Letselschade advocaat inschakelen?

Vrijblijvend en gratis advies. Wij claimen de maximale vergoeding!

Bel 085 500 9967

Letselschade advocaat Rotterdam

Letselschade is een veelvoorkomend gevolg van een ongeval. Vaak zorgt een dergelijk ongeval voor letsel. Er zijn allerlei vormen van letselschade, zoals een whiplash, burn-out of psychisch letsel. Soms heeft u langdurig of blijvend letsel. Het is dan belangrijk om de zaak te verhalen op degene die aansprakelijk is en het ongeval heeft veroorzaakt, omdat u recht heeft op schadevergoeding. Schakel hier een letselschadebureau of letselschade advocaat uit Rotterdam voor in. Zij staan u met raad en daad bij en zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Bent u benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? Maak dan gebruik van een adviesgesprek. Bel vrijblijvend met 085 500 9967 of vul het contactformulier in en ontvang gratis advies. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Wij helpen u graag met het vinden van de beste advocaat.

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Een ongeval is voor niemand prettig en daarom is het wel zo fijn om er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Een letselschade specialist kan u ondersteunen bij alle opgelopen vormen van letsel: van een whiplash als gevolg van een ongeval tot een verminderd inkomen door een bedrijfsongeval.

Wij bieden u een gratis telefonisch advies / intakegesprek aan, waarin één van de experts nagaat of u een zaak heeft. Dit doen zij onder andere aan de hand van de volgende punten:

 • Is er letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Is er een aansprakelijke partij aanwijsbaar?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd?
 
Heeft u inderdaad een zaak, dan stellen de experts u in verbinding met een erkende advocaat uit Rotterdam. De advocaat neemt contact met u op voor een tweede gratis adviesgesprek, waarin alle aspecten behandeld worden.

Waarom onze service?

 • Gratis adviesgesprek
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!
 
Wanneer de experts uw zaak aannemen is er een kans van 9/10 dat uw letsel vergoed wordt. Als de schade inderdaad op de tegenpartij wordt verhaald, dan is deze tevens verantwoordelijk voor de kosten van uw advocaat: zo kost het proces u niets!
letselschade advocaat Rotterdam

Gratis adviesgesprek aanvragenOmschrijving letsel (*)Wat doet een letselschade specialist?

U heeft letselschade opgelopen door toedoen van een ander. Elk ongeval is uniek en heeft andere eigenschappen. Mogelijk heeft u na het ongeval recht op een schadevergoeding. Een advocaat uit Rotterdam biedt juridische bijstand bij het claimen van de letselschade en staat u bij tijdens het volledige letselschadeproces. Dit proces loopt vanaf het moment dat de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt, totdat de schadeclaim betaald wordt.

Kosten letselschade advocaat

De letselschade advocaat neemt contact op voor een tweede adviesgesprek. Deze is geheel gratis. Hierin worden alle aspecten behandeld, dus ook de kosten. Nemen experts uw zaak aan, dat is de kans zeer groot dat uw letsel vergoed wordt. Is de tegenpartij aansprakelijk voor uw letsel, dan zijn de kosten voor de tegenpartij.

Gratis adviesgesprek? Bel:085 500 9967

Welke schadeposten zijn er?

Als u in een ongeval terecht bent gekomen met letsel tot gevolg, heeft dit vaak financiële gevolgen. Uw letsel kan tijdelijk of blijvend zijn. Er komen sowieso allerlei kosten op uw pad die vergoed moeten worden, uitgedrukt in schadeposten.

Bij letselschade zijn er verschillende schadeposten te onderscheiden:

 • Smartengeld
 • Aanpassingen aan uw woning
 • Huishoudelijke hulp
 • Medische kosten
 • Reis- en parkeerkosten
 • Studievertraging
 • Kinderopvang en opvang van dieren

Hoe verloopt een letselschade traject?

Als iemand voor het eerst te maken heeft met letselschade, dan is diegene veelal benieuwd naar de duur en het verloop van een letselschadezaak. Ieder ongeval is anders en dat maakt iedere letselschadezaak uniek. Hier vindt u echter een algemeen beeld van de stappen in een gemiddeld letselschadetraject.

