letselschade advocaat Breda

Letselschade Breda

U zoekt een letselschade advocaat in Breda? Als u letsel heeft opgelopen door een arbeidsongeval, verkeersongeval, fietsongeval of mishandeling dan heeft u misschien recht op een letselschade vergoeding. Een letselschadevergoeding zal uw letsel of opgelopen schade niet spontaan oplossen, maar het verzacht het leed wel enigszins. Wilt u een vergoeding claimen? Via ons netwerk komt u in contact met een ervaren letselschade specialist die u zal ondersteunen tijdens het hele proces. Tijdens een eerste gratis telefonisch intakegesprek wordt bekeken of er voldoende grond is voor een letselschade zaak. Heeft u letsel opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact op via 085 500 9967. Wij zijn telefonisch 24 uur per dag bereikbaar. Liever contact per email? Maak dan gebruik van het contactformulier. Uw letselschade heeft onze prioriteit. Wij helpen u om de maximaal haalbare schadevergoeding te claimen.

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Hoe gaat onze dienstverlening precies in zijn werk? Allereerst ontvangt u een gratis telefonisch intakegesprek met een van onze specialisten. Dit betreft een quick scan waarin wordt gekeken of er een reële zaak gemaakt kan worden. Daarnaast is het mogelijk om een second opinion aan te vragen voor een reeds bestaande zaak. Er wordt gekeken naar:

 • Is er letsel door een ongeval, mishandeling of nalatigheid?
 • Is er een aansprakelijke partij aanwijsbaar?
 • Is het ongeval maximaal 5 jaar geleden gebeurd (i.v.m. verjaring)?
Afhankelijk van de uitkomsten van de intake wordt er contact gelegd met een ervaren letselschade advocaat uit de omgeving van Breda. De advocaat wordt toegewezen op basis van de aard van de zaak (het soort letsel) en uw woonplaats. Iedere advocaat heeft zijn eigen expertise(s), door toewijzing van de juiste letselschade advocaat heeft uw zaak meer kans van slagen. De advocaat zal u uitnodigen voor een uitgebreid gratis intakegesprek om dieper op de zaak in te gaan. Na deze intake heeft de advocaat een goed beeld hoe de zaak zal verlopen. Samen wordt dan besloten of er een rechtszaak zal worden gestart. Indien er een zaak wordt aangespannen dan is de kans zeer groot dat u deze wint. Wanneer de zaak wordt gewonnen worden advocaatkosten onderdeel van het smartengeld. Hierdoor heeft u geen kosten en betaalt de tegenpartij uw letselschadeadvocaat.

Gratis adviesgesprek 085 500 9967

Wat doet een letselschade specialist?

Zoals gezegd brengen wij u, indien gewenst, in contact met een ervaren letselschade specialist uit de regio van Breda. De expert zal u begeleiden gedurende het hele proces: van het verzamelen van het bewijs tot het vaststellen van de medische eindstand. Natuurlijk mag u een vergoeding eisen voor de fysieke schade, zoals de schade aan uw auto na een verkeersongeval. Er bestaan echter nog meerdere schadeposten waarvoor u ook recht hebt op een letselschadevergoeding. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De lasten van een verminderd inkomen
 • Schade door lichamelijk letsel, zoals een whiplash, hersenschudding of een dwarslaesie
 • De kosten voor materiële schade
 • Geestelijk letsel, zoals geleden pijn, gederfde levensvreugde, shockschade of een post traumatische stressstoornis
letsel specialisten

Gratis hulp en advies

Omschrijving letsel (*)


Waarom onze service?

Gratis adviesgesprek
24 uur per dag bereikbaar
Wij zorgen ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft!

Hoe verloopt een letselschade traject?

