Letselschade advocaat inschakelen?

Gratis advies bij letsel. Claim de maximale vergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade advocaat Amersfoort

Na een ongeval is letselschade vaak één van de gevolgen. Denk aan letsel dat u opgelopen heeft na een arbeidsongeval of verkeersongeval. Letsel dat onder letselschade valt is enorm breed: van een whiplash tot een burn-out of psychisch letsel.

Met de hulp van ervaren experts vergroot u de kans op een maximale schadevergoeding!

Op deze pagina leest u meer over het claimen van een schadevergoeding na letselschade en hoe een letselschade traject verloopt. Vraag gratis advies aan en kom gelijk in contact met een ervaren letselschade expert uit de omgeving van Amersfoort.

letselschade advocaat Amersfoort
Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar!

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

De letselschadespecialisten in ons netwerk bieden u een gratis intake-/adviesgesprek aan waarin wordt gekeken of u een zaak heeft. De specialisten kijken onder andere naar de volgende punten:

 • Komt het letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Kan er een aansprakelijke partij aangewezen worden?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd?
Afhankelijk van de uitkomsten zal uw zaak doorgezet worden naar ervaren experts uit uw regio. Hierna volgt een tweede adviesgesprek, waarin alle aspecten uitgebreid besproken worden. Ook het gesprek bij een letselschade advocaat werkzaam in Amersfoort is volledig gratis!

Een letsel advocaat neemt uw zaak aan wanneer hij overtuigd is van een succesvolle afwikkeling. Dat betekent dat u in dat geval 90-95% kans hebt dat uw letsel vergoed wordt door de tegenpartij. Niet tevreden over uw huidige letselschade advocaat? Vraag een second opinion aan.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de advocaatkosten. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, worden deze onderdeel van de schadevergoeding en wordt door de tegenpartij vergoed. Heeft u letselschade opgelopen na een arbeidsongeval of fietsongeval? Of heeft u letsel opgelopen door een mishandeling? Laat ons u doorverwijzen naar de beste letselschade advocaat uit de regio Amersfoort. De letsel advocaat zorgt er dan voor dat u ontvangt waar u recht op heeft.

Gratis adviesgesprek
Omschrijving letsel (*)Waarom onze service?

 • Kosteloos adviesgesprek
 • 24/7 bereikbaar
 • U ontvangt waar u recht op heeft!

Wat doet een letselschade specialist?

Onder letselschade valt veel verschillende soorten letsel opgelopen door een ongeval. Voorbeelden zijn een arbeidsongeval of verkeersongeval, maar ook schade opgelopen door een mishandeling of medische misser wordt gezien als letselschade. Het letsel loopt sterk uiteen, waaronder een whiplash (meestal als gevolg van een verkeersongeval), botbreuken, verminderde validiteit, invaliditeit en immaterieel letsel. In veel gevallen van letsel – hoewel per zaak moet worden vastgesteld bij wie de aansprakelijkheid ligt – is het mogelijk een letselvergoeding te eisen. Met een letselschade advocaat uit regio Amersfoort staat u sterker en heeft u een grotere kans op een gepaste vergoeding.

Kosten letselschade advocaat

Wat veel mensen niet weten, is dat de advocaatkosten voor het letselschade traject in de schadeclaim zitten. Dit houdt in dat wanneer er een andere partij toerekenbaar wordt gesteld, dat zij ook uw letselschade advocaat met werkgebied Amersfoort betalen.

Op deze manier kost de hulp van een ervaren letsel advocaat u helemaal niets. Blijkt dat de tegenpartij toch niet verantwoordelijk is, dan betaalt u de letsel advocaat uiteraard zelf.

Hoe verloopt een letselschade traject?

Indien u bij een letselschadebureau uit de omgeving Amersfoort terecht komt voor hulp bij een letselschade proces, dan zullen zij samen met u een zeker traject doorlopen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de verschillende fasen die zij met u gaan doorlopen.

