Letselschade advocaat inschakelen?

Gratis advies bij letsel. Claim de maximale vergoeding!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Letselschade advocaat Delft

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval in Delft? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Onder letselschade vallen alle lichamelijk en geestelijke benadelingen die iemand ondervindt na een ongeluk. De oorzaak kan een arbeidsongeval, verkeersongeval of een medische fout zijn.

Heeft u letsel opgelopen?

Dan schakelt u het beste een letselschade advocaat uit de omgeving van Delft in. De experts inventariseren het letsel en staan u bij tijdens het volledige letselschade proces. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om letselschade op te eisen? Wij staan voor u klaar! Vraag een gratis adviesgesprek aan. De letsel advocaten zijn 24/7 bereikbaar. Uw letselschade heeft onze prioriteit!

letselschade advocaat Delft
Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar!

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Het vinden van de juiste letselschade advocaat is voor mensen lastig. Hoe weet u immers waar u op moet letten? Laat ons u helpen en maak gebruik van een gratis adviesgesprek, waarna wij u in contact brengen met de juiste letselschade advocaat. Eén van onze experts controleert of u een zaak heeft. Dit doen zij door te vragen naar de volgende punten:

 • Komt het letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Kan er een aansprakelijke partij aangewezen worden?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd?

Heeft u een zaak? Dan brengen wij u in contact met een advocatenbureau uit de omgeving van Delft. Hier volgt een tweede intakegesprek, ook dit is volledig gratis!

De letselschade advocaat stelt u vragen over het ongeval en het letsel en achterhaald op deze manier of er een grote kans is op een positieve afronding. Wanneer dit het geval is zal hij namens u een claim indienen. Meestal bent u er dan zeker van dat u de zaak wint.

Het is ook mogelijk om een second opinion aan te vragen. Een second opinion kan zowel bij de rechtsbijstand zijn of bij een andere letselschade advocaat. Indien de rechtszaak wordt gewonnen worden ook alle advocaatkosten verhaald op de tegenpartij. De letselschade advocaten zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft!

Gratis adviesgesprek
Omschrijving letsel (*)Waarom onze service?

 • Gratis advies
 • Dag en nacht bereikbaar
 • U krijgt waar u recht op heeft

Wat doet een letselschade specialist?

U heeft door toedoen van een ander letselschade, zoals een whiplash, opgelopen. Dit kan door een verkeersongeval of medisch falen. Maar ook kan het zijn dat u werd gebeten door een hond of tijdens werk betrokken raakte bij een arbeidsongeval. Een letselschade specialist of advocaat biedt juridische bijstand wanneer u letsel heeft opgelopen en de schade wil opeisen bij de tegenpartij.

Kosten letselschade advocaat

Vraag gratis een adviesgesprek aan bij een letselschade advocaat. Hij geeft advies over uw zaak en maakt een inschatting. Neemt de advocaat uw letselschadezaak aan? Dan is de kans 9/10 dat de zaak gewonnen wordt en u niets hoeft te betalen. Bij winst betaalt de tegenpartij de schadevergoeding.

Hoe verloopt een letselschade traject?

Is er letselschade ontstaan naar aanleiding van een ongeluk waarbij de schuld bij iemand anders ligt? Dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, zodat u, na een vrijblijvend en gratis intakegesprek, in contact komt met een letselschadespecialist uit de regio Delft. In grote lijnen doorloopt u het volgende proces:

 • 1. Intake en het verzamelen van het bewijsmateriaal. Heeft u door toedoen van een ander letselschade opgelopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een letsel advocaat uit de regio Delft. De letsel advocaat begint met zoveel mogelijk informatie te verzamelen door vragen aan u te stellen. Zo vraagt hij wat er gebeurd is en of u bewijsmateriaal heeft. Heeft u een zaak? Dan helpt de letsel advocaat u verder.
 • 2. Het vaststellen van de aansprakelijkheid. Vervolgens is het aan de letselschadespecialist om de aansprakelijkheid bij de tegenpartij te leggen. Samen gaan ze in onderhandeling over de al geleden en de toekomstige schade. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan kan de specialist een voorschot op de schadevergoeding aanvragen. Dit voorschot is bestemd voor eventuele lopende kosten. Denk hierbij aan kosten voor medicijnen of huishoudelijke hulp.
 • 3. Constateren van de medische eindstand. De laatste fase van het proces kan pas gestart worden als alle gevolgen van het ongeluk bekend zijn. Wanneer uw arts verklaart dat u bent genezen óf dat verder herstel niet mogelijk is medisch gezien de eindstand bereikt. Wanneer die eindstand bereikt is, geeft uw arts aan wat de blijvende gevolgen zijn. Dit traject neemt soms enkele maanden in beslag.
 • 4. Bepalen van de vergoeding en afronding. Wanneer het medisch eindrapport door beide partijen goedgekeurd is, is het tijd voor de afronding. Daarbij berekent de letsel advocaat de totale schade, inclusief eventuele toekomstig letsel. Dit is vaak een lastig en langdurig proces. De letselschadespecialist werkzaam in Delft en de tegenpartij maken afspraken die in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin komt de eindsituatie te staan.
aansprakelijkheid

