschade niet wegneemt maar wellicht enigszins kan verzachten. Hebt u letsel opgelopen als gevolg van een ongeluk? De kans is groot dat uw letselschade financiële gevolgen heeft. Er komen verscheidene kosten op uw pad welke vergoed moeten worden. U moet niet alleen rekening houden met materiële, maar ook met immateriële letselschade. Hier volgen een aantal schadeposten waar u bij letselschade aan kunt denken.

 • Smartengeld & loonderving
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Reiskosten en parkeerkosten
 • Kinderopvang en huisdierenopvang
 • Ziektekosten
 • Aangepaste vakantie of sportbeoefening
specialisten in letselschade

Gratis hulp en advies

Omschrijving letsel (*)


Waarom onze service?

Gratis adviesgesprek
24 uur per dag bereikbaar
Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Hoe verloopt een letselschade traject?

Als iemand voor het eerst te maken heeft met letselschade, dan is diegene veelal benieuwd naar de duur en het verloop van een letselschadezaak. Ieder ongeval is anders en dat maakt iedere letselschadezaak uniek. Hier vindt u echter een algemeen beeld van de stappen in een gemiddeld letselschadetraject.

 • 1: Kennismaking en inventarisatie. Hebt u schade opgelopen door een ongeluk en denkt u dat u deze schade op de aansprakelijke partij kunt verhalen? Neem dan contact met ons op. Een specialist start dan met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt u doorverbonden met een advocaat die u verder kan begeleiden op juridisch vlak. Zo zal hij eerst algemene gegevens verzamelen en vragen naar het ongeval: wat is er precies gebeurd? Waren er getuigen en politie aanwezig? De letselschade specialist wil tevens graag meer informatie over uw opgelopen letsel. Ook is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt. Bewijs is namelijk nodig voor het opstarten van het proces. Denk hierbij aan het benaderen van getuigen en het opvragen van rapporten van de politie en de behandelend arts. Hierna gaat uw advocaat over naar de volgende fase.
 • 2: Aansprakelijkheid vaststellen. Een tweede stap is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Uw letselschadespecialist uit Alkmaar gaat hiervoor in overleg met de tegenpartij. Ze onderhandelen over de hoogte van de schade en de aansprakelijkheid. De geleden schade komt aan bod, evenals eventuele problemen in de toekomst. In sommige gevallen is een rechterlijke uitspraak nodig. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan verzoekt uw specialist de tegenpartij een voorschot uit te keren. Bij dit voorschot gaat het veelal om lopende kosten zoals ziektekosten.
letselschade traject Alkmaar
 • 3: Constateren medische eindstand Is de medische eindtoestand bereikt? Dan is het tijd voor een definitieve regeling zodat het proces afgerond kan worden. Men spreekt van een medische eindtoestand als de behandelende arts aangeeft dat u bent hersteld of dat uw handicap of schade niet beter zal worden. In dat geval stelt een arts vast of het letsel blijvende gevolgen heeft. Dit is soms een tijdrovend traject.
 • 4: Afronding Is het medisch eindrapport geaccepteerd door beide partijen? Dan is het tijd voor de afronding. Tijdens de afronding kijkt men naar de totale schade. Het gaat hierbij om opgelopen schade tot aan dat moment, evenals eventuele toekomstige schade. Bij blijvend of langdurig letsel kijkt men naar de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele functionele invaliditeit. De rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast en uw rechtsmedewerker zal u assisteren bij de afhandeling van het papierwerk.
letselschade na arbeidsongeval Alkmaar

Arbeidsongeval

We spreken van een arbeidsongeval wanneer er zich op het werk, of tijdens de route van of naar het werk een plotselinge gebeurtenis voordoet, met minimaal één externe oorzaak. Bij bepaalde beroepen zit een arbeidsongeval in een klein hoekje, zoals bijvoorbeeld in de bouw of de zorg. Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, met letselschade tot gevolg, dan is de werkgever veelal verantwoordelijk. Deze dient het ongeluk daarom direct te melden bij de Inspectie van het SZW. Zo start u het juiste schadeproces. Door de aansprakelijkheid van de werkgever, geldt dat u bij letsel na een arbeidsongeval bijna altijd recht heeft op een schadevergoeding. Naast een arbeidsongeval bestaan er diverse beroepsziektes. Voor een beroepsziekte kunt u eveneens een vergoeding bij de werkgever aanvragen, maar dit gebeurt meestal later, zodra de gevolgen van de beroepsziekte duidelijke zijn. Medische controles en bewijzen van werkomgeving dragen bij aan het aanvragen van een geldbedrag voor de beroepsziekte.

