Letselschade advocaat inschakelen?

Gratis advies bij letsel. Claim uw schadevergoeding!

Bel 085 500 9928

Nu bereikbaar.

Letselschade advocaat Best

Letselschade? Schakel een letselschade advocaat uit Best in! Uw advocaat zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk een gepaste schadevergoeding ontvangt. Wilt u hulp bij het claimen van een vergoeding?

Start nu uw gratis intake!

Tijdens dit eerste intakegesprek neemt een letselschadespecialist uw zaak door en kijkt hij of uw zaak een kans van slagen heeft. Hierna brengt hij u in contact met een letselschadeadvocaat in uw regio!

Op deze pagina leest u waarom het slim is een letselschade advocaat in te huren als u een schadevergoeding wilt claimen. U leest over de voordelen en vindt hier informatie over wat een letselschade advocaat u gaat kosten.

Wanneer een letselschade advocaat inschakelen?

Iedereen die letselschade oploopt kan een advocaat inschakelen. Letselschade varieert van materiële schade, zoals blikschade op uw auto of een kapotte fiets, tot aan immateriële schade zoals psychisch letsel of pijn en verdriet.

Vraag uzelf af of iemand anders verantwoordelijk is voor het letsel. Ja? Dan helpt een letselschade advocaat uit Best ervoor dat u een zo’n hoog mogelijke vergoeding ontvangt.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van het inhuren van letselschade advocaten:

 • Een advocaat neemt u veel papierwerk uit handen.
 • U bent verzekerd van de hoogst mogelijke schadevergoeding.
 • Een letselschade advocaat helpt met het verzamelen van schadeposten en bewijsmateriaal.
 • Met de hulp van advocaten is uw letselschadetraject zo snel mogelijk afgerond.

Neem contact op voor een gratis intake.

Wat kost een letselschade advocaat?

Hoe hoog zijn de kosten van een letselschade advocaat ongeveer? In de meeste gevallen is het inschakelen van letselschade advocaten uit Best voor u volledig gratis.

Hoe kan dit?

Na een gratis intake wordt u doorverwezen naar een letselschade advocaat. De kosten die u hiervoor maakt kunt u toevoegen aan uw schadeclaim. Dat betekent dat de verantwoordelijke tegenparij de advocaatkosten vergoedt! Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de aansprakelijkheid is vastgesteld bij de tegenpartij en u de zaak wint.

Tijdens een eerste gratis intakegesprek kijkt een letselschade expert wat de kans van slagen is voor uw zaak. Hij stuurt u alleen door naar een advocaat als hij denkt dat de schade verhaald kan worden op de tegenpartij.

letselschade advocaat Best

Wat doet een letselschade advocaat?

Wanneer u een letselschade advocaat uit Best inschakelt, start hij uw letselschadetraject op. Hij staat u gedurende het hele traject bij. Bij gecompliceerde zaken kan dit zelfs enkele jaren duren!

Wat doet de letselschade advocaat?

Het is belangrijk om eerst de verantwoordelijkheid vast te stellen. Hiervoor verzamelt hij samen met u bewijsmateriaal. Pas na de aansprakelijkstelling kijkt de letselschadeadvocaat naar de hoogte van de letselschade die u wilt claimen.

Wilt u ook een advocatenkantoor inhuren? Bel dan naar 085 500 9928 voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met een letselschade specialist.

Zo verloopt het letselschadetraject:

1. Intake en inzamelen bewijsmateriaal

Tijdens een gratis en vrijblijvende intake kijkt een letselschadebehandelaar of uw zaak een kans van slagen heeft. Hierna verwijst het letselschadebureau u door naar een letselschade advocaat in Best. Om de tegenpartij aansprakelijk te stellen heeft u bewijsmateriaal nodig. Uw advocaat helpt u met het verzamelen hiervan.

Bij bewijsmateriaal kunt u bijvoorbeeld denken aan getuigenverklaringen, foto- of videobeelden van het ongeval en de schade en eventueel een proces-verbaal. Ook medische notities van een arts valt onder bewijsmateriaal. Daarom is het ook aan te raden om na een ongeval direct langs de dokter te gaan, zodat hij vast kan stellen welk fysiek letsel veroorzaakt is door het ongeval.

2. Tegenpartij aansprakelijk stellen

Als uw advocaat het bewijsmateriaal heeft verzameld zal hij of zij de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit kunt u zelf doen of laten doen door een uw letselschade advocaat uit Best.