 • 1. Kennismaking en inventarisatiek. Hebt u schade opgelopen door een ongeluk en denkt u dat u deze schade op de aansprakelijke partij kunt verhalen? Neem dan contact met ons op. Een specialist start dan met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt u doorverbonden met een advocaat die u verder kan begeleiden op juridisch vlak. Zo zal hij eerst algemene gegevens verzamelen en vragen naar het ongeval: wat is er precies gebeurd? Waren er getuigen en politie aanwezig? De letselschade specialist wil tevens graag meer informatie over uw opgelopen letsel. Ook is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt. Bewijs is namelijk nodig voor het opstarten van het proces.
 • 2. Aansprakelijkheid vaststellen. Een tweede stap is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Uw letselschadespecialist uit Rotterdam gaat hiervoor in overleg met de tegenpartij. Ze onderhandelen over de hoogte van de schade en de aansprakelijkheid. De geleden schade komt aan bod, evenals eventuele problemen in de toekomst. In sommige gevallen is een rechterlijke uitspraak nodig. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan verzoekt uw specialist de tegenpartij een voorschot uit te keren.
 • 3. Constateren medische eindstand. Is de medische eindtoestand bereikt? Dan is het tijd voor een definitieve regeling zodat het proces afgerond kan worden. Men spreekt van een medische eindtoestand als de behandelende arts aangeeft dat u bent hersteld of dat uw handicap of schade niet beter zal worden. In dat geval stelt een arts vast of het letsel blijvende gevolgen heeft. Dit is soms een tijdrovend traject.
 • 4. Afronding. Is het medisch eindrapport geaccepteerd door beide partijen? Dan is het tijd voor de afronding. Tijdens de afronding kijkt men naar de totale schade. Het gaat hierbij om opgelopen schade tot aan dat moment, evenals eventuele toekomstige schade. Bij blijvend of langdurig letsel kijkt men naar de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele functionele invaliditeit. De rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast en uw rechtsmedewerker zal u assisteren bij de afhandeling van het papierwerk.

arbeidsongeval letselschade Rotterdam

Letselschade na arbeidsongeval

We spreken van een arbeidsongeval wanneer er zich op het werk, of tijdens de route van of naar het werk een plotselinge gebeurtenis voordoet, met minimaal één externe oorzaak. Bij bepaalde beroepen zit een arbeidsongeval in een klein hoekje, zoals bijvoorbeeld in de bouw of de zorg. Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, met letselschade tot gevolg, dan is de werkgever veelal verantwoordelijk. Deze dient het ongeluk daarom direct te melden bij de Inspectie van het SZW. Zo start u het juiste schadeproces.

Door de aansprakelijkheid van de werkgever, geldt dat u bij letsel na een arbeidsongeval bijna altijd recht heeft op een schadevergoeding. Naast een arbeidsongeval bestaan er diverse beroepsziektes. Voor een beroepsziekte kunt u eveneens een vergoeding bij de werkgever aanvragen, maar dit gebeurt meestal later, zodra de gevolgen van de beroepsziekte duidelijke zijn. Medische controles en bewijzen van werkomgeving dragen bij aan het aanvragen van een geldbedrag voor de beroepsziekte.


verkeersongeval letsel

Letsel na verkeersongeval

Bijna iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer. Een verkeersongeval komt dan ook helaas nogal veel voor, onder andere in Rotterdam. We spreken van een verkeersongeval zodra hier één of meerdere bestuurders bij zijn betrokken. Dit kunnen zowel motorvoertuigen, ietsers of voetgangers zijn. Een fietsongeval valt dan ook onder de term verkeersongeval. Bij een verkeersongeval kan het letsel variëren van materiële schade tot ernstig lichamelijk letsel. Neem bij persoonlijk letsel altijd direct contact op met de politie voor het verzamelen van bewijsmateriaal en schakel een advocaat uit Rotterdam in voor de afhandeling van het letselschade proces.

Wij adviseren om bij het verkeersongeval de namen en contactgegevens van eventuele getuigen te noteren, en een situatieschets te maken, zelfs voordat de politie er is. Hiermee voorkomt u dat u bepaalde gegevens mist tijdens het letselschadeproces. Is er enkel materiële schade? Dan is het invullen van een schadeformulier over het algemeen voldoende.