letsel na verkeersongeval Alkmaar

Verkeersongeval

Bijna iedereen neemt dagelijks deel aan het veelal drukke verkeer. Een verkeersongeval komt dan ook helaas nogal veel voor, onder andere in Alkmaar. We spreken van een verkeersongeval zodra hier één of meerdere bestuurders bij zijn betrokken. Dit kunnen zowel motorvoertuigen als fietsers of voetgangers zijn. Een fietsongeval valt dan ook onder de term verkeersongeval. Bij een verkeersongeval kan het letsel variëren van wat materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel. Neem bij persoonlijk letsel altijd direct contact op met de politie voor het verzamelen van bewijsmateriaal en schakel een advocaat uit Alkmaar in voor de juiste afhandeling van het letselschade proces. Wij adviseren om bij het verkeersongeval de namen en contactgegevens van eventuele getuigen te noteren, en een situatieschets te maken, zelfs voordat de politie er is. Hiermee voorkomt u dat u bepaalde gegevens mist tijdens het letselschadeproces. Is er enkel materiële schade? Dan is het invullen van een schadeformulier over het algemeen voldoende.

letsel door een whiplash Alkmaar

Whiplash

Een whiplash is een begrip dat veel mensen gebruiken, maar waarbij maar weinigen een kloppend beeld hebben. Een whiplash ontstaat bij de harde, onnatuurlijke beweging naar voor en achter van nek en rug. Dit leidt ertoe dat een whiplash meestal het gevolg is van een kop-staart botsing in het verkeer, maar kan tevens veroorzaakt worden door andere plotselinge bewegingen. Hoewel een whiplash lastig te bewijzen is, is het wel mogelijk hier een schadevergoeding op te verhalen. Deze kan variëren van €5.000,- tot €14.000,- , afhankelijk van de lange termijn gevolgen van het ongeval. Zo leidt een whiplash door een verkeersongeval soms tot langdurige revalidatie, of het onvermogen om te sporten. In dat geval zult u naast een standaard schadebedrag tevens smartengeld ontvangen. Het aantonen van nek- en rugklachten is helaas relatief ingewikkeld. Met behulp van een medische controle door uw huisarts in Alkmaar zal de letselschade specialist voor u het bewijsmateriaal verzamelen.

burn-out letselschade

Burn-out

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die ontstaat door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat de meeste stressfactoren binnen de professionele werkzaamheden optreden, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen. Het is hierbij wel noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van een te hoge werkdruk, en niet van additionele factoren uit het dagelijks leven. Hebt u hulp nodig bij het bewijzen van een burn-out? Wij gaan graag voor u op zoek naar een ervaren advocaat uit Alkmaar, die met u zal kijken naar de mogelijke oorzaken en de houding van de werkgever. De vergoeding voor een burn-out is afhankelijk van de duur van het proces en de gemiste kansen die hier het gevolg van zijn. Vaak komt het bedrag op enkele duizenden euro’s.

medische fout

Medische fout

Wist u dat er regelmatig een medische fout wordt gemaakt? Deze term staat voor alle handelingen binnen de zorg waarbij de patiënt onjuist behandeld wordt. Dit kan gaan om het stellen van een verkeerde diagnose, maar ook het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam of het te laat ingrijpen in een situatie. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor een dergelijke fout is zeer lastig, omdat de meeste instanties weinig openheid van zaken geven. Om de patiënt hierin te ondersteunen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Hierin vindt u meer informatie over de te nemen stappen.

letsel door een mishandeling

Letselschade na mishandeling

Een schrijnend feit is dat in Nederland dagelijks vele mensen (overwegend vrouwen) het slachtoffer zijn van mishandeling. Mishandeling vindt zowel binnen- als buitenshuis plaats, en omvat alle gevallen van geweldsmisdrijf waaronder berovingen en seksueel misbruik. Slachtoffers van mishandeling en nabestaanden van personen die stierven door een mishandeling hebben het recht op smartengeld. De hoogte van dit smartengeld is afhankelijk van het opgelopen letsel en het bewijsmateriaal dat hiervoor is aan te voeren. Elke advocaat uit Alkmaar zal u aanraden om het civielrechtelijk proces te versterken met een strafproces. Dit betekent dat de dader ook nog kans maakt op een celstraf of boete.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek?