Woont u in Breda en heeft u letselschade opgelopen? Laat ons u helpen met het vinden van een ervaren specialist. Het proces van een letselschadetraject verschilt per expert, maar globaal ziet het er als volgt uit:

 • 1. Intakegesprek. Tijdens het intakegesprek in Breda inventariseren wij samen met u het ondervonden letsel. Dit kan zowel lichamelijk, geestelijk als materialistisch letsel zijn. Denk hierbij dus aan een opgelopen whiplash of litteken. Nachtmerries na een mishandeling of gederfde levensvreugde valt hier ook onder, evenals beschadigingen aan uw fiets, auto of zelfs kleding. Na dit telefonische intakegesprek brengen wij u, indien gewenst, in contact met een expert uit de regio Breda.
 • 2. Verzamelen bewijsmateriaal. Omdat u een vergoeding wilt claimen, zult u bewijsmateriaal moeten verzamelen. Hiermee kan u aantonen welk letsel u heeft opgelopen. Uw medisch dossier wordt beschouwd als bewijs van uw medisch letsel, maar u kunt zelf ook bewijsmateriaal verzamelen. Denk aan beeldmateriaal van het ongeval en de verwondingen, evenals bonnetjes voor het vervoer van en naar het ziekenhuis, medische facturen en doktersadviezen.
 • 3. Vaststellen aansprakelijkheid. Dit onderdeel handelen de advocaten van beide partijen af, en hier bent u niet bij betrokken. Uw advocaat legt al uw bewijsmateriaal voor, waarna er besloten wordt wie de aansprakelijke partij is. Eventueel kan op basis van dit besluit al een voorschot op de schadevergoeding worden gegeven.
 • 4. Vaststellen medische eindstand. Achteraf zal uw advocatenkantoor de medische eindstand vaststellen. Dit is een overzicht van alle materiële en immateriële gevolgen van het arbeid- of verkeersongeval. Vaak duurt het even voordat de medische eindstand is opgesteld, omdat u pas na langere tijd een duidelijk zicht hebt op alle gevolgen en opgelopen schade.
 • 5. Afronding. Op basis van de medische eindstand moeten de advocaten van beide partijen een overeenstemming bereiken over de bedragen. Uw letselschade advocaat ondersteunt u bij het papierwerk dat hierbij komt kijken.
arbeidsongeval letselschade Breda

Arbeidsongeval

Veel mensen denken dat een arbeidsongeval alleen ongevallen omvat binnen de bouw, met een steiger, of technische apparatuur. Het begrip arbeidsongeval omvat echter vele andere vormen van letselschade. Denk bijvoorbeeld aan ziektes op latere leeftijd door langdurige blootstelling aan gevaarlijke straling, of uitglijden op de werkvloer van een keuken. Wat het ongeval ook is, werkgevers hebben de plicht deze te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht voor een ongeval geldt zowel voor eigen werknemers als uitzendkrachten. Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en hebt u hulp nodig bij het afhandelen van de schadevergoeding? Een letselschade advocaat neemt de benodigde stappen met u door. Hij zal u bijvoorbeeld vragen naar de omstandigheden tijdens het arbeidsongeval, maar eveneens naar zaken die u eerder waren opgevallen op het bedrijfsterrein. Omdat een ongeval in een klein hoekje zit, is het leveren van bewijsmateriaal tevens van belang.

verkeersongeval letselschade Breda

Verkeersongeval

Een verkeersongeval komt in Nederland met enige regelmaat voor. Hieronder verstaan wij een ongeval waarbij één of meerdere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dankzij een verkeersongeval loopt u naast het risico van nekletsel of geestelijke schade (angst om weer in de auto te stappen) ook de kans op materiële verliezen. Hebt u lichamelijk letsel opgedaan bij het verkeersongeval? Dan dient u altijd de politie in te schakelen. Gaat het enkel om materiële schade, dan is het voldoende om samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Noteer wel altijd de gegevens van getuigen en schets de situatie van het ongeval. Dit is essentieel wanneer u samen met een advocatenkantoor achteraf toch een schadeclaim indienen wilt. Een advocaat kijkt dan met u mee naar de bewijzen voor het ongeval, en de schade die hier het gevolg van is. Het smartengeld dat u voor een verkeersongeval ontvangt loopt soms op tot tienduizenden euro’s.

whiplash letsel

Whiplash

Een whiplash is de meest voorkomende vorm van lichamelijk letsel na een verkeersongeval. Het wordt veroorzaakt door een plotselinge beweging van het hoofd, waarvan een rug- of nekprobleem het gevolg is. Hierbij hoeft het hoofd niet geraakt te worden door een voorwerp. Daarnaast zorgt een whiplash soms voor hersenschade en hersendisfunctie. Dit wordt in medische termen aangeduid met hersenschade door inertiaalkracht, of diffuse axonale beschadiging. Bij een kop-staart aanrijding is alleen bij de voorste wagen kans op letsel als een whiplash. Omdat een whiplash moeilijk te bewijzen is, raden wij aan een advocaat in te schakelen om het recht op schadevergoeding te claimen en u van verdere informatie te voorzien. Het meest aantoonbare bewijs voor een whiplash door een ongeval is een voortdurende nek- of rugklacht die daarvoor niet bestond. Dit moet u door een medisch specialist laten aantonen.

