letselschade advocaat in Bergen op Zoom

Letselschade Bergen op Zoom

Om het letselschade proces na een arbeidsongeval of verkeersongeval te bespoedigen, kunt u een advocaat in de arm nemen. Advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade assisteren u onder meer bij het in kaart brengen van het opgelopen letsel, het snel verkrijgen van de schadevergoeding en het uit handen nemen van de afwikkeling van het schadeproces. Woont u in Bergen op Zoom en hebt u te maken gehad met een ongeval? Dan brengen wij u graag in contact met een letselschade specialist uit Bergen op Zoom. Neem via 085 500 9967 vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in. Tijdens het (gratis) adviesgesprek wordt er gekeken of uw zaak kans van slagen heeft. Indien dit het geval is wordt u een ervaren advocaat toegewezen die uw belangen behartigt. De advocaat uit Bergen op Zoom zal u bijstaan in het proces en claimt de maximaal haalbare schadevergoeding.

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Sloofadvocaten.nl is een service die u helpt bij het vinden van de beste letselschade advocaat voor uw specifieke zaak. Wij bieden u de mogelijkheid van een gratis telefonische intake, waarin één van de specialisten kijkt of u een zaak heeft. Als dit inderdaad het geval is, brengen wij u in contact met een letselschade advocaat voor een uitgebreide intake: ook dit is volledig kosteloos! De letselschade advocaat ondersteunt u bij elke vraag die u hebt op rechtsgebied. Zo zal uw advocaat uit Bergen op Zoom u helpen met het inventariseren van het opgelopen letsel na het verkeersongeval, het vinden van bewijzen van een whiplash en het aansprakelijk stellen van de schuldige.

Het inschakelen van een advocaat voorkomt dat u zich bezig hoeft te houden met langdurige letselschade processen of problemen met het innen van de schadevergoeding. Zo heeft u alle tijd om u te richten op uw herstel. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste specialist. Als u contact met ons opneemt stellen wij u, na een gratis intake, met alle plezier gratis in contact met een professional in Bergen op Zoom.

Bel voor een gratis adviesgesprek 085 500 9967

Wat doet een letselschade specialist?

Als wij u in contact brengen met een letselschade specialist uit Bergen op Zoom, dan kunt u ervan uitgaan dat hij ervaren is in letselschade. Zo heeft u 90% kans op een geslaagde zaak. De specialist zal u helpen met de verschillende stappen binnen het letselschade traject. Bovendien weet hij met welke verschillende vormen van het opgelopen letsel u te maken heeft. U hoeft namelijk niet alleen een schadevergoeding te eisen voor het fysieke letsel, maar u heeft tevens recht op een schadevergoeding van andere schadeposten. Zo kan u onder meer een schadevergoeding eisen voor:

  • Vermogensschade, zoals een deuk in de auto na een verkeersongeval of gescheurde kleding bij een arbeidsongeval
  • Lichamelijk letsel, zoals het oplopen van een dwarslaesie, hersenschudding of een whiplash na een arbeids- of verkeersongeval
  • Geestelijk letsel zoals gederfde levensvreugde wanneer u uw hobby of werk niet meer kunt uitoefenen na een psychologisch trauma als gevolg van een ongeval, medische fout of mishandeling
letsel specialisten

Gratis hulp en advies

Omschrijving letsel (*)


Waarom onze service?

Gratis adviesgesprek
24 uur per dag bereikbaar
Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Hoe verloopt een letselschade traject?

Als u van plan bent om in Bergen op Zoom een letselschadezaak te starten, dan bent u waarschijnlijk nieuwsgierig naar het verloop van dit proces. Vaak verschilt dit per zaak, maar over het algemeen doorloopt u een viertal fases.