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Bij ongevallen is de verantwoordelijke of schuldige partij aansprakelijk voor de opgelopen schade. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt het aansprakelijk stellen van iemand vaak erg lastig. Wie verantwoordelijk gehouden voor een ongeluk, is afhankelijk van het soort ongeval. Een letsel advocaat met werkgebied Delft is goed op de hoogte van alle wetten en regels.

Bij verkeersongevallen geldt in de meeste gevallen de wettelijke aansprakelijkheid. Zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers of wandelaars, worden nooit (volledig) aansprakelijk gesteld voor een verkeersongeval. Werkgevers zijn bij bedrijfsongevallen vaak verantwoordelijk, omdat zij een veilige werksituatie moeten creëren. Bij ongevallen met dieren is de eigenaar meestal aansprakelijk.

Direct in contact komen met een letsel advocaat? Vraag nu gratis een adviesgesprek aan.

letsel advocaat

Hoe stelt een advocaat aansprakelijkheid bij letselschade vast?

Een letsel advocaat uit de regio Delft stelt de aansprakelijkheid vast door u veel vragen over de toedracht van het ongeluk te stellen en door bewijsmateriaal te verzamelen. Denk hierbij aan verslagen van getuigen, foto’s van het ongeluk of een ingevuld schadeformulier en eventueel een proces-verbaal bij een verkeersongeval. Bent u als zwakke verkeersdeelnemer bij een verkeersongeluk betrokken? Dan kunt u nooit volledig aansprakelijk gesteld worden.

Is er genoeg bewijsmateriaal?

De letsel advocaat gaat vervolgens met de letsel advocaat van de tegenpartij in onderhandeling om de aansprakelijkheid vast te stellen. In sommige gevallen is er een rechterlijke uitspraak nodig.

Hoe letselschade claimen?

Letselschade eisen is niet iets wat u iedere dag doet. Het is dan ook niet vreemd dat u niet weet hoe dit precies in zijn werk gaat. Het is verstandig een letselschadespecialist uit de omgeving van Delft in te schakelen. Deze geeft u het juridische advies dat u nodig hebt om een rechtvaardige en eerlijke vergoeding bij de tegenpartij te eisen. Een specialist is ervaren en weet precies welke schadeposten u vergoed kunt krijgen. Kort gezegd kunt u in drie stappen letselschade opeisen.
U doorloopt dan de volgende stappen:

 • Stap 1. Het is allereerst belangrijk dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt. Zonder een aansprakelijke partij kunt u namelijk geen letselschadevergoeding verhalen. De specialist stelt de aansprakelijke partij namens u aansprakelijk. Dit gebeurt door het sturen van een aangetekende brief naar de andere partij of diens verzekeraar.
 • Stap 2. Als de aansprakelijkheid is erkend dan vraagt de letselschadespecialist uw medisch dossier op bij de arts. Wilt u dat bepaalde informatie niet naar de wederpartij wordt verzonden? Geen probleem.
 • Stap 3. De laatste stap is een schadeberekening van alle gemaakte en verwachte kosten.

Welke schadevergoedingen na letsel zijn er?

Bij letselschade komen vaak veel kosten kijken die u met behulp van een letselschade advocaat claimt bij de tegenpartij. Mogelijk heeft u letsel opgelopen dat blijvend is.

Dan heeft dit financiële gevolgen voor u. Er zijn verschillende schadeposten bij letselschade, zoals:

 • Smartengeld: immateriële schadevergoeding;
 • Huishoudelijke hulp: als u niet instaat bent dit zelf te doen;
 • Inkomensverlies: omdat u niet meer kunt werken;
 • Opvang: voor kinderen en (huis)dieren;
 • Medische kosten: bijvoorbeeld medicatie en behandelingen;
 • Vervoerskosten: zoals benzinekosten, parkeerkosten etc.
smartengeld letselschade Delft

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen specialisten van klanten uit Delft echter de vraag wat het verschil is tussen smartengeld en schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in betekenis.

Het smartengeld eisen is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding. Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materieel als immateriëel letsel, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een verkeers- of arbeidsongeval.

smartengeld berekenen Delft

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. En vormen tevens de mate van geleden pijn, de zichtbaarheid van het letsel en de aard en ernst van het letsel belangrijke factoren. Is eenmaal door de artsen medisch gezien de eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijkbare zaken.