burn-out

Burn-out

Steeds meer mensen uit Breda krijgen te maken met een burn-out, veroorzaakt door het werk. Uit onderzoek blijkt dat dit elk jaar zo’n 14% van de werknemers overkomt. In de meeste gevallen vraagt een burn-out een lange herstelperiode, wat betekent dat het slachtoffer gedurende deze tijd geen werkzaamheden, maar ook weinig andere taken op zich kan nemen. Voor het gederfde plezier en de gemiste inkomsten is het mogelijk een schadevergoeding aan te vragen. Hoewel een werkgever bij een burn-out altijd aansprakelijk is voor de letselschade, is het aan u om te bewijzen dat de burn-out inderdaad door het werk veroorzaakt is. Wij adviseren om een advocaat te vragen u hierbij te helpen. Zo levert het aanvragen van smartengeld voor een burn-out geen extra stress op die de klachten wellicht verergert. Ook wanneer u ondertussen weer aan het werk bent hebt u recht op een vergoeding.

medische fout

Medische fout

Wie door nalatigheid van een ziekenhuis of arts schade oploopt, vindt het vaak lastig om hierover duidelijkheid te krijgen, en weet meestal niet wat er mogelijk is op het gebied van schadevergoeding. Daarbij komt dat de meeste ziekenhuizen vrij weinig openheid van zaken geven op het gebied van medische fouten. Om de patiënt te beschermen bestaat er de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (afgekort als GOMA). Met deze gedragscode is het in rechtszaken eenvoudiger om openheid te krijgen bij zaken rondom medische aansprakelijkheid. De uiteindelijke vergoeding die u krijgt hangt af van de opgedane geestelijke of lichamelijke letselschade.

letsel na mishandeling

Letselschade na mishandeling

Er bestaan vele vormen van mishandeling. Bent u bij een geweldsmisdrijf gewond geraakt? Of heeft u psychische problemen opgelopen door seksueel misbruik? Het is een optie om hiervoor een geldelijke vergoeding te krijgen. Voor het aanvragen van een schadeloosstelling is het van groot belang dat u het hele verhaal vertelt, zodat wij u kunnen doorverwijzen naar een advocaat die de vervolgstappen onderneemt. Een advocaat overlegt bijvoorbeeld met u over de wens voor het starten van een strafproces of tevens een civielrechtelijk proces. Beschikt de dader niet over de geldelijke middelen om de schadevergoeding te betalen die de rechter u heeft toegewezen? Er bestaat een speciaal schadefonds geweldsmisdrijven.

Heeft u letselschade opgelopen in Breda?

Laat ons u helpen met het vinden van een ervaren letselschadespecialist!

Bel vrijblijvend 085 500 9967
hondenbeet letsel Breda

Gebeten door een hond

Regelmatig worden wij door inwoners van Breda gevraagd of het mogelijk is een letselschadevergoeding te krijgen nadat men door een hond gebeten is. Hondenbeten komen vaak voor, variërend van een lichte verwonding tot ernstig letsel met trauma en angstgevoelens als gevolg. De aansprakelijkheid van de hondenbeet is afhankelijk van de context. Liep de hond bijvoorbeeld los en fietste het slachtoffer alleen voorbij? Of werd de hond gepest door het gebeten kind? In het wetboek staat dat de bezitter van het dier aansprakelijk is, tenzij omringende factoren dit anders maken. Wij stellen u graag in verbinding met een advocaat die u hierover kan adviseren.

