Letselschade Advocaat Eindhoven

Letselschade advocaat Eindhoven

Als u letsel heeft opgelopen door een arbeidsgeval, verkeersongeval, fietsongeval of bijvoorbeeld mishandeling, dan kunt u hiervoor een letselschade vergoeding aanvragen. Om het letselschade proces te bespoedigen, kunt u het beste een advocaat uit Eindhoven in de arm nemen. Deze kan u assisteren bij het in kaart brengen van het letsel, en bijvoorbeeld het vinden van bewijsmateriaal voor een whiplash. Onze specialisten werken onder meer in Eindhoven en hebben letselschade processen na een ongeval als specialisatie. Heeft u in Eindhoven letsel opgelopen? Neem dan contact op via 085 500 9967 of ons contactformulier. Wij helpen u graag met het verkrijgen van de vergoeding waar u recht op heeft.

Ruime ervaring in de advocatuur

Een advocaat uit ons allround advocatenbedrijf beschikt over ruime ervaring in de advocatuur. Omdat wij ons gespecialiseerd hebben in processen rondom letselschade na een ongeval (denk hierbij zowel aan letselschade na een verkeersongeval, arbeidsongeval als medische fout), kunnen we u hier uitstekend bij ondersteunen. Wanneer u in Eindhoven contact met ons opneemt, dan helpen we u ten eerste met het inventariseren van het ondervonden letsel. Dit omvat lichamelijk letsel, zoals een whiplash, maar tevens verhoogde buskosten, een gescheurd kledingstuk, of verminderd verdienvermogen. Daarna helpen we u bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het afronden van het proces rondom de schadevergoeding. Wanneer u in Eindhoven contact met ons opneemt, dan zullen wij samen met u een proces starten dat bestaat uit de volgende stappen:

1. Intakegesprek. Hierbij inventariseren we samen met u het ondervonden letsel. Dit kan lichamelijk letsel zijn, zoals een whiplash, maar tevens nachtmerries na mishandeling, een beschadigde fiets, of verminderd verdienvermogen vallen hieronder.

2. Verzamelen bewijsmateriaal. Het gaat dan om beeldmateriaal van het ongeval, bonnetjes voor extra uitgaven, medische facturen en doktersadviezen.

3. Vaststellen aansprakelijkheid. Dit onderdeel van het letselschade proces wordt door de advocaten van beide partijen afgehandeld. Met het bewijsmateriaal als basis wordt gekeken wie aansprakelijk is. Eventueel kan op basis hiervan al een voorschot op de schadevergoeding worden gegeven.

4. Vaststellen medische eindstand. Pas wanneer alle materiële en immateriële gevolgen van het arbeid- of fietsongeval duidelijk zijn, kan men bij het advocatenkantoor uit Eindhoven uw medische eindstand vaststellen. Vervolgens ronden we het proces af.

5. Afronding. Op basis van de medische eindstand moeten de advocaten van beide partijen een overeenstemming bereiken over de schadevergoeding. Uw letselschade advocaat helpt u daarna met het bijbehorende papierwerk.

Uw letsel, ons specialisme

Zoals gesteld kunt u letselschade oplopen door een verkeersongeval, fietsongeval en arbeidsongeval, maar eveneens door een medische fout of mishandeling. Het gaat dan niet alleen om materiële schade zoals een deuk in uw auto, maar ook om geestelijke en immateriële schade zoals het inschakelen van huishoudelijke hulp of nachtmerries na mishandeling. Dit betekent dat de schadevergoeding niet alleen van toepassing is op directe gevolgen van het ongeval, maar eveneens op uitgaven op de lange termijn. Een advocaat van ons allround bedrijf kan u in Eindhoven onder meer assisteren bij de volgende vormen van schade: verminderd verdienvermogen, lichamelijk letsel (whiplash, hersenschudding, dwarslaesie, geestelijk letsel (geleden pijn, gederfde levensvreugde, post traumatische stressstoornis) en materiële schade.

Letsel Specialisten

Contactformulier

Omschrijving letsel (*)

Gelieve dit veld leeg te laten.