  • 1. De oriëntatie. U begint met een eerste, gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Bergen op Zoom. Hierna zal de letselschadeadvocaat het proces opstarten. U wordt gevraagd om bewijsmateriaal te verzamelen. Hiervoor kunt u getuigen benaderen en een politie- of medisch rapport opvragen. Ook bonnetjes kunnen dienen als bewijsmateriaal: een bonnetje van de stomerij die uw kleding na het ongeval moest wassen, of een overzicht van de kosten voor het openbaar vervoer van en naar uw behandelend arts.
  • 2. Het vaststellen van de aansprakelijkheid. Zodra al het bewijs verzameld is belandt u in de tweede fase: het vaststellen van de aansprakelijkheid. Hierbij gaat uw letselschade advocaat in onderhandeling met de tegenpartij over de aansprakelijkheid. Ook de hoogte van de schade wordt in deze fase besproken. In sommige gevallen is een rechterlijke uitspraak noodzakelijk. Zodra de tegenpartij aansprakelijk is gesteld zal hij worden verzocht een voorschot op de letselschadevergoeding uit te keren.
  • 3. Het vaststellen van de medische eindstand. Een definitieve regeling kan pas getroffen worden zodra de medische eindstand is bereikt. Dit is het punt waarop duidelijk is welke schade u hebt geleden. In de meeste gevallen is dit het punt waarop uw behandelend arts verklaart dat u hersteld bent of dat uw handicap niet meer zal verbeteren. Bij licht letsel zal dit niet lang duren, bij zwaar of ernstig letsel is deze fase tijdrovend.
  • 4. De eindafwikkeling. Tot slot volgt de eindafwikkeling. Dit gebeurt zodra beide partijen de medische eindstand accepteren. Tijdens de eindafwikkeling kijken de partijen naar de totale schade. Daar hoort ook eventuele toekomstige schade bij. Wellicht zal uw letsel met de jaren alleen maar verergeren, waardoor in de toekomst noodgedwongen moet stoppen met werken of zal u in de toekomst aanpassingen moeten doen aan uw woning.
letselschade door arbeidsongeval Bergen op Zoom

Arbeidsongeval

Kort gezegd is een arbeidsongeval een ongeval dat plaatsvindt op of onderweg van en naar het werk. Voordat er wettelijk sprake is van een arbeidsongeval moet er aan twee losse voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet het gaan om een plotselinge gebeurtenis, dit om het ongeval te onderscheiden van een beroepsziekte. Een tweede voorwaarde is dat het arbeidsongeval moet zijn veroorzaakt door een externe kracht. Wat de oorzaak ook is, Een arbeidsongeval kan zeer nadelige gevolgen hebben voor uw verdienvermogen en geestelijk letsels is hiervan regelmatig eveneens het gevolg. Het is daarom van groot belang dat uw werkgever het bedrijfsongeval direct meldt, om zo het juiste letselschade proces te starten. Uw advocaat zal samen met u kijken naar de omstandigheden van het arbeidsongeval en brengt indien nodig de zaak voor de rechter.

letselschade door verkeersongeval Bergen op Zoom

Verkeersongeval

In Nederland vindt dagelijks menig verkeersongeval plaats. De gevolgen hiervan kunnen variëren van lichte materiële schade tot hevige lichamelijk of psychisch letsel. Het meest bekende gevolg van een verkeersongeval is een whiplash, maar ook een angst voor autorijden of regelmatige nachtmerries zijn veelvoorkomende gevolgen. Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval in Bergen op Zoom met enkel materiële schade, dan raden wij aan zoveel mogelijk aan de volgende zaken te denken. Zorg er ten eerste voor dat u de gegevens krijgt van zowel de tegenpartij als getuigen. Daarnaast, indien het mogelijk is, raden wij aan een schets te maken van de situatie. Bel de politie zodra er sprake is van lichamelijke letselschade. Zij zullen de zaak verder afhandelen. Daarnaast is het belangrijk om tevens de lange termijn gevolgen van het verkeer- of fietsongeval bij te houden. Slapeloze nachten, gederfde vreugde en hoge buskosten vormen allen reden voor de verhoging van het smartengeld.

letsel door whiplash

Whiplash

Een whiplash omvat alle nek- en rugproblemen die ontstaan door een snelle beweging van het hoofd, bijvoorbeeld veroorzaakt door een ongeval (meestal een verkeersongeval). Het gevolg van een whiplash is op korte termijn te overzien, maar kan ook een lange termijn nasleep hebben. Dit staat ook wel bekend als het Postcommotioneel syndroom (PCS). Hierbij blijven de klachten van een hersenschudding of whiplash langdurig aanhouden wat leidt tot vermogensschade en zelf psychisch letsel. Helaas is het voor artsen lastig om een whiplash aan te tonen. Wij raden aan u door de huisarts uit Bergen op Zoom door te laten sturen naar het ziekenhuis, om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen. Met name aanhoudende rug- en nekklachten die daarvoor niet bestonden vormen een aanwijzing voor het optreden van een whiplash. De medische specialist kan hiervoor de bewijzen leveren. De schadevergoeding van een whiplash varieert tussen de €5.000,- en €40.000,-, afhankelijk van de ernst van het nekletsel.