Wat als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent?

In dat geval zal uw advocaat hierover onderhandelen. Eventueel start de advocaat een letselschadeprocedure op bij de rechtbank, waarbij de rechter de aansprakelijkheid uiteindelijk zal toewijzen.

Zonder aansprakelijkheid geen schadevergoeding!

Dat komt omdat de aansprakelijke partij (of zijn verzekeraar) de schadevergoeding betaalt. Als het letsel is ontstaan bij een eenzijdig ongeval of als u zelf aansprakelijk bent kunt u dus geen letselschade claimen.

3. Indienen schadeclaim

Als de tegenpartij zijn aansprakelijkheid erkent (of als deze is toegewezen in de rechtbank) volgt het indienen van de schadeclaim. Hiervoor berekent u samen met uw advocaat hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Geen zorgen: uw letselschade advocaten uit Best zorgen ervoor dat u geen schadeposten vergeet. Van parkeerkosten tot de geleden psychische schade: alles wordt meegenomen bij het berekenen van de schadevergoeding.

Uw advocaat onderhandelt over de hoogte van de schadevergoeding en zorgt ervoor dat deze zo hoog mogelijk is. U hoeft zelf dus geen discussie met de tegenpartij te voeren.

4. Afronden letselschadetraject

Pas wanneer de ‘medische eindstand’ is bereikt wordt het letselschadetraject afgerond. Deze medische eindstand bereikt u op het moment dat u geen klachten meer ervaart of wanneer uw behandelaar heeft vastgesteld dat er geen verbetering meer inzit. Hoelang dit duurt verschilt per letselschadezaak, maar het kan zelfs tot enkele jaren duren voordat de medische eindstand is bereikt.

Bij het afronden van het letselschadetraject tekent u een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat de vastgestelde hoogte van de schadevergoeding. Bij langdurige zaken krijgt u een voorschot op de schadevergoeding om de kosten te dekken.

Advocaat inschakelen? Bel direct voor een gratis adviesgesprek!

We brengen u snel in contact met een advocaat in uw eigen regio!

Bel 085 500 9928

Nu bereikbaar

letselschade Best

Wat is letselschade?

Letselschade is letsel als gevolg van een ongeval, medische fout of misdrijf. Er zijn twee soorten letsel: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is in geld uit te drukken terwijl immateriële schade vooral gaat over de pijn en verdriet en eventueel psychisch letsel.

Zowel materiële als immateriële schade kunt u vergoed krijgen als er een verantwoordelijke tegenpartij is. Voorbeelden zijn: beschadigingen aan uw auto, fiets of kleding, medische kosten en emotionele of psychische schade.

Wilt u letselschade claimen dan raden we u aan een advocaat uit Best in te schakelen. Gratis intakegesprek!

Materiële schade

Het vaststellen van de materiële schade is relatief eenvoudig. Materiële schade is namelijk direct in geld uit te drukken. Hierbij gaat het om onder meer de medische kosten, beschadigingen die opgelopen hebt aan uw voertuig of andere bezittingen en de kosten die u maakt voor aanpassingen in huis.

Er zijn veel schadeposten die u kunt claimen, een letselschade advocaat zorgt ervoor dat u geen materiële schade vergeet te claimen.

Dit zijn voorbeelden van materiële schade:

 • Medische kosten.
 • Beschadigingen aan uw auto, kleding of andere bezittingen.
 • Verhuiskosten.
 • Kosten gemaakt voor aanpassingen in huis.
 • Vervoers- en parkeerkosten.
 • Kosten gemaakt voor hulp in de huishouding.
 • Minder inkomsten.

Immateriële schade

Naast materiële schade is er ook immateriële schade. Dit is minder gemakkelijk in geld uit te drukken, omdat het hierbij gaat om niet tastbare schade. Denk bijvoorbeeld aan de psychische schade als gevolg van een mishandeling of aan de pijn en het verdriet dat een ongeval veroorzaakt heeft.

Ook het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby of sport heeft een grote impact op het leven van een slachtoffer. De vergoeding voor deze immateriële schade noemen we ook wel smartengeld.

U kunt smartengeld claimen voor deze immateriële schade:

 • Pijn en ongemak ontstaan door een ongeval.
 • Blijvende lichamelijke en psychische klachten.
 • Het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby of sport.
 • Verdriet door het wegvallen van sociale contacten.