De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de tweede kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden. De toewijzing en bepaling van dit bedrag is weer afhankelijk van verscheidene factoren.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

U bent natuurlijk benieuwd op welke bedragen u kunt rekenen bij het opeisen van letselschade. Onderstaande voorbeelden staan in de Smartengeldgids.

 • In de geringe categorie valt bijvoorbeeld een kneuzing, schaafwond, kleine botbreuk of lichte hersenschudding. Hierbij lopen de bedragen op tot €2.000,-. Bij dit enkelvoudige letsel hebt u tot maximaal 13 weken uw gewone dagtaak niet kunnen uitvoeren.
 • Bij licht letsel zijn de bedragen iets hoger, namelijk tussen de €1.500,- tot €3.500,-. Onder licht letsel verstaan wij lelijke littekens, inwendig letsel, een beschadiging aan uw gebit of een gecompliceerde fractuur. Bij meervoudig letsel moet u denken aan een korte opname in het ziekenhuis, wellicht een zichtbaar litteken maar wel algeheel herstel.
 • Weer iets hogere bedragen, tussen de €3.500,- en de €9.000,-, worden uitgekeerd in de matige categorie. Denk hierbij aan verlies van een deel van uw gebit of blijvend letsel aan uw nek. In de categorie enkelvoudig letsel moet u denken aan tijdelijke afhankelijkheid van hulp of maximaal een jaar medisch behandeld moeten worden.
 • Bij ernstig meervoudig letsel lopen de bedragen op van de €9.000,- tot aan de €21.000,-. U kunt denken aan ernstig whiplashletsel, een verkorting van uw been of een schedelbasisfractuur.
 • Als u zwaar letsel hebt opgelopen dan ligt de letselschadevergoeding op bedragen tussen de €21.000,- en €43.000,-. U komt hiervoor in aanmerking als u langere tijd bewusteloos of in coma bent geweest, als uw karakter is veranderd of als uw reuk- en smaakvermogen verloren is gegaan. Voorbeelden van meervoudig letsel zijn een zware handicap gedurende uw leven of een langdurig genezingsproces.
 • Bij zeer zwaar letsel liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot aan €76.000,-. Blindheid aan beide ogen, een ernstige stabiliteit stoornis of het verlies van een hand of been zijn voorbeelden van zwaar letsel.
 • Bij uitzonderlijk zwaar letsel beginnen de bedragen bij €76.000,-. Denk hierbij aan een volledige dwarslaesie, zichtbare misvorming of totale arbeidsinvalide.

Heeft u hulp nodig bij het claimen van letselschade?

Vraag een gratis intakegesprek aan bij een letsel advocaat uit de regio Delft!

Bel 085 500 9967

Nu bereikbaar.

Welke letselschades zijn er?

Bij een ongeval kunt u op allerlei manieren letsel oplopen. Een letselschade advocaat onderscheidt verschillende soorten letselschade, denk bijvoorbeeld aan schade na een whiplash of een arbeidsongeval. Maar ook letsel na een hondenbeet, een fietsongeval of RSI-klachten komen in Delft vaak voor. Wilt u meer weten? Lees dan snel verder of vraag een letsel advocaat werkzaam in Delft om advies.

Navigeer direct naar:


letselschade arbeidsongeval Delft

Letselschade na arbeidsongeval

Arbeidsongevallen komen in Delft, net als in de rest van Nederland, vaak voor. Letsel ontstaat al door een gladde vloer of slecht gereedschap. In Delft zijn een val van een ladder of steiger de meest voorkomende arbeidsongevallen. Daarnaast kunt u door blootstelling aan straling of schadelijke stoffen een beroepsziekte oplopen. Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werksituatie, blijkt het in de praktijk lastig om de aansprakelijkheid van het bedrijf te bewijzen.

Kijk met een letsel advocaat naar de mogelijkheden!

Een letsel advocaat gaat na of er eerder een vergelijkbaar arbeidsongeval heeft plaatsgevonden of er meerdere werknemers last hebben van dezelfde symptomen.

letselschade ambtenaar

Letselschade als ambtenaar

Letselschade opgelopen als ambtenaar tijdens het uitvoeren van uw werk door een arbeidsongeval, verkeersongeval of beroepsziekte als een burn-out?

Dan zijn de gevolgen vaak behoorlijk groot. Soms zelfs zo groot dat u niet meer in staat bent te werken. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor uw letsel. Dit gaat via een speciale bestuursrechtelijke procedure.