 • 1. Intakegesprek. Uw letselschadezaak begint altijd met een gratis adviesgesprek met een letselschade advocaat uit de regio Amersfoort. Tijdens het (telefonische) gesprek bespreekt u uw zaak met de letsel advocaat en hij stelt u een aantal vragen. Tijdens het gesprek krijgt u al veel informatie en handige tips voor uw letselschadezaak.
 • 2. Verzamelen bewijsmateriaal. In deze 2de fase is het van groot belang om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen dat uw verhaal ondersteunt. Hiermee toont uw letsel advocaat de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan, dus het is belangrijk dat u geen bewijsmateriaal overslaat. Denk aan foto- en videomateriaal van het ongeval en de gevolgen en medische- en politieverklaringen. Ook bonnetjes zijn bewijs.
 • 3. Vaststellen aansprakelijkheid. Als derde fase is het tijd om de aansprakelijkheid vast te stellen. In de meeste gevallen bent u hier zelf niet bij betrokken, maar zal uw letsel advocaat werkzaam in Amersfoort dit voor u uitvoeren. Als de aansprakelijkheid inderdaad bij de tegenpartij ligt, dan zal uw letsel advocaat een voorschot op de vergoeding op eisen.
 • 4. Vaststellen medische eindstand. De volgende stap is het constateren van de medische eindstand. In de meeste gevallen is er sprake van licht letsel, en dan is de medische eindstand vrij snel vastgesteld.
  Bij zwaarder letsel kan het maanden- soms jaren duren voordat de medische eindstand is vastgesteld. Dit is namelijk een overzicht van alle korte- en lange termijn gevolgen van het ongeval.
 • 5. Afronding. Na het vaststellen van de medische eindstand kan de afronding beginnen. Hierbij kijken beide partijen naar de totale schade. Daar gaat het niet alleen om de schade die u tot dat punt heeft geleden, maar ook over de eventuele toekomstige schade.
  Uw letsel advocaat met werkgebied Amersfoort assisteert u bij het afhandelen van al het papierwerk en u krijgt het geldbedrag op uw rekening gestort.
aansprakelijkheid

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Voor het indienen van een letselvergoeding, moet er een aansprakelijke partij zijn. Dit is bijvoorbeeld de bestuurder die zich niet hield aan de verkeersregels bij een verkeersongeval. Binnen verkeersongevallen zijn er ook zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers. Dit zijn fietsers en voetgangers, omdat zij zwakker zijn in het verkeer. Bij een fietsongeval is de bestuurder van een motorvoertuig daarom altijd voor minimaal 50% toerekenbar, ook als het de schuld is van de fietser.

Hebt u een arbeidsongeval in Amersfoort gehad? Dan is uw werkgever aansprakelijk voor uw letsel. De werkgever is namelijk verantwoordelijk om een veilige werkomgeving te creëren. De meeste werkgevers zijn verzekerd voor schade door een bedrijfsongeval. In dat geval onderhandelt uw letsel advocaat met de bedrijfsverzekering over de hoogte van de schadevergoeding.

Direct in contact komen met een letsel advocaat? Vraag nu gratis een adviesgesprek aan.

letsel advocaat

Hoe stelt een advocaat aansprakelijkheid bij letselschade vast?

De aansprakelijkheid wordt vastgesteld aan de hand van bewijsmateriaal. Deze stap is dus erg belangrijk voor uw letselzaak. Uw letselschade advocaat vraagt u eerst om meer informatie en verzamelt dan al het bewijs om de aansprakelijkheid vast te stellen.

Moet ik zelf bewijsmateriaal verzamelen?

Ja zeker! Hoe meer bewijsmateriaal u heeft voor uw letselzaak, hoe duidelijker de zaak wordt. Uw letselschade advocaat met werkgebied Amersfoort vertelt u uiteraard welk soort bewijsmateriaal hij nodig heeft en zal zelf ook zoveel mogelijk verzamelen. Maak na een ongeval altijd foto’s van de situatie voor bewijs.

Ander bewijsmateriaal zijn bonnetjes, uw medische dossier, een proces-verbaal en getuigenverslagen.

Hoe letselschade claimen?

Na het oplopen van letselschade kan u door middel van het volgende proces uw schadevergoeding indienen.

 • 1. U heeft schade opgelopen en heeft recht op een vergoeding. Nadat u contact met ons opneemt voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek kunnen wij u in verbinding stellen met een letsel advocaat uit de regio Amersfoort die de claim officieel zal indienen.
 • 2. Uw letselschade advocaat ondersteunt u bij uw zoektocht naar bewijsmateriaal. Hij is bekend met alle mogelijke schadeposten en zorgt ervoor dat u geen bewijsmateriaal en schadeposten vergeten worden.
 • 3. Hierna berekent uw letsel advocaat uw letselschade. De aansprakelijke tegenpartij ontvangt een overzicht met alle schadeposten. Hierna wordt de letselschadezaak afgerond en ontvangt u uw smartengeld of vergoeding.

Kom in contact met een letselschade advocaat uit de omgeving van Amersfoort door contact op te nemen. Hoe? Vraag kosteloos een adviesgesprek aan.

Welke schadevergoedingen na letsel zijn er?

Bij het eisen van een letselvergoeding is het belangrijk dat u alle schadeposten meeneemt. In de praktijk blijkt dat veel mensen een groot deel van de schadeposten vergeten. Wanneer u de hulp van ervaren letselschade experts inschakelt, helpt hij u hiermee.

Zo weet u zeker dat u geen schadeposten vergeet. Denk bijvoorbeeld aan transportkosten van en naar uw behandelaren, of de parkeerkosten bij het ziekenhuis. U hebt recht op een vergoeding voor alle schade die u heeft opgelopen. Een aantal belangrijke schadeposten zijn:

 • Kosten voor medische behandelingen en medicijnen;
 • Transport- en parkeerkosten;
 • Aanpassingen aan uw woning;
 • Verlies van inkomsten;
 • Smartengeld voor een gederfde levensvreugd, psychische letsel of ander immaterieel letsel;
 • Kosten zonder nut (zoals concertkaartjes die u had gekocht, maar waar u na het ongeval niet meer naartoe kunt).
smartengeld letselschade Amersfoort

Smartengeld of schadevergoeding?