burn-out door stress

Burn-out

Een burn-out, veroorzaakt door teveel stress op het werk is helaas geen uitzondering meer. Uit onderzoek is gebleken dat het afgelopen jaar zelfs meer dan 14% van de werknemers op enig moment thuis zat met een burn-out. In een aantal gevallen is de burn-out binnen enkele weken opgelost, maar vaak neemt het proces meerdere maanden in beslag. Een werkgever is aansprakelijk voor de letselschade, mits bewezen kan worden dat de burn-out daadwerkelijk veroorzaakt is door teveel werkdruk. Dit is zeer lastig, en kan daarom het beste in overleg met een expert op dit gebied worden afgehandeld. Een continue hoge werkdruk, ontslagen op uw afdeling en meerdere mensen met oververmoeidheidsklachten vormen bewijzen voor het ontstaan van een burn-out in de werksfeer. Een advocaat uit Bergen op Zoom zal bovendien graag met u kijken naar uw thuissituatie en eventuele stressfactoren hier. Hoe vollediger het overzicht, hoe beter de kans op een goed resultaat.

medische fout schadevergoeding

Medische fout

Is er tijdens een operatie iets mis gegaan en kunt u daardoor nu niet meer slapen of uw werk uitvoeren? Maakte de tandarts een foutje? Of heeft een andere hulpverlener een medische misser begaan? Dan is het vaak onduidelijk wat u hierop precies kunt doen. Het eenvoudige antwoord hierop is dat u recht hebt op een schadevergoeding zodra u door verwijtbaar medisch handelen schade oploopt. Of het nu gaat om geestelijke of lichamelijke schade, een smartengeld geldt dan als vergoeding voor het leed. Het aanvragen van een dergelijke vergoeding doet u door een schadeclaim in te dienen.

letsel door mishandeling

Letselschade na mishandeling

Wie het onderwerp was van mishandeling heeft recht op een letselschade vergoeding. De algemene term mishandeling staat voor alle zaken waarbij er sprake is van geweld, zowel psychisch als fysiek. Onder andere slachtoffers van beroving en seksueel misbruik vallen binnen deze categorie. Slachtoffers van mishandeling kunnen de dader vaak op twee fronten aanvallen: in een strafproces, waarbij de dader een straf moet uitzitten; en in een civiele rechtszaak, wat leidt tot de uitgifte van smartengeld. Hebt u wel recht op dit smartengeld, maar is het vermogen van de dader te gering? Dan krijgt u het geld uit een speciaal schadefonds voor geweldsmisdrijven.

Zoekt u een geschikte letselschade specialist?

Laat ons u helpen met het vinden van een ervaren letselschadespecialist!

Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier
letsel door hondenbeet

Gebeten door een hond

Hondenbeten komen veel voor in Nederland, de beten variëren van lichte verwondingen tot diepe beten waar littekens en een trauma het gevolg van vormen. Regelmatig krijgen wij van onze klanten uit Bergen op Zoom dan ook de vraag of het mogelijk is de eigenaar van de hond aansprakelijk te stellen voor de letselschade. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de omstandigheden waarin het slachtoffer gebeten is. Liep de hond los? Werd de hond gepest? Jutte de eigenaar het dier op om aan te vallen? Al deze factoren hebben invloed op de aansprakelijkheid en de mate van schadevergoeding die uitgekeerd wordt.