Letselschade militair en veteraan

Het kan voorkomen dat u als militair of veteraan zijnde bij een ongeval betrokken bent geraakt en hierdoor ernstig letsel hebt opgelopen. Soms kunt u uw werk niet meer doen, wat uiteindelijk tot ontslag zal leiden. Door een militair letselschade advocaat in te schakelen ontvangt u waar u recht op hebt, namelijk de maximale schadevergoeding. Zo heeft u geen juridische zorgen meer en heeft u rust om te herstellen.

Letsel als politieagent

Net als bij militairen en veteranen, zijn er voor de politie ook speciale politie letselschadeadvocaten. Een politieagent loopt namelijk tijdens de uit te voeren werkzaamheden een behoorlijke grote kans op om letsel op te lopen, zowel fysiek als psychisch letsel. Het eisen van letselschade voor de politie moet aan allerlei regels voldoen.

Letsel na verkeersongeval

In Nederland, dus ook in Delft, vinden dagelijks vele ongevallen in het verkeer plaats. Bij een verkeersongeval spreekt men niet over enkel auto-ongelukken, maar ook over die met fiets of voetganger. De nasleep van een verkeersongeval is in de meeste gevallen beperkt, maar kan bij een whiplash ook zeer lang duren.

Wat doet de letselspecialist?

Soms is het lastig om het letsel aan te tonen of de schuldige verantwoordelijk te stellen. Een letsel advocaat uit de regio Delft weet hoe hij dergelijke zaken moet aanpakken. Hij verzamelt bewijsmateriaal, zoals getuigenverslagen en foto’s van de situatie. Wanneer u als zwakke verkeersdeelnemer bij een verkeersongeval betrokken bent geraakt, wordt u nooit (volledig) aansprakelijk gesteld.

letsel na whiplash in Delft

Whiplash

Bij een verkeersongeval komt een whiplash vaak voor, door een plotselinge beweging van het hoofd. Een whiplash heeft nek- en rugproblemen tot gevolg. Helaas is het voor medisch personeel lastig om een whiplash te bewijzen, maar met de hulp van een letsel advocaat uit de regio Delft is het wel mogelijk.

Op welke schadevergoeding kunt u rekenen?

De ontvangen schadevergoeding ligt op bedragen tussen de €5.000,- en €40.000,-, afhankelijk van het opgelopen letsel. Denk hierbij aan tijdelijk niet meer kunnen werken of het moeten inschakelen van huishoudelijke hulp. Is de whiplash het gevolg van een sportactiviteit? Dan is het meestal niet mogelijk om het bedrijf verantwoordelijk te stellen.

letselschade dwarslaesie

Dwarslaesie en hersenletsel

Heef door een verkeersongeval een dwarslaesie opgelopen? Dan komen er ontzettend veel kosten op u af en heeft u recht op smartengeld. Bij deze verwonding zijn de zenuwbanen in het ruggenmerk beschadigd, wat verlamming tot gevolg heeft. De gevolgen hebben een enorme impact op uw leven. Wanneer een ander verantwoordelijk voor de verlamming is, heeft u recht op een schadevergoeding.

Ook het oplopen van hersenletsel bij een ongeluk komt het regelmatig voor. Denk hierbij aan een hersenschudding of zelfs een coma. Dergelijk letsel is vaak ernstig met langdurige en soms blijvende gevolgen. Ook bij hersenletsel dat u heeft opgelopen door een ongeluk, heeft u recht op een letselschadevergoeding.

burn-out Delft

Burn-out

Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die het gevolg is van een langdurige blootstelling aan stressfactoren. In Delft komen burn-outs steeds vaker voor. Omdat de stressfactoren meestal met het professionele werk te maken hebben, wordt een burn-out als een beroepsziekte gezien. Dat betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheidsklachten. U moet dan wel bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van een te hoge werkdruk.

Hoe bewijst u een te hoge werkdruk?

Een lestel advocaat werkzaam in Delft kijkt met u terug naar het moment dat de klachten ontstonden en achterhaal zo of de werkgever verantwoordelijk is.

letselschade medische fout Delft

Medische fout

Medische fouten kunnen een grote invloed op iemands leven hebben. Zowel lichamelijk als geestelijk letsel kunnen hier de mogelijke gevolgen van zijn.
Onder de term medische misser vallen diverse zaken, zoals het niet attent reageren op een verslechterde gezondheidstoestand, het voorschrijven van foute medicijnen of een onprofessionele behandeling. Voor een dergelijke medische fout is het mogelijk een schadeclaim in te dienen.

Veel instanties geven echter nogal slecht openheid van zaken. Om u bij het proces te ondersteunen bestaat er de GOMA (de gedragscode openheid medische incidenten). Een letselschade advocaat helpt u desgewenst bij het indienen van de schadeclaim voor aansprakelijkheid.