Lees hier meer over schadeposten bij letsel.

aansprakelijkheid letselschade

Letselschade aansprakelijkheid: hoe werkt dit?

Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Bij letselschade door een bedrijfsongeval is de werkgever bijna altijd de aansprakelijke partij. Dat komt omdat werkgevers zorgplicht hebben over hun werknemers.

Hoe zit de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval?

In dat geval is de veroorzaker van het ongeval meestal de aansprakelijke partij. Hier zijn uitzonderingen op: bijvoorbeeld bij een botsing tussen een auto en een voetganger of fiets. De automobilist is hierbij bijna altijd verantwoordelijk, omdat fietsers en voetgangers beschouwd worden als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’. Als automobilist bent u in dat geval (in ieder geval voor een deel) verantwoordelijk voor het ongeluk.

Schadevergoeding voor letselschade

Wilt u een schadevergoeding opeisen? Uw letselschade advocaat uit Best doet er alles aan om te zorgen voor een zo’n hoog mogelijke schadevergoeding. Het is ook mogelijk om een vergoeding te eisen voor de immateriële schade die u hebt opgelopen, dit noemen we ook wel smartengeld. Hier leest u meer over het verschil tussen smartengeld en een schadevergoeding.

Hoe hoog wordt mijn schadevergoeding? Het berekenen van de letselschade vergoeding wordt gedaan aan de hand van uw leeftijd, het ongeval en de ernst van het letsel. Om het smartengeld te bepalen kijken rechters ook naar voorgaande zaken en hoeveel geld hier is toegewezen. Wel hangt de hoogte van het bedrag altijd af van uw persoonlijke situatie!

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van schadevergoeding bedragen. Hulp nodig? Vraag nu een gratis adviesgesprek aan!

Letselschade bedragen: voorbeelden

De hoogte van de bedragen verschilt echt per zaak. Omdat rechters ook kijken naar eerdere schadevergoedingen, kunt u hiermee wel een beeld krijgen van de hoogte van het bedrag.

Dit zijn een paar voorbeelden:

 • Whiplash na een verkeersongeval: €46.036,-. Na een aanrijding van achteren heeft een meneer een whiplash en ernstig hersenletsel opgelopen. Hierdoor raakt hij arbeidsongeschikt. Naast de schadevergoeding ontvangt de man €5.000,- aan smartengeld voor de opgelopen psychische schade.
 • Rugletsel door ongeval met roeiboot: €4.000,-. Een man wordt in een roeiboot aangevaren door een achtpersoonsroeiboot. Hierdoor ontstaat blijvend letsel onder aan zijn rug, waardoor hij de start van zijn nieuwe bedrijf uitstelt.
 • Letsel aan oog na misdrijf: €23.250,-. Bij een vechtpartij valt een jongen door een ruit, met ernstig letsel aan zijn gezicht als gevolg. De rechter wijst de jongen een schadevergoeding toe van €23.250,- waarvan €17.500,- aan smartengeld.
 • Gehoorschade: €3.000,-. Een cellist loopt gehoorschade op tijdens zijn werkzaamheden. Het orkest was op de hoogte van een te hoog geluidsniveau maar verzuimde maatregelen te treffen. Hierdoor kreeg de cellist een vergoeding van €3.000,-.
 • Letsel aan voet: €41.318. Door een val tijdens werkzaamheden breekt een bouwvakker drie tenen en ontwricht hij zijn grote teen. De schadevergoeding bestaat onder andere uit €7.500,- aan smartengeld.

De hoogte van de letselschade bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo krijgt iemand die door een ongeval zijn of haar werk nooit meer kan uitoefenen krijgt een hogere vergoeding toegewezen dan iemand die met hetzelfde letsel nog wel zijn of haar werk kan uitvoeren.

Meer voorbeelden van smartengeld.

Letselschade? Gratis adviesgesprek!

Bel en krijg direct gratis advies voor uw persoonlijke situatie!

Bel 085 500 9928

Nu bereikbaar

schadevergoeding letselschade

Letselschade vergoeding: soorten

Er zijn verschillende soorten schade die u kunt claimen. Naast materiële schade en immateriële schade is er bijvoorbeeld ook shockschade en affectieschade.

Hieronder leest u meer over de verschillende soorten letselschade vergoedingen:

 • Materiële schade:
 • Wanneer we spreken over materiële schade gaat het vooral om de schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden zijn de schade aan uw auto, gemist inkomen en gemaakte kosten voor andere maatregelen.