Laat ons u helpen met het vinden van een ervaren letselschade advocaat!

Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier
gebeten door hond schadevergoeding

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen wij te maken met mensen die een aanklacht willen indienen voor een hondenbeet. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men door de beet een trauma hebben opgelopen. De vergoeding van de hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het voorval. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger.

RSI schade

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep klachten verzamelen wij onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben. Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar nekklachten door te zwaar tillen vallen eveneens binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet heeft voorzien in een geschikte werkomgeving.

letsel door een fietsongeval

Fietsongeval

Doordat er in Nederland veel mensen fietsen, vinden er dagelijks meerdere ongevallen met fietsen plaats. Wanneer u als fietser het slachtoffer bent van een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan is de tegenpartij vrijwel altijd aansprakelijk. U dient dan wel te hebben voldaan aan de geldende verkeersregels. Was het fietsongeval buiten uw schuld? Ga dan zo spoedig mogelijk naar een huisartsenpost of de EHBO afdeling bij het ziekenhuis om medisch bewijs te krijgen voor het lichamelijk letsel. Daarnaast moet u binnen enkele dagen de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wij adviseren om bij het fietsongeval de politie te bellen voor het juiste bewijsmateriaal.

immateriële en materiële schade

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële beschadigingen. Bij materiële schade praten we onder andere over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken. Zo valt onder immaterieel letsel onder ander het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer. Maar gaat dit ook over een verminderd werkvermogen, psychische problemen en nachtmerries. Voor een advocaat uit Alkmaar maakt het niet uit welke letselschade u hebt opgelopen tijdens een ongeval. Hij bekijkt hoe hoog de schadevergoeding ongeveer moet worden.

shockschade Alkmaar

Shockschade

U hebt wellicht recht op shockschade als u op een erg schokkende manier getuige bent van de gruwelijke gevolgen van een ongeluk. Shockschade kan ontstaan als u getuige bent van het ongeval zelf of direct van de gevolgen erna. Shockschade staat ook wel bekend als schrikschade. Deze psychische letselschade ontstaat na een ontzettend nare gebeurtenis waarbij sprake is van het posttraumatische stress syndroom (PTSS). Merkt een psychiater de shockschade aan als een psychiatrisch ziektebeeld? Dan hebt u recht op een vergoeding voor gemiste inkomsten, gemaakte kosten en smartengeld. De Hoge Raad heeft een aantal voorwaarden vastgesteld om in aanmerking te komen voor een vergoeding door shockschade.

1. Er moet sprake zijn van een rechtstreekse waarneming van de gebeurtenis of de confrontatie van de gevolgen hiervan
2. De betrokkene moet hier PTSS aan overhouden
3. Er moet een verband zijn tussen de traumatische gebeurtenis en de psychische schade
4. Er moet een nauwe band zijn tussen het slachtoffer en de betrokkene.

claimen van letselschade

Letselschade claimen

U hebt een ongeluk gehad en hierdoor lijdt u letselschade. U wilt dit bij de tegenpartij claimen. Maar hoe doet u dit? Het is allereerst verstandig om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek. Samen wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om de zaak verder te onderzoeken. Zo ja, dan brengen zij u in contact met een letselschadejurist die de zaak voor u uit handen neemt. Met de hulp van een advocaat is er bovendien een grotere kans dat u krijgt waar u recht op hebt. Er gelden veel richtlijnen welke de letselschade bepalen. Uiteraard kijkt men hierbij ook naar het individuele geval. Het claimen van letselschade bestaat uit verschillende stappen.

1. Een letselschadejurist uit Alkmaar dient namens u de letselschadeclaim in. De letselschadeclaim bestaat uit een vergoeding zowel materiële als immateriële schade. Middels een brief stellen wij de tegenpartij aansprakelijk. Hiermee begint het letselschadetraject. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan ontvangt u een voorschot op uw letselschade.
2. Wordt de aansprakelijkheid erkend? Dan vraagt uw specialist uw dossier op bij de artsen. U hebt altijd inzage in uw medisch dossier.
3. De volgende stap is de schadeberekening. Hierbij wordt rekening gehouden met alle gemaakte en nog te verwachten letselschade.

Betrokken geweest bij een verkeersongeval of arbeidsongeval?

Wellicht heeft u recht op smartengeld. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek!