letsel in Rotterdam na whiplash

Whiplash

Een whiplash is een begrip dat veel mensen gebruiken, maar waarbij maar weinigen een kloppend beeld hebben. Een whiplash ontstaat bij de harde, onnatuurlijke beweging naar voor en achter van nek en rug. Dit leidt ertoe dat een whiplash meestal het gevolg is van een kop-staart botsing in het verkeer, maar kan tevens veroorzaakt worden door andere plotselinge bewegingen. Hoewel een whiplash lastig te bewijzen is, is het wel mogelijk hier een schadevergoeding op te verhalen. Deze kan variëren van €5.000,- tot €14.000,-, afhankelijk van de lange termijn gevolgen van het ongeval. Zo leidt een whiplash door een verkeersongeval soms tot langdurige revalidatie, of het onvermogen om te sporten. In dat geval zult u naast een standaard schadebedrag tevens smartengeld ontvangen. Het aantonen van nek- en rugklachten is helaas relatief ingewikkeld. Met behulp van een medische controle door uw huisarts in Rotterdam zal de letselschade specialist voor u het bewijsmateriaal verzamelen.


letselschade dwarslaesie in Rotterdam

Dwarslaesie en hersenletsel

Bij een dwarslaesie is er sprake van een onderbreking van de zenuwbanen in het ruggenmerg. Dit zorgt ervoor dat de zenuwen niet meer functioneren en het lijf vanaf het hoofd naar beneden niet meer gecoördineerd wordt, met als gevolg een volledige verlamming van uw benen. Als u een dwarslaesie hebt opgelopen, heeft u recht op een hoge en optimale schadevergoeding in de vorm van smartengeld en andere schadeposten. Dit komt omdat een dwarslaesie enorm letsel veroorzaakt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.

Hersenletsel is er in allerlei verschillende vormen. Van licht letsel zoals een hersenschudding, tot zwaar letsel zoals in een coma terechtkomen. Letsel aan uw hersenen heeft vaak enorme gevolgen, niet alleen geestelijk en lichamelijk, maar ook financieel. Heeft u hersenletsel opgelopen door toedoen van iemand anders? Dan heeft u recht op het claimen van letselschade. U krijgt een maximale schadevergoeding van alle schade.


letselschade in Rotterdam door burn-out

Burn-out

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Een burn-out is een vorm van oververmoeidheid die ontstaat door een langdurige blootstelling aan stressfactoren. Omdat de meeste stressfactoren binnen de professionele werkzaamheden optreden, wordt een burn-out gezien als een beroepsziekte. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen. Het is hierbij wel noodzakelijk om te bewijzen dat de burn-out inderdaad het gevolg is van een te hoge werkdruk, en niet van additionele factoren uit het dagelijks leven. Hebt u hulp nodig bij het bewijzen van een burn-out? Wij gaan graag voor u op zoek naar een ervaren advocaat uit Rotterdam, die met u zal kijken naar de mogelijke oorzaken en de houding van de werkgever. De vergoeding voor een burn-out is afhankelijk van de duur van het proces en de gemiste kansen die hier het gevolg van zijn. Vaak komt het bedrag op enkele duizenden euro’s.


letselschade in Rotterdam door medische fout

Medische fout

Wist u dat er regelmatig een medische fout wordt gemaakt? Deze term staat voor alle handelingen binnen de zorg waarbij de patiënt onjuist behandeld wordt. Dit kan gaan om het stellen van een verkeerde diagnose, maar ook het achterlaten van operatiemateriaal in het lichaam of het te laat ingrijpen in een situatie.

Het verkrijgen van een schadevergoeding voor een dergelijke fout is zeer lastig, omdat de meeste instanties weinig openheid van zaken geven. Om de patiënt hierin te ondersteunen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Hierin vindt u meer informatie over de te nemen stappen.

Het boekje met de gedragscode kunt u downloaden op de website van de letselschaderaad.nl.

Blijvend letsel door een arbeidsongeval op de werkvloer?

Bel vrijblijvend naar ons kantoor in Rotterdam en vind een letselschade expert.