Veel klanten van letselschadespecialisten uit de omgeving Amersfoort stellen de vraag wat nou precies het verschil is tussen smartengeld en een schadevergoeding. Hen valt op dat dit op veel websites door elkaar heen gebruikt wordt als termen. Dit klopt, en hoewel het niet per se verkeerd is om de termen met elkaar te verwisselen, is het duidelijker wanneer men zich aan de traditionele betekenis houdt.

Een schadevergoeding omvat alle geldelijke vergoedingen die u ontvangt voor opgelopen letsel. Dit kan variëren van lichamelijk tot geestelijk letsel, en van enkele euro’s tot zeer hoge bedragen.

Smartengeld is een onderdeel van deze schadevergoeding, en staat voor het geld dat u krijgt voor immaterieel letsel zoals geleden schade, of psychische letselschade bij nabestaanden.

smartengeld berekenen Amersfoort

Smartengeld berekenen

Het berekenen van de hoogte van de bedragen voor smartengeld is ingewikkeld. De bedragen worden bijvoorbeeld voor medische letselschade bepaald op basis van factoren als de duur van de pijn, de blijvende zichtbaarheid van het letsel, en de invloed van het letsel op uw vrije tijd, werk en relaties. Daarnaast is tevens de leeftijd van het slachtoffer van invloed op de bedragen.

Heeft uw advocaat uit de regio Amersfoort de medische eindstand vastgesteld?

Dan zal de rechter kijken naar vergelijkbare zaken, en de hoogte van het smartengeld in dergelijke gevallen. Mede op basis daarvan wordt uw schadevergoeding bepaald. In 2015 is er een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, bijvoorbeeld bij plotseling verlies van een partner door een arbeidsongeval.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

Wilt u weten hoe hoog de bedragen van de schadevergoeding zijn? Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan de aansprakelijkheid en het letsel. Bij een schadevergoeding wordt er onderscheid gemaakt tussen immateriële en materiële schade. Alle bedragen zijn vastgesteld in de Smartengeldgids.

 • Klein letsel is bijvoorbeeld een kneuzing, een ziekenhuisbezoek of hoofdpijn door een ongeval. De hoogte van het smartengeld is maximaal €2.000,-.
 • Bij licht, meervoudig letsel moet u denken aan een ziekenhuisopname, meerdere kneuzingen en een hersenschudding. De hoogte van de bedragen ligt tussen de €1.500,- tot €3.000,-.
 • De hoogte van de bedragen voor de matige, enkelvoudige categorie zijn ongeveer €3.500,- tot €9.000,-. Bij deze categorie gaat het om langere medische behandelingen, een whiplash, botbreuk en emotioneel letsel.
 • Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de bedragen. Zo liggen de bedragen voor vergoeding van zwaar letsel tussen de €21.000,- en de €43.000,-. Bij zwaar letsel moet u denken aan meerdere dagen ziekenhuisopname, blijvende schade en gecompliceerde botbreuken.
 • Bij zeer zwaar letsel, meerdere botbreuken, een dwarslaesie, blijvende hersenletsel of een amputatie, ligt de schadevergoeding tussen de €43.000,- tot €76.000,-. Meestal gaat het hier om blijvend letsel en/of langdurige medische begeleiding.
 • In het geval van uitzonderlijk zwaar letsel bedraagt een letselschadevergoeding meer dan €76.000,-. Hierbij gaat het om zeer ernstige gevallen, bijvoorbeeld met een blijvende handicap, verblijf in een psychiatrische inrichting en andere gecompliceerde schade.

Zoekt u een letselschade advocaat uit regio Amersfoort?

Bel direct voor een gratis adviesgesprek met een gespecialiseerde advocaat.

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Welke letselschades zijn er?

Een letsel advocaat uit de regio Amersfoort maakt altijd onderscheid tussen verschillende soorten letselschade. De twee meest voorkomende vormen van letselschade zijn een arbeidsongeval en een verkeersongeval. Maar ook letsel na een medische fout, mishandeling of ander misdrijf komen voor. Hieronder leest u meer over de verschillende soorten.

Navigeer direct naar:


letselschade arbeidsongeval Amersfoort

Letselschade na arbeidsongeval

We spreken van een arbeidsongeval als het ongeval gebeurt tijdens werktijd. Ook een ongeluk in de pauze of wanneer u onderweg bent voor uw werk. Soms wordt er gedacht dat een beroepsziekte ook een arbeidsongeval is, maar dit is niet zo. Een bedrijfsongeval is namelijk een plotselinge gebeurtenis.

Wie moet mijn schadevergoeding betalen?