 • Immateriële schade:
 • Bij immateriële schade gaat het juist om letsel dat niet direct in geld is uit te drukken. Psychische of emotionele schade bijvoorbeeld. De vergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld.

 • Shockschade:
 • Shockschade is te claimen door getuigen van een ongeval. Als er een verantwoordelijke partij is en het ongeval psychisch letsel veroorzaakt aan u als getuige is het mogelijk om shockschade te claimen. Hiervoor heeft u geen directe band met het slachtoffer nodig.

 • Affectieschade:
 • Affectieschade is sinds 2019 te claimen. Dit is voor nabestaanden en naasten van een slachtoffer die pijn en leed ervaren sinds het ongeval.

 • Overlijdensschade:
 • Als een slachtoffer overlijdt kan hij niet meer zorgen voor zijn of haar kinderen, partner, ouders of broers of zussen. Bepaalde nabestaanden kunnen in dat geval overlijdensschade claimen.

soorten letselschade

Welke soorten letselschade zijn er?

Letselschade kunt u op verschillende manieren oplopen: tijdens een arbeidsongeval, maar ook bij een mishandeling of misdrijf. De grootste oorzaak is toch het verkeersongeval. Het letsel kan zowel materieel als immaterieel zijn en in beide gevallen hebt u recht op een schadevergoeding van de verantwoordelijke tegenpartij.

Hieronder leest u meer over de verschillende soorten letselschade.

Schadevergoeding claimen? Bel dan snel naar 085 500 9928 voor een gratis en vrijblijvend eerste intakegesprek!

Letselschade na verkeersongeval

Omdat het steeds drukker wordt in het verkeer, komen verkeersongevallen ook vaker voor. Onder een verkeersongeval vallen alle ongelukken die gebeuren in het verkeer.

Er zijn verschillende soorten verkeersongevallen:

 • Ongeluk met scooter
 • Aanrijding met een voetganger
 • Ongeluk met andere automobilisten of motoren

Bij een verkeersongeval is er een groot risico op letselschade. Eén van de meest gehoorde problemen is een whiplash. Zelfs bij een kleine aanrijding kan een whiplash nog jarenlang problemen veroorzaken. Sommige mensen raken door een whiplash zelfs gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt! Naast lichamelijk letsel komt ook psychische letselschade, zoals rijangst, vaak voor.

Om de verantwoordelijkheid van een verkeersongeval vast te stellen zijn er vaak getuigenverklaringen nodig. Schrijf na een verkeersongeval daarom altijd de contactgegevens op van eventuele getuigen en maak beeldmateriaal van het ongeval!

Heeft u na een verkeersongeval letselschade opgelopen? Als het ongeluk door iemand anders veroorzaakt is, heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Met deze schadevergoeding worden kosten zoals misgelopen inkomsten en medische kosten vergoed. Met de hulp van een letselschadeadvocaat stelt u de tegenpartij aansprakelijk voor het letsel en legt u de schade en bijhorende kosten vast. Vervolgens claimt de advocaat de onkosten bij de verantwoordelijke partij.

Het is altijd verstandig om bij letselschade na een verkeersongeval een letselschadeadvocaat in te schakelen. Vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan!

Informatie over schade na een verkeersongeluk tijdens werk.

Letselschade bedrijfsongeval

Raakt u gewond tijdens uw werkzaamheden? Dan is dit een bedrijfsongeval: ook als u onder werktijd betrokken raakt bij een auto-ongeluk! Omdat werkgevers in Nederland zorgplicht hebben, zijn zij verantwoordelijk voor uw letsel. U kunt in dat geval bij uw werkgever een schadevergoeding claimen.

Er zijn verschillende soorten letsel waarvoor u uw werkgever verantwoordelijk kunt houden. Zo ook RSI-klachten of een burn-out. De werkgever moet kunnen aantonen dat zij er alles aan gedaan heeft om deze klachten te voorkomen. In de praktijk is dit heel lastig, waardoor u in veel gevallen recht hebt op een vergoeding. Een advocaat helpt u om de aansprakelijkheid van de werkgever vast te stellen.

Meer informatie over:
Burn-out
Rsi
Letselschade als zzp’er
Loonschade

Letsel na misdrijf

Ook na een misdrijf ontstaat vaak letsel. Voorbeelden zijn letsel na een overval, door mishandeling of na een hondenbeet. In de meeste gevallen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor natuurlijk bij de veroorzaker van het letsel.