Letselschade opgelopen in regio Delft?

Gratis en vrijblijvend intakegesprek!

Gratis adviesgesprek
letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

In Nederland komen er dagelijks meerdere slachtoffers van mishandeling bij. Onder de term mishandeling verstaan wij alle zaken waarin geweld (mentaal of fysiek) de oorzaak is voor letsel. Dit gaat zowel om berovingen en overvallen, maar ook om zinloos geweld en seksuele misdrijven. Slachtoffers van mishandeling hebben in de meeste gevallen recht op smartengeld. Het enige nadeel hierbij is dat zij de mishandeling moeten kunnen bewijzen.

Maakt u gebruik van onze service?

Dan stellen wij u in verbinding met een ervaren letsel advocaat uit de omgeving van Delft die u zal ondersteunen bij het hele proces. Zo zal hij kijken naar de mogelijkheden van zowel een civielrechtelijke zaak als een strafproces. Mocht de dader geen geld hebben voor de vergoeding, dan bestaat er het schadefonds voor geweldsmisdrijven.

letselschade door hondenbeet in Delft

Gebeten door een hond

Regelmatig worden er in Nederland mensen door een hond gebeten. Hondenbeten geven vaak een oppervlakkige wond, maar leiden soms tevens tot diepe verwondingen, littekens en psychisch trauma. Er worden dan ook regelmatig letselschade processen gestart rondom een hondenbeet.

Bij het bepalen van de schadevergoeding en de ernst van het letsel wordt er in dergelijke zaken met name aandacht besteed aan externe factoren. Zo is het van belang of het dier aangelijnd was, en of iemand de hond provoceerde. Wij raden daarom aan om van eventuele getuigen van het voorval direct de contactgegevens te noteren. Zo staat u sterker met uw verhaal, en zal de letselschade zaak minder tijd in beslag nemen.

letsel door RSI-klachten

RSI

Een verzamelnaam voor verschillende klachten die soms optreden op de werkvloer is RSI. De afkorting staat voor Repetitive Strain Injury, en staat voor diverse aandoeningen zoals het carpaal tunnel syndroom en de muisarm. RSI-klachten ontstaan meestal door herhaalde bewegingen die een ongewenste spierspanning tot gevolg hebben.

Omdat ook RSI-klachten vaak op het werk ontstaan, kan een werkgever hiervoor verantwoordelijke worden gesteld. Dit is echter alleen een mogelijkheid wanneer de werkgever niet heeft gezorgd voor een voldoende werksituatie. Hebt u vragen over de schadevergoeding die voor RSI-klachten staat? Vraag gratis een adviesgesprek aan!

letsel door fietsongeluk in Delft

Fietsongeval

Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval, dan zal in de meeste gevallen de tegenpartij verantwoordelijk zijn, wanneer deze in een gemotoriseerd voertuig reed. Om te zorgen voor een juiste afhandeling van het letselschade proces, dient u een aantal dingen te doen. Ten eerste dient u bij het fietsongeval direct de politie te bellen. Deze kan het nodige bewijsmateriaal verzamelen, en eventuele getuigen horen. Daarna moet u naar een huisarts of EHBO-post, om medisch bewijs te leveren voor opgedaan letsel. Tot slot is het noodzakelijk om spoedig de tegenpartij van het fietsongeval verantwoordelijk te stellen. Dit kan door bijvoorbeeld naar letselschade experts uit de omgeving van Delft toe te stappen en te vragen om een adviesgesprek.

Welke soorten schades kan ik claimen?

Een ongeval levert niet alleen schade op voor de directe betrokkenen. Na een ongeval ervaren ook bijstanders en naaste familieleden leed of verdriet. Denk hierbij aan shockschade bij ooggetuigen of affectieschade bij naasten of familie van een slachtoffer. Een letsel advocaat maakt onderscheid in verschillende soorten schades. Meer weten? Lees dan snel verder.

letselschade Delft

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële beschadigingen. Bij materiële schade praten we onder andere over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken. Zo valt onder immaterieel letsel onder ander het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer door een whiplash. Maar gaat dit eveneens over een verminderd werkvermogen en psychische problemen. Voor een letsel advocaat werkend in Delft maakt het niet uit welke letselschade het gevolg was van een ongeval. Hij bekijkt hoe hoog de schadevergoeding zou moeten worden en gaat zijn uiterste best doen om dit voor u te bewerkstelligen.

shockschade Delft

Shockschade

Bij een ernstig ongeluk is het mogelijk dat er naast de direct zichtbaar letsel ook shockschade bij iemand anders dan de directe betrokkenen ontstaat. Shockschade ontstaat namelijk wanneer u getuige bent (geweest) van een gruwelijk ongeval of van de directe gevolgen van dit ongeval.