Uw werkgever betaalt de vergoeding. Meestal is een bedrijf hiervoor verzekerd. Uw werkgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren, dit noemen we de zorgplicht. Wanneer de werkgever dit niet heeft gedaan, is hij aansprakelijk. Elk arbeidsongeval wordt gemeld aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

letselschade ambtenaar

Letselschade als ambtenaar

Als ambtenaar loopt u tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden een groter risico op letsel dan een reguliere werknemer. Wanneer u letselschade oploopt door een dienstongeval of beroepsziekte, dan is medisch ongeschiktheidsontslag een mogelijkheid. Als gevolg vermindert uw inkomen enorm.

Ook voor ambtenaren is het daarom belangrijk om een passende vergoeding te krijgen. Toch is dit niet altijd eenvoudig, omdat de rechtspositie van een ambtenaar compleet anders is dan die van andere werknemers. Bent u een ambtenaar en hebt u letselschade opgelopen? Dan is het belangrijk om experts te vinden die hierin gespecialiseerd zijn.

Letselschade militair en veteraan

Met een baan in het leger is de kans op letselschade erg groot. Als militair loopt u uiteraard het risico op letselschade in de vorm van verwondingen, maar ook op psychische letselschade. Voor zowel een veteraan als militair is het eisen van een vergoeding een ingewikkeld proces, omdat defensie andere regels hanteert. Met de hulp van experts vergroot u de kans op een geschikte vergoeding.

Letsel als politieagent

Als politieagent heeft u regelmatig te maken met agressieve burgers, gevaarlijke situaties en andere risico’s. Het is dus niet gek, dat de kans op materiële of immateriële letselschade bij politieagenten relatief hoog is. Net als bij defensie hanteert ook de politie uitzonderlijke regels omtrent letselschade. Het is enorm aan te raden om een ervaren politie letselschade advocaat in te huren.

Letsel na verkeersongeval

In Nederland komen er elke dag verkeersongevallen voor, dus ook in Amersfoort. Een verkeersongeval leidt vaak tot materiële schade, maar ook immateriële. Denk aan traumatisch letsel of verdriet doordat u niet meer kunt werken. Ook een fietsongeval valt onder een verkeersongeval.

Wie is de schuldige?

De schuldige van het verkeersongeval is toerekenbaar voor het betalen van een vergoeding. Dit is bijvoorbeeld de bestuurder die geen voorrang gaf of de motorbestuurder die door rood licht reed. Fietsers en voetgangers zijn zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers. Doordat ze zwakker zijn in het verkeer, zijn ze nooit helemaal toerekenbaar. Een bestuurder van een motorvoertuig is altijd voor minimaal 50% aansprakelijk.

letsel na whiplash in Amersfoort

Whiplash

Een whiplash komt vaak voor bij een verkeersongeval, vooral bij een kop-staartbotsing. Een whiplash ontstaat namelijk door een plotselinge beweging van het hoofd en het lichaam van voor naar achteren. Hierdoor ontstaan er spanningen in uw nek. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een arts te bezoeken als u een whiplash vermoedt.

Is een whiplash lastig te bewijzen?

Ja, want er is geen zichtbaar letsel aan uw nek. Daarnaast is er vaak ook niets te zien op een MRI-scan of röntgenfoto. De diagnose voor een whiplash wordt vastgesteld door een deskundige arts aan de hand van uw klachten. Denk hierbij aan pijn in de nek en rug en hoofdpijn.

letselschade dwarslaesie

Dwarslaesie en hersenletsel

Een dwarslaesie kan ontstaan door een ongeluk. Hierdoor raakt u verlamd, omdat de zenuwbanen in de ruggengraat zijn onderbroken. Dit is zeer ernstig letsel met een zeer hoge vergoeding. U kunt bijvoorbeeld uw werk niet meer uitvoeren, mist inkomen en heeft hoge ziekenhuiskosten. De vergoeding bestaat uit verschillende posten.

Wat is hersenletsel?

Hersenletsel is alle letsel aan de hersenen. Dit kan gaan om klein letsel, zoals een hersenschudding, of ernstig letsel zoals een hersenkneuzing. De ernst van het hersenletsel is van invloed op de uiteindelijke vergoeding. De impact van het letsel is vaak groot op uw dagelijks leven, vooral bij ernstige problemen.

burn-out Amersfoort

Burn-out

Een burn-out ontstaat door oververmoeidheid, te veel stress, overspanning en andere factoren. Tegenwoordig komt een burn-out steeds vaker voor door de hoge werkdruk, ook in Amersfoort. Overspanning kan ervoor zorgen dat iemand een aantal weken tot maanden niet kan werken en psychische hulp nodig heeft.

Wist u dat u een vergoeding kunt eisen wanneer u overspannen bent? Dit kan alleen wanneer de werkgever niet genoeg heeft gedaan om het te voorkomen. Bij verwijtbaar handelen van het bedrijf, is het bedrijf aansprakelijk en moet er een letselvergoeding betaald worden.