Bel vrijblijvend 085 500 9967

letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Een schrijnend feit is dat in Nederland dagelijks vele mensen (overwegend vrouwen) het slachtoffer zijn van mishandeling. Mishandeling vindt zowel binnen- als buitenshuis plaats, en omvat alle gevallen van geweldsmisdrijf waaronder berovingen en seksueel misbruik. Slachtoffers van mishandeling en nabestaanden van personen die stierven door een mishandeling hebben het recht op smartengeld. De hoogte van dit smartengeld is afhankelijk van het opgelopen letsel en het bewijsmateriaal dat hiervoor is aan te voeren. Elke advocaat uit Rotterdam zal u aanraden om het civielrechtelijk proces te versterken met een strafproces. Dit betekent dat de dader ook nog kans maakt op een celstraf of boete.


letselschade in Rotterdam door hondenbeet

Gebeten door een hond

Regelmatig krijgen wij te maken met mensen uit Rotterdam die een aanklacht willen indienen voor een ongeval met dieren, omdat ze bijvoorbeeld gebeten zijn door een hond. Hondenbeten variëren in ernst van een lichte verwonding tot een diepe beet. Daarnaast kan men een trauma hebben opgelopen omdat ze gebeten zijn. De vergoeding van de hondenbeet is afhankelijk van externe factoren. Zo is het van belang om te weten of de hond vastliep, en of deze wellicht werd gepest. Wilt u zeker weten dat u in het gelijk wordt gesteld wanneer u niet verantwoordelijk was? Verzamel dan indien mogelijk getuigen van het voorval. Hiermee staat u sterker, en is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij eenvoudiger.


letsel door RSI-klachten

RSI

Op het werk kunnen verschillende soorten letsel ontstaan. Eén groep klachten verzamelen wij onder de term RSI, een afkorting die staat voor Repetitive Strain Injury. RSI-klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen, die ongewenste spierspanningen tot gevolg hebben. Het carpaal tunnel syndroom en de muisarm vormen de meest bekende vormen van RSI, maar nekklachten door te zwaar tillen vallen eveneens binnen deze categorie. De werkgever is verantwoordelijk voor de vergoeding van de medicijnen en een schadevergoeding wanneer hij niet heeft voorzien in een geschikte werkomgeving.


letsel door fietsongeluk in Rotterdam

Fietsongeval

Doordat er in Nederland veel mensen fietsen, dus ook in Rotterdam, vindt er vaak een fietsongeval plaats. Wanneer u als fietser het slachtoffer bent van een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan is de tegenpartij vrijwel altijd aansprakelijk. U dient dan wel te hebben voldaan aan de geldende verkeersregels. Was het fietsongeval buiten uw schuld? Ga dan zo spoedig mogelijk naar een huisartsenpost of de EHBO-afdeling bij het ziekenhuis om medisch bewijs te krijgen voor het lichamelijk letsel. Daarnaast moet u binnen enkele dagen de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wij adviseren om bij het fietsongeval de politie te bellen voor het juiste bewijsmateriaal.

materiële of immateriële schade in Rotterdam

Materiële en immateriële schade

Bij een verkeer- en arbeidsongeval ontstaan meestal zowel materiële als immateriële schade. Bij materiële schade gaat het over gescheurde kleren, beschadigde eigendommen zoals boeken en tassen, en beschadigingen van vervoersmiddelen. Immaterieel letsel gaat zowel over bewijsbare als slecht aantoonbare zaken. Zo valt onder immaterieel letsel het moeten inhuren van huishoudelijke hulp, en het noodzakelijke gebruik van openbaar vervoer. Echter gaat immaterieel letsel verder dan dit, het gaat ook verminderd werkvermogen, psychische problemen en nachtmerries.

shockschade

Shockschade

Shockschade kan ontstaan als u getuige bent van het ongeval zelf of direct van de gevolgen erna. Shockschade staat ook wel bekend als schrikschade. Deze vorm van psychisch letsel ontstaat na een ontzettend nare gebeurtenis waarbij sprake is van het posttraumatische stress syndroom (PTSS).

Merkt een psychiater de shockschade aan als een psychiatrisch ziektebeeld? Dan hebt u recht op een vergoeding voor gemiste inkomsten, gemaakte kosten en smartengeld.

Overlijdensschade

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden mogen opeisen omdat de overleden persoon niet in staat is hen te onderhouden of verzorgen. De nabestaanden hebben dan recht op een financiële compensatie van degene die het overlijden veroorzaakt heeft. Het vaststellen en uitrekenen van overlijdensschade is specialistisch werk, waar vaak een speciaal rekenbureau voor ingeschakeld wordt. Bij de berekening houdt men rekening met bepaalde toekomstontwikkelingen, maar ook met levensverzekeringen en ontwikkelingen die de overledene mogelijk zou hebben doorgemaakt. Overigens hebben alleen de mensen die dichtbij de overledene staan recht op overlijdensschade.