Gebeten door een hond?

In dat geval is de eigenaar van het beest verantwoordelijk voor uw letsel. Naast het lichamelijk letsel kan een hondenbeet ook ernstig psychisch letsel veroorzaken. In beide gevallen heeft u recht op een vergoeding.

Lees meer over:
Letsel na een hondenbeet
Schade na mishandeling

Letselschade medische fout

Ook door een medische fout ontstaat helaas af en toe letsel. Een medische fout kan heel veel verschillende dingen betekenen. Het stellen van een verkeerde diagnose bijvoorbeeld, waardoor u de juiste zorg wordt onthouden. Dit kan natuurlijk grote gevolgen hebben.

Het vaststellen van een medische fout is wel enorm lastig. Dat komt omdat u moet kunnen aantonen dat uw zorgverlener echt onzorgvuldig heeft gehandeld en dat het niet gewoon een oprechte fout. Schakel bij een vermoeden op een medische fout daarom zeker ervaren letselschade advocaten uit Best in.

Video: wat doet een letselschadeadvocaat?

Direct een letselschade advocaat inschakelen?

Bel voor een gratis telefonische intake zonder verplichtingen!

Bel 085 500 9928

Nu bereikbaar

letselschade advocaat gezocht

Letselschade advocaat Best kiezen: een aantal tips!

Er zijn heel veel letselschade advocaten werkzaam in en rond Best. Maar hoe kiest u nu de beste advocaat? Hieronder geven we u een paar tips, zodat u weet waar u op moet letten.

 • Letselschade advocaten bieden vaak een eerste kennismakingsgesprek aan. Zorg ervoor dat u een advocaat inschakelt die u kunt vertrouwen en met wie u een klik hebt. Deze persoon behartigt namelijk uw belangen, dus u moet erop kunnen vertrouwen dat hij dit volledig doet.
 • Kiezen tussen een advocatenkantoor of een jurist? Een advocaat is een beschermd beroep, hierbij weet u dus zeker dat de advocaat de juiste opleidingen gevolgd heeft. Bij eenvoudige zaken, waarbij de aansprakelijkheid duidelijk is en er weinig onderhandeld hoeft te worden, is het ook zeker een optie om een jurist in te huren.
 • Kijk of de letselschade advocaten zijn aangesloten bij de letselschade raad, zo weet u zeker dat uw advocaten er alles aan doen om uw belangen te behartigen. Meer hierover leest u op deletselschaderaad.nl.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Letselschade advocaat Best: no cure no pay?

Werkt een letselschade advocaat met een no cure no pay beleid? Nee: advocaten zijn niet toegestaan om volgens een no cure no pay beleid te werken. Biedt een expert u wel een no cure no pay beleid aan, dan gaat het dus om een letselschade specialist en niet om een advocaat.

Wat is no cure no pay?

In theorie betekent dit dat u niet hoeft te betalen tenzij de expert een schadevergoeding regelt. Maar bij een letselschadezaak zijn er sowieso geen kosten voor u, omdat deze worden verhaald op de aansprakelijke tegenpartij! Een letselschade advocaat hoeft dus niet eens no cure no pay te werken, omdat de tegenpartij betaalt!

Recente aanvragen:

Letselschade claimen na arbeidsongeval in Eindhoven
Schadevergoeding na letsel in Tilburg
Whiplash na verkeersongeval in Breda
Schade claimen door medische fout in Den Bosch
Gebeten door een hond in Helmond
Smartengeld na overlijden in Roosendaal
Overlijdensschade claimen in Bergen op Zoom
Burn-out door nalatigheid werk in Oss
Hersenletsel na fietsongeval in Oosterhout
Letselschade bedragen in Veldhoven

letselschade advocaten Best

Letselschade advocaat Best nodig? Gratis adviesgesprek!

Heeft u letsel opgelopen? Het inhuren van een advocaat is dan zeker aan te raden. Hiermee bespaart u uzelf waardevolle tijd en energie die u in uw herstel kunt steken. Bovendien weet u zeker dat uw advocaat de hoogst mogelijke vergoeding voor u claimt! Op zoek naar de beste letselschade advocaat in Best?

Bel direct voor een gratis intakegesprek!

Er zit geen enkele verplichting aan dit intakegesprek. Een expert kijkt naar uw zaak en verbindt u daarna door met een letselschade advocaat bij u in de buurt. Zo krijgt u zo snel mogelijk de schadevergoeding waar u recht op hebt!