Het indienen van een vergoeding is niet eenvoudig. Schakel daarom een letsel advocaat in.

letselschade medische fout Amersfoort

Medische fout

Waar mensen aan het werk zijn, zullen fouten gemaakt worden. Helaas is dit ook zo in beroepen op het gebied van zorgverlening.

Of het nu gaat om een medische fout door het stellen van een verkeerde diagnose met alle gevolgen van dien, het voorschrijven van onjuiste medicijnen of het niet attent reageren op een verslechtering van de gezondheidstoestand, een fout is zo gemaakt. Wie het slachtoffer is geworden van een medische fout kan hier nog jarenlang zowel lichamelijk als geestelijk last van hebben.

Voor een medische fout kunt u dan ook een schadeclaim indienen bij de verantwoordelijke instantie. De hulp van een letsel advocaat uit de omgeving vna Amersfoort is hierbij aan te raden.

Letselschade in Amersfoort opgelopen?

Gratis en vrijblijvend intakegesprek!

Gratis adviesgesprek
letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Dagelijks worden er meerdere mensen in Nederland binnen- en buitenshuis mishandeld. Het letsel dat deze mishandelingen tot gevolg hebben leiden regelmatig tot psychische problemen en soms zelfs tot de dood.

Voor slachtoffers en nabestaanden van mishandeling bestaat er daarom de mogelijkheid om smartengeld aan te vragen. Het is hierbij wel belangrijk dat u de verantwoordelijke aansprakelijk stelt, het liefst inclusief bewijsmaterialen.

Gaat het om een geweldsmisdrijf of seksueel misbruik?

In veel gevallen is dan tevens een strafproces een optie, waardoor de dader naast de betaling van het smartengeld nog een straf moet uitzitten.

letselschade door hondenbeet in Amersfoort

Gebeten door een hond

Wie gebeten wordt door een hond kan hiervoor de hondeneigenaar aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheid van de eigenaar van de dieren is echter afhankelijk van de contextfactoren. Zo is het voor de rechter van belang om te weten of de hond gepest werd, of deze los liep en of de bezitter de dieren in bedwang probeerde te houden.

Wij raden daarom aan om indien mogelijk getuigen te vinden van het ongeval voor een sterkere zaak. Bent u gebeten door een hond en hebt u hier nachtmerries of een trauma aan overgehouden? Ook dit is belangrijk om aan te geven, immaterieel letsel vergoedt men soms eveneens als u de zaak wint.

letsel door RSI-klachten

RSI

Steeds vaker worden klachten op de werkvloer veroorzaakt door herhaalde bewegingen achter de computer. Onder andere het carpaal tunnel syndroom is hier het gevolg van. Klachten die worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen met een ongewilde spierspanning worden verzameld met de term RSI: Repetitive Strain Injury. Dit betekent dat ook nekklachten door te zwaar en te veel tillen binnen deze categorie vallen.

Om te voorkomen dat RSI-klachten kunnen ontstaan moet de werkgever zorgen voor een goede werksituatie. Wanneer hij dit doet, dan is hij niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsklachten op dit gebied. Kijk daarom altijd goed naar de omstandigheden voor u een proces start.

letsel door fietsongeluk in Amersfoort

Fietsongeval

In Nederland gebeuren elke dag meerdere fietsongevallen. Wanneer een fietser wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan zal de eigenaar van het voertuig vrijwel altijd een vergoeding moeten betalen voor het fietsongeval. Dit alleen mits de fietser zich aan de geldende verkeersregels hield. Fietsen zonder licht in het donker zal bijvoorbeeld de schuld (deels) bij de fietser leggen.

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval met de fiets?

Ga dan zo spoedig mogelijk naar een EHBO-post, of naar de huisarts. Zo verzamelt u het nodige bewijs voor de vergoeding. Een tweede stap die u snel moet zetten is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Welke soorten schades kan ik claimen?

Er zijn verschillende soorten schades. De meest bekende zijn de materiële en immateriële schade. Materieel gaat om kapotte kleren, verlies van inkomen, beschadigde auto en dergelijk. Immaterieel wordt meestal smartengeld genoemd. Niet alleen als slachtoffer van een ongeval is het mogelijk om een vergoeding te eisen, maar ook als naaste of nabestaande. Lees hieronder meer over de soorten schade.

letselschade Amersfoort

Materiële en immateriële schade

In een letselschade zaak krijgt men meestal te maken met zowel materiële als immateriële schade. Dit verschil is belangrijk, zeker wanneer u kijkt naar het verschil tussen een schadevergoeding en smartengeld.

Materiële schade is over het algemeen gemakkelijk te bewijzen, bijvoorbeeld met behulp van aanschafbewijzen van kleding en vervoersmiddelen, of het bewijs van aanschaf van een nieuw exemplaar.