Waarom onze letsel specialist?

  • Gratis adviesgesprek
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Bewezen succesvol in het claimen van letsel
  • Jarenlange ervaring
Arbeidsongeval letselschade Eindhoven

Arbeidsongeval

Veel mensen denken dat een arbeidsongeval alleen ongevallen omvat binnen de bouw, met een steiger, of technische apparatuur. Het begrip arbeidsongeval omvat echter vele andere vormen van letselschade. Denk bijvoorbeeld aan ziektes op latere leeftijd door langdurige blootstelling aan gevaarlijke straling, of uitglijden op de werkvloer van een keuken. Wat het ongeval ook is, werkgevers hebben de plicht deze te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht voor een ongeval geldt zowel voor eigen werknemers als uitzendkrachten. Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en hebt u hulp nodig bij het afhandelen van de schadevergoeding? Een letselschade advocaat neemt de benodigde stappen met u door. Onze advocaat zal u bijvoorbeeld vragen naar de omstandigheden tijdens het arbeidsongeval, maar eveneens naar zaken die u eerder waren opgevallen op het bedrijfsterrein. Omdat een ongeval in een klein hoekje zit, is het leveren van bewijsmateriaal tevens van belang.

Verkeersongeval letselschade Eindhoven

Verkeersongeval

In Nederland gebeurt er dagelijks menig verkeersongeval. Hieronder verstaan wij een ongeval waarbij één of meerdere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dankzij een verkeersongeval loopt u naast het risico van nekletsel of geestelijke schade (angst om weer in de auto te stappen) ook de kans op materiële verliezen. Hebt u lichamelijk letsel opgedaan bij het verkeersongeval? Dan dient u altijd de politie in te schakelen. Gaat het enkel om materiële schade, dan is het voldoende om samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Noteer wel altijd alle gegevens van getuigen en schets de situatie van het ongeval. Dit is essentieel wanneer u samen met een werknemer van en advocatenkantoor achteraf toch een schadeclaim indienen wilt. Een advocaat kijkt dan met u mee naar de bewijzen voor het ongeval, en de schade die hier het gevolg van is. Het smartengeld dat u voor een verkeersongeval ontvangt loopt soms op tot tienduizenden euro’s.

Whiplash letsel

Whiplash

Een whiplash is de meest voorkomende vorm van lichamelijk letsel na een verkeersongeval. Het wordt veroorzaakt door een plotselinge beweging van het hoofd, waarvan een rug- of nekprobleem het gevolg is. Hierbij hoeft het hoofd niet geraakt te worden door een voorwerp. Daarnaast zorgt een whiplash soms voor hersenschade en hersendisfunctie. Dit wordt in medische termen aangeduid met hersenschade door inertiaalkracht, of diffuse axonale beschadiging. Bij een kop-staart aanrijding is alleen bij de voorste wagen kans op letsel als een whiplash. Omdat een whiplash moeilijk te bewijzen is, raden wij aan een advocaat in te schakelen om het recht op schadevergoeding te claimen en u van verdere informatie te voorzien. Het meest aantoonbare bewijs voor een whiplash door een ongeval is een voortdurende nek- of rugklacht die daarvoor niet bestond. Dit moet u door een medisch specialist laten aantonen.

Burn-out

Burn-out

Steeds meer mensen uit Eindhoven krijgen te maken met een burn-out, veroorzaakt door het werk. Uit onderzoek blijkt dat dit elk jaar zo’n 14% van de werknemers overkomt. In de meeste gevallen vraagt een burn-out een lange herstelperiode, wat betekent dat het slachtoffer gedurende deze tijd geen werkzaamheden, maar ook weinig andere taken op zich kan nemen. Voor het gederfde plezier en de gemiste inkomsten is het mogelijk een schadevergoeding aan te vragen. Hoewel een werkgever bij een burn-out altijd aansprakelijk is voor de letselschade, is het aan u om te bewijzen dat de burn-out inderdaad door het werk veroorzaakt is. Wij adviseren om een advocaat te vragen u hierbij te helpen. Zo levert het aanvragen van smartengeld voor een burn-out geen extra stress op die de klachten wellicht verergert. Ook wanneer u ondertussen weer aan het werk bent hebt u recht op een vergoeding.