Bij psychisch letsel heeft u recht op smartengeld!

Wanneer u op schokkende wijze met (de gevolgen van) een verkeersongeluk wordt geconfronteerd, kan dat PTSS tot gevolg hebben. Wanneer een psychiater dit ziektebeeld vaststelt, helpt een letsel advocaat met werkgebied Delft u met het eisen van smartengeld. U moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw specialist is van de voorwaarden op de hoogte en helpt u graag.

Affectieschade

Niet alleen directe slachtoffers van ongevallen ondervinden lichamelijke en psychische klachten. Ook voor de naasten kan het zien van ernstig en blijvend letsel bij een dierbare veel leed en pijn veroorzaken. Hetzelfde geldt voor nabestaanden van iemand die door een ongeval is overleden. Sinds 2019 is het mogelijk voor dat verdriet een vergoeding voor affectieschade te eisen.

De affectieschade neemt het verdriet niet weg, maar is een vergoeding die bedoeld is als genoegdoening en erkenning. Bij het vaststellen van de hoogte wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de naasten of nabestaanden. Een letsel advocaat uit de omgeving van Delft helpt u graag met het eisen van affectieschade.

Overlijdensschade

Het verliezen van een geliefde door een noodlottig ongeval is erg droevig, maar heeft ook vaak financiële gevolgen. Wanneer nabestaanden in verzorging en levensonderhoud afhankelijk waren van de overledene, kunnen zij bij overlijdensschade een vergoeding opeisen bij de tegenpartij. Enkel naaste gezinsleden kunnen schade opeisen, wanneer ze kunnen bewijzen dat de overledene financieel voor hen zorgde.

Hoe berekent een letsel advocaat de overlijdensschade?

De vergoeding bestaat uit bedragen van de uitvaart en misgelopen levensonderhoud door het wegvallen van inkomsten. Vaak wordt er een specialistisch rekenbureau ingeschakeld, omdat het uitrekenen van de schade erg lastig is.

Schadevergoeding claimen voor uw letselschade?

Een letsel advocaat uit regio Delft helpt! Vraag gratis een adviesgesprek aan.

Bel gratis naar 085 500 9967

6 tips bij het vinden van de beste letselschade advocaat in regio Delft

Het vinden van de beste letselschade advocaat uit de regio Delft is vaak geen eenvoudige klus. Want wat zorgt ervoor dat iemand een goede letsel advocaat is? Er zijn verschillende soorten criteria waar u op kunt letten bij het vinden van de beste letselschade advocaat, waaronder de kennis en ervaring, maar ook de reputatie van de advocaat.

1. Letselschade advocaat of letselschadespecialist nodig?

Het is mogelijk om de strijd in uw eentje aan te gaan. Echter is het aan te raden om een letselschade advocaat of letselschade specialist in te schakelen die samen met u de strijd aangaat om de schadevergoeding op te eisen. Als u naar de rechter wilt stappen, schakelt u het beste een advocaat in. Liever de zaak oplossen zonder rechter? Dan kunt u naar een letselschadespecialist of letselschadebureau stappen.

2. Kennis en ervaring van de letselschade advocaat

De kennis van een advocaat is ook belangrijk. Een advocaat is pas letselschadeadvocaat als diegene na zijn juristenstudie de Grotius opleiding personenschade heeft afgerond. Deze eis geldt voor alle advocaten die aangesloten zijn bij de ASP of LSA vereniging. Bovendien is een advocaat met meer ervaring aan te raden, omdat de advocaat waarschijnlijk specifieke ervaringen heeft.

3. Goede reputatie?

Controleer of de letselschade advocaat een goede reputatie heeft door bijvoorbeeld reviews te lezen op internet. Vaak staan op bepaalde websites of fora ervaringen van andere mensen. Een andere tip is om in uw eigen netwerk rond te vragen of ze ervaringen hebben met uw advocaat.

4. Groot of klein advocatenkantoor?

Kies je voor een kleinschalig advocatenkantoor of voor een grote bekende keten uit Delft? Beide hebben zo zijn voordelen. Waar je voor kiest is volledig afhankelijk van je wensen. Zo is een groot advocatenkantoor vaak goed bereikbaar en lopen er veel gespecialiseerde experts rond. Een klein kantoor is daarentegen meer gericht op persoonlijke aandacht en toont vaak meer betrokkenheid. Bovendien zijn kleinere kantoortjes vaak flexibeler.