Immaterieel letsel is lastiger aan te tonen. Zo zijn psychische problemen en nachtmerries, of een verminderd werkvermogen lastig te bewijzen. Van andere vormen van immaterieel letsel geeft u gemakkelijker bewijs, zoals het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, of de noodzaak van het gebruik van openbaar vervoer.

shockschade Amersfoort

Shockschade

In Nederland bestaat er een mogelijkheid om een vergoeding te eisen als u getuige bent geweest van een ernstig ongeval. Het psychische letsel na het zien van een traumatische gebeurtenis noemen we shockschade. Dit is niet hetzelfde als affectieschade.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het eisen van een vergoeding voor shockschade. Het is daarom verstandig om een letsel advocaat in te schakelen.

U moet bijvoorbeeld direct geconfronteerd zijn het met ongeval of de gruwelijke gevolgen ervan en de shockschade moet vastgesteld zijn door een psychiater.

Affectieschade

Tot voor kort was het niet mogelijk om als naaste van een slachtoffer of nabestaande van een overledene een vergoeding te eisen van de aansprakelijke.

Vanaf 1 januari 2019 is er echter een nieuwe wet van kracht, waardoor een vergoeding voor affectieschade mogelijk is. Affectieschade is het verdriet en leed dat wordt veroorzaakt door het overlijden of een ongeval van een dierbare.

Om affectieschade te eisen moet er sprake zijn van een direct verband met het slachtoffer. De letsel advocaat helpt u bij het vaststellen van de schade en het indienen van een vergoeding.

Overlijdensschade

Bij het overlijden van een dierbare, is het soms mogelijk om een vergoeding te eisen voor overlijdensschade. Deze letselvergoeding is bedoeld voor nabestaanden die een directe relatie met de overledene hebben. Denk aan een echtgenoot, echtgenote of kinderen. Ook naasten die financieel afhankelijk waren van de overledene hebben soms recht op een vergoeding.

Wat is het verschil tussen overlijdens- en affectieschade?

Bij affectieschade gaat het om immateriële schade. Om verdriet en leed. Bij overlijdensschade gaat het om het verlies van inkomen van de overledene. De nabestaanden moeten namelijk op hetzelfde niveau door kunnen leven. Wel moet er een aansprakelijke partij zijn om een letselvergoeding te eisen.

De schadevergoeding ontvangen waar u recht op heeft?

Vind een letsel advocaat uit de regio Amersfoort en vraag een gratis adviesgesprek aan.

Bel gratis naar 085 500 9967

6 tips bij het vinden van de beste letselschade advocaat in regio Amersfoort

Als u online zoekt naar letselschade advocaten in de regio Amersfoort, dan valt ongetwijfeld op dat er een breed aanbod aan experts aanwezig is. Maar hoe kiest u nu de professional die u het beste kan helpen? Via onze service komt u in contact met een ervaren en gespecialiseerd letseleschade expert. Houd daarnaast rekening met de onderstaande tips zodat u verzekerd bent van de beste hulp!

1. Letselschade advocaat of letselschadespecialist nodig?

Vraag uzelf eerst af of u een letselschade advocaat of specialist nodig heeft. Een advocaat heeft een relevante vooropleiding gevolgd terwijl een specialist dat niet heeft gedaan. Dat betekent uiteraard niet dat een specialist u niet goed kan helpen! Vaak liggen de advocaatkosten van specialisten ten opzichte van advocaten iets lager, dat is fijn alsnog niet duidelijk is of de tegenpartij inderdaad aansprakelijk is.

2. Kennis en ervaring van de letselschade advocaat

Het is uiteraard fijn om samen te werken met iemand die ervaren is in wat hij doet. Bij ingewikkelde zaken is het zeker aan te raden iemand in te huren met voldoende ervaring in dat gebied. Dat is bijvoorbeeld het geval als u als ambtenaar een vergoeding eist of als u zeer zwaar letsel heeft opgelopen.

3. Goede reputatie?

Online vindt u al snel of de letsel advocaat in kwestie beschikt over een goede reputatie.

Vraag rond in uw kenniskring of iemand ervaring heeft. Zo weet u of de specialist een goede naam heeft. Dit is belangrijk voor uw vertrouwen: deze persoon begeleidt u tijdens uw zaak en u moet hier uiteraard het volste vertrouwen in hebben.

4. Groot of klein advocatenkantoor?

Er zijn verschillende advocatenkantoren werkzaam in letselschade. Zo heeft u ruim de keuze uit grote of juist kleine kantoren. Een klein kantoor is fijn voor de persoonlijke benadering. U heeft één contactpersoon die volledig op de hoogte is van uw zaak. Daarentegen is een groot kantoor fijn omdat er altijd iemand beschikbaar is om uw vragen te beantwoorden! Deze keuze is volledig afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren.

5. Goede persoonlijke klik?

Zeker bij een klein kantoor is het belangrijk dat er een goede persoonlijke klik is. U moet het gevoel hebben deze specialist al uw vragen te kunnen stellen. Daarbij heeft de expert invloed op het hele traject, dus u moet er vertrouwen in hebben dat deze het tot een succesvol eind kan brengen. Is er geen klik? Zoek dan nog even verder.