medische misser

Medische fout

Wie door nalatigheid van een ziekenhuis of arts schade oploopt, vindt het vaak lastig om hierover duidelijkheid te krijgen, en weet meestal niet wat er mogelijk is op het gebied van schadevergoeding. Daarbij komt dat de meeste ziekenhuizen vrij weinig openheid van zaken geven op het gebied van medische fouten. Om de patiënt te beschermen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (afgekort als GOMA). Met deze gedragscode is het in rechtszaken eenvoudiger om openheid te krijgen bij zaken rondom medische aansprakelijkheid. De uiteindelijke vergoeding die u krijgt hangt af van de opgedane geestelijke of lichamelijke letselschade.

letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Er bestaan vele vormen van mishandeling. Bent u bij een geweldsmisdrijf gewond geraakt? Of heeft u psychische problemen opgelopen door seksueel misbruik? Het is een optie om hiervoor een geldelijke vergoeding te krijgen. Voor het aanvragen van een schadeloosstelling is het van groot belang dat u het hele verhaal vertelt, en wij zullen hierop de vervolgstappen ondernemen. Onze advocaat uit Eindhoven overlegt bijvoorbeeld met u over de wens voor het starten van een strafproces of tevens een civielrechtelijk proces. Beschikt de dader niet over de geldelijke middelen om de schadevergoeding te betalen die de rechter u heeft toegewezen? Er bestaat een speciaal schadefonds geweldsmisdrijven.

Vrijblijvend contact met een letselschade advocaat?

Bel ons voor vrijblijvend en gratis advies indien u letsel heeft opgelopen of vul ons contactformulier in.

Letselschade specialist bellen
Hondenbeet Eindhoven

Gebeten door een hond

Regelmatig worden wij door onze klanten gevraagd of het mogelijk is een letselschadevergoeding te krijgen nadat men door een hond gebeten is. Hondenbeten komen vaak voor, variërend van een lichte verwonding tot ernstig letsel met trauma en angstgevoelens als gevolg. De aansprakelijkheid van de hondenbeet is afhankelijk van de context. Liep de hond bijvoorbeeld los en fietste de gebeten persoon alleen voorbij? Of werd de hond gepest door het gebeten kind? In het wetboek staat dat de bezitter van het dier aansprakelijk is, tenzij omringende factoren dit anders maken. Een advocaat van ons advocatenkantoor zoekt desgewenst met u de mogelijkheden uit.

RSI klachten Eindhoven

RSI

De afkorting RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Het is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan de handen, polsen, armen en schouders. RSI klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen die een continue spierspanning tot gevolg hebben. Voorbeelden van RSI klachten zijn het carpaal tunnelsyndroom, een muisarm of een tenniselleboog. Tegenwoordig is het werken achter een beeldscherm de grootste veroorzaker van RSI problemen. De werkgever is daarom verplicht om een goede werksituatie en lichaamshouding mogelijk te maken. Heeft de werkgever dit nagelaten, dan is deze aansprakelijk voor wanneer RSI klachten ontstaan.

letselschade na fietsongeluk

Fietsongeval

Wie aangereden wordt met de fiets wordt over het algemeen gezien als het slachtoffer. Dit wel alleen indien de fietser zich hield aan de verkeersregels en in het donker licht op de fiets had. Wanneer dit het geval is, dan is de automobilist aansprakelijk voor alle schade, zowel materieel als immaterieel. Zo kan de fietser in dit geval de ziekenhuiskosten, vervoerskosten en schade aan fiets en kleding op de veroorzaker van het fietsongeval verhalen. Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval? Eén van onze advocaten helpt u graag met de schadevergoeding op te eisen bij de juiste partij.