RSI klachten

RSI

De afkorting RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Het is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan de handen, polsen, armen en schouders. RSI klachten worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen die een continue spierspanning tot gevolg hebben. Voorbeelden van RSI klachten zijn het carpaal tunnelsyndroom, een muisarm of een tenniselleboog. Tegenwoordig is het werken achter een beeldscherm de grootste veroorzaker van RSI problemen. De werkgever is daarom verplicht om een goede werksituatie en lichaamshouding mogelijk te maken. Heeft de werkgever dit nagelaten, dan is deze aansprakelijk wanneer RSI klachten ontstaan.

ongeval op de fiets

Fietsongeval

Fietsers betrokken bij een verkeersongeval worden over het algemeen gezien als het slachtoffer. Als het slachtoffer een schadevergoeding wil claimen, dan is het wel belangrijk dat de fietser zich hield aan de verkeersregels en zijn licht aan had wanneer het fietsongeval in het donker plaats vond. Is dit het geval? Dan is de automobilist aansprakelijk voor alle geleden schade, zowel materieel als immaterieel. Zo kan het slachtoffer in dit geval de ziekenhuiskosten, vervoerskosten en schade aan de fiets en kleding op de veroorzaker verhalen. Bent u het slachtoffer geworden van een fietsongeval? Wellicht heeft u recht op een vergoeding. Wij brengen u graag in contact met een advocaat die u verder kan helpen.

materiële of immateriële schade

Materiële en immateriële schade

Wie het slachtoffer is geworden van een verkeer- of arbeidsongeval, kan last krijgen van verschillende soorten letsel. De meest gebruikelijk vorm van letsel is materiële schade. Dit gaat onder andere om kapotte vervoersmiddelen of gescheurde kleding. Daarnaast is het bij menig ongeval mogelijk om immateriële schade op te lopen. Dit gaat onder andere om psychisch letsels zoals nachtmerries en werkvertraging, maar ook om de noodzaak van het gebruik van de bus, of het inhuren van een hulp in de huishouding. Al deze factoren bepalen mede de hoogte van de schadevergoeding en het smartengeld. Bent u benieuwd naar de mogelijke vergoeding van een verkeersongeval of arbeidsongeval? Bel dan naar 085 500 9967 voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek, waarna wij u in contact brengen met een letselschade specialist.

shockschade Breda

Shockschade

Niet alleen een slachtoffer van het ongeval in Breda zelf kan een letselschadevergoeding aanvragen, maar u als getuige van het ongeval kan dat in sommige gevallen ook. Als u geconfronteerd wordt met de gruwelijke gevolgen van een verkeers- of arbeidsongeval en hier psychisch letsel aan overhoudt, noemen wij dit ook wel shockschade. Heeft u het vermoeden dat u recht heeft op een vergoeding van uw shockschade? Neem dan contact met ons op en laat ons u helpen met het vinden van een geschikte specialist. Er zitten een aantal voorwaarden aan shockschade verbonden. Zo moet er sprake zijn van een directe waarneming van het ongeval of de gevolgen hiervan en dit moet geleid hebben tot een emotionele shock. In de meeste gevallen vindt shockschade plaats wanneer er een nauwe band is met het slachtoffer, maar ook als u geen sprake is van een relatie kan shockschade optreden. Dit dient vastgesteld te worden door een psychiater.

letselschade claimen Breda

Letselschade claimen

Heeft u in Breda letselschade opgelopen? In de meeste gevallen zal de persoon die aansprakelijk wordt gesteld dan een letselschadevergoeding moeten uitbetalen. Wij helpen u met het vinden van een letselschade advocaat die u zal ondersteunen bij het claimen van letselschade. Zo weet u zeker dat u geen schadeposten vergeet en dat u een gepaste vergoeding ontvangt. Het claimen van letselschade verloopt volgens het volgende proces:

1. U heeft recht op een vergoeding of smartengeld. Uw advocaat dient in dat geval namens u een letselschadeclaim in.
2. Uw advocaat vraagt uw medische informatie op. Dit is nodig om de tegenpartij te overtuigen van uw klachten als gevolg van het ongeval.
3. Dan volgt de berekening van uw letselschade. Dit is een overzicht van de schadeposten die u bij de tegenpartij kunt claimen.

Zoekt u een geschikte letselschade specialist?

Laat ons u in contact brengen met een specialist uit uw regio!