Bel voor gratis advies 085 500 9967
letselschade gedragscode Alkmaar

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschade advocaat zich dient te houden. Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij het doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde. Dit was ten eerste een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling. Advocaten kunnen in de uitgave bovendien tips voor good practice vinden, en verwijzingen naar jurisprudentie.

smartengeld of schadevergoeding?

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen wij van klanten uit Alkmaar echter de vraag wat de betekenis is van deze term, en het verschil met het begrip schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in betekenis. Het smartengeld is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding. Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materiële als immateriële schade, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een arbeidsongeval, fietsongeval of mishandeling.

smartengeld berekenen Alkmaar

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. De mate van geleden pijn, de (blijvende) zichtbaarheid van het letsel, en aard en ernst van het herstel vormen tevens invloedrijke factoren. Is eenmaal door de medici een medische eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijkbare zaken.

De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de Tweede Kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden.

keurmerk letselschade specialisten

Keurmerk letselschade?

De Letselschade Raad wil samen met alle betrokken partijen het schaderegelingsproces bij letselschade verbeteren. Ze wensen meer openheid, respect en harmonie in het belang van slachtoffers. De Letselschade Raad is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie welke bestaat uit alle betrokken partijen bij de behandeling van letselschadezaken. Bij het uitzoeken van een letselschade expert is het verstandig om rekening te houden met het keurmerk letselschade. Deze is sinds 1 januari 2017 door een fusie onderdeel geworden van de Letselschade Raad. Hierdoor is één kwaliteitsstelsel ontstaan voor de letselschadebranche. Verschillende organisaties kunnen zich inschrijven bij het Register Letselschade. Dankzij duidelijke eisen voor inschrijving en periodieke kwaliteitscontroles hebt u de garantie dat elke aangesloten organisatie volgens de vastgelegde normen handelt. Daarnaast bestaan er diverse specialisatieverenigingen, deze zijn ook onderdeel van de Letselschade Raad. Denk hierbij aan de LSA (de vereniging voor letselschade advocaten) en de GAV (geneeskundig adviseurs).

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

U bent natuurlijk benieuwd op welke bedragen u kunt rekenen bij het claimen van letselschade. Bij het vaststellen van bedragen gebruikt met een lijst van letselschade voorbeelden. De voorbeelden staan in de Smartengeldgids. Deze worden vergeleken en vervolgens toegepast op uw situatie. Lukt het om uw letsel in een categorie te plaatsen? Dan weet u met welke bedragen u ongeveer rekening kunt houden.

 • 1. Bij klein letsel moet u rekening houden met bedragen tot maximaal €2.000,-. Men noemt deze categorie ook wel enkelvoudig letsel. U kunt uw gewone dagtaak niet meer uitvoeren gedurende één tot dertien weken, als gevolg van bedrust, pijn, ziekenhuisopname of een gekwetst lichaamsdeel. Denk hierbij aan kneuzingen, schaafwonden, vleeswonden, kleine botbreuken of een lichte hersenschudding.
schadevergoeding bedragen
Gratis intake 085 500 9967
 • 2. Bij licht, meervoudig letsel hebt u recht op €1.500,- tot €3.000.-. Denk hierbij aan inwendig letsel, beschadiging aan uw gebit of littekens. Ook bedrust of ziekenhuisopname, lopen met krukken of verband of arbeidsongeschiktheid horen hierbij.
 • 3. In de matige, enkelvoudige categorie lopen de bedragen op tussen de €3.500,- tot €9.000,-. Denk hierbij aan amputatie van vingers, een whiplash, gescheurde kniebanden of psychische en emotionele schade. De medische behandeling duurt hierbij tot één jaar.
 • 4. Bij bedragen van €9.000,- tot €21.000,- hebt u te maken met ernstig, meervoudig letsel. Denk hierbij aan botbreuken, kneuzingen, vleeswonden, botverbrijzeling, een schedelbasisfractuur of doofheid aan één oor.
 • 5. Bij €21.000,- tot €43.000,- is er sprake van zwaar letsel zoals een coma, verlies van smaak of reuk of veranderingen in uw karakter. In de categorie meervoudig letsel horen levensgevaar, zware handicap, functieverlies van delen van uw lichaam of een langdurig genezingsproces.
 • 6. Bij zeer zwaar letsel zoals een dwarslaesie, verlies van spraak of blind aan beide ogen liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot €76.000,-. Bij meervoudig letsel moet u denken aan arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven.
 • 7. Tot slot is er de categorie met bedragen vanaf €76.000,-. Dit wordt uitgekeerd bij uitzonderlijk zwaar letsel zoals een volledige dwarslaesie, misvorming door ernstige brandwonden of niet meer kunnen communiceren. Bij meervoudig letsel hoort een verblijf in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting of dat u voor de rest van uw leven in een rolstoel moet zitten.