RSI pijn

RSI

Een groot deel van de klachten die op de werkvloer ontstaan zijn het gevolg van herhaalde bewegingen die een spierspanning veroorzaken. Deze klachten worden verzameld onder de term RSI: Repetitive Strain Injury. Voorbeelden van deze RSI klachten zijn de tenniselleboog, muisarm en het carpaal tunnel syndroom. Dergelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door het steeds moeten tillen van zware materialen, maar ook door de hele dag te typen. Om te voorkomen dat er RSI aandoeningen ontstaan, moet de werkgever een goede werksituatie bieden, en letten op eventuele beginnende RSI aandoeningen.

letsel door ongeval op de fiets

Fietsongeval

Een fietser heeft bij een fietsongeval vrijwel altijd recht op schadevergoeding, mits er werd voldaan aan de geldende verkeersregels. Wanneer u aangereden bent is het zaak om zo snel mogelijk naar de controle van de EHBO of huisarts te gaan om medische bewijzen te hebben van het letsel. Daarnaast is het tevens zaak om spoedig de tegenpartij van het fietsongeval aansprakelijk te stellen. Wij adviseren bovendien om juridische hulp te regelen. Zo weet u zeker dat de juiste stappen genomen worden, en hebt u geen omzien meer naar het letselschadeproces.

materiële en immateriële schade

Materiële en immateriële schade

Bij zowel een bedrijf- als verkeersongeval ontstaat er vaak materiële en immateriële schade. Materieel letsel is het meest voorkomend en omvat alles wat kapot is gegaan: van vervoersmiddel tot kleren, brillen en andere zaken. Immateriële schade is minder duidelijk aan te geven. Het gaat hierbij om zaken zoals nachtmerries, een verminderd werkvermogen, extra benzinekosten door bezoeken aan het ziekenhuis, of kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer. Veel van de immateriële schade is lastig te bewijzen, maar met behulp van een letselschade advocaat is het wel mogelijk hiervoor een schadevergoeding te krijgen. Wilt u meer informatie? Bel ons dan voor een gratis telefonisch intakegesprek.

shockschade in Bergen op Zoom

Shockschade

In Nederland onderscheiden wij shockschade en affectieschade. In het geval van affectieschade loopt u emotionele schade op als gevolg van het ongeval van een dierbare. Als het slachtoffer overlijdt of ernstig gewond raakt dan doelen wij bij affectieschade op de pijn, het verdriet en het verlies van levensvreugde van u als bijstaander. Hiervoor kunt u in Nederland op dit moment geen smartengeld claimen. In het geval van shockschade is het wel mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Hierbij gaat het om de opgelopen psychische schade nadat u getuige bent geweest van een ongeval of de gruwelijke gevolgen hiervan. Shockschade komt in Bergen op Zoom vaak voor bij nabestaanden, maar het is ook mogelijk om een vergoeding te claimen wanneer er geen sprake is van een relatie tot het slachtoffer. Een psychiater dient vast te stellen of het om affectieschade of shockschade gaat. In de praktijk blijkt vaak dat dit verschil maar moeilijk te onderscheiden is.

smartengeld claimen in Bergen op Zoom

Letselschade claimen

Wanneer u letselschade oploopt is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met een letselschadezaak. Hiervoor kunt u gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen, waarna wij u kosteloos in contact brengen met een advocaat in Bergen op Zoom. Tijdens de telefonische intake wordt er gekeken naar uw zaak. Heeft u inderdaad recht op een vergoeding? Dan brengen wij u in contact met een letselschade advocaat voor een uitgebreider intakegesprek, ook dit is volledig gratis. Het claimen van letselschade verloopt in grote lijnen als volgt:

1. Uw letselschade advocaat dient namens u een claim in, waarin hij de wederpartij aansprakelijk stelt.
2. Samen verzamelt u alle schadeposten. Uw advocaat helpt u, zodat u zeker weet dat u geen schadeposten vergeet. Ook vraagt hij, met uw toestemming, uw medisch dossier op.
3. De totale letselschade wordt berekend, waarna u uiteindelijk krijgt waar u recht op hebt.

Heeft u recht op smartengeld?

Neem contact op voor een gratis intakegesprek. Wij koppelen u aan een ervaren letselschade advocaat.