Vraag een gratis adviesgesprek aan via het formulier
gedragscode letselschade

Gedragscode letselschade

In Nederland bestaat de zogeheten Letselschade Raad. Deze raad zorgt ervoor dat alle letsel zaken op dezelfde wijze worden afgehandeld, waardoor er één lijn bestaat in de Nederlandse rechtspraak. Zij hebben daarom een Gedragscode Behandeling Letselschade uitgegeven. Dit boekje zorgt ervoor dat er een betere persoonlijke bejegening komt van het slachtoffer, maar heeft tevens een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling als doel. Alle advocaten uit Breda moeten zich aan de regels en richtlijnen van deze gedragscode houden. Op deze manier bent u verzekerd van een optimale behandeling en een eerlijke afhandeling van de letselschade zaak.

smartengeld Breda

Smartengeld of schadevergoeding?

Van diverse inwoners uit Breda kregen wij de vraag wat nu precies het verschil is tussen een schadevergoeding en smartengeld. Bij verschillende websites worden deze termen namelijk door elkaar gebruikt. Smartengeld is echter een speciale vorm van schadevergoeding. Dit is de vergoeding die u krijgt na een ongeval, waarbij immaterieel leed het gevolg was. Dergelijk letsel is moeilijk te bewijzen, maar is wel van invloed op uw dagelijkse praktijk. Hoe hoog de vergoeding voor immaterieel leed zoals nachtmerries of een beschadigde naam is, is afhankelijk van diverse externe factoren. Uw advocaat zal dit samen met de tegenpartij en eventueel een rechter afhandelen.

smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen

Wanneer het smartengeld in een rechtszaak berekend moet worden, dan zal de rechter uitgaan van alle omstandigheden van het ongeval. Is bijvoorbeeld de letselschade opgelopen tijdens een dag waarop de weg bevroren was? Hoe snel reed een autobestuurder? En wat voor psychisch letsel is er bijvoorbeeld opgetreden? Daarnaast moet men rekening houden met eerder toegekende bedragen voor vergelijkbare omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld het smartengeld voor een overlijden ten gevolge van een misdrijf €2500,-. Andere bedragen staan vastgesteld in het smartengeldboekje dat is uitgegeven door de ANWB. U vindt dit in elke ANWB-winkel, of vindt deze online.

keurmerk letselschade

Keurmerk letselschade?

Als u op zoek bent naar een advocaat uit Breda, dan is het verstandig om te letten op het Keurmerk Letselschade. Sinds 1 januari 2017 is dit ook wel bekend als het Register Letselschade. Dit is een onafhankelijke stichting die het keurmerk enkel verleent aan advocaten actief op het gebied van letselschade. Als u samenwerkt met een advocaat met dit keurmerk, dan bent u verzekerd van een specialist met ruime ervaring. Hiernaast kunnen advocaten zich tevens aansluiten bij diverse specialisatieverenigingen. Twee bekende verenigingen zijn Slachtofferhulp Nederland en de vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA). Al deze specialisatieverenigingen werken samen via Stichting Letselschade Raad aan een verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade.

Letselschade bedragen: hoeveel krijg ik?

Misschien heeft u het beeld van de letselschadevergoedingen in de verenigde staten, waar de bedragen vaak enorm oplopen. Vergis u niet, hier in Nederland liggen de letselschade bedragen over het algemeen een stuk lager. Wat u krijgt uitbetaald is uiteraard grotendeels afhankelijk van uw letsel. Is er sprake van licht letsel? Dan variëren de bedragen van €1.500,- tot €3.500,- euro. Denk hierbij aan niet gecompliceerde botbreuken, lelijke littekens of een beschadiging aan uw gebit. In het geval van matig letsel lopen de letselschade bedragen op tot €9.000,-. Dit is een opgelopen whiplash, gecompliceerde botbreuken of zelfs een amputatie van een deel van uw vinger. Onder ernstig letsel verstaan wij ernstige inwendige letsels, een flinke botverbrijzeling of zelfs een schedelbasisfractuur. Hierbij kunt u bedragen tot wel €21.000,- claimen. Is het opgelopen letsel nog ernstiger? Dan kan het maximaal oplopen tot wel €76.000,-.