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Wist u dat gemiddeld één op de zeven werknemers burn-outklachten heeft? In het onderwijs komt een burn-out het meest voor, ongeveer één op de vijf docenten heeft hier tijdens de werkperiode last van. Het is goed mogelijk om dit getal terug te dringen door als leidinggevende adequaat om te gaan bij de eerste klachten van vermoeidheid en stress. Helaas was dit niet het geval in onderstaande zaak, waarbij een man voor de rest van z’n leven nooit meer fulltime zal werken. Het begon allemaal met vermoeidheidsklachten, waarmee hij enkele dagen thuis zat. Omdat hij vermoedde dat het ging om ergere klachten informeerde de man z’n werkgever en gaf aan dat hier een oplossing voor moest worden gezocht. Helaas werd er echter niets met de klacht gedaan. Vervolgens ging de man op eigen initiatief het gesprek aan met de werkcoach en leidinggevende. De werkcoach bepaalde dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg hierbij de opdracht om een oplossing te vinden. Wederom werd er echter niets gedaan. Door alle stress kreeg de man extra klachten, zoals schildklierproblemen en een depressie. Momenteel is hij weer deeltijd aan de slag. Van de verzekeraar kreeg hij als schadevergoeding €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Jongeren die een gezellige avond met vrienden hebben doen soms rare dingen uit baldadigheid. Zo ook in het geval van de jongeman uit deze zaak. Tijdens een jolige bui sprong een vriend op zijn rug, waarop hij op het eerste gezicht door z’n enkel leek te gaan. Toen de jongeman na een tijdje echter nog steeds geen gewicht op de voet kon zetten en deze ontzettend pijn bleef doen, hebben ze het alarmnummer gebeld. De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, en daar zijn de nodige onderzoeken gedaan. Wat bleek: de enkel was uit de kom, de enkelbanden waren gescheurd, en het kuitbeen gebroken. Na een operatie, zes weken volledige rust en vier weken op krukken lopen kwam de jongeman in een langdurig revalidatieproces terecht. Daarnaast heeft hij nu een groot litteken op zijn been, en is er aardig wat geld uitgegeven aan een scootmobiel om de mobiliteit te behouden. Daarnaast is tijdens de onderzoeken de broek verknipt. Om voor deze materiële en immateriële zaken een schadevergoeding te krijgen heeft hij de verantwoordelijke vriend aansprakelijk gesteld voor de kosten. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat hij een vergoeding en smartengeld moet ontvangen van €10.000,-.

Voorbeeldcase 3: armletsel door ongeluk met maaimachine

Vele ongelukken gebeuren op de weg, zo ook deze keer. Een jongen was onderweg op zijn bromfiets en kwam daarmee ongelukkig ten val. Door een noodlottig toeval reed er een maaimachine achter hem. De bestuurder van de maaimachine kon niet op tijd remmen waardoor deze na de val over de jongen heen reed. De messen van de maaimachine werkten nog. Hierdoor is veel schade aan zijn linkerarm en hand ontstaan. De schade was niet te herstellen waardoor de gehele onderarm geamputeerd moest worden. Inmiddels heeft de jongen een armprothese gekregen. Hij heeft een advocaat ingeschakeld en een smartengeldvergoeding ontvangen van €35.000,-.

letselschade bedragen Alkmaar

In Alkmaar en omgeving

Voorkom verjaring, neem contact op!

Is er bij u letselschade ontstaan door een ongeval en twijfelt u of u een advocaat uit Alkmaar moet inschakelen? Wacht dan niet te lang! Er geldt namelijk een verjaringstermijn van 5 jaar. Als u 5 jaar wacht dan is het claimen van een vergoeding niet meer mogelijk. Neem daarom vandaag nog contact met ons op via 085 500 9967, of vul het formulier op deze pagina in. Na een vrijblijvend (en gratis) adviesgesprek gaan wij voor u op zoek naar een letselschade advocaat die uw belangen behartigt tijdens het gehele traject. Wij claimen de maximale schadevergoeding en zorgen er zodoende voor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Bel vrijblijvend 085 500 9967