5. Goede persoonlijke klik?

De beste letselschade advocaat is voor uw zaak persoonlijk. Het is dan ook belangrijk dat u een goede klik heeft met de advocaat. Letselschade is ingrijpend, net als de zaak. Vaak bent u emotioneel en zit u in een moeilijk en zwaar traject. Het is dan ook belangrijk dat u vertrouwen hebt in uw advocaat en dat u in goede handen bent.

6. De kosten van de letselschade advocaat

Wanneer u uw letselschadezaak in handen legt van een advocaat uit de omgeving van Delft, wilt u natuurlijk wel weten of hier ook een prijskaartje aan hangt. U gaat op adviesgesprek bij een advocaat om de zaak voor te leggen. De letselschade advocaat maakt een inschatting van de zaak en op basis daarvan neemt hij uw zaak wel of niet aan. Neemt hij de zaak aan, dan is de kans groot dat u wint. Wint u de zaak? Dan betaalt de tegenpartij de schadevergoeding.

Voorkom verjaring, schakel een letselschadebureau in!

Vergroot de kans op een schadevergoeding met de hulp van specialisten.

Bel 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Een man uit Delft zit in de ziektewet vanwege een burnout. Er is meermaals aangegeven aan de leiding dat er klachten waren en dat er iets aan de situatie gedaan moest worden. Uit een gesprek met een werkcoach bleek dat er hulp nodig is vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende was hierbij aanwezig en zij kreeg de opdracht hiermee aan de slag te gaan. Wederom werd er niets mee gedaan.

Nadat de man een tijdje ziek was zijn er verdere onderzoeken gedaan en bleek dat er tevens een aandoening aan de schildklier was. Aannemelijke oorzaak: een lange periode van stress. Door de omstandigheden raakt de man in een depressie. Uiteindelijk lukt het om de man weer gedeeltelijk aan het werk te krijgen bij de oude werkgever. Daarnaast betaalt de verzekeraar een som van €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wat een leuke avond moest worden voor een jongeman eindigde in een drama. In een jolige bui sprong een vriend van de man op z’n rug. Omdat hij op dat moment niet stabiel stond ging hij door zijn enkel. Op de grond liggend bleek dat de jongeman niet door de enkel was gegaan, maar zijn enkelbanden had gescheurd en ook zijn kuitbeen gebroken had. Na een operatie werd er 6 weken later het gips eraf gehaald.

In de tussentijd kon de man zijn beroep niet uitoefenen. De jongeman heeft nog 4 weken op krukken gelopen en zit in het revalidatieproces. Daarnaast heeft hij een groot litteken op zijn been die van de enkel tot halverwege het onderbeen loopt. Er is naast het immaterieel eveneens materieel letsel, zo is broek kapot geknipt en is er een scootmobiel aangeschaft om zelfstandig boodschappen te kunnen doen. De jongeman stelt zijn vriend aansprakelijk en ontvangt uiteindelijk een schadevergoeding en smartengeld met een totaalbedrag van €10.000,-.

smartengeld

Voorbeeldcase 3: Brandwonden door ziekenhuis

Een vrouw had verschillende tatoeages maar wou deze graag laten verwijderen. Het ging om de tatoeages op haar arm en been. Ze heeft voor het verwijderen een bedrijf ingehuurd. Helaas verliep het herstel niet zoals gehoopt. Na de behandeling begonnen de wonden te zweren. Dit resulteerde in grote littekens. Deze zijn niet meer te verwijderen.

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding heeft de rechter een aantal factoren sterk laten meewegen. Zo zaten de littekens onder de kleding, waar ook de tatoeages zich bevonden. Het slachtoffer ondervond bovendien geen dagelijks hinder aan de littekens. Daarom werd een bedrag van €2.873,- uitgekeerd.

arbeidsongeval

Voorbeeldcase 4: Letselschade door arbeidsongeval

Een ongeval zit in een klein hoekje, zo ook bij deze man die tijdens zijn werk is gevallen omdat er een stapel zware houten platen omvielen. Hij heeft een hoofdwond opgelopen, die direct in het ziekenhuis gehecht is. De man hield echter na het ongeval gezondheidsklachten, waar hij voor werd behandeld door een huisarts, 2 neurologen en een fysiotherapeut. Hij werd doorverwezen naar een revalidatiecentrum, maar gaf aan dat het revalidatieprogramma te zwaar was.

De man werd ziekgemeld bij het bedrijf, terwijl zijn salaris doorbetaald werd. Zijn werkgever werd een jaar na het arbeidsongeval failliet verklaard. Hij kreeg toen een uitkering van het UWV. Het failliet verklaarde bedrijf was verzekerd voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering heeft de man uiteindelijk een schadevergoeding van € 102.209,00 betaalt. Bekijk deze uitspraak op de website rechtspraak.nl.