Gratis advies bij letsel 085 500 9967
richtlijnen letselschade

Gedragscode letselschade

Een advocaat moet vaak voldoen aan diverse gedragscodes en richtlijnen. Zo ook een letselschade advocaat. Deze moet zich houden aan de regels die zijn opgesteld in de Gedragscode Behandeling Letselschade, zoals uitgegeven door de letselschade raad. De gedragscode is opgesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen in de afhandeling van zaken rondom een verkeer- en bedrijfsongeval. Het doel hiervan is om de persoonlijke bejegening van slachtoffers te optimaliseren en de technische aspecten van de schaderegeling te verbeteren. Wilt u meer weten over deze gedragscode? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

smartengeld Bergen op Zoom

Smartengeld of schadevergoeding?

Vaak wordt ons door klanten uit Bergen op Zoom gevraagd wat het exacte verschil is tussen smartengeld en een schadevergoeding, omdat het erop lijkt dat veel letselschade advocaten dit begrip door elkaar gebruiken. Kort gezegd komt het er op neer dat smartengeld een deel is van de schadevergoeding die u krijgt. Een schadevergoeding staat daarbij over het algemeen voor de materiële schade, terwijl smartengeld is gericht op immaterieel letsel. Voorbeelden van dergelijk letsel zijn het hebben van nachtmerries of een verminderd werkvermogen. Helaas is het optreden van dergelijke problemen moeilijk aan te tonen als direct gevolg van een mishandeling, medische fout of verkeersongeval.

berekenen van hoogte smartengeld

Smartengeld berekenen

De hoogte van smartengeld is afhankelijk van diverse factoren. Dit zijn onder andere de aard en ernst van het letsel, de geleden pijn, de duur van het herstel en eventueel onherstelbare zaken zoals (zichtbare) littekens, en de invloed van de opgelopen letselschade op uw werk, vrije tijd en relaties. Zodra de specialisten deze factoren hebben geanalyseerd en de medische eindstand is opgesteld, zal door de rechter worden gekeken naar vergelijkbare zaken en de hoogte van het smartengeld dat daar is gegeven. Dergelijke zaken vindt u in het smartengeld boekje dat is uitgegeven door de ANWB. Een voorbeeld is de vergoeding voor overlijden ten gevolge van een misdrijf voor nabestaanden, deze is €2.500,-

keurmerk voor letselschade

Keurmerk letselschade?

Advocaten in Bergen op Zoom gespecialiseerd in letselschade zijn mogelijk aangesloten bij één of meerdere specialisatieverenigingen. Al deze specialisatieverenigingen werken samen via de overkoepelende stichting De Letselschade Raad. Samen streven zij naar een verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. De Raad stelt gedragscodes op, evenals richtlijnen voor schadevergoedingen en ziet toe op kwaliteit. Door middel van harmonie, openheid en respect wil De Letselschade Raad mensen met letselschade ondersteunen. Indien een advocaat werkzaam is op het gebied van letselschade, dan kan hij zich aansluiten bij het Register Letselschade. Dit geeft potentiële klanten een inzicht in de kwaliteiten van de advocaat waar zij mee werken.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

Bent u nieuwsgierig hoeveel smartengeld u kan ontvangen? Dit is grotendeels afhankelijk van uw opgelopen letsel. In de meeste letselschadezaken gaat het om de categorie licht letsel: lelijke littekens, kneuzingen, schaafwonden of een lichte hersenschudding. Hierbij kan u rekenen op bedragen van €1.500,- tot €3.500,-. In principe zijn dit allemaal verwondingen waarbij u geen beperkingen ondervindt in het uitvoeren van uw hobby’s of beroep. Wanneer u een bepaalde tijd afhankelijk bent geweest van hulp of een milde lichamelijke of geestelijke handicap hebt opgelopen dan spreken we van de categorie matig letsel, waarvoor de bedragen tot €9.000 oplopen. De echt hoge bedragen worden pas uitgekeerd wanneer er sprake is van zeer zwaar letsel. Hierbij gaat het om bedragen van €43.000,- tot €76.000,-. Voorbeelden zijn het verlies van uw spraak, blindheid, een hoge dwarslaesie of een ernstige, geestelijke stoornis.