Letselschade als ambtenaar

Bent u ambtenaar en hebt u letselschade opgelopen door een dienstongeval of verkeersongeval? Dan kan dit grote gevolgen hebben.

Om letselschade van een ambtenaar vergoed te krijgen, is er een bepaalde advocaat nodig die gespecialiseerd is in letselschade voor ambtenaren. Er dient een bestuursrechtelijke procedure gestart te worden. Bovendien geldt het aansprakelijkheidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek niet.

Letselschade militair en veteraan

Als een veteraan letselschade heeft opgelopen, gelden er aparte defensieregels. Het is voor een veteraan dan ook belangrijk om een deskundig militair letselschade advocaat in te schakelen voor juridische bijstand. Bent u militair en heeft u letsel opgelopen door een ongeval tijdens het werk? Dan heeft u mogelijk recht op de maximale vergoeding.

Letsel als politieagent

Ook een politieagent loopt tijdens zijn of haar werk aanmerkelijk kans om letsel op te lopen. Fysiek en psychisch letsel komen regelmatig voor en leiden soms tot langdurige uitval. Als u letselschade hebt opgelopen als politieagent is het zaak dat u dit direct meld. Er gelden uitzonderlijke politie regels voor het claimen van letselschade, waardoor dit echt een vak apart is.

Heeft u recht op de maximale vergoeding van letselschade?

Laat experts naar uw zaak kijken: zij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft!

Bel vrijblijvend 085 500 9967

letselschade claimen Rotterdam

Letselschade claimen

U hebt een ongeluk gehad en hierdoor lijdt u letselschade. Dit kan in de vorm van psychisch letsel zijn, maar het kan ook fysiek zijn. U wilt dit bij de tegenpartij opeisen. Maar hoe doet u dit? Het is allereerst verstandig om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek. Samen wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om de zaak verder te onderzoeken en er wordt eventueel om een second opinion gevraagd. Als de zaak te onderzoeken is, wordt u in contact gebracht met een letselschadejurist die de zaak voor u uit handen neemt. Met de hulp van een advocaat is er bovendien een grotere kans dat u krijgt waar u recht op hebt. Er gelden een aantal richtlijnen die de letselschade bepalen. Uiteraard kijkt men hierbij ook naar het individuele geval.

gedragscode letselschade

Gedragscode letselschade

Om de behandeling van letselschade zaken zo goed mogelijk te structureren en gelijk te houden, is er een gedragscode opgesteld waaraan elke letselschadeadvocaat zich dient te houden. Deze zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade, is op basis van een eerdere versie uit 2006, in 2012 opgesteld door de Letselschade Raad. Men had hierbij het doel om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade te vergroten, waarbij men twee subdoelen opstelde. Dit was ten eerste een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, en ten tweede het verbeteren van de technische aspecten van de schaderegeling. Advocaten kunnen in de uitgave bovendien tips voor good practice vinden, en verwijzingen naar jurisprudentie.

smartengeld letselschade Rotterdam

Smartengeld of schadevergoeding?

De term smartengeld wordt veel gebruikt in de letselschade wereld. Vaak krijgen wij van klanten uit Rotterdam echter de vraag wat de betekenis is van deze term, en het verschil met het begrip schadevergoeding. Hoewel het mogelijk is voor bedrijven om deze twee termen door elkaar te gebruiken, zit er wel degelijk een verschil in betekenis. Het smartengeld is namelijk maar een onderdeel van de totale schadevergoeding.

Hierbij bestaat een schadevergoeding uit alle geldelijke bedragen die u krijgt toebedeeld vanwege zowel materiële als immateriële schade, waarbij het smartengeld staat voor vaak onmeetbaar letsel zoals geleden pijn en psychische gevolgen van een arbeidsongeval, fietsongeval of mishandeling.

smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt door veel factoren bepaald. Zo is onder meer de leeftijd van het slachtoffer van invloed op het bedrag. De mate van geleden pijn, de (blijvende) zichtbaarheid van het letsel, en aard en ernst van het herstel vormen tevens invloedrijke factoren. Is eenmaal door de medici een medische eindstand bepaald, en is een antwoord gegeven op de bovenstaande factoren, dan wordt door een rechter gekeken naar vergelijkbare zaken.