second opinion aanvragen

Second opinion

Hebt u een letselschade advocaat in de arm genomen, maar twijfelt u aan het werk dat degene verricht? Het is mogelijk om een second opinion te laten uitvoeren. Bij ons advocatenkantoor is elk eerste gesprek gratis, waardoor u al snel weet of u met uw huidige letselschade advocaat verder kunt, of van juridische representatie wilt wisselen. Voor een second opinion betaalt u meestal geen extra kosten, wat betekent dat u hier financieel niet op achteruit gaat. Wilt u graag een second opinion aanvragen? Aarzel dan niet om vandaag nog ons contactformulier in te vullen. Wij zullen uw hulpvraag spoedig beantwoorden.

letselschade Eindhoven

No cure no pay

Indien u ervoor kiest gebruik te maken van de diensten van een advocaat uit ons bedrijf, dan zijn er twee betaalmogelijkheden. De eerste is een standaard betaling door middel van een uurtarief. U bepaalt vanaf het moment dat u besluit de schadevergoeding op te eisen met behulp van onze diensten. Daarnaast is het een optie om te betalen op basis van een no cure no pay principe. Hierbij betaalt u pas nadat u zeker bent dat het smartengeld uw kant op komt. Deze methode geeft meer zekerheid, maar wij rekenen hierbij wel een hoger uurtarief. Wij adviseren om goed te kijken naar de situatie van het ongeval, en om op basis hiervan uw betaalwijze te kiezen.

gedragscode letselschade

Gedragscode letselschade

In Nederland bestaat de zogeheten Letselschade Raad. Deze raad zorgt ervoor dat alle letsel zaken op dezelfde wijze worden afgehandeld, waardoor er één lijn bestaat in de Nederlandse rechtspraak. Zij hebben daarom een Gedragscode Behandeling Letselschade uitgegeven. Dit boekje zorgt ervoor dat er een betere persoonlijke bejegening komt van het slachtoffer, maar heeft tevens een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling als doel. Onze advocaten uit Eindhoven moeten zich aan alle regels en richtlijnen van deze gedragscode houden. Hiermee verzekeren wij u van een optimale behandeling en een eerlijke afhandeling van de letselschade zaak.

materiële schade

Materiële en immateriële schade

Wie het slachtoffer is geworden van een verkeer- of arbeidsongeval, kan last krijgen van verschillende soorten letsel. De meest gebruikelijk vorm van letsel is materiële schade. Dit gaat onder andere om kapotte vervoersmiddelen of gescheurde kleding. Daarnaast is het bij menig ongeval mogelijk om immateriële schade op te lopen. Dit gaat onder andere om psychisch letsels zoals nachtmerries en werkvertraging, maar ook om de noodzaak van het gebruik van de bus, of het inhuren van een hulp in de huishouding. Al deze factoren bepalen mede de hoogte van de schadevergoeding en het smartengeld. Als u wilt weten wat de vergoeding wordt voor uw verkeersongeval of arbeidsongeval, dan is een intakegesprek bij een advocaat uit Eindhoven aan te raden.

smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen

Wanneer het smartengeld in een rechtszaak berekend moet worden, dan zal de rechter uitgaan van alle omstandigheden van het ongeval. Is bijvoorbeeld de letselschade opgelopen tijdens een dag waarop de weg bevroren was? Hoe snel reed een autobestuurder? En wat voor psychisch letsel is er bijvoorbeeld opgetreden? Daarnaast moet men rekening houden met eerder toegekende bedragen voor vergelijkbare omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld het smartengeld voor een overlijden ten gevolge van een misdrijf €2500,-. Andere bedragen staan vastgesteld in het smartengeldboekje dat is uitgegeven door de ANWB. U vindt dit in elke ANWB-winkel, of vindt deze online. Tevens kunt u de expertise inschakelen van een letselschadespecialist om het exacte bedrag te berekenen.

smartengeld

Smartengeld of schadevergoeding?