6. De kosten van de letselschade advocaat

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld, dan zijn zij verantwoordelijk voor de juridische kosten. Wanneer het twijfelachtig is of de tegenpartij inderdaad verantwoordelijk is, is het belangrijk om naar de advocaatkosten te kijken bij het selecteren van een advocatenkantoor. Zo weet u namelijk zeker dat u niet te veel betaalt, mocht u zelf de kosten moeten betalen.

Voorkom verjaring, schakel een letselschadebureau in!

Vergroot de kans op een schadevergoeding met de hulp van specialisten.

Bel 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Uit recent onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat één op de zeven werknemers last heeft van burn-outklachten. Dit gaat dan om klachten van stress en vermoeidheid die samen kunnen leiden tot een burn-out. Het is daarom noodzakelijk dat werknemers adequaat reageren op deze stressklachten om zo te voorkomen dat de werknemer meerdere maanden tot jaren in de ziektewet terechtkomt.

Helaas was dit niet het geval in het geval van deze letselschade zaak. Een man kwam met vermoeidheidsklachten thuis te zitten en gaf hierop aan bij zijn werkgever dat er naar een oplossing moest worden gezocht. Omdat hierop geen reactie kwam, heeft hij uit eigen beweging een gesprek aangevraagd met de leidinggevende en een werkcoach. De coach stelde vast dat psychische problemen ten grondslag lagen aan de vermoeidheid en gaf de leidinggevende de taak hierop vervolgstappen te ondernemen. Weer werd er niets gedaan, en de man kreeg door alle stress ook nog eens last van de schildklier, en kwam daardoor in een depressie terecht.

Na een lang proces kon hij uiteindelijk deels weer aan de slag bij z’n oude werkgever, maar een fulltimebaan zal niet meer lukken. Daarom krijgt hij van de verzekeraar €120.000,- vergoeding.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

In deze zaak eindigde een gezellige avond met vrienden in een drama. Zoals wel vaker gebeurt onder jongeren werd de sfeer steeds joliger en op een gegeven moment sprong een vriend van het slachtoffer op zijn rug. Omdat de jongeman onstabiel stond wankelde hij en ging hij op het oog door zijn enkel. Toen hij echter niet meer van de grond omhoog kon komen bleek dat er veel meer aan de hand was.

Door zijn vrienden is contact gezocht met een ziekenhuis en een ambulance was nodig om de jongeman naar het ziekenhuis te vervoeren. Hier bleek uit röntgenfoto’s en aanvullend onderzoek dat de enkel uit de kom was, de enkelbanden gescheurd en het kuitbeen gebroken. Tijdens een operatie werd het bot gezet en de zes weken daarna was verplichte rust het advies. De vier weken daarna mocht de jongeman zich weer met krukken voortbewegen. Tijdens deze periode kon hij echter niet werken, en nog zit hij in een revalidatieproces.

Andere letselschade ten gevolge van het ongeval zijn een groot litteken op het been, en de noodzakelijke aanschaf van een scootmobiel om blijvend zelfstandig boodschappen te kunnen doen. De jongeman stelt z’n vriend aansprakelijk en krijgt een vergoeding van €10.000,-.

smartengeld

Voorbeeldcase 3: Brandwonden door ziekenhuis

Het is algemeen bekend dat het levensgevaarlijk is om achter het stuur te gaan zitten nadat u iets te diep in het glaasje heeft gekeken. U brengt niet alleen uzelf in gevaar, maar ook andere bestuurders.

In dit geval raakt een vrouw betrokken bij een auto-ongeval. Zij wordt door een dronken bestuurder aangereden met ernstig letsel als gevolg. De vrouw heeft twee gebroken benen, twee gebroken heupen en haar kaak is gebroken. Na het ongeval ligt zij drie dagen in coma, gevolgd door twee weken intensive care. Zij heeft twee maanden lang aan een beademingsapparaat gelegen en ruim een jaar op krukken gelopen.

Jaren later ervaart zij nog steeds dagelijks de gevolgen. De vrouw is vergeetachtig, heeft chronische hoofdpijn en pijn in haar been. Dankzij de hulp van een letsel advocaat met werkgebied Amersfoort heeft zij gekregen waar ze recht op heeft: €11.345,-.

arbeidsongeval

Voorbeeldcase 4: Letselschade door arbeidsongeval

Tijdens het werk is uw werkgever altijd verantwoordelijk voor uw veiligheid: ook als u zelfstandig werkt. Een goed voorbeeld is deze case, waarbij een vrachtwagenchauffeur tijdens zijn werkzaamheden gewond raakte.

Tijdens het uitladen van de vrachtwagen viel er een stapel zware planken om, waardoor de man ten val kwam. Als gevolg hiervan liep hij een hoofdwond op, die ter plaatse gehecht is. Toch was dit niet voldoende. De man kon niet terugkeren naar het werk en bleek 80% tot zelfs 100% arbeidsongeschikt.