letselschade schadevergoeding eisen Bergen op Zoom
Gratis intake 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Door de steeds hogere werkdruk en het terugdringen van het aantal werknemers, bestaan er steeds meer mensen met stressklachten en oververmoeidheid, welke tezamen kunnen leiden tot een burn-out. Om een burn-out te voorkomen is er adequaat handelen van de bedrijfsleiding gewenst. Helaas was dit niet het geval in deze zaak. Een man zat al een paar dagen thuis met vermoeidheidsklachten, waarvan hij vermoedde dat ze konden leiden tot ergere klachten. Hij gaf daarom aan bij de leidinggevenden dat hier een oplossing voor moest worden gezocht, maar hier werd niets mee gedaan. Op eigen initiatief is er vervolgens een gesprek gekomen met de werkcoach en leidinggevende. De werkcoach bepaalde dat er hulp nodig was met het oog op psychische klachten, en gaf de leidinggevende de opdracht hiermee aan de slag te gaan. Opnieuw werd er geen oplossing gezocht. De man bleef thuis, en kwam in de ziektewet. Uit vervolgonderzoeken bleek daarna dat hij last had van de schildklier door de stressklachten, waarna een depressie optrad. Tegenwoordig is de man weer gedeeltelijk aan het werk bij de oude werkgever, maar een fulltime baan is nog niet mogelijk. De rechter bepaalde dat de verzekeraar een som van €120.000,- aan de man moest betalen.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wanneer jongeren bijeenkomen voor een drankje en gezelligheid, dan ontstaan er nogal eens wilde plannen en risicovolle situaties. In het geval van de jongeman in deze casestudie sprong een vriend tijdens een wilde bui op z’n rug, wat leidde tot grote gevolgen. Hoewel het in eerste instantie leek alsof de jongeman door zijn enkel ging tijdens de stunt, bleek al snel dat er meer aan de hand was toen hij niet meer overeind kon komen. De vrienden hebben daarom direct het alarmnummer gebeld, en de jongeman is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis bleek uit de röntgenfoto’s en het onderzoek dat hij naast een enkel uit de kom tevens gescheurde enkelbanden en een gebroken kuitbeen had. Gevolg: een operatie, zes weken in het gips en nog vier weken op krukken, gedurende welke tijd hij niet aan het werk kon. Daarnaast is er door het ongeluk nog heel wat materiële schade ontstaan. Zo werd zijn broek kapot geknipt voor het onderzoek en moest er een scootmobiel komen om mobiel te blijven. De jongeman stelde zijn vriend voor het letsel aansprakelijk en de rechter bepaalde dat hij recht had op een vergoeding en smartengeld van €10.000,-.

Voorbeeldcase 3: litteken door medische misser

Als een 24 jarige vrouw aanklopt bij de arts dan stelt hij al snel een diagnose en ze ondergaat al snel een operatie. Achteraf blijkt dat de gestelde diagnose onjuist is. De arts heeft onvoldoende onderzoek verricht en is te snel tot conclusies gekomen. Na de operatie blijft de jonge vrouw achter met een groot litteken op haar buik. Dit litteken herinnert haar dag in dag uit aan de onnodige operatie en is ze voor de rest van haar leven getekend. Daarbij heeft ze ook fysiek last van het litteken. Het zorgt voor een trekkend gevoel, dat regelmatig erg pijnlijk is. Tijdens het proces hield de rechter rekening met de jonge leeftijd van het slachtoffer, gecombineerd met het feit dat ze hier de rest van haar leven mee geconfronteerd wordt. De vrouw in kwestie kreeg uiteindelijk een bedrag van €18.569,- uitgekeerd.

letselschade bedragen Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom en omgeving

Voorkom verjaring, neem contact op!

Aan letselschade zit in Bergen op Zoom een verjaringstermijn verbonden. In sommige gevallen is deze verjaringstermijn 20 jaar, maar meestal verjaart uw zaak 5 jaar nadat u bewust bent geworden van de schade en de aansprakelijke partij. Wij raden u daarom aan om zo snel mogelijk in contact te komen met een advocaat uit Bergen op Zoom. Alleen dan bent u verzekerd van de juiste hulp en krijgt u waar u recht op hebt. Weet u niet zeker of u recht hebt op smartengeld of bent u benieuwd naar de bedragen waar u recht op heeft? Neem contact met ons op via het formulier voor gratis advies of neem telefonisch contact met ons op. Wij stellen u, na een gratis adviesgesprek, in verbinding met een advocaat uit Bergen op Zoom.

Bel voor een gratis adviesgesprek 085 500 9967