Gratis adviesgesprek aanvragen!

Een aantal voorbeeldcases:

Voorbeeldcase 1: Letselschade door arbeidsongeval

Uit recent onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat één op de zeven werknemers last heeft van burn-outklachten. Dit gaat dan om klachten van stress en vermoeidheid die samen kunnen leiden tot een burn-out. Het is daarom noodzakelijk dat werknemers adequaat reageren op deze stressklachten om zo te voorkomen dat de werknemer meerdere maanden tot jaren in de ziektewet terechtkomt.

Helaas was dit niet het geval in het geval van deze letselschade zaak. Een man kwam met vermoeidheidsklachten thuis te zitten en gaf hierop aan bij zijn werkgever dat er naar een oplossing moest worden gezocht. Omdat hierop geen reactie kwam, heeft hij uit eigen beweging een gesprek aangevraagd met de leidinggevende en een werkcoach. De coach stelde vast dat psychische problemen ten grondslag lagen aan de vermoeidheid en gaf de leidinggevende de taak hierop vervolgstappen te ondernemen. Weer werd er niets gedaan, en de man kreeg door alle stress ook nog eens last van de schildklier, en kwam daardoor in een depressie terecht.

Na een lang proces kon hij uiteindelijk deels weer aan de slag bij z’n oude werkgever, maar een fulltimebaan zal niet meer lukken. Daarom krijgt hij van de verzekeraar €120.000,- vergoeding.

Voorbeeldcase 2: Gebroken kuitbeen door ‘grapje’ vriend

In deze zaak eindigde een gezellige avond met vrienden in een drama. Zoals wel vaker gebeurt onder jongeren werd de sfeer steeds joliger en op een gegeven moment sprong een vriend van het slachtoffer op zijn rug. Omdat de jongeman onstabiel stond wankelde hij en ging hij op het oog door zijn enkel. Toen hij echter niet meer van de grond omhoog kon komen bleek dat er veel meer aan de hand was.

Door zijn vrienden is contact gezocht met een ziekenhuis en een ambulance was nodig om de jongeman naar het ziekenhuis te vervoeren. Hier bleek uit röntgenfoto’s en aanvullend onderzoek dat de enkel uit de kom was, de enkelbanden gescheurd en het kuitbeen gebroken. Tijdens een operatie werd het bot gezet en de zes weken daarna was verplichte rust het advies. De vier weken daarna mocht de jongeman zich weer met krukken voortbewegen. Tijdens deze periode kon hij echter niet werken, en nog zit hij in een revalidatieproces.

Andere letselschade ten gevolge van het ongeval zijn een groot litteken op het been, en de noodzakelijke aanschaf van een scootmobiel om blijvend zelfstandig boodschappen te kunnen doen. De jongeman stelt z’n vriend aansprakelijk en krijgt een vergoeding van €10.000,-.

Voorbeeldcase 2: Burn-out door nalatigheid op het werk

Uit recent onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat één op de zeven werknemers last heeft van burn-outklachten. Dit gaat dan om klachten van stress en vermoeidheid die samen kunnen leiden tot een burn-out. Het is daarom noodzakelijk dat werknemers adequaat reageren op deze stressklachten om zo te voorkomen dat de werknemer meerdere maanden tot jaren in de ziektewet terechtkomt.

Helaas was dit niet het geval in het geval van deze letselschade zaak. Een man kwam met vermoeidheidsklachten thuis te zitten en gaf hierop aan bij zijn werkgever dat er naar een oplossing moest worden gezocht. Omdat hierop geen reactie kwam, heeft hij uit eigen beweging een gesprek aangevraagd met de leidinggevende en een werkcoach. De coach stelde vast dat psychische problemen ten grondslag lagen aan de vermoeidheid en gaf de leidinggevende de taak hierop vervolgstappen te ondernemen. Weer werd er niets gedaan, en de man kreeg door alle stress ook nog eens last van de schildklier, en kwam daardoor in een depressie terecht.

Na een lang proces kon hij uiteindelijk deels weer aan de slag bij z’n oude werkgever, maar een fulltimebaan zal niet meer lukken. Daarom krijgt hij van de verzekeraar €120.000,- vergoeding.

Gratis adviesgesprek? Bel direct!

Bel 085 500 9928

Nu bereikbaar.