De mate van schadevergoeding bij een vergelijkbaar ongeval is medebepalend voor de hoogte van het nieuwe smartengeld. In 2015 is vanuit de Tweede Kamer bovendien een wetsvoorstel ingediend om ook nabestaanden het recht op smartengeld te geven, voor onder ander het verlies van geliefden.

keurmerk letselschade

Keurmerk letselschade?

De Letselschade Raad wil samen met alle betrokken partijen het schaderegelingsproces bij letselschade verbeteren. Ze wensen meer openheid, respect en harmonie in het belang van slachtoffers. De Letselschade Raad is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie welke bestaat uit alle betrokken partijen bij de behandeling van letselschadezaken.

Bij het uitzoeken van een letselschade expert is het verstandig om rekening te houden met het Keurmerk Letselschade. Deze is sinds 1 januari 2017 door een fusie onderdeel geworden van de Letselschade Raad. Hierdoor is één kwaliteitsstelsel ontstaan voor de letselschadebranche. Kijk voor meer informatie over de Letselschaderaad op deletselschaderaad.nl

Verschillende organisaties kunnen zich inschrijven bij het Register Letselschade. Dankzij duidelijke eisen voor inschrijving en periodieke kwaliteitscontroles hebt u de garantie dat elke aangesloten organisatie volgens de vastgelegde normen handelt.

Daarnaast bestaan er diverse specialisatieverenigingen, deze zijn ook onderdeel van de Letselschade Raad. Denk hierbij aan de LSA (de vereniging voor letselschade advocaten) en de GAV (geneeskundig adviseurs).

Gratis intake 085 500 9967

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

U bent natuurlijk benieuwd op welke bedragen u kunt rekenen bij het opeisen van letselschade. Onderstaande voorbeelden staan in de Smartengeldgids.

 • Bij klein letsel moet u rekening houden met bedragen tot maximaal €2.000,-. U kunt dna uw gewone dagtaak niet meer uitvoeren gedurende één tot dertien weken, als gevolg van bedrust, pijn, ziekenhuisopname of een gekwetst lichaamsdeel. Denk aan kneuzingen, schaafwonden of een lichte hersenschudding.
 • Bij licht, meervoudig letsel hebt u recht op €1.500,- tot €3.000.-. Denk aan inwendig letsel, beschadiging aan uw gebit of littekens. Ook bedrust of ziekenhuisopname, horen hierbij.
 • In de matige, enkelvoudige categorie lopen de bedragen op tussen de €3.500,- tot €9.000,-. Denk aan amputatie van vingers, een whiplash, gescheurde kniebanden of psychische en emotionele schade. De medische behandeling duurt hierbij tot één jaar.
 • Bij bedragen van €9.000,- tot €21.000,- hebt u te maken met ernstig, meervoudig letsel. Denk hierbij aan botbreuken, kneuzingen, vleeswonden, botverbrijzeling, een schedelbasisfractuur of doofheid.
 • Bij €21.000,- tot €43.000,- is er sprake van zwaar letsel zoals een coma, verlies van smaak of reuk of veranderingen in uw karakter. In de categorie meervoudig letsel horen levensgevaar, zware handicap of functieverlies van delen van uw lichaam.
 • Bij zeer zwaar letsel zoals een dwarslaesie, verlies van spraak of blind aan beide ogen liggen de bedragen tussen de €43.000,- tot €76.000,-. Bij meervoudig letsel moet u denken aan arbeidsongeschiktheid of medische begeleiding voor de rest van uw leven
 • Tot slot is er de categorie met bedragen vanaf €76.000,-. Dit wordt uitgekeerd bij uitzonderlijk zwaar letsel zoals een volledige dwarslaesie, misvorming door ernstige brandwonden of niet meer kunnen communiceren. Bij meervoudig letsel hoort onder andere een verblijf in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting.

6 tips bij het vinden van de beste letselschade advocaat in Rotterdam

Als u door een ander gewond bent geraakt bij een ongeluk of ongeval kan dit voor veel extra kosten zorgen. Kosten die u uiteraard volledig vergoed wil hebben door de partij die de letselschade veroorzaakt heeft. Er zijn 6 tips die u in uw achterhoofd kunt houden bij het vinden van een goede letselschade advocaat of een letselschadebureau in Rotterdam.