Van diverse klanten uit Eindhoven kregen wij de vraag wat nu precies het verschil is tussen een schadevergoeding en smartengeld. Bij verschillende websites worden deze termen namelijk door elkaar gebruikt. Smartengeld is echter een speciale vorm van schadevergoeding. Dit is de vergoeding die u krijgt na een ongeval, waarbij immaterieel leed het gevolg was. Dergelijk letsel is moeilijk te bewijzen, maar is wel van invloed op uw dagelijkse praktijk. Hoe hoog de vergoeding voor immaterieel leed zoals nachtmerries of een beschadigde naam is, is afhankelijk van diverse externe factoren. Uw advocaat zal dit samen met de tegenpartij en eventueel een rechter afhandelen.

letselschadeadvocaat Eindhoven

Wij zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft

Hebt u na een ongeval problemen met sporten, kunt u het huishouden niet meer uitvoeren, uw auto niet meer gebruiken, of durft u na een verkeersongeval niet meer de straat over te steken? Onze letselschade advocaat helpt u in Eindhoven graag met het afhandelen van het proces rondom de schadevergoeding. Vraag telefonisch of via het contactformulier een gratis intakegesprek aan in de omgeving van Eindhoven. Dankzij ons no cure, no pay principe, hoeft u bovendien in 90% van de gevallen geen rechtskosten te betalen. Vele klanten uit Eindhoven zijn u voorgegaan, en allen zijn naar tevredenheid geholpen. Bel daarom vandaag nog 085 500 9967 of vul het contactformulier in. Wij zijn u graag van dienst in Eindhoven.

Letsel Specialisten

In Eindhoven en omgeving

Voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Het aantal werknemers met een burn-out stijgt in Nederland jaarlijks aanzienlijk. Men zou dan ook verwachten dat werkgevers ondertussen een vast protocol hebben voor het omgaan met ziekte en het voorkomen van stressklachten en oververmoeidheid. Helaas is dit regelmatig nog niet het geval, zo ook in deze zaak. Een man raakte in de ziektewet door nalatigheid van de baas. Toen hij de eerste klachten van een burn-out kreeg is hij hiermee naar de leiding gegaan, en heeft hij aangegeven dat er een oplossing moest worden gezocht. Hier werd niets mee gedaan. Na een gesprek met de werkcoach en leidinggevende bleek dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg de opdracht hier vaart achter te zetten, maar wederom werd er niets met de opdracht gedaan. Toen de man langere tijd ziek bleef werden er verdere onderzoeken gedaan, en bleek dat er tevens sprake was van een aandoening aan de schildklier. De oorzaak? Een lange periode van stress. Door al deze omstandigheden raakte de man in een depressie. Uiteindelijk lukte het de man om weer gedeeltelijk aan de slag te gaan bij de oude werkgever. Daarnaast betaalt de verzekeraar hem, dankzij onze hulp, een som van €120.000,- schadevergoeding.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wie jong is doet gekke dingen, en hierdoor ontstaan er soms gevaarlijke situaties. Tijdens een avondje gamen sprong een jongeman bij ons slachtoffer op de rug. Omdat de benadeelde op dit moment onstabiel stond ging hij op het eerste oog door zijn enkel. Toen hij echter niet meer van de grond omhoog kon komen bleek dat er meer aan de hand was dan dat. Direct hebben de jongens toen het alarmnummer gebeld, en met een ambulance is de jongeman naar het ziekenhuis gebracht. Na het maken van röntgenfoto’s bleek dat niet alleen de enkel uit de kom was, maar ook dat de enkelbanden gescheurd waren en het kuitbeen gebroken was. Een operatie was direct nodig, en het been werd gegipst. Pas na zes weken mocht het gips eraf, en nog weer 4 weken later was de jongeman in staat zonder krukken te lopen. Gedurende deze 10 weken kon hij zijn werk niet uitoefenen en zelfs nu nog zit hij in een revalidatieproces. Daarnaast loopt over de zijkant van z’n hele been een litteken, en waren er verschillende vormen van materiële schade zoals kapotte kleren en de aanschaf van een scootmobiel. Hiervoor kreeg hij een uiteindelijke schadevergoeding van €10.000,-.