Keurmerk letselschade

Begin 2017 vond er een fusie plaats tussen de Stichting Keurmerk Letselschade en de Letselschade Raad. Hierdoor is een nieuw kwaliteitsstelsel op het gebied van letselschade ontstaan: het Register Letselschade. Samen strijden zij voor meer harmonie, respect en openheid in het belang van slachtoffers met letselschade. Het doel is dan ook een verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. In het Register Letselschade vindt u verschillende aangesloten organisaties.

Deze moeten aan bepaalde eisen doen voordat zij zich kunnen aansluiten. Alleen op deze manier kan het Register Letselschade garanderen dat de organisaties volgens de vastgelegde normen handelen.

Daarnaast controleert een onafhankelijke derde partij periodiek of deze organisaties aan de kwaliteitseisen voldoen. Bij het zoeken naar een belangenbehartiger is het daarom altijd verstandig om het Register Letselschade in acht te nemen zodat u verzekerd bent van kwaliteit. Daarnaast zijn ook verschillende specialisatieverenigingen, zoals de Vereniging voor Letselschade Advocaten, onderdeel van de Letselschaderaad.

Kijk voor meer informatie over de Letselschaderaad op letselschaderaad.nl.

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschade advocaat zich dient te houden.

Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij als doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde.

Dit was ten eerste een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling.

Het boekje met de code kunt u downloaden op de website van De Letselschaderaad. Voor advocaten geldt dat zij in het boekje bovendien tips kunnen vinden voor een good practice. Voor advocaten staan in de uitgave bovendien tips voor good practice, en verwijzingen naar jurisprudentie.

Letselschade advocaten met werkgebied Delft gaven eerder al advies over zaken in:

Letselschade claimen na arbeidsongeval in Schiedam
Schadevergoeding na letsel in Rotterdam
Whiplash na verkeersongeval in Leiden
Schade claimen door medische fout in Den Haag
Gebeten door een hond in Dordrecht
Smartengeld na overlijden in Zoetermeer
Overlijdensschade claimen in Leidschendam
Burn-out door nalatigheid werk in Alphen aan den Rijn
Hersenletsel na fietsongeval in Spijkenisse
Letselschade bedragen in Delft

Veelgestelde vragen

Als het op letselschade aankomt zitten mensen vaak met allerlei vragen. Logisch, want letselschade is niet iets waar u dagelijks mee te maken krijgt. Onderstaand worden een aantal veelgestelde vragen voor u beantwoord.

Wat is letselschade?

Er wordt van letselschade gesproken als u door iemand anders letsel, een blessure of een verwonding hebt opgelopen en hier schade van ondervindt. Is iemand anders aansprakelijk voor het letsel? Dan heeft u de mogelijkheid om via een letselschade advocaat een schadevergoeding te eisen.

Letselschade advocaat of letselschadebureau?

Het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschadebureau is dat de advocaat bevoegd is om uw zaak voor de rechter te leggen. Bovendien staat een advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven. Een letselschadebureau is niet bevoegd om uw zaak aan de rechter voor te leggen.

letselschade experts Delft

Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Als u een ongeval heeft gehad, denkt u waarschijnlijk niet direct aan het inschakelen van experts die u helpen bij de zaak. Het is echter wel verstandig om zo snel mogelijk na het ongeluk een letselschade advocaat uit Delft in te schakelen. Een advocaat vertelt wat uw rechten zijn en wat u op dat moment beter wel en niet kunt doen.

schadevergoeding Delft

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Bij letselschade komen vaak veel kosten kijken wat voor u financiële gevolgen heeft. Is uw letselschade klein? Dan krijgt u het volledige bedrag op uw rekening gestort. Bij zware letselschade, duurt het vaak langer. U kunt echter wel via de aansprakelijkheidsverzekeraar voorschotten terugkrijgen. Hoe hoog dit is, verschilt per zaak.

Voorkom verjaring, neem contact op!

Wanneer u door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, zorgt een letsel advocaat met werkgebied Delft ervoor dat u de juiste vergoeding krijgt. Denkt u dat u recht heeft op een letselschadevergoeding na een ongeval, maar heeft u nog geen stappen ondernomen?

Wacht dan niet te lang en voorkom verjaring!

Na vijf jaar verjaren letselschade zaken, waarna het aansprakelijk stellen van de tegenpartij niet meer mogelijk is. Vraag gratis een adviesgesprek aan! In een gratis telefonisch adviesgesprek weet u of u kans van slagen heeft, waarna een letsel advocaat u verder ondersteunt in het proces.

Letselschade opgelopen?

Kom in contact met een letselschade specialist voor een intakegesprek!

Bel gratis naar 085 500 9967

Nu bereikbaar.