1. Letselschade advocaat of letselschadespecialist nodig?

Na een ongeval, waar u letselschade bij heeft opgelopen, kunt u ervoor kiezen om de strijd in uw eentje aan te gaan met de verzekeraar. Dit is vaak niet erg verstandig. Als u zich laat vertegenwoordigen door een gespecialiseerde letselschade advocaat of een letselschadebureau is de kans vaak groter dat u het volledige bedrag vergoed krijgt. Een letselschadeadvocaat kent namelijk alle valkuilen bij het opeisen van schade en weet waar u recht op heeft.

2. Kennis en ervaring van de letselschade advocaat

Een belangrijk criterium om de beste letselschade advocaat te vinden is ervaring en deskundigheid.

Controleer of uw letselschade advocaat ervaring heeft met zaken als mishandeling, medische fouten of een bedrijfsongeval. Kijk hoeveel zaken uw advocaat al heeft gedaan en of er met andere deskundigen samen wordt gewerkt voor een second opinion.

3. Goede reputatie?

Om erachter te komen of u de beste advocaat heeft gevonden op het gebied van letselschade, kunt u via Google kijken of de advocaat een goede reputatie heeft.

Vaak laten mensen hun ervaringen met een letselschade advocaat achter op websites of bepaalde fora. Vraag ook in uw netwerk na of mensen ervaring hebben met de advocaat.

4. Groot of klein advocatenkantoor?

Kiest u voor een letselschade advocaat van een groot of klein advocatenkantoor? Aan beide zitten diverse voordelen. Een groot kantoor heeft collega’s met bepaalde specialismen, heeft vaak een goede bereikbaarheid en er is sprake van continuïteit als er een advocaat afwezig is. Daarentegen is een klein kantoor vaak flexibel, geeft u persoonlijke aandacht en mogelijk is een klein kantoor meer betrokken bij u.

5. Goede persoonlijke klik?

Een belangrijke vraag is of het voor u persoonlijk de beste letselschade advocaat is. Het is van belang dat u vertrouwen heeft in de advocaat. Bovendien moet u goed met de advocaat overleggen en is het fijn als de pleitbezorger volgens u snel en correct reageert op verzoekjes of e-mails.

6. De kosten van de letselschade advocaat

Een letselschade advocaat nodigt u uit voor een tweede gratis adviesgesprek, waar alle mogelijke aspecten behandeld worden. Als de advocaat de zaak aanneemt, is de kans zeer aannemelijk dat de schade vergoed wordt. Wint u de letselschade zaak? Dan betaalt de tegenpartij alle gemaakte kosten van uw letselschade advocaat.

Letselschade advocaat uit Rotterdam inschakelen?

Vraag een adviesgesprek aan en wij vinden een expert die bij u past.

Bel vrijblijvend 085 500 9967 voor een intakegesprek

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Wist u dat gemiddeld één op de zeven werknemers burn-outklachten heeft? In het onderwijs komt een burn-out het meest voor, ongeveer één op de vijf docenten heeft hier tijdens de werkperiode last van. Het is goed mogelijk om dit getal terug te dringen door als leidinggevende adequaat om te gaan bij de eerste klachten van vermoeidheid en stress. Helaas was dit niet het geval in onderstaande zaak, waarbij een man voor de rest van z’n leven nooit meer fulltime zal werken.

Het begon allemaal met vermoeidheidsklachten, waarmee hij enkele dagen thuis zat. Omdat hij vermoedde dat het ging om ergere klachten informeerde de man z’n werkgever en gaf aan dat hier een oplossing voor moest worden gezocht. Helaas werd er echter niets met de klacht gedaan. Vervolgens ging de man op eigen initiatief het gesprek aan met de werkcoach en leidinggevende.

De werkcoach bepaalde dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg hierbij de opdracht om een oplossing te vinden. Wederom werd er echter niets gedaan. Door alle stress kreeg de man extra klachten, zoals schildklierproblemen en een depressie. Momenteel is hij weer deeltijd aan de slag. Van de verzekeraar kreeg hij als letselschadevergoeding €120.000,-.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Jongeren die een gezellige avond met vrienden hebben, doen soms rare dingen uit baldadigheid. Zo ook in het geval van de jongeman uit deze zaak. Tijdens een jolige bui sprong een vriend op zijn rug, waarop hij op het eerste gezicht door z’n enkel leek te gaan. Toen de jongeman na een tijdje echter nog steeds geen gewicht op de voet kon zetten en deze ontzettend pijn bleef doen, hebben ze het alarmnummer gebeld.