schadevergoeding eisen bij letselschade Breda
Gratis intake 085 500 9967

Diverse voorbeeldcases

Voorbeeldcase 1: Burn-out door nalatigheid op het werk

Het aantal werknemers met een burn-out stijgt in Nederland jaarlijks aanzienlijk. Men zou dan ook verwachten dat werkgevers ondertussen een vast protocol hebben voor het omgaan met ziekte en het voorkomen van stressklachten en oververmoeidheid. Helaas is dit regelmatig nog niet het geval, zo ook in deze zaak. Een man raakte in de ziektewet door nalatigheid van de baas. Toen hij de eerste klachten van een burn-out kreeg is hij hiermee naar de leiding gegaan en heeft hij aangegeven dat er een oplossing moest worden gezocht. Hier werd niets mee gedaan. Na een gesprek met de werkcoach en leidinggevende bleek dat er hulp nodig was vanuit psychisch oogpunt. De leidinggevende kreeg de opdracht hier vaart achter te zetten, maar wederom werd er niets met de opdracht gedaan. Toen de man langere tijd ziek bleef werden er verdere onderzoeken uitgevoerd, en bleek dat er tevens sprake was van een aandoening aan de schildklier. De oorzaak? Een lange periode van stress. Door al deze omstandigheden raakte de man in een depressie. Uiteindelijk lukte het de man om weer gedeeltelijk aan de slag te gaan bij de oude werkgever. Hij kreeg uiteindelijk een schadevergoeding van €120.000,-

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

Wie jong is doet gekke dingen, en hierdoor ontstaan er soms gevaarlijke situaties. Tijdens een avondje gamen sprong een jongeman bij ons slachtoffer op de rug. Omdat de benadeelde op dit moment instabiel stond ging hij op het eerste oog door zijn enkel. Toen hij echter niet meer van de grond omhoog kon komen bleek dat er meer aan de hand was dan dat. Direct hebben de jongens toen het alarmnummer gebeld, en met een ambulance is de jongeman naar het ziekenhuis gebracht. Na het maken van röntgenfoto’s bleek dat niet alleen de enkel uit de kom was, maar ook dat de enkelbanden gescheurd waren en het kuitbeen gebroken was. Een operatie was direct nodig, en het been werd gegipst. Pas na zes weken mocht het gips eraf, en nog weer 4 weken later was de jongeman in staat zonder krukken te lopen. Gedurende deze 10 weken kon hij zijn werk niet uitoefenen en zelfs nu nog zit hij in een revalidatieproces. Daarnaast loopt over de zijkant van z’n hele been een litteken en waren er verschillende vormen van materiële schade zoals kapotte kleren en de aanschaf van een scootmobiel. Hiervoor kreeg hij een uiteindelijke schadevergoeding van €10.000,-.

Voorbeeldcase 3: brandwonden door ziekenhuis

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, zo ook in het ziekenhuis. In dit geval was een patiënte vanwege haar ziekte opgenomen in het ziekenhuis. Door het vele liggen ervaart zij een vervelende rugpijn en vraagt om een kruik. Na verloop van tijd neemt de rugpijn toe, in plaats van af en al snel blijkt dat haar rug vol zit met brandblaren. De kruik bleek gevuld te zijn met kokend water, waardoor de vrouw in kwestie brandwonden opliep over haar hele rug. Vanwege haar ziekte was de patiënt niet in staat om pijnstillers te gebruiken. De vrouw had dagenlang pijn en heeft hierdoor twee weken langer in het ziekenhuis moeten liggen dan vooraf gepland. Haar rug is bedekt met littekens van de brandwonden. Het slachtoffer kreeg uiteindelijk €1.134,- aan smartengeld uitbetaald.

letselschade bedragen

In Breda en omgeving

Voorkom verjaring, neem contact op!

Zodra u letselschade oploopt is het belangrijk dat u in Breda zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Uw zaak verjaart na verloop van tijd, waardoor u geen recht meer hebt op smartengeld. In principe heeft u 5 jaar de tijd om een claim in te dienen voordat uw zaak verjaard is, maar in sommige gevallen is deze verjaringstijd slechts 3 jaar. De verjaringstermijn loopt vanaf het moment dat alle schade duidelijk is. Zodra uw zaak verjaard is kan u niet meer aanspraak doen op een schadevergoeding. Bent u benieuwd of u wellicht recht hebt op smartengeld? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Wij kunnen u vervolgens helpen met het vinden van een geschikte letselschade advocaat.

Bel voor een gratis adviesgesprek 085 500 9967