De werkgever was gelukkig goed verzekerd voor arbeidsongevallen, waardoor de verzekeraar van de werkgever een flinke schadevergoeding van ruim €100.000,- moest betalen. Bekijk de volledige uitspraak op de website
rechtspraak.nl.

Keurmerk letselschade

Tot 1 januari 2017 was er het Keurmerk Letselschade. Deze werd uitgereikt aan advocaten uit de regio Amersfoort die zich inzetten voor mensen met letselschade. Dit keurmerk gaf potentiële klanten een goed beeld wat betreft de professionaliteit van het advocatenbureau. Sinds een fusie begin 2017 is het keurmerk bekend als het Register Letselschade. Naast dit register is het ook verstandig om op te letten of het advocatenbureau uit de omgeving Amersfoort is aangesloten bij een specialisatievereniging.

Bekende voorbeelden zijn Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA). Deze kantoren zijn aangesloten bij De Letselschade Raad, en zorgen voor gedragscodes en richtlijnen, om zo het schaderegelingsproces te verbeteren. Kijk voor meer informatie over de Letselschaderaad op letselschaderaad.nl.

Gedragscode letselschade

Voor een juiste afhandeling van rechtszaken, moet elke letsel advocaat zich houden aan diverse richtlijnen en regels. Voor een letselschade advocaat uit de omgeving van Amersfoort geldt dus ook dat hij zich moet houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade, welke in herziene versie in 2012 is opgesteld.

De code is ontwikkeld om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten. De twee subdoelen die hieronder vallen, zijn een betere en meer persoonlijke bejegening van slachtoffers, en de verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. Naast de standaard gedragsregels van de code vindt men in de gedragscode tevens ‘good practices’ en verwijzingen naar jurisprudentie om het werk van advocaten te vergemakkelijken.

Letselschade advocaten met werkgebied Amersfoort gaven eerder al advies over zaken in:

Letselschade claimen na arbeidsongeval in Utrecht
Schadevergoeding na letsel in Amersfoort
Whiplash na verkeersongeval in Veenendaal
Schade claimen door medische fout in Zeist
Gebeten door een hond in Nieuwegein
Smartengeld na overlijden in Houten
Overlijdensschade claimen in Soest
Burn-out door nalatigheid werk in Woerden
Hersenletsel na fietsongeval in IJsselstein
Letselschade bedragen in Leusden

Veelgestelde vragen

Een letselschade traject is niet iets dat u iedere dag meemaakt. Het is in zo’n situatie ook niet gek dat er dan veel vragen bij u opkomen. Wij hebben een aantal van deze veelvoorkomende vragen hieronder voor u beantwoord. Zo heeft u in één overzicht een duidelijk antwoord op al uw belangrijke vragen.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die u oploopt door de schuld van een ander. Dit kan u opvatten als materiële schade na een verkeersongeval, maar ook als immateriële letselschade na een bedrijfsongeval. Heeft u letselschade opgelopen, dan heeft u recht op een passende letselschadevergoeding.

Letselschade advocaat of letselschadebureau?

Een letselschade advocaat heeft een relevante vooropleiding gevolgd terwijl de medewerkers van een letselschadebureau dit niet hoeven doen. Dat komt omdat een advocaat een beschermd beroep is en niet iedereen zichzelf een letselschade advocaat mag noemen. Dit betekent uiteraard niet dat letselschade specialisten minder ervaring hebben!

letselschade experts Amersfoort

Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Bij letselschade is het aan te raden zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen. De advocaten helpen u met het verzamelen van alle schadeposten, zodat u zeker weet dat u niets vergeet. Door uw zaak direct op te pakken met een letselschade advocaat vergroot u de kans op een passende letselschadevergoeding.

schadevergoeding Amersfoort

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Als de medische eindstand nog niet is vastgesteld, kunt u door middel van een voorschot toch al een deel van uw letselschadevergoeding krijgen. De letselschade advocaat onderhandelt over het voorschot. De hoogte hiervan is afhankelijk van de kosten die u tot nog toe heeft moeten maken.

Voorkom verjaring, neem contact op!

Wist u dat letselschadezaken verjaren binnen een aantal jaar? Voor de meeste zaken geldt een verjaring van 5 jaar, maar in het geval van een verkeersongeval is het soms maar 3 jaar. Belangrijk dus om niet lang te wachten met het eisen van een schadevergoeding voor uw letsel, maar direct contact op te nemen met een letselschade advocaat uit de regio Amersfoort.

Gratis advies nodig?

Vraag een gratis adviesgesprek aan met een letsel advocaat. De letsel advocaat bespreekt met u het verdere verloop van uw zaak.

Letselschade opgelopen?

Kom in contact met een letselschade specialist voor een intakegesprek!

Bel gratis naar 085 500 9967

Nu bereikbaar.