De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, en daar zijn de nodige onderzoeken gedaan. Wat bleek: de enkel was uit de kom, de enkelbanden waren gescheurd, en het kuitbeen gebroken. Na een operatie, zes weken volledige rust en vier weken op krukken lopen kwam de jongeman in een langdurig revalidatieproces terecht.

Daarnaast heeft hij nu een groot litteken op zijn been, en is er aardig wat geld uitgegeven aan een scootmobiel om de mobiliteit te behouden. Ook is tijdens de onderzoeken de broek verknipt. Om voor deze materiële en immateriële zaken een schadevergoeding te krijgen heeft hij de verantwoordelijke vriend aansprakelijk gesteld voor de kosten. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat hij een vergoeding en smartengeld moet ontvangen van €10.000,-.

smartengeld

Voorbeeldcase 3: Armletsel door maaimachine

Vele ongelukken gebeuren op de weg, zo ook deze keer. Een jongen was onderweg op zijn bromfiets en kwam daarmee ongelukkig ten val. Door een noodlottig toeval reed er een maaimachine achter hem. De bestuurder van de maaimachine kon niet op tijd remmen waardoor deze na de val over de jongen heen reed.

De messen van de maaimachine werkten nog. Hierdoor is veel schade aan zijn linkerarm en hand ontstaan. De schade was niet te herstellen waardoor de gehele onderarm geamputeerd moest worden. Inmiddels heeft de jongen een armprothese gekregen. Hij heeft een advocaat ingeschakeld en een smartengeldvergoeding ontvangen van €35.000,-.

arbeidsongeval Rotterdam

Voorbeeldcase 4: Letselschade door arbeidsongeval

Een arbeidsongeval zit in een klein hoekje. Een man, werkzaam bij een decorbedrijf, is tijdens het uitladen van een vrachtwagen met decorstukken gevallen door een stapel zware houten platen die omvielen. Meneer liep een hoofdwond op en is direct naar het ziekenhuis gebracht.Na het ongeval hield de man gezondheidsklachten. Hij is onder meer door een huisarts, fysiotherapeut en 2 neurologen behandeld. Een revalidatiebehandeling was geen optie, omdat dit te zwaar was voor de man. Hij heeft een letselschade advocaat ingeschakeld en kreeg een letselschadevergoeding van € 102.209,00. Bekijk de volledige uitspraak op de website rechtspraak.nl.

Veelgestelde vragen

Er zijn vaak veelgestelde vragen rondom letselschade. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen, met de antwoorden.

letselschade bedragen in Rotterdam

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade als u door iemand anders letsel hebt opgelopen en hier schade van ondervindt.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, kunt u schadevergoeding claimen door bijvoorbeeld een letselschade advocaat in te schakelen.

Letselschade advocaat of letselschadebureau?

Het verschil is dat een advocaat uw zaak voor de rechter kan leggen, terwijl een bureau deze bevoegdheid niet heeft. Bovendien is advocaat een beschermd beroep en mag men zich alleen advocaat noemen als diegene ingeschreven staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij heeft een letselschade een opleiding gedaan, specifiek gericht op letselschade, terwijl een letselschadebureau geen specifieke vooropleiding heeft.

Wanneer letselschade advocaat inschakelen?

Het is het beste om zo snel mogelijk na het ongeval contact op te nemen met een letselschadeadvocaat. Hij zal je informeren over wat je rechten zijn en geeft advies over wat je beter wel en beter niet kunt doen.

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Tijdens het letselschadeproces worden allerlei kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een arts of huishouding. Staat de aansprakelijkheid vast? Dan heeft u recht op een vergoeding van tussentijdse schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt u deze voorschotten.

Voorkom verjaring, neem contact op!

Is er bij u letselschade ontstaan door een ongeval en twijfelt u of u een advocaat uit Rotterdam moet inschakelen? Wacht dan niet te lang! Er geldt namelijk een verjaringstermijn van 5 jaar. Als u 5 jaar wacht dan is het claimen van een vergoeding niet meer mogelijk.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op via 085 500 9967, of vul het formulier op deze pagina in. Na een vrijblijvend en gratis adviesgesprek gaan wij voor u op zoek naar een letselschade advocaat die uw belangen behartigt tijdens het gehele traject. Wij claimen de maximale schadevergoeding en zorgen er zodoende voor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

letselschade advocaten Rotterdam

Bel voor een gratis adviesgesprek